Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. - ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Τα Μέλη
Μητρώο εξειδείκευσης μελών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Νόμοι - Διατάξεις
Ομοσπονδία
Πανελλήνια συνδικαλιστική ένωση
Πανελλήνια επαγγελματική ένωση
¶ρθρα
Νέα - Δραστηριότητες
Σεμινάρια
Σύνδεσμοι
Εύρεση εργασίας
Δικαιολογητικά εγγραφής
Αίτηση μέλους
Διαφημίσεις
Επικοινωνία
Νέα - Δραστηριότητες


ΠΡΟΣΟΧΗ : Ξανάφεραν 13-7-2012 σε δημόσια διαβούλευση το Π.Δ για Ηλεκτρολόγους

ΝΤΡΟΠΗ ΤΟΥΣ
ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ  ξεσηκωθείτε- κινητοποιηθείτε
Ξανάφεραν  σε διαβούλευση το Σχέδιο Π.Δ για Ηλεκτρολόγους με το οποίο μας αφαιρούν
 την δυνατότητα της μελέτης,
 μας υποβιβάζουν σε εργοδηγούς με τις άδειες που μας δίνουν
 μας κλέβουν για άλλη μία φορά τα πραγματικά μας δικαιώματα .  
 
Περισσότερα στο link του Υπουργείου : http://www.ggb.gr/Ανακοινώσεις/tabid/112/vw/1/ItemID/217/language/el-GR/Default.aspx
Προσοχή! Υπάρχει προθεσμία υποβολής γραπτών σχολίων μέχρι 25-7-2012.
Παρακαλούμε στείλτε μας τις παρατηρήσεις σας e-mail:     info@hlektrologoi-tei.gr
 
 
Επιστροφή
 Κατασκευή ιστοσελίδας: G&G Web Design