2310 256353

Ο Σύνδεσμος Διοικητικό Συμβούλιο

Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος:

ΜΑΣΜΑΝΙΔΗΣ ΜΩΥΣΗΣ 

Αντιπρόεδρος:

ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ

Γενικός Γραμματέας:

ΦΛΑΜΠΟΥΤΟΓΛΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ 

Ταμίας:

Γαρέλλας Νικόλαος

Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων:

ΑΝΔΡΟΚΛΗΣ ΜΑΡΙΝΟΣ 

Υπεύθυνος Εκδόσεων:

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΡΚΟΣ 

Υπεύθυνος Περιφερειακών τμημάτων:

 Γαλανομάτης Γαβριήλ

Μέλη:

ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

-