2310 256353

Ο Σύνδεσμος Πανελλήνια επαγγελματική ένωση

Πανελλήνια επαγγελματική ένωση

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
(Π.Σ.Π.Η.Μ-Τ.Ε.Ι)
 
Βλαλη 56 (Αριστοτέλους) Τ.Κ. 54624 Θεσσαλονίκη Τηλ:2310256353 Fax : 2310942490