2310 256353

Ο Σύνδεσμος Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

Συγκούνας Περικλής

Αντιπρόεδρος:

Μασμανίδης Μωϋσής

Γενικός Γραμματέας:

Γαρέλλας Νικόλαος

Ταμίας:

Δόϊος Γεώργιος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:

Κοντίνης Στυλιανός

Υπεύθυνος Εκδόσεων:

Παγώνης Χρήστος

Υπεύθυνος Περιφερειακών τμημάτων:

Φλαμπούτογλου Αρη, Γαλανομάτης Γαβριήλ

Μέλη:

Ρώσιος Στέργιος

 

 

 

 

 

 

 

 

-