Ο Σύνδεσμος Νόμοι - Διατάξεις

Νόμοι - Διατάξεις

11 4 24 

το πρότυπο για τα ηλεκτρικά σύμβολα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60617

ΠΗΓΗ: https://oaedhlectrologoi.blogspot.com/2015/12/blog-post_23.html

"Εισαγωγή στο Σχέδιο και τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά«, Γ. Περαντζάκης

Σήμερα, το πρότυπο για τα ηλεκτρικά σύμβολα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60617.

Το πρότυπο ΕΝ 60617 (IEC 60617) αποτελείται από δεκατρία μέρη, όπου το κάθε μέρος αφορά σε ένα δικό του σύνολο συμβόλων.

Το ΦΕΚ και ιστοσελίδα γιο ρελέ διαφυγής και την σωστή σειρά τοποθέτησης στον ηλεκτρικό πίνακα

 

 

12 4 24 

ΦΕΚ 4325   24.12.2019                           Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού Ρεύματος

 

ιστοσελίδα που δείχνει την σωστή σειρά  τοποθέτησης  https://oaedhlectrologoi.blogspot.com/2015/12/blog-post_23.html

 

 Σειρά τοποθέτησης:

Γενικός διακόπτης – ΔΔΕ – Γενική ασφάλεια – Διακόπτες κυκλωμάτων – Ασφάλειες τήξης ή μικροαυτόματοι κυκλωμάτων.

Ο αγωγός προστασίας (ΡΕ) δε διακόπτεται. Το ίδιο και ο ουδέτερος αγωγός (Ν), εκτός εάν διακόπτεται ταυτόχρονα με τη φάση (διπολικός διακόπτης).

ΣΩΣΤΗ ΘΕΣΗ ΡΕΛΕ ΔΙΑΦΥΓΗΣ ΣΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ

Πολλά λέγονται για τη σειρά εγκατάστασης του γενικού διακόπτη, των γενικών ασφαλειών και των ρελέ διαφυγής.

Ποια είναι η ορθή σειρά σύνδεσης αυτών των οργάνων;
Για τα ελληνικά δεδομένα η ορθή σειρά σύνδεσης των παραπάνω οργάνων είναι :
Πρώτος στη σειρά συνδέεται ο γενικός διακόπτης. Μετά το γενικό διακόπτη τοποθετούμε και συνδέουμε τις γενικές ασφάλειες
.
Μετά τις γενικές ασφάλειες συνδέεται ο ηλεκτρονόμος (ρελέ) διαφυγής έντασης (διαφορικής προστασίας). 


Αυτοί που έχουν αντίθετη άποψη ως προς τη θέση του ρελέ, τους παραπέμπω στο άρθρο 531.2 (παρ. 531.2.1.4 και 531.2.1.5) του νέου κανονισμού (ΕΛΟΤ HD 384) όπου ρητά επιβάλλεται η ασφάλιση του ρελέ που μπορεί να γίνει μόνο με την πρόταξη των ασφαλειών.

 Άλλωστε θα ήταν αδύνατος ο διαχωρισμός μεγάλης εγκατάστασης σε περισσότερα του ενός ρελέ αν το τοποθετήσουμε πριν από τις γενικές ασφάλειες.


Σε περίπτωση ενός και μόνο ΔΔΕ που τοποθετηθεί πριν τη γενική ασφάλεια όχι ότι δεν θα λειτουργήσει σωστά. Θα λειτουργήσει. Απλά βάζουμε τον ΔΔΕ μετά τη γενική ασφάλεια για τους παραπάνω λόγους που είπαμε.

 

 

ΔΔΕ σε δημόσιο φωτισμό

 

Η ΚΥΑ ΦΑ’ 50/12081/642 (ΦΕΚ 1222B της 05.09.2006) επιβάλει ΔΔΡ με ΙΔΝ <= 30 mA σε όλες τις εγκαταστάσεις του πεδίου εφαρμογής του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384.

Με βάση την παράγραφο ε) του άρθρου 103.3 του προτύπου, αυτό δεν έχει εφαρμογή στις εγκαταστάσεις φωτισμού δημόσιων οδών που τροφοδοτείται από το δημόσιο δίκτυο διανομής και πλατειών και τις εγκαταστάσεις φωτισμού λιμένων και δημόσιων παραλιακών περιοχών. Άρα για τις εγκαταστάσεις αυτές δεν είναι νομοθετημένη η κάλυψη τους με ΔΔΕ.

 

Αν ο φωτισμός τροφοδοτείται από ηλεκτροδοτούμενο κτίριο υπάγεται στις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και θα πρέπει να καλύπτεται από διάταξη διαφορικού ρεύματος (ΔΔΕ) με ΙΔΝ <=30 mA με βάση την ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία.

 

 

ΠΗΓΗ: 

https://oaedhlectrologoi.blogspot.com/2015/12/blog-post_23.html

"Εισαγωγή στο Σχέδιο και τα Ηλεκτροτεχνικά Υλικά«, Γ. Περαντζάκης

ΕΛΟΤ HD 384 άρθρο 51.2.1.4..

Οι διατάξεις προστασίας

Σήμερα, το πρότυπο για τα ηλεκτρικά σύμβολα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60617. Σήμερα, το πρότυπο για τα ηλεκτρικά σύμβολα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60617. Σήμερα, το πρότυπο για τα ηλεκτρικά σύμβολα που χρησιμοποιείται στην Ελλάδα είναι το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ 60617.ύ ρεύματος που  δεν έχουν ενσωματωμένη προστασία έναντι υπερεντάσεων  πρέπει κατά την εγκατάσταση τους , να συνδυάζονται με κατάλληλες διατάξεις  προστασίας έναντι υπερεντάσεων .και δεν πρέπει να υπερβαίνει το ονομαστικό ρεύμα των διατάξεων προστασίας .

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgNzAjkAGMDJSE1GIbKak0wd7UxLtukwFjh1GjaVwTpHOa80HpZviYQYwuP5eCWZ91hIs1d-R36DogkCas9RqTEMWleFAPMNkt38DeLGu_viPzpdyYBy2MOPWGOwBPScqack_LZ8iGWP3YN/s1600/%25CE%25B1.PNG

 

η εγκατάσταση για απαλλαγή από την εφαρμογή της ΚΥΑ ΦΑ’ 50/12081/642 του ΦΕΚ 1222B της 05.09.2006 

Θα πρέπει να διευκρινίσουμε ότι η απαίτηση για σχεδόν καθολική κάλυψη των κυκλωμάτων ισχυρών ρευμάτων με ΔΔΕ με ΙΔΝ <=30 mA είναι νομοθετική και όχι άλλου φορέα ελέγχου. Περιμένουμε βελτίωση αυτής της Νομοθεσίας που δυστυχώς παράγει προβλήματα ή παρανομίες.(πηγή Γιώργος Σαρρής)

 

ΔΔΕ σε UPS

 

Η νομοθεσία (ΚΥΑ ΦΑ’ 50/12081/642 του ΦΕΚ 1222B της 05.09.2006) που ορίζει τις απαιτήσεις σχετικά με τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος (ΔΔE) είναι σαφής. Η κάλυψη με ΔΔE με ΙΔΝ<=30mA είναι υποχρεωτική για ΟΛΑ τα κυκλώματα ισχύος εκτός αν αυτά που πληρούν τις απαιτήσεις ηλεκτρικού διαχωρισμού ή έχουν μόνωση κλάσης ΙΙ με βάση το ισχύον πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.

 

Επομένως κυκλώματα ισχύος που τροφοδοτούν UPS πρέπει απαραίτητα να καλύπτονται από ΔΔE. Κυκλώματα ισχύος που τροφοδοτούνται από UPS, επιτρέπονται να μην καλύπτονται από ΔΔE εφόσον ο κατασκευαστής του UPS βεβαιώνει ξεκάθαρα ότι το UPS του καλύπτει τις απαιτήσεις των αντίστοιχων προτύπων για ηλεκτρικό διαχωρισμό. Βεβαίως ο ηλεκτρολόγος που αναλαμβάνει την ευθύνη αυτής της εγκατάστασης θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη την κάλυψη με ΔΔE των κυκλωμάτων αυτών και στην περίπτωση παράκαμψης του UPS για συντήρηση – επισκευή


 

 

Δικαιώματα για Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε 

Ανελκυστήρες (ασανσέρ)

Π.Δ 108/2013 

Αρ. Φύλλου 141 12 Ιουνίου 2013 

αρθρο 2 & 3.4

Αρ. Φύλλου 141     Άρθρο  10  Β(I)   12 Ιουνίου 2013

 

https://www.nomotelia.gr/photos/File/7037b-23.pdf

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ & ΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

 •  20 / 03 / 2024

Σε ΦΕΚ δημοσιεύτηκε η ΚΥΑ που αφορά την τροποποίηση της υπ' αρ. οικ. 41020/819/ 25.09.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής. Ο τίτλος αυτής είναι ο «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού» (Β' 2776).

https://www.nomotelia.gr/photos/File/7037b-23.pdf

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

13 Δεκεμβρίου 2023 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 7037

Τροποποιητικές διατάξεις

Σύμφωνα με το ΦΕΚ, οι τροποποιητικές διατάξεις αφορούν τα παρακάτω σημεία:

 1. Στο τέλος του άρθρου 4, όπου προστέθηκαν δύο νέοι ορισμοί.
 2. Στο άρθρο 6 «Γενικές απαιτήσεις εγκατάστασης» μετά την πρώτη παράγραφο, έγινε προσθήκη μιας επιπλέον παραγράφου.
 3. Στο τέλος του άρθρου 6.1 «Συμμόρφωση προς τα Πρότυπα», υπήρχαν επιπλέον προσθήκες.
 4. Στο σημείο α) του άρθρου 9 «Τεχνικές Απαιτήσεις», έγινε αντικατάσταση της παραγράφου.
 5. Στο τέλος του άρθρου Α.4.1 «Απαιτήσεις συμμόρφωσης με πρότυπα», καθώς και στο τέλος του άρθρου Α.4.3.2 «Καλωδιαγωγοί (κανάλια διανομής), του Προσαρτήματος Α «Εγκαταστάσεις πληροφορικής και επικοινωνιών», έγινε προσθήκη παραγράφων.
 6. Προσθήκη προσαρτημάτων Α1 και Α2 για τις τεχνικές προδιαγραφές που αφορούν τα Εσωτερικά Δίκτυα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (ΕΔΗΕ) για τις εγκαταστάσεις δικτύων FTTH εντός κτιρίων.
 7. Επίσης, το Προσάρτημα Δ αντικαθίσταται από το Προσάρτημα Δ σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ.
 8. Εφαρμόστηκαν ορισμένες εξαιρέσεις από το πεδίο εφαρμογής στο άρθρο 2 καθώς επίσης ενημερώθηκε η έναρξη ισχύος από την 1η Ιανουαρίου του 2024 στο άρθρο 3.

