Νέα / Άρθρα Άρθρα, νέα, ανακοινώσεις, δημοσιεύσεις, νόμοι, χρήσιμες πληροφορίες

Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020

Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ 60364:2020

Διαβάστε περισσότερα

Οι δημόσιοι υπάλληλοι μπορούν να διεκδικήσουν της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα

Οι δημόσιοι υπάλληλοι και υπάλληλοι ν.π.δ.δ. μπορούν να διεκδικήσουν μέσω Αγωγής τη ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ της προϋπηρεσίας τους στον ιδιωτικό τομέα έως 7 έτη, εφόσον την έχουν ήδη αναγνωρίσει βαθμολογικά

Διαβάστε περισσότερα

15 5 24 Απόφοιτοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - ΑΕΙ

15 5 24 Απόφοιτοι των Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων - ΑΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θέσεις Εργασίας στην Αμερικάνικη Πρεσβεία: Maintenance Mechanic (Generator)

Θέσεις Εργασίας στην Αμερικάνικη Πρεσβεία: Maintenance Mechanic (Generator)

Διαβάστε περισσότερα

Απαραίτητος ο στατικός έλεγχος από μηχανικό στην ανακαίνιση ενός παλιού κτιρίου

Απαραίτητος ο στατικός έλεγχος από μηχανικό στην ανακαίνιση ενός παλιού κτιρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΕ σε κάθε αλλαγή χρήστη

ΥΔΕ σε κάθε αλλαγή χρήστη

Διαβάστε περισσότερα

11 4 24 πρόγραμμα των σεμιναρίων

11 4 24 πρόγραμμα των σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

11 4 24 πρόγραμμα των σεμιναρίων

11 4 24 πρόγραμμα των σεμιναρίων

Διαβάστε περισσότερα

Υγιεινή και Ασφάλεια στα Ιδιωτικά και Δημόσια Έργα

Υγιεινή και Ασφάλεια στα Ιδιωτικά και Δημόσια Έργα

Διαβάστε περισσότερα

Τι αλλάζεı τις δıακоπές ρεύματоς, πότε χάνоυν την άδεıα οι ηλεκτρολόγοı

Τι αλλάζεı τις δıακоπές ρεύματоς, πότε χάνоυν την άδεıα οι ηλεκτρολόγοı

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 31

Κατηγορίες