Πανελλήνιος Σύνδεσμος Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών Τ.Ε.Ι. - ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
 ΜΕΛΟΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΥ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Τα Μέλη
Μητρώο εξειδείκευσης μελών
Επαγγελματικά Δικαιώματα
Καταστατικό
Διοικητικό Συμβούλιο
Νόμοι - Διατάξεις
Ομοσπονδία
Πανελλήνια συνδικαλιστική ένωση
Πανελλήνια επαγγελματική ένωση
¶ρθρα
Νέα - Δραστηριότητες
Σεμινάρια
Σύνδεσμοι
Εύρεση εργασίας
Δικαιολογητικά εγγραφής
Αίτηση μέλους
Διαφημίσεις
Επικοινωνία
Δικαιολογητικά εγγραφής
 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ   

Συνάδελφε  

για την εγγραφή σου  στο σωματείο χρειάζεται να στείλεις στον Γενικό Γραμματέα,  

 στην διεύθυνση:

  ΓΑΡΕΛΛΑ ΝΙΚΟΛΑΟ    

 

 

Π. Κοσμίδη 6  Θεσσαλονίκη Τ.Κ  54453 

τα εξής δικαιολογητικά:

  • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του πτυχίου  
  • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος  
  • 2 φωτογραφίες  
  • φωτοτυπία έναρξης στην εφορία  
  • υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεσαι το καταστατικό.  
  • φωτοτυπία της ταυτότητας

  

εγγραφή + συνδρομή είναι 100 ευρώ

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο  E-MAIL που  θα στείλετε για την ιστοσελίδα, χρειάζονται όλα τα στοιχεία σας και το ΤΕΙ αποφοίτησης σας 

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλ : 2310256353 και 2310926118

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Κατασκευή ιστοσελίδας: G&G Web Design