Δείτε αναλυτικά ολόκληρο το ΦΕΚ

https://www.nomotelia.gr/photos/File/7037b-23.pdf

 

14-3-24 

 

το πρότυπο εγκατάστασης

IEC/HD 60364-4-44

το οποίο καθιστά υποχρεωτική την προστασία από υπερτάσεις σε ιδιωτικές κατοικίες, μικρές επιχειρήσεις και εμπορικά κτίρια. Η προστασία από υπερτάσεις χρησιμεύει ως μέρος της προληπτικής πυροπροστασίας στα κτίρια. Προστατεύει την ηλεκτρολογική εγκατάσταση και τις συνδεδεμένες σε αυτήν ηλεκτρικές συσκευές από τη φθορά και την καταστροφή, διασφαλίζοντας τη συνεχή διαθεσιμότητα του συστήματος. Η προληπτική πυροπροστασία βελτιώνει επίσης σημαντικά και την προστασία των ανθρώπων από πιθανή πυρκαγιά.

 

13 3 24 

Πότε και πώς εγκαθίστανται φορτιστές ΙΧ σε πολυκατοικίες – Οδηγός από την ΠΟΜΙΔΑ

12-03-2024  - Πηγή: capital.gr

0

 ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

H επέκταση της χρήσης ιδιωτικών ηλεκτροκίνητων αυτοκινήτων συναρτάται με την πρακτική δυνατότητα φόρτισής τους εντός των κάθε είδους κτιρίων, και ιδιαίτερα εντός των ιδιόχρηστων ή κοινόχρηστων χώρων των πολυκατοικιών της χώρας, κάτι που δεν είναι απαλλαγμένο από διαφορετικές απόψεις και συγκρουόμενα συμφέροντα των ενοίκων τους.

Με αφορμή την ανακοίνωση του ΔΕΔΔΗΕ περί υποχρεωτικής δήλωσης όλων των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και προς ενημέρωση των ενδιαφερομένων ιδιοκτητών και διαχειριστών για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους, η ΠΟΜΙΔΑ παραθέτει τους κανόνες που περιλαμβάνονται στα άρθρα 21,22,24 και 26 του Ν.4710/2020 (ΦΕΚ 4710Α/2020) και διέπουν τις διαδικασίες εγκατάστασης, λειτουργίας αλλά και δήλωσης φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων στα υφιστάμενα και νέα κτίρια της χώρας.

A. Ποια είναι η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών στα υπάρχοντα κτίρια

1. Σε υφιστάμενα κτίρια, τα οποία είχαν υποχρέωση πρόβλεψης θέσεων στάθμευσης, δύναται να εγκαθίσταται νέα υποδομή καλωδίωσης σε κοινόχρηστους ή και κοινόκτητους χώρους, για την τοποθέτηση ξεχωριστής κοινόχρηστης παροχής ηλεκτρικού ρεύματος, η οποία επιτρέπει την τοποθέτηση σημείων επαναφόρτισης Η/Ο. Σε περιπτώσεις κτιρίων με πολλαπλές ιδιοκτησίες, για την ανωτέρω εγκατάσταση απαιτείται η σύμφωνη γνώμη της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)]. Η λειτουργία και ο τρόπος χρήσης του συνόλου της εγκατάστασης συμπεριλαμβάνονται σε τεχνική έκθεση ηλεκτρολόγου ή ηλεκτρολόγου μηχανικού, η οποία προσαρτάται στον κανονισμό του κτιρίου.

2. Σε υφιστάμενα κτίρια επιτρέπεται στον ιδιοκτήτη ή δικαιούχο αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης, με αποκλειστική δαπάνη, ευθύνη και επιμέλειά του, η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης στη δική του θέση στάθμευσης και η εγκατάσταση και λειτουργία σημείου επαναφόρτισης Η/Ο, το οποίο τροφοδοτείται απευθείας μέσω της υφισταμένης παροχής ρεύματος ιδιόκτητου χώρου εντός της ίδιας οικοδομής ή μέσω νέας ιδιόκτητης παροχής ρεύματος. Για την εφαρμογή του παρόντος ορίζονται τα εξής:

α) Ο ιδιοκτήτης ή ο δικαιούχος αποκλειστικής χρήσης χώρου στάθμευσης υποχρεούται να προβεί σε προηγούμενη έγγραφη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή του κτιρίου επί αποδείξει παραλαβής της, ο οποίος οφείλει να ενημερώσει αμελλητί τους λοιπούς συνιδιοκτήτες του κτιρίου. Μετά την πάροδο τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από τη γνωστοποίηση προς τον διαχειριστή, ο ως άνω ιδιοκτήτης ή δικαιούχος χρήσης δικαιούται να προβεί στην εγκατάσταση.

β) Η υπεύθυνη δήλωση εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) που προβλέπεται στο άρθρο 2 του ν. 4483/1965 (Α΄ 118), το αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου και η απόδειξη παραλαβής της διατηρούνται στο αρχείο του ιδιοκτήτη ή του δικαιούχου χρήσης του χώρου στάθμευσης και είναι διαθέσιμα για έλεγχο.

γ) Η γενική συνέλευση των συνιδιοκτητών του κτιρίου δικαιούται, με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών [τουλάχιστον πεντακόσια ένα χιλιοστά (501/1000)] να εναντιωθεί στην πραγματοποίηση της εγκατάστασης, λόγω ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπόλοιπων χώρων στάθμευσης ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου, προσκομίζοντας τεχνική έκθεση αρμόδιου ηλεκτρολόγου μηχανικού στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, με κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο. Με την ίδια διαδικασία, δύναται να ζητήσει οποτεδήποτε τη διακοπή λειτουργίας της εγκατάστασης αυτής, λόγω μη τήρησης των προδιαγραφών ασφαλούς κατασκευής και λειτουργίας της ή ουσιώδους παρεμπόδισης της χρήσης των υπόλοιπων χώρων στάθμευσης ή κοινόχρηστων χώρων του κτιρίου.

3. Σε υφιστάμενα κτίρια, στα οποία γίνονται εργασίες ανακαίνισης με οικοδομική άδεια, που περιλαμβάνουν τον χώρο στάθμευσης, εντός του κτιρίου ή σε παρακείμενο χώρο, ή την ηλεκτρολογική υποδομή του κτιρίου, ισχύουν οι υποχρεώσεις των παρ. 1 έως 4 του άρθρου 21, εκτός αν ο υπεύθυνος μηχανικός δηλώσει, με υπεύθυνη δήλωσή του στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης, ότι το συνολικό κόστος εγκατάστασης των σημείων επαναφόρτισης Η/Ο και υποδομής καλωδίωσης, σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, υπερβαίνει το επτά τοις εκατό (7%) του συνολικού κόστους της ανακαίνισης του κτιρίου.

Β. Πότε απαιτείται η έκδοση άδειας μικρής κλίμακας για την εγκατάσταση των φορτιστών και πότε όχι.

1. Για κατασκευές σε υφιστάμενα κτίρια με σκοπό την εγκατάσταση της υποδομής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο, για τη σύνδεση των οποίων δεν απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) μέσης τάσης/χαμηλής τάσης (ΜΤ/ΧΤ) στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, δεν απαιτείται οικοδομική άδεια, ούτε έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας του άρθρου 30 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

Η περαίωση των εργασιών εγκατάστασης πιστοποιείται με τη συμπλήρωση του εντύπου της αίτησης/ενημέρωσης προς τον Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.), η οποία κοινοποιείται στον διαχειριστή του κτιρίου. Μετά από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, σύμφωνα με το άρθρο 52 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167), η αίτηση προς τον Διαχειριστή με τα συνημμένα σε αυτήν έγγραφα αποστέλλονται μέσω του πληροφοριακού συστήματος e-adeies και καταχωρίζονται στον φάκελο ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

2. Για την εγκατάσταση της υποδομής και την τοποθέτηση συσκευών φόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενα κτίρια, για τη σύνδεση των οποίων απαιτείται η εγκατάσταση νέου μετασχηματιστή (Μ/Σ) ΜΤ/ΧΤ στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση, απαιτείται έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, σύμφωνα με το άρθρο 29 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167).

Οι μελέτες, οι τεχνικές περιγραφές, οι τεχνικές εκθέσεις, τα σχέδια, η Υ.Δ.Ε. και αντίγραφο της έγγραφης γνωστοποίησης προς τον διαχειριστή του κτιρίου, στην περίπτωση έγκρισης εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας, υποβάλλονται στο πληροφοριακό σύστημα e-adeies, από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Μετά από την έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου, τα ανωτέρω στοιχεία ενσωματώνονται στον φάκελο της ηλεκτρονικής ταυτότητας του κτιρίου.

3. Η σύνδεση υποδομών επαναφόρτισης Η/Ο σε υφιστάμενη παροχή, με επαύξηση αυτής ή μέσω νέας παροχής, διενεργείται σύμφωνα με τις διαδικασίες ηλεκτροδοτήσεων.

4. Στους στεγασμένους κλειστούς χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων, ανεξαρτήτως επιφανείας, που διαθέτουν σημεία επαναφόρτισης Η/Ο λαμβάνονται μέτρα πυροπροστασίας, σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν.4710/2020. Σύμφωνα με αυτό, επιπροσθέτως όσων ορίζονται στο π.δ. 41/2018 (Α΄ 80) περί πυροπροστασίας για τη χρήση κτιρίου, επιβάλλεται η τοποθέτηση ενός (1) κατ’ ελάχιστον πυροσβεστήρα διοξειδίου του άνθρακα (CO2), κατασβεστικής ικανότητας 55Β τουλάχιστον ανά τρία (3) σημεία επαναφόρτισης Η/Ο.

Γ. Ποια είναι η διαδικασία εγκατάστασης φορτιστών στα νέα κτίρια

1. Στην ηλεκτρολογική μελέτη των νέων κτιρίων περιλαμβάνεται η εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης, δηλαδή σωληνώσεων, οχετών, καναλιών για τη διέλευση ηλεκτρικών καλωδίων, ώστε στις θέσεις στάθμευσης, όπως αυτές προκύπτουν από την οικοδομική άδεια, να μπορούν να εγκατασταθούν σημεία επαναφόρτισης Η/Ο, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο παρόν. Η ηλεκτρολογική μελέτη, αποτελεί μέρος της συνολικής ηλεκτρομηχανολογικής μελέτης και της μελέτης πυρασφάλειας του κτιρίου και υποβάλλεται μαζί με τις υπόλοιπες μελέτες του άρθρου 40 του ν. 4495/2017 (Α΄ 167) στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου για την έκδοση οικοδομικής άδειας.

2. Σε νέα κτίρια με αποκλειστική χρήση κατοικίας και με περισσότερες από δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδομή καλωδίωσης, ώστε να καθίσταται δυνατή σε μεταγενέστερο στάδιο η εγκατάσταση σημείου επαναφόρτισης Η/Ο σε κάθε θέση στάθμευσης οχημάτων.

