2310 256353

Τα Μέλη Δικαιολογητικά εγγραφής

Δικαιολογητικά εγγραφής

Συνάδελφε,

για την εγγραφή σου στο σωματείο χρειάζεται να στείλεις στον Γενικό Γραμματέα, στην διεύθυνση:

ΓΑΡΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ
Π. Κοσμίδη 6
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ 54453

τα εξής δικαιολογητικά:

  • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του πτυχίου
  • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  • 2 φωτογραφίες
  • φωτοτυπία έναρξης στην εφορία
  • υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεσαι το καταστατικό.
  • φωτοτυπία της ταυτότητας

εγγραφή + συνδρομή είναι 100 ευρώ

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο E-MAIL που θα στείλετε για την ιστοσελίδα, χρειάζονται όλα τα στοιχεία σας και το ΤΕΙ αποφοίτησης.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλ : 2310256353 και 2310926118