2310 256353

Τα Μέλη Δικαιολογητικά εγγραφής

Δικαιολογητικά εγγραφής

Συνάδελφε,

για την εγγραφή σου στο σωματείο χρειάζεται να στείλεις στον Γενικό Γραμματέα, στην διεύθυνση:

ΦΛΑΜΠΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ
Βούλγαρη 35 Ισόγειο γραφείο
Θεσσαλονίκη
Τ.Κ 54248

ΚΙΝ 6977410806 και 2310926118    2310256353

τα εξής δικαιολογητικά:

 

  • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο του πτυχίου
  • φωτοαντίγραφο επικυρωμένο της άδειας ασκήσεως επαγγέλματος
  • 2 φωτογραφίες
  • φωτοτυπία έναρξης στην εφορία
  • υπεύθυνη δήλωση ότι αποδέχεσαι το καταστατικό.
  • φωτοτυπία της ταυτότητας
  • αίτηση εγραφής 

εγγραφή + συνδρομή είναι 50 ευρώ απο 1-1-2020

ΠΡΟΣΟΧΗ : Στο E-MAIL που θα στείλετε για την ιστοσελίδα, χρειάζονται όλα τα στοιχεία σας και το ΤΕΙ αποφοίτησης.

Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία στα τηλ : 2310256353 και 2310926118