3. Σε νέα κτίρια που δεν προορίζονται αποκλειστικά για κατοικία και τα οποία διαθέτουν περισσότερες από δέκα (10) θέσεις στάθμευσης, εγκαθίσταται υποχρεωτικά υποδομή καλωδίωσης, ώστε μία (1) κατ’ ελάχιστο σε κάθε πέντε (5) θέσεις στάθμευσης για τις θέσεις που δεν εξυπηρετούν την κατοικία να μπορεί σε μεταγενέστερο στάδιο να εφοδιαστεί με σημείο επαναφόρτισης Η/Ο. Για τις θέσεις που εξυπηρετούν κατοικίες ισχύει η παρ. 2. Στα κτίρια της παρούσας εγκαθίσταται υποχρεωτικά από την αρχή της κατασκευής ένα (1) κατ’ ελάχιστον σημείο επαναφόρτισης Η/Ο.

4. Σε όλα τα νέα κτίρια, δύναται να προβλεφθεί εγκατάσταση υποδομής καλωδίωσης για την τοποθέτηση κοινόχρηστου σημείου επαναφόρτισης Η/Ο σε ξεχωριστή κοινόχρηστη θέση στάθμευσης, επιπλέον όσων σημείων προβλέπονται στο παρόν. Στην περίπτωση αυτήν, το σημείο επαναφόρτισης μπορεί να συνδέεται με ξεχωριστή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Η χωροθέτηση και η λειτουργία του σημείου αυτού αναφέρονται στον κανονισμό του κτιρίου. Οι δαπάνες που προκύπτουν επιμερίζονται αναλόγως στους ιδιοκτήτες ή στους ενοίκους, που κάνουν χρήση του σημείου επαναφόρτισης. Η κοινόχρηστη θέση στάθμευσης για φόρτιση επισημαίνεται με σχετική διαγράμμιση και δεν πρέπει να παρεμποδίζει τους ελιγμούς και τη στάθμευση των οχημάτων ή την κίνηση των χρηστών και των πεζών.

Δ. Ποια είναι η διαδικασία δήλωσης των υποδομών φόρτισης στον ΔΕΔΔΗΕ;

Στη χώρα μας αυξάνεται διαρκώς ο στόλος των Ηλεκτρικών Οχημάτων, γεγονός που έχει ως αποτέλεσμα και την αντίστοιχη άνοδο του ηλεκτρικού φορτίου, το οποίο καλείται να εξυπηρετήσει το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, με κομβικό το ρόλο του Δικτύου Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας που διαχειρίζεται ο ΔΕΔΔΗΕ. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 4710/2020, ο ΔΕΔΔΗΕ με γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του, κάλεσε όλους τους κατόχους αδήλωτων υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (Η/Ο), ιδιοκτήτες και διαχειριστές κτιρίων, να προχωρήσουν άμεσα στη δήλωσή τους, μέσω εφαρμογής ή να επικοινωνήσουν για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία με την εξυπηρέτηση πελατών του, στο τηλέφωνο 800 400 4000.

Τον οδηγό τον επιμελήθηκε ο κ. Κώστας Αθ. Καράμπαμπας, πολιτικός Μηχανικός ΕΜΠ και Τεχνικός Σύμβουλος του Γραφείου Ενημέρωσης Μελών της ΠΟΜΙΔΑ

 

Οικοδομικά έργα-ΗΜ: οι απαιτήσεις της νομοθεσίας, με γνώμονα την ασφάλεια

https://ecopress.gr/oikodomika-erga-hm-oi-apaitiseis-tiw-nomothesias/

Του Χρήστου Ψήττα, Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού MSc,

https://ecopress.gr/wp-content/uploads/Psitas.jpg

Πραγματογνώμονας, Προέδρος του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών τε Δυτικής Ελλάδας (ΣΗΜΤΕΔΕ)

Η ασφάλεια και η υγεία των εμπλεκομένων σε ένα οικοδομικό έργο αποτελεί υποχρέωση του μηχανικού και του κατασκευαστή του. Εκ των πραγμάτων ένα οποιοδήποτε έργο σε κατασκευή κρύβει κινδύνους για το σύνολο του προσωπικού ακόμα και του πιο καλά ειδικευμένου. Η εκ των προτέρων αναγνώριση τους, ο σχεδιασμός και υλοποίηση μέτρων ασφαλείας, ο συστηματικός έλεγχος τήρησης τους και η αναθεώρηση τους όταν κρίνεται απαραίτητο, συνθέτουν το σύνολο των ενεργειών για την αποπεράτωση του έργου χωρίς προβλήματα.

https://ecopress.gr/wp-content/uploads/mixanikoi-600-x-400-4.jpg

Ξεκινώντας από την αρχή για την κατασκευή του έργου με την έκδοση αδείας και τις μελέτες, που προϋποθέτει η κείμενη νομοθεσία.

Δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας (αναφέρουμε ενδεικτικά):

 • Αρχιτεκτονική μελέτη, στην οποία εμπεριέχεται η μελέτη παθητικής πυροπροστασίας και η μελέτη προσβασιμότητας για άτομα με αναπηρία όπου απαιτείται,
 • Στατική μελέτη,
 • Μελέτες ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
 • Μελέτη ενεργειακής απόδοσης κτιρίου,
 • Μελέτη χρονικού και οικονομικού προγραμματισμού εκτέλεσης έργου,
 • Μελέτη υδραυλικών εγκαταστάσεων και αποχετεύσεων,
 • Μελέτη Πυροπροστασίας και έγκριση της από την Πυροσβεστική υπηρεσία  εφόσον απαιτείται
 • Μελέτη καυσίμου αερίου, όπου απαιτείται,
 • Υπεύθυνη δήλωση κάθε μελετητή μηχανικού, στην οποία αναφέρεται ότι: Οι μελέτες συντάχθηκαν σύμφωνα με τις γενικές και ειδικές πολεοδομικές διατάξεις…κλπ.
 • Σχέδιο και φάκελος ασφάλειας και υγείας του έργου, με ορισμό του υπευθύνου συντονιστή κατά τα οριζόμενα στο π. δ. 305/1996 (Α` 212).
 • Συμβολαιογραφική δήλωση των προβλεπόμενων χώρων στάθμευσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν. 1221/ 1981 (Α` 292), και πιστοποιητικό μεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο ή καταχώρισης της στο κτηματολογικό γραφείο.
 • Αιτιολογική έκθεση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του ν. 1577/1985 (Α` 210),
 • Αποδεικτικά κατάθεσης των οφειλόμενων εισφορών υπερ του Δημοσίου και ΙΚΑ,
 • Ταυτότητα κτιρίου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 3843/2010 (Α` 62) καθώς και του άρθρου 19,
 • Εγκριση  Αρχαιολογικής Υπηρεσίας  για οικοδομές που ανεγείρονται σε χώρους  ελεγχόμενους από το Υπουργείο Πολιτισμού,
 • Έγκριση  ΔΕΔΔΗΕ  για οικοδομές  όγκου άνω των 2.500 κ.μ. (απαίτηση υποσταθμού)
 • Λοιπές άλλες μελέτες.

Για τα κτίρια από δω και στο εξής λαμβάνουμε υπόψη και τα παρακάτω :

 • ΟΔΗΓΙΑ 2010/31/ΕΕ (nZeb – NearZeroEnergyBuilding) η οποία απαιτεί όλα τα νεοαναγειρόμενα ιδιωτικά κτίρια να είναι μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης

Η οδηγία αποσκοπεί στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), λαμβάνοντας υπόψη τις διάφορες κλιματικές και τοπικές συνθήκες. Καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις και ένα κοινό πλαίσιο για τον υπολογισμό της ενεργειακής απόδοσης. Μετά την επανεξέταση της εφαρμογής της, η οδηγία 2010/31/ΕΕ τροποποιήθηκε το 2018 με την οδηγία (ΕΕ) 2018/844. Ο πρωταρχικός στόχος ήταν η επιτάχυνση της οικονομικώς συμφέρουσας ανακαίνισης των υφιστάμενων κτιρίων και η προώθηση των έξυπνων τεχνολογιών στα κτίρια. Στο πλαίσιο της δέσμης μέτρων για την καθαρή ενέργεια, η τροποποιητική οδηγία συμπληρώνει τη νομοθεσία περί ενεργειακής απόδοσης.

 • ΟΔΗΓΙΑ 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012 για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των οδηγιών 2009/125/ΕΚ και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ. Η οδηγία εισάγει μια σειρά μέτρων για την επιτάχυνση της ενεργειακής απόδοσης, συμπεριλαμβανομένης της αρχής της “ενεργειακής αποδοτικότητας πρώτα” στις ενεργειακές και μη ενεργειακές πολιτικές.
 • ΟΔΗΓΙΑ 2018/844/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 30ης Μαΐου 2018 για την τροποποίηση της οδηγίας 2010/31/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.

Για να διασφαλιστεί ότι τα κτίρια είναι κατάλληλα για την ενισχυμένη φιλοδοξία της ΕΕ για το κλίμα στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, η αναθεωρημένη οδηγία έχει στόχο να συμβάλει στην επίτευξη μείωσης των εκπομπών κατά τουλάχιστον 60 % στον κτιριακό τομέα έως το 2030 σε σύγκριση με το 2015 και την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας έως το 2050.

Τα κύρια μέτρα στην προσωρινή αυτή συμφωνία περιλαμβάνουν τα εξής:

 • σταδιακή θέσπιση ελάχιστων προτύπων ενεργειακής απόδοσης για τη στήριξη της ανακαίνισης κτιρίων με τη χαμηλότερη ενεργειακή απόδοση,
 • ένα βελτιωμένο πρότυπο για τα νέα κτίρια, συμπεριλαμβανομένου ενός πιο φιλόδοξου οράματος για τα κτίρια με μηδενικές εκπομπές,
 • ενισχυμένες μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανακαίνισης, που θα μετονομαστούν σε εθνικά σχέδια ανακαίνισης κτιρίων
 • αυξημένη αξιοπιστία,
 • ποιότητα και ψηφιοποίηση των πιστοποιητικών ενεργειακής απόδοσης με τάξεις ενεργειακής απόδοσης που θα βασίζονται σε κοινά κριτήρια
 • ορισμός της ριζικής ανακαίνισης και καθιέρωση διαβατηρίων ανακαίνισης κτιρίων
 • εκσυγχρονισμός των κτιρίων και των συστημάτων τους και καλύτερη ενοποίηση του ενεργειακού συστήματος (για θέρμανση, ψύξη, εξαερισμό, φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων και ανανεώσιμη ενέργεια)

Η πρόταση είναι να εισαχθούν σε επίπεδο ΕΕ «πρότυπα ελάχιστης ενεργειακή απόδοσης». Αυτά θα περιγράφουν τις «ελάχιστες απαιτήσεις σε ολόκληρη την ΕΕ και θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε καταστάσεις όπου οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν πλέον να νοικιάζουν χώρο που δεν συμμορφώνεται ή να επιβάλλονται πρόστιμα».

ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΝΟΡΩΝ ΑΝΘΡΑΚΑ (CarbonBorderAdjustmentMechanism-CBAM)

Το CBAM είναι ένας δασμός για προϊόντα έντασης άνθρακα, όπως ο χάλυβας, που εισάγονται στην ΕΕ.

Δημιουργία Παρατηρητηρίου Κτιρίων σε επίπεδο ΕΕ

Η αναθεώρηση απαιτεί την αποθήκευση δημόσιων εθνικών βάσεων δεδομένων για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. Αυτή η βάση δεδομένων θα περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τις αξιολογήσεις EPC των κτιρίων, το περιεχόμενο του διαβατηρίου ανακαίνισης κτιρίου και την υπολογισμένη/μετρημένη κατανάλωση ενέργειας.

Τι αλλάζει στο κοντινό μας μέλλον :

Καινούργιες κατασκευές:

Νέα κτίρια που θα πρέπει να είναι μηδενικών εκπομπών:

 • από το 2019 – τα νέα κτίρια που ανήκουν σε δημόσιους φορείς
 • από το 2030, όλα τα νέα κτίρια

Από το 2030, τα πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης θα είναι υποχρεωτικά για όλα τα νέα κτίρια.

Υφιστάμενα κτίρια:

Μη οικιστικά κτίρια:

Τα κράτη μέλη θα καθορίσουν ελάχιστα πρότυπα ενεργειακής απόδοσης = μέγιστη ποσότητα ενέργειας που τα κτίρια θα μπορούν να χρησιμοποιούν ανά m2 κάθε χρόνο (με βάση το κτιριακό δυναμικό τον Ιανουάριο του 2020). Θα υπάρχουν δύο όρια, «15 %» και «25 %», που θα αντιπροσωπεύουν το εθνικό κτιριακό απόθεμα πάνω από αυτά τα όρια.

 • έως το 2030, όλα τα μη οικιστικά κτίρια θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο του 15 %.
 • έως το 2034, όλα τα μη οικιστικά κτίρια θα πρέπει να μην υπερβαίνουν το καθορισμένο όριο του 25 %.

Οικιστικά κτίρια:

Η μέση χρήση πρωτογενούς ενέργειας όλων των οικιστικών κτηρίων βρίσκεται τουλάχιστον στο:

 • έως το 2033: επίπεδο κατηγορίας ενεργειακής απόδοσης D
 • έως το 2040: επίπεδο που ορίζεται από κάθε χώρα και εξασφαλίζει ότι το κτηριακό δυναμικό θα έχει μηδενικές εκπομπές το 2050

Από το 2050, όλα τα υφιστάμενα κτίρια θα πρέπει να μετατραπούν σε κτίρια μηδενικών εκπομπών

Εξαιρέσεις έχουμε στα εξής:

 • ιστορικά κτίρια
 • χώροι λατρείας και κτίρια που χρησιμοποιούνται για θρησκευτικές δραστηριότητες
 • μεμονωμένα κτίρια μικρότερα από 50 m2
 • κτίρια που ανήκουν στις ένοπλες δυνάμεις και χρησιμοποιούνται για αμυντικούς σκοπούς
 • βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια και αγροτικά κτίρια πλην κατοικιών

Εγκαταστάσεις ηλιακής υποβοήθησης πρέπει να γίνουν :

 • από το 2027: όλα τα νέα δημόσια και μη οικιστικά κτίρια (ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 250 m2)
 • από το 2028: όλα τα υπάρχοντα δημόσια και μη οικιστικά κτίρια που υποβάλλονται σε ριζική ανακαίνιση (ωφέλιμη επιφάνεια άνω των 400 m2)
 • από το 2030: όλα τα νέα οικιστικά κτίρια

Τα νέα κτίρια και τα κτίρια που έχουν υποστεί ανακαίνιση μεγάλης κλίμακας θα πρέπει να έχουν:

 • περισσότερα σημεία επαναφόρτισης
 • περισσότερους χώρους στάθμευσης ποδηλάτων
 • χρηματοδοτικά εργαλεία για ανακαίνιση
 • φορολογικές ελαφρύνσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 9 του ν.4122/2013, από 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου και ευρύτερου δημόσιου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από 1.1.2019.

Για τον καθορισμό των κτηρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας και την περιγραφή των πολιτικών και δράσεων που πρέπει να υιοθετηθούν προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός τους εκδόθηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242/27.11.2018 (ΦΕΚ Β’ 5447).

https://ecopress.gr/wp-content/uploads/fek--589x600.jpg

Kαινοτόμες λύσεις

Όσον αφορά στα είδη καινοτομίας, τα τελευταία χρόνια παρουσιάζονται καινοτόμες λύσεις κυρίως στον τομέα των εφαρμογών, οι οποίες έχουν πεδίο:

 • στα έξυπνα κτίρια
 • στην εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας
 • στα έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας
 • στις ανανεώσιμες πηγές ηλεκτρικής ενέργειας
 • στην αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας
 • στην ηλεκτροκίνηση
 • στους σταθμούς φόρτισης ηλεκτρικών αυτοκινήτων.
 • Στην εξοικονόμηση ενέργειας και προώθηση των ΑΠΕ στους τομείς τελικής
 • κατανάλωσης (κτίρια, μεταφορές, βιομηχανία, κλπ.)
 • Στο σχεδιασμό και παραγωγή κυκλικών προϊόντων και υπηρεσιών

Καινοτόμες μέθοδοι οι οποίες εφαρμόζονται από επαγγελματίες αφορούν κυρίως στην παροχή υπηρεσιών συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης για την εξοικονόμηση ενέργειας, ενεργειακής αποδοτικότητας και μείωσης κόστους στον κτιριακό τομέα. Επιπλέον, καινοτόμες μέθοδοι εφαρμόζονται για την εκτίμηση ενεργειακών παρεμβάσεων σε κτίρια, καθώς επίσης και την ανάπτυξη εργαλείων εκτίμησης των επιπτώσεων των μέτρων πολιτικής στην εξοικονόμηση ενέργειας.

https://ecopress.gr/wp-content/uploads/elstat-600x359.jpg

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

Το θέμα της ασφάλειας !!

Οι απαιτήσεις των τεχνικών έργων και εργασιών είναι πολλές και ποικίλες. Ο κάθε επαγγελματίας οφείλει να είναι ενήμερος μέσα από μια πληθώρα νομικών διατάξεων περί μέτρων ασφαλείας καθώς και των ευρωπαϊκών ή διεθνών προτύπωνμε τα οποία θα πορευτεί για την μελέτη και κατασκευή ενός έργου.Οι ηλεκτρολογικές πρωτίστως και εν μέρει οι μηχανολογικές εργασίες, βάσει ερευνών, εγκυμονούν τους σημαντικότερους κινδύνους με σοβαρές συνέπειες για τον άνθρωπο και τον εξοπλισμό. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνεται από την καθημερινή πρακτική και τον αριθμό τωνατυχημάτων και δυστυχημάτων από ανάλογα αιτία (ηλεκτροπληξία, πτώση, ασθένεια, κλπ).

Μερικά παραδείγματα από θεωρητικής γνώσης που πρέπει να κατέχει ο κάθε εμπλεκόμενος μηχανικός – εργολάβος – κατασκευαστής:

 1. Νομοθετικό πλαίσιο το οποίο διέπει τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις.
 2. Ασφάλεια εργασίας σε τεχνικά έργα.
 3. Μέτρα προστασίας έναντι ατυχημάτων.
 4. Εκτίμηση κινδύνου.
 5. Αναγνώριση των κινδύνων.
 6. Τα μοντέλα ασφάλειας που υπάρχουν.
 7. Μέθοδοι προστασίας σύμφωνα με τα νομοθετημένα ελληνικά, Ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.
 8. Ασφάλεια εργαζομένων σε ειδικούς χώρους εργασίας (Υποσταθμοί, Εργοτάξια κ.λπ.).
 9. Λοιπές κανονιστικές διατάξεις.

Για τον επαγγελματία μελετητή, μηχανικό, εγκαταστάτη ή άλλο πρόσωπο που έχει νόμιμο δικαίωμα εργασιών οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που διέπουν την μελέτη Ηλεκτρομηχανολογικών Εγκαταστάσεων ενδεικτικά μπορεί να είναι :

 • Ο εκάστοτε ισχύων Οικοδομικός & Κτιριοδομικός Κανονισμός
 • Το νέο πρότυπο ΕΛΟΤ HD60364
 • Το πρότυπο ΕΛΟΤ HD384 : Απαιτήσεις για Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις
 • ΤοπρότυποΕΛΟΤ HD637 S1: Power Installations Exceeding 1KV A.C.
 • Τον ν. 4067/2012 «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (Α’ 79) και ιδίως την παρ. 6 του άρθρου 28.
 • Τον ν. 4495/2017 «Έλεγχος και προστασία του Δομημένου Περιβάλλοντος και άλλες διατάξεις» (Α’ 167).
 • Τον ν. 4463/2017 «Μέτρα μείωσης του κόστους εγκατάστασης υψίρρυθμων ηλεκτρονικών επικοινωνιών – Εναρμόνιση της νομοθεσίας στην Οδηγία 2014/61/ΕΕ και άλλες διατάξεις» (Α’ 42).
 • Τον ν. 4258/2014 Διαδικασία Οριοθέτησης και ρυθμίσεις θεμάτων για ταυδατορέματα – ρυθμίσεις Πολεοδομικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις (Α’ 94)
 • Την υπό στοιχεία ΥΠΕΝ/ΔΜΕΑΑΠ/124964/1561/7.12.2022 απόφαση «Αντικατάσταση της υπ’ αρ.
 • 52907/2009 υπουργικής απόφασης “Ειδικές ρυθμίσεις για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία σε κοινόχρηστους χώρους των οικισμών που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών (Β’ 2621)”» (Β’ 6213).
 • Την υπό στοιχεία οικ. 140055/13.01.2017 κοινή υπουργική απόφαση «Τεχνικές προδιαγραφές σύνταξης του περιεχομένου του φακέλου οριοθέτησης κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου 2 του ν. 4258/2014 – Διευκρινίσεις για την εφαρμογή της διαδικασίας οριοθέτησης» (Β’428).
 • Tην υπό στοιχεία οικ. 41020/819/2012 κοινή υπουργική απόφαση «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού» (Β’ 2776).
 • Την υπό στοιχεία 39507/167/Φ.9.2/2016 κοινή υπουργική απόφαση «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2014/33/ΕE του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 για την εναρμόνιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με τους ανελκυστήρες και τα κατασκευαστικά στοιχεία ασφάλειας για ανελκυστήρες.» (Β’ 1047).
 • Την υπ’ αρ. 101195/2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων «Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» (Β’ 4654).
 • Η Νομοθεσία Πυροπροστασίας
 • Οι τεχνικές οδηγίες του Τ.Ε.Ε. (ΤΟΤΕΕ)
 • Οι Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ)
 • Οι Κανονισμοί Κατασκευών Ειδικών Κτιρίων, κ.λ.π. (θεάτρων, κινηματογράφων, σταθμών
 • αυτοκινήτων κ.λ.π.)
 • Απόφαση: Αριθμ. οικ. 41020/819 Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 • Απόφαση: Αριθμ. 53538 ΕΞ 2023 Τροποποίηση της υπ’ αρ. οικ. 41020/819/25.09.2012 κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Καθορισμός των τεχνικών προδιαγραφών για τα εσωτερικά δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του άρθρου 30 (εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις) του Κτιριοδομικού Κανονισμού» (Β’ 2776).
 • Οι Κανονισμοί Διάθεσης Λυμάτων – Διεθνή Πρότυπα, Κανονισμοί, όπου οι Ελληνικοί δεν είναι επαρκείς ή ο Κύριος του Έργουαπαιτεί.
 • Αριθ. Δ3/Α΄/οικ.6598 Τεχνικός Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 500mbar.
 • Εγκύκλιος 11/2018 «Οδηγός εκπόνησης μελετών Δημοσίων Έργων του Ν.4412/2016

Στο κάθε έργο που μελετάται θα υπάρχουν τουλάχιστο τα κάτωθι σχέδια και διαγράμματα εγκαταστάσεων τα οποία θα πρέπει να μελετώνται πριν την έναρξη των εργασιών:

 • Ύδρευση,
 • Αποχέτευση (λύματα, όμβρια),
 • Πυροπροστασία / Πυρόσβεση,
 • Πυροπροστασία / Πυρανίχνευση,
 • Ηλεκτρικά / Φωτισμός,
 • Ηλεκτρικά / Κίνηση,
 • Κλιματισμός / Αερισμός
 • Ασθενή Ρεύματα / Αυτοματισμός (εφόσον απαιτείται),
 • Ασθενή Ρεύματα / Λοιπά Ασθενή,
 • Ανελκυστήρες
 • Αντικεραυνική προστασία,
 • Σχέδια Περιβάλλοντος Χώρου Μηχανολογικά
 • Σχέδια Περιβάλλοντος Χώρου Ηλεκτρολογικά
 • Σχέδια Συντονισμού

Το Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) και ο Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας (Σ.Α.Υ.) αφορά το μελετώμενο έργο και τα περιεχόμενα καθορίζονται από τις οικίες οδηγίες και προδιαγραφές

 1. Οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές που θα διέπουν την μελέτη Σ.Α.Υ. και Φ.Α.Υ., ενδεικτικά, είναι οι εξής: ΠΔ 305/1996, Ν.3850/2010.
 1. Περιλαμβάνει κατ΄ ελάχιστον τα εξής παραδοτέα:
 • Το μητρώο του έργου (σχέδια και τεχνική περιγραφή)
 • Οδηγίες και στοιχεία χρήσιµα σε θέµατα Ασφάλειας και Υγείας για µμεταγενέστερες εργασίεςσε όλη τη διάρκεια της ζωής του έργου (συντήρηση, µμετατροπή, καθαρισµός κλπ).

α) Το ΣΑΥ αποτελεί τους κανόνες που θα εφαρμόζονται στο εργοτάξιο, και υποδεικνύει τα ειδικά µέτραπου πρέπει να λαμβάνονται για την πρόληψη κινδύνων. Αναλυτικότερα περιλαμβάνει:

 • Γενικές Πληροφορίες για το έργο.
 • Περιγραφή του έργου
 • Χρονικό Προγραμματισμό της μελέτης
 • Χρονικό Προγραμματισμό της κατασκευής
 • Εκτίμηση κινδύνου
 • Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης κινδύνων
 • Ισχύουσα νομοθεσία για τη λήψη μέτρων προστασίας και την αντιμετώπιση του επαγγελματικού κινδύνου για κάθε εργασία ή ομάδες εργασιών που προγραμματίζονται για το έργο.
 • Σύστημα διαχείρισης ασφάλειας.

β) Το ΦΑΥ αποτελεί το μητρώο του έργου και σε αυτό πρέπει να περιλαμβάνονται:

 • Τα Εγκεκριμένα Σχέδια
 • Η Εγκεκριμένη Τεχνική Περιγραφή
 • Τα «ως κατασκευάστηκε – asbuilt» σχέδια του κτιρίου (αποτελούν υποχρέωση του κατασκευαστήκαι συμπληρώνουν το ΦΑΥ)
 • Πρόγραμμα και Έντυπα Αναγκαίων Επιθεωρήσεων και Συντήρησης
 •  

Η τεχνική περιγραφή θα είναι αναλυτική για κάθε εγκατάσταση και περιγράφει (ενδεικτικά) :

 • Την δομή της εγκατάστασης και τον τρόπο λειτουργίας της
 • Τα μηχανήματα και τις συσκευές που περιλαμβάνει
 • Τα δίκτυα
 • Τους χώρους που εγκαθίστανται τα μηχανήματα
 • Πίνακας σημείων ελέγχου του αυτοματισμού (αν απαιτούνται)
 • Τα βασικά χαρακτηριστικά του εξοπλισμού και των υλικών
 • Τα βασικά στοιχεία για την ρύθμιση της εγκατάστασης
 • Περιγραφή των βασικών δοκιμών που απαιτούνται

Θα περιλαμβάνει επίσης τα ακόλουθα :

 • Τεύχος υπολογισμών που περιλαμβάνει αναλυτικούς υπολογισμούς για κάθε εγκατάσταση και τεχνικά χαρακτηριστικά κεντρικών συσκευών, μηχανημάτων και δικτύων.
 • Τεχνικές προδιαγραφές υλικών και κατασκευής όπου προδιαγράφονται αναλυτικά τα τεχνικά στοιχεία των μηχανημάτων, των συσκευών και των υλικών των δικτύων.
 • Τεύχος για τις δοκιμές και την λειτουργική παραλαβή της κάθε εγκατάστασης.

Μέτρα προστασίας από φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες.

Για την προστασία της ασφάλειας και της υγείας των εργαζομένων και για την πρόληψη των κινδύνων που προέρχονται ή μπορούν να προέλθουν από την έκθεση των εργαζομένων σε φυσικούς, χημικούς και βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία οι υπεύθυνοι του έργου οφείλουν να:

 • Να κάνουν εκτίμηση των κινδύνων.
 • Να λαμβάνουν τεχνικά και οργανωτικά μέτρα.
 • Να εξασφαλίζουν ιατρικό έλεγχο των εργαζομένων, προληπτικό και περιοδικό, χωρίς επιβάρυνση για τους εργαζόμενους, δηλαδή οι δαπάνες βαρύνουν τον εργοδότη.
 • Να προβαίνουν σε ειδική ενημέρωση των εργαζομένων.

Ενδεικτική νοµοθεσία που ισχύει για την υγιεινή και την ασφάλεια στα οικοδοµικά και τεχνικά έργα :

 • Π.∆. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/26-8-80) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεσιν οικοδοµικών εργασιών». Στο ∆ιάταγµα αυτό περιγράφονται τα είδη και η χρήση των ικριωµάτων, ο τρόπος κατασκευής τους, καθώς και τα απαιτούµενα µέτρα ασφαλείας για εργασίες πάνω σε ικριώµατα. Επίσης περιγράφο- νται τα µέτρα ασφαλείας για τα κεκλιµένα επίπεδα, τις στέγες, τους φωταγωγούς, τα ανοίγµατα δαπέδων και τα κλιµακοστάσια και δίνονται και µερικές άλλες γενικές οδηγίες για νυκτερινή εργασία, εργασίες µετά από θεοµηνίες κ.λπ.
 • Π. ∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260/A/16-9-81, ΦΕΚ 64/A/28-5-82) «Περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδομών και πάσης φύσεως έργωναρμοδιότητας Πολιτικού Μηχανικού». Στο ∆ιάταγµα αυτό περιγράφονται τα απαιτούμεναµέτρα ασφάλειας για εργασίες εκσκαφών και κατεδαφίσεων καθώς και για τους χώρους καιθέσεις εργασίας ή κυκλοφορίας (π.χ. ικριώµατα, κλίµακες, υπερυψωμένες θέσεις εργασίας κ.λπ.). Επίσης υπάρχουν διατάξεις για τα µμηχανήματα και τα εξαρτήματα τους, τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και τους χώρους µε ειδικούς κινδύνους (εκρήξεων, αναθυμιάσεων). Επί πλέον περιέχονται τα µέτρα ασφάλειας για την ασφαλή διακίνηση των υλικών (φόρτωση, εκφόρτωση, στοίβαση, µκαταφορά κ.λπ.) καθώς και για την πρόληψη και αντιμετώπισηπυρκαϊών. Τέλος υπάρχουν διατάξεις υγιεινής και Α’ Βοηθειών, ατοµικών µέσων προστασίας και υποχρεώσεων εργοδοτών και εργαζομένων, καθώς και διατάξεις για διάφορες άλλες ειδικές εργασίες.
 • Ν. 1396/83 (ΦΕΚ 126/Ά/15-9-83)  «Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των µέτρων ασφαλείας στις οικοδοµές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα»Στο Νόµο αυτόν περιέχονται οι υποχρεώσεις των εργολάβων, υπεργολάβων, ιδιοκτητών,µμελετητών και επιβλεπόντων των οικοδοµών και των ιδιωτικών τεχνικών έργων στον τοµέατης ασφάλειας των εργαζοµένων.Επίσης ορίζονται οι απαιτήσεις για την τήρηση Ηµερολογίου Μέτρων Ασφαλείας (π.χ. πού πρέπει να τηρείται και ποιος πρέπει να το ενηµερώνει).
 • Απόφαση Υπ. Εργασίας 130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/19-3-84) «Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας». Με την Απόφαση αυτή καθορίζονται ο τρόπος έκδοσης και θεώρησης του Ηµερολογίου, ο τύπος του και ο τρόπος τήρησης του καθώς και το περιεχόµενο του και ο τρόπος χορήγησηςαντιγράφων.
 • Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/18-4-84) «Κύρωση της αριθµ62∆ιεθνούςΣύµβασης Εργασίας που αφορά τις διατάξεις ασφαλείας στην οικοδοµικήβιοµηχανία και τη ρύθµισηθεµάτων που έχουν άµεση σχέση µ’ αυτή»Με το Νόµο αυτό η Ελλάδα κυρώνει τη ∆ιεθνήΣύµβαση Εργασίας µε αριθµό 62. Αυτό σηµαίνει ότι αποδέχεται τις διατάξεις της σύµβασης αυτής. Πράγµατι η ήδη υπάρχουσα νοµοθεσία καλύπτει τις διατάξεις αυτές, που αναφέρονται στα ικριώµατα, ανυψωτικά µηχανήµατα, ατοµικά µέσα προστασίας και πρώτες βοήθειες.
 • Απόφαση Υπ. Εργασίας 131325/87 (ΦΕΚ 467/Β/10-8-87) «Σύσταση µικτών επιτροπών ελέγχου σε οικοδοµές και εργοταξιακά έργα». Με την Απόφαση αυτή συστήνονται σε κάθε νοµό ή πόλη µε βάση τις περιφερειακέςυπηρεσίες Επιθεώρησης Εργασίας, µικτές επιτροπές ελέγχου των συνθηκών υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας για τις οικοδοµές και τα εργοτάξια που, λόγω αριθµούεργαζοµένων, δεν εµπίπτουν στις διατάξεις του ΚΕΦ. Α’ του Ν. 1568/85. Οι µικτές επιτροπές συγκροτούνται από τον Νοµάρχη και αποτελούνται από (α) τον Επιθεωρητή Εργασίας, (β) εκπρόσωπο των εργαζοµένων και (γ) εκπρόσωπο του Τεχνικού Επιµελητηρίου Ελλάδας. Η επιτροπή εκτελεί ελέγχους κάθε 15 ηµέρες τουλάχιστον και τις υποδείξεις, την επιβολή κυρώσεων κ.λπ. κάνει ο Επιθεωρητής Εργασίας.
 • Π.∆. 315/87 (ΦΕΚ 149/Α/25-8-87) «Σύσταση επιτροπής υγιεινής και ασφάλειας της εργασίας (Ε.Υ.Α.Ε.) σε εργοτάξια οικοδοµών και εν γένει τεχνικών έργων» Με το ∆ιάταγµα αυτό επεκτείνεται ο θεσµός των Ε.Υ.Α.Ε. στα τεχνικά έργα όπουαπασχολούνται πάνω από 100 άτοµα, αντί των 150 που ίσχυε αρχικά.
 • Π.∆. 305/96 (ΦΕΚ 212/Α/29-8-1996) «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφαλείας και υγείας, που πρέπει να εφαρµόζονται στα προσωρινά η κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωσηπρος την Οδηγία 92/57/E. O.K.»Με το διάταγµα αυτό καθιερώνονται το Σχέδιο και ο Φάκελλος Ασφάλειας και Υγείας και τακαθήκοντα των αντιστοίχων συντονιστών, καθώς και η υπευθυνότητα των εργαζοµένων στην τήρηση των κανόνων Ασφαλείας και Υγιεινής.

Εθνική Νομοθεσία (Ενδεικτικά αναφέρουμε τα κάτωθι):

 • Εγκ. Δ1(α)/ΓΠ οικ. 47627/2023 (ΦΕΚ /– 14.9.2023) Οδηγίες προστασίας της δημόσιας υγείας μετά από πλημμύρα προς τις υπηρεσίες για πολίτες
 • Υ.Α. 395305/2022 (ΦΕΚ 4503/Β` 25.8.2022) Καθορισμός των κατ’ ελάχιστον απαιτούμενων κτιριολογικών και λοιπών προϋποθέσεων για την ίδρυση και λειτουργία κέντρων γιόγκα (yoga), καθώς και κάθε αναγκαίου, τεχνικού και λεπτομερειακού θέματος, για την εφαρμογή του άρθρου 67 του ν. 4908/2022 (Α’ 52)
 • Υ.Α. οικ. ΥΠΕΝ/Δ ΑΟΚΑ/57930/2029/2022 (ΦΕΚ 3521/Β` 7.7.2022) Κατηγορίες των κατασκευών ή εγκαταστάσεων, για τις οποίες δεν απαιτείται άδεια δόμησης εντός χερσαίας ζώνης λιμένος
 • Υ.Α. Δ22/4193/2019 (ΦΕΚ 4607/Β` 13.12.2019) Έγκριση εβδομήντα (70) Ελληνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (ΕΤΕΠ), με υποχρεωτική εφαρμογή σε όλα τα Δημόσια Έργα και Μελέτες
 • Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α` 10.4.2012) Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων, και άλλες διατάξεις
 • Π.Δ. 57/2010 (ΦΕΚ 97/Α` 25.6.2010) Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την οδηγία 2006/42/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «σχετικά με τα μηχανήματα και την τροποποίηση της οδηγίας 95/16/ΕΚ» και κατάργηση των Π.Δ. 18/96 και 377/93
 • Κ.Υ.Α οικ. 5697/590/2000 (ΦΕΚ 405/Β` 29.3.2000) Καθορισμός μέτρων και όρων για την αντιμετώπιση των κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης σε εγκαταστάσεις ή μονάδες λόγω της ύπαρξης επικίνδυνων ουσιών
 • Ν. 1396/1983 (ΦΕΚ 126/Α` 15.9.1983) Υποχρεώσεις λήψης και τήρησης των μέτρων ασφαλείας στις οικοδομές και λοιπά ιδιωτικά τεχνικά έργα
 • Π.Δ. 1180/1981 (ΦΕΚ 293/Α` 6.10.1981) Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών πάσης φύσης μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως περιβάλλοντος εν γένει
 • Εγκ. 131120/1980 (ΦΕΚ /– 10.10.1980) Ανακοίνωση δημοσιεύσεως του αριθμ. 778/26.8.1980 Π.Δ. «Περί των μέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδομικών εργασιών»
 • Υ.Α. Γ1/443/1973 (ΦΕΚ 87/Β` 24.1.1973) Περί κολυμβητικών δεξαμενών μετά οδηγιών κατασκευής και λειτουργίας αυτών
 • Β.Δ. 277/1963 (ΦΕΚ 65/Α` 22.5.1963) Περί ατμολεβήτων, εγκαταστάσεων και λειτουργίας αυτών
 • Υ.Α. 32141/1957 (ΦΕΚ /– 27.9.1957) Περί μέτρων ασφαλείας εις εργοστάσια Χαλυβουργίας

Νομολογία (ενδεικτικά): 

 • Αρείου Πάγου 459/2016 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αρείου Πάγου 459/2016 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
 • Άρειος Πάγος 910/2015 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Άρειος Πάγος 910/2015 (Β2, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
 • Άρειος Πάγος 465/2015 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Άρειος Πάγος 465/2015 (Ζ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)
 • Αρείου Πάγου 934/2013 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αρείου Πάγου 934/2013 (Β1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
 • Αρείου Πάγου 115/2012 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ) Αρείου Πάγου 115/2012 (Α1, ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ)
 • Αρείου Πάγου 1680/2010 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Αρείου Πάγου 1680/2010 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)
 • Αρείου Πάγου 1678/2010, Τμ. Β/Ι Αρείου Πάγου 1678/2010, Τμ. Β/Ι
 • Αρείου Πάγου 52/2010 (B1′ Πολιτικό Τμήμα) Αρείου Πάγου 52/2010 (B1′ Πολιτικό Τμήμα)
 • Αρείου Πάγου 2366/2009 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ) Αρείου Πάγου 2366/2009 (ΣΤ, ΠΟΙΝΙΚΕΣ)

Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις έχουμε:

Άρθρο 12 Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

1.Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και της υ.α. 3046/304/1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59). Ενδεικτικά:

1.1 Για όλες τις ειδικότητες: την Οδηγία 2006/95/ΕΚ «Εξοπλισμός χαμηλής τάσης», το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις» και τον Κανονισμό Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) (μόνο για τις περιπτώσεις που ο Κανονισμός έχει εφαρμογή).

1.2 Για την Α΄ Ειδικότητα: την υ.α. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε.) με το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (Β΄ 470), την κ.υ.α. Φ.Α΄ 50/12081/642/26.7.2006 «Θέματα ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.) Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορετικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης» (Β΄ 1222), την υ.α. Φ.50/503/168/19.4.2011 «Τροποποίηση της υπ. αριθμ. 115239/ 25702/ 3627 της 21 Δεκ. 1965/11 Ιαν. 1966 (ΦΕΚ Β΄ 8) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «Περί ερμηνείας των διατάξεων του Νόμου 4483/1965» (Β΄ 844) και τον ν. 4483/ 1965 «Περί καταργήσεως του υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων» (Α΄ 118), όπως εκάστοτε ισχύουν.

1.3 Για την Γ΄ Ειδικότητα: το Πρότυπο ΕΛΟΤ 1423 ή άλλο ευρωπαϊκό ή διεθνές πρότυπο που παρέχει ισοδύναμη ασφάλεια.

1.4 Για την Δ΄ Ειδικότητα: (α) για την 1η Ομάδα, την Οδηγία 1995/16/ΕΚ, σχετικά με τους ανελκυστήρες, όπως μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με την κ.υ.α. Φ9.2/32803/1308/1997 «Κατασκευή και λειτουργία ανελκυστήρων» (Β΄ 815), τα πρότυπα ΕΛΟΤ ΕΝ 81.1 και 81.2 και την κ.υ.α. Φ.Α/9.2/Οικ. 28425/1245/22.12.2008 «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση, και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β΄ 2604), όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και (β) για την 2η Ομάδα, την Οδηγία 2006/42/ΕΚ σχετικά με τις μηχανές.

2.Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προ- ηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα.

3.Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών διενεργείται έλεγχος και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, το περιεχόμενο της οποίας ορίζεται στο Παράρτημα Γ, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και καταχωρείται, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 3982/2011 και του άρθρου 2 του ν. 4483/1965, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

4.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων των παρ. Ι και ΙΙ του Παραρτήματος Ζ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Η επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 12570/1106/Φ9.1/2010 «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παροχών» (Β΄ 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

5.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν. 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας ειδικό έντυπο πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.

6.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 3 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών.

7.Άρνηση ή ελλιπής παροχή των ως άνω πληροφοριών ή μη κατάθεση του εντύπου, επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 3844/2010 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 552 Β’ 26 03 2009: Κανονισμός λειτουργίας του δικτύου ύδρευσης της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. άρθρο 25.8. Απαγορεύεται η γείωση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των ακινήτων επί των υδραυλικών εγκαταστάσεων έστω και αν γεφυρώνεται η θέση του μετρητή. Το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ δεν εξασφαλίζει μεταλλική συνέχεια δεδομένου ότι οι αγωγοί και άλλα εξαρτήματα τους σε μεγάλο ποσοστό δεν είναι από αγώγιμο υλικό. Οι χρήστες των εγκαταστάσεων αυτών  είναι αποκλειστικά υπεύθυνοι για την μη τήρηση της απαγόρευσης.

https://ecopress.gr/wp-content/uploads/ydraylika-600-x-398.jpg

Για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις έχουμε:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 112

Άρθρο 7 Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

1.Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι υδραυλικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υ.α. 3046/304/1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59), της κοινής υπουργικής απόφασης Δ3/Α/11346/2003 «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (Β΄ 963), της υ.α. Δ3/ Α/22925/2006 «Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar» (Β΄ 1810) και της κοινής υπουργικής απόφασης 31856/2003 «Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών- βιοτεχνιών)» (Β΄ 1257), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

2.Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στις εγκαταστάσεις υλικών που δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της Οδηγίας 89/106/ΕΚ, όπως αυτή μεταφέρθηκε στο ελληνικό δίκαιο με το π.δ. 334/1994 (Α΄ 176), όπως αυτό εκάστοτε ισχύει.

3.Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών υδραυλικών εγκαταστάσεων, για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4.Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.

5.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που ανα- φέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων του Παραρτήματος Ζ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Η επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 12570/1106/ Φ9.1/2010 «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παροχών» (Β΄ 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

6.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν. 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας ειδικό έντυπο πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Γ του παρόντος.

7Άρνηση ή ελλιπής παροχή των ως άνω πληροφοριών επι- σύρει για τον παραβάτη κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 3844/2010 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.

Για τις εγκαταστάσεις καύσης υγρών & αερίων καυσίμων έχουμε:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 114

Άρθρο 7 Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

1.Οι ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας και να εκτελούν τις αντίστοιχες εργασίες με τρόπο ώστε οι εγκαταστάσεις καύσης να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις της υ.α. 3046/304/1989 «Κτιριοδομικός Κανονισμός» (Δ΄ 59), της κ.υ.α. Δ3/Α/11346/2003 «Κανονισμός Εσωτερικών Εγκαταστάσεων Φυσικού Αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar» (Β΄ 963), της υ.α. Δ3/Α/22925/2006 «Κανονισμός εγκατάστασης παροχετευτικών αγωγών και μετρητών φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 4 bar» (Β΄ 1810) και της κ.υ.α. 31856/2003 «Τεχνικός Κανονισμός εγκαταστάσεων υγραερίου στα κτίρια (πλην βιομηχανιών – βιοτεχνιών)» (Β΄ 1257), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, καθώς και των διατάξεων για την προστασία του περιβάλλοντος.

2.Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στις εγκαταστάσεις συσκευών καύσης που δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις των Οδηγιών 92/42/EOK «Νέοι λέβητες ζεστού νερού» ή / και 90/396/EOK «Συσκευές αερίου», όπως αυτές μεταφέρθηκαν στο Ελληνικό δίκαιο: α) η πρώτη με το π.δ. 335/1993 «Απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα, σε συμμόρφωση προς την οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 92/42 ΕΟΚ της 21ης Μαΐου 1992 (L 167/92)» (Α΄ 143), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει και β) η δεύτερη με την υ.α. 15233/1991 «της 3.4/7/91 Συμμόρφωση της Ελληνικής Νομοθεσίας με την 90/396/ΕΟΚ Οδηγία του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων σχετικά με τις συσκευές αερίου» (Β΄ 487), όπως αυτή τροποποιήθηκε και ισχύει.

3.Πριν από την έναυση συσκευής καύσης, ο αδειούχος εγκαταστάτης ή το πρόσωπο που έχει αντίστοιχο δικαίωμα, οφείλουν να ελέγχουν τη συμμόρφωση της συσκευής με τις ως άνω διατάξεις.

4.Οι εγκαταστάτες εγκαταστάσεων καύσης ή τα πρόσωπα που έχουν το δικαίωμα αυτό υποχρεούνται, μετά την ολοκλήρωση των εργασιών εκτέλεσης, συντήρησης και επισκευής μιας εγκατάστασης καύσης αερίων καυσίμων, να θέτουν σε λειτουργία ή επαναλειτουργία την εγκατάσταση, μόνον όταν προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και διαπιστώσουν ότι συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις, ασφαλούς και αποδοτικής λειτουργίας αυτής, σύμφωνα με τη μελέτη, οπότε και συντάσσουν υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης και η οποία συνοδεύεται από μετρήσεις που επαληθεύουν την ποιότητα των καυσαερίων, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.

Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η εγκατάσταση δεν πληροί τους κανόνες ασφαλούς λειτουργίας, στην ως άνω υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης αναγράφονται εξειδικευμένα τα ευρήματα και γνωστοποιούνται στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης.

5.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τη διαδικασία αυτεπάγγελτης επιλογής των προς έλεγχο παρόχων του Παραρτήματος Ζ, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 του ν. 3982/2011 και υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του νόμου αυτού. Η επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην υ.α. 12570/1106/ Φ9.1/2010 «Διαδικασία έγκρισης προσωρινής παροχής υπηρεσιών, τήρηση μητρώου και εποπτεία παροχών» (Β΄ 1830), όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.

6.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν. 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας ειδικό έντυπο πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Γ του παρόντος.

7.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παράγραφο 4 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν.3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών.

8Άρνηση ή ελλιπής παροχή των εν λόγω πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 του ν. 3844/2010 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού

Για τις τεχνικές εργασίες έχουμε:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 115

Άρθρο 19 Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

1.Οι διενεργούντες συγκολλήσεις σε εγκαταστάσεις:

(α) ναυπήγησης και επισκευής πλοίων,

(β) κατασκευής και επισκευής λεβήτων, δεξαμενών, σωλήνων και λοιπών εξοπλισμών υπό πίεση,

(γ) κατασκευής μεταλλικών κτηρίων και λοιπών έργων πολιτικού μηχανικού,

πρέπει να διαθέτουν την προβλεπόμενη από το παρόν διάταγμα άδεια οξυγονοκολλητή ή ηλεκτροσυγκολλητή Α΄ Τάξεως και να εκτελούν τις συγκολλήσεις σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

2.Για διάστημα τριών (3) ετών από την έκδοση του παρόντος, για τις ανωτέρω αναφερόμενες περιπτώσεις (α) και (γ), επιτρέπεται οι διενεργούντες συγκολλήσεις να κατέχουν άδεια Β΄τάξης.

Για τις ψυκτικές εγκαταστάσεις έχουμε:

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1

Άρθρο 7 Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων

1. Τα πρόσωπα που ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες του παρόντος διατάγματος οφείλουν να διαθέτουν αντίστοιχη άδεια ή βεβαίωση αναγγελίας, και, εάν οι εν λόγω δραστηριότητες εμπίπτουν στις διατάξεις του Κανονισμού 303/2008 της Επιτροπής της ΕΕ, οφείλουν να έχουν αναλόγως και πιστοποιητικό κατηγορίας Ι ή ΙΙ, όπως ορίζεται στο άρθρο 4 του εν λόγω Κανονισμού. Τα ως άνω πρόσωπα εκτελούν τις αντίστοι- χες εργασίες με τρόπο ώστε οι ψυκτικές εγκαταστάσεις να παρέχουν το απαιτούμενο επίπεδο ασφάλειας και ποιότητας, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚτιριοδομικούΚανονισμού(Υ.Α. 3046/304/1989) (Δ’ 59), όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν.

2.Δεν επιτρέπεται η χρησιμοποίηση στις εγκαταστάσεις υλικών που δεν είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και η χρησιμοποίηση υλικών, εξαρτημάτων ή ψυκτικών μέσων των οποίων έχει απαγορευθεί η χρήση.

3.Δεν επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών που αποτελούν αντικείμενο του παρόντος σε ψυκτικές εγκαταστάσεις για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμ- φωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

4.Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών επί της εγκατάστασης διενεργείται έλεγχος στεγανότητας και καλής λειτουργίας και συντάσσεται, εντός ενός (1) μηνός, από τον αδειούχο αρχιτεχνίτη ή εργοδηγό ή από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα αυτό, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης, η οποία παραδίδεται στον μελετητή της εγκατάστασης, εάν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη της εγκατάστασης. Το περιεχόμενο της υπεύθυνης δήλω- σης καλής εκτέλεσης ορίζεται στο παράρτημα Β του παρόντος.

5.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 ελέγχονται για την τήρηση των υποχρεώσεων που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, καθώς και για την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 11 και, αναλόγως, υπόκεινται στις κυρώσεις του άρθρου 12 του ν. 3982/2011. Η επαγγελματική συμπεριφορά των εν λόγω προσώπων παρακολουθείται κατά τα οριζόμενα στην υπουργική απόφαση 12570/1106/Φ9.1/2010 (Β΄ 1830), όπως ισχύει.

6.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 οφείλουν να παρέχουν στους αποδέκτες των υπηρεσιών τους πληροφορίες, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 23 του ν. 3844/2010 και ειδικότερα, πριν από την παροχή της υπηρεσίας, να παραδίδουν στον αποδέκτη της υπηρεσίας Ειδικό Έντυπο Πληροφοριών, το ελάχιστο περιεχόμενο του οποίου ορίζεται στο παράρτημα Γ του παρόντος.

7.Τα πρόσωπα που αναφέρονται στην παρ. 4 οφείλουν να διαθέτουν την προβλεπόμενη στο άρθρο 24 του ν. 3844/2010 ασφάλιση επαγγελματικής ευθύνης, η οποία μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική, όπως αυτή αναφέρεται στο ειδικό έντυπο πληροφοριών.

8.Άρνηση ή ελλιπής παροχή των εν λόγω πληροφοριών επισύρει για τον παραβάτη κυρώσεις σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 35 παρ. 1 του ν. 3844/2010 και την υπουργική απόφαση που εκδίδεται κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου αυτού.

Για τους λοιπούς εμπλεκόμενους του έργου:

 • Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού

άρθρο 24 ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

1.Τα κτίρια και τα δομικά έργα πρέπει να σχεδιάζονται, να κατασκευάζονται και να εξοπλίζονται έτσι, ώστε σε περίπτωση πυρκαγιάς:

1.1. Να προστατεύεται η ζωή και η υγεία των εμποδιζόμενων ατόμων, των ατόμων και των ζώων που βρίσκονται σε αυτά.

1.2. Να εμποδίζεται η εξάπλωσή της στους άλλους χώρους του κτιρίου.

1.3. Να αποτρέπεται η μετάδοσή της στα όμορα και στα γειτονικά ακίνητα καθώς και στις γειτονικές περιοχές.

1.4. Να προστατεύονται τα ίδια τα κτίρια και τα περιεχόμενά τους.

2.Οι απαιτήσεις και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται για την επίτευξη των παραπάνω στόχων καθορίζονται από τον Κανονισμό Πυροπροστασίας Κτιρίων, όπως αυτός κάθε φορά ισχύει (και από λοιπές ισχύουσες διατάξεις).

Η πυροπροστασία είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της μελέτης και κατασκευής ενός έργου και θα πρέπει να λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης που αφορούν Ηλεκτρολόγο, Μηχανολόγο, τεχνικό προσωπικό, κλπ.

Ο Κανονισμός αυτός έχει επικαιροποιηθεί (Προεδρικό Διάταγμα 41, στο ΦΕΚ 80Α’ της 7.05.2018), έχει τεθεί σε πλήρη εφαρμογή από τις 07.08.2018 και καθορίζει τις απαιτήσεις και τα μέτρα πυροπροστασίας που πρέπει να λαμβάνονται στα κτίρια. Με τις απαιτήσεις του δημιουργούνται διασυνδέσεις με τον Ευρωπαϊκό κανονισμό (ΕΕ) 305/2011 για τις δομικές κατασκευές (ConstructionProductsRegulation = CPR), ο οποίος θέτει συγκεκριμένες απαιτήσεις για τα καλώδια που προορίζονται για μόνιμη εγκατάσταση, σε δομικά έργα εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως κτίρια και γενικά σε έργα πολιτικού μηχανικού.

 • Ν. 5069/2023 (ΦΕΚ 193/Α` 28.11.2023) Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, αξιοποίηση πόρων Πράσινου Ταμείου, λοιπές περιβαλλοντικές και ενεργειακές διατάξεις και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις (Άρθρο 53: τροποποίηση άρθρου 71§5)
 • Άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινούς χώρους, προστίθεται παρ. 7 ως εξής: «7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέργεια ή υπόγεια, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται βάσει μελέτης … κλπ.
 • Άρθρο 21 του ν. 4067/2012, περί προσωρινών κατασκευών σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται παρ. 3 ως εξής: Σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε καταστήματα που χρησιμοποιούν νόμιμα κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων επιτρέπεται και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, φωτισμού, καθώς και ανεμιστήρων. Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, φέροντας την κατάλληλη σήμανση.».
 • Εκτίμηση του επαγγελματικού κινδύνου, που προβλέπεται από το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, είναι μια σύνθετη και δυναμική διαδικασία αξιολόγησης των κινδύνων του εργασιακού περιβάλλοντος. Η πρακτική όμως που εξακολουθεί να εφαρμόζεται στη είναι η εκπόνηση μελετών εκτίμησης κινδύνου, οι οποίες δεν είναι αρκετές για την άσκηση της δραστηριότητας.Η υποχρέωση γραπτής εκτίμησης του επαγγελματικού κινδύνου για όλες τις επιχειρήσεις αναφέρεται στο Ν.3850/2010 (προϋπήρχε από το Π.Δ. 17/96). Στο ίδιο νομοθέτημα αναφέρονται και οι γενικές διατάξεις για τη σύνταξη της. Όταν όµως αναφερόμαστε στον «επαγγελµατικό κίνδυνο», εννοούμαι τον κίνδυνο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων ο οποίος προέρχεται από την επαγγελµατική έκθεση στους βλαπτικούς παράγοντες του εργασιακού περιβάλλοντος. Η προστασία της υγείας και ασφάλειας καθώς επίσης και η πρόληψη των συνεπειών των βλαπτικών παραγόντων του εργασιακού χώρου, αποτελούν τον τελικό στόχο των διαδικασιών εκτίµησης του επαγγελµατικού κινδύνου.Με βάση τη νομοθεσία όλες οι επιχειρήσεις εφόσον απασχολούν έστω και έναν εργαζόμενο πρέπει να έχουν τεχνικό ασφάλειας.
 • Ν. 4030/2011, ο οποίος επιτάχυνε τις διαδικασίες έκδοσης αδείας με την ανάληψη της ευθύνης από τους Μηχανικούς και διαχώρισε τις αρμοδιότητες για την έκδοση και τον έλεγχό τους. Η έκδοση των αδειών διενεργείται από τις Υπηρεσίες Δόμησης, ενώ ο έλεγχος της εφαρμογής τους από τους Ελεγκτές Δόμησης υπό την εποπτεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (Υ.ΠΕ.Κ.Α.).Οι μελέτες που εμπεριέχονται στην άδεια ενός έργου πρέπει να είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του Νέου Οικοδομικού Κανονισμού (Ν.4067/2012-ΦΕΚ 79/Α/9-4-2012) και του Κτιριοδομικού Κανονισμού (Αριθ. 3046/304/30-1-1989, ΦΕΚ 59/Δ/3-2-1989) και σύμφωνα με τους κανόνες της Τέχνης και της Επιστήμης από Μηχανικούς ελεύθερους επαγγελματίες. Οι εργολάβοι, κατασκευαστές, εγκαταστάτες , κλπ είναι υποχρεωμένοι να εφαρμόζουν τις μελέτες αυτές ως οφείλουν εκ του νόμου υπό το βλέμμα του επιβλέποντα του έργου.

Η διαφοροποίηση, που υπάρχει στα δημόσια έργα σε σχέση με τα ιδιωτικά, συνίσταται στη διαδικασία του τρόπου ανάθεσης. Η εκπόνηση των μελετών και της κατασκευής έργων  πραγματοποιείται από το προσωπικό της Αναθέτουσας Αρχής . Όταν αυτό δεν είναι δυνατό εξαιτίας φόρτου εργασίας ή έλλειψης προσωπικού ακολουθούνται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», προκειμένου να προχωρήσει η ανάθεση των ανωτέρω σε εργολάβο. Στο ΦΕΚ Β’ 3757, 25/10/2017 αναφέρεται ότι «η αποτελεσματική διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας στους χώρους εργασίας είναι επωφελής, τόσο για τους εργαζόμενους, όσο και για τις επιχειρήσεις, αλλά και για την κοινωνία στο σύνολό της».

https://ecopress.gr/wp-content/uploads/atyximata.jpg

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

https://ecopress.gr/wp-content/uploads/atyximata-2.jpg

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

https://ecopress.gr/wp-content/uploads/atyximata-3.jpg

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ.

Επισημαίνουμε τη σημασία των ουσιαστικών επανελέγχων των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων – πριν αλλά και μετά την λειτουργία τους – αφού αυτοί άπτονται της ασφάλειας και ακεραιότητας προσώπων και αγαθών,όπου εξασφαλίζουντους χρήστες των εγκαταστάσεων έναντι υπαρκτών κινδύνων (ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά κ.λπ.), που μέχρι σήμερα δεν έχουν πλήρως αποτραπεί και που σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν οδηγήσει έως και στην απώλεια της ανθρώπινης ζωής.

Οι γενικές αρχές πρόληψης των επαγγελματικών κινδύνων έχουν ως εξής:

 • αποφυγή των κινδύνων.
 • εκτίμηση των κινδύνων που δεν μπορούν να αποφευχθούν.
 • καταπολέμηση των κινδύνων στην πηγή τους.
 • προσαρμογή της εργασίας στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του εκάστοτε εργαζομένου.
 • παρακολούθηση της εξέλιξης της τεχνικής προόδου.
 • ανάπτυξη συνεκτικής ολοκληρωμένης πολιτικής πρόληψης.
 • προτεραιότητα στη λήψη μέτρων ομαδικής προστασίας σε σχέση με τα μέτρα ατομικής προστασίας.
 • παροχή των κατάλληλων οδηγιών στους εργαζομένους.

Η αξιολόγηση των κινδύνων στην εργασία αποτελεί τη βάση για την εφαρμογή των κατάλληλων μέτρων πρόληψης και προστασίας. Σύμφωνα με την οδηγία πλαίσιο 89/391 ΕΟΚ, η εκτίμηση κινδύνου είναι η αφετηρία και το πρώτο κρίσιμο βήμα της διαδικασίας διαχείρισης των κινδύνων για την ΥΑΕ.Κατά τη διενέργεια της εκτίμησης επικινδυνότητας θα πρέπει επίσης να δίνεται προσοχή στους εργαζόμενους που μπορεί να είναι ιδιαιτέρως ευάλωτοι, καθώς και σε άλλα άτομα που ενδέχεται να εισέλθουν στις εγκαταστάσεις, όπως εργολάβοι ή επισκέπτες.

Οι υποχρεώσεις εργοδοτών:

 • υποχρεούνται να διασφαλίζουν την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων τους.
 • ορίζουν ένα υπεύθυνο άτομο για την πρόληψη των κινδύνων κατά την εργασία·
 • λαμβάνουν τα απαραίτητα προληπτικά μέτρα όσον αφορά τις πρώτες βοήθειες, την πυρασφάλεια και την εκκένωση των χώρων·
 • αξιολογούν τους κινδύνους που ενδέχεται να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένοι εργαζόμενοι και διασφαλίζουν την εφαρμογή των απαραίτητων προστατευτικών μέτρων·
 • παρέχουν στους εργαζομένους ή στους εκπροσώπους τους όλες τις σχετικές πληροφορίες όσον αφορά τους πιθανούς κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια και τα μέτρα που λαμβάνονται για την αποφυγή τους·
 • συμβουλεύονται τους εργαζομένους ή τους εκπροσώπους τους και τους περιλαμβάνουν σε όλες τις συζητήσεις σχετικά με την υγεία και την ασφάλεια κατά την εργασία·
 • διασφαλίζουν ότι σε κάθε εργαζόμενο παρέχεται επαρκής εκπαίδευση στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας σε σχέση με τη θέση εργασίας του.

 Οδηγίες και Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

 • Οι απαιτήσεις υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας (89/654/ΕΟΚ) και η σήμανση ασφάλειας ή υγείας στην εργασία (92/58/ΕΟΚ)·
 • Η χρήση εξοπλισμού εργασίας (89/655/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2001/45/ΕΚ και την οδηγία 2009/104/ΕΚ)· η χρήση εξοπλισμών ατομικής προστασίας (89/656/ΕΟΚ), η εργασία σε εξοπλισμό με οθόνη οπτικής απεικόνισης (90/270/ΕΟΚ) και η χειρωνακτική διακίνηση φορτίων (90/269/ΕΟΚ)·
 • Τομείς: προσωρινά ή κινητά εργοτάξια (92/57/ΕΟΚ)· εξορυκτικές διά γεωτρήσεων βιομηχανίες (92/91/ΕΟΚ, 92/104/ΕΟΚ) και αλιευτικά σκάφη (93/103/ΕΚ)·
 • Ομάδες επισκεπτών: έγκυοι εργαζόμενες (92/85/ΕΟΚ) και η προστασία των νέων στην εργασία (94/33/ΕΚ)·
 • Παράγοντες: προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία (2004/37/ΕΚ), από κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε χημικούς παράγοντες κατά την εργασία (98/24/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από τις οδηγίες 2000/39/ΕΚ και 2009/161/ΕΕ), από κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε αμίαντο κατά την εργασία (2009/148/ΕΚ) και από κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε βιολογικούς παράγοντες κατά την εργασία (2000/54/ΕΚ)· προστασία από την ιονίζουσα ακτινοβολία (οδηγία 2013/59/Ευρατόμ για την κατάργηση προηγούμενων σχετικών οδηγιών)· προστασία των εργαζομένων οι οποίοι είναι δυνατόν να εκτεθούν σε κίνδυνο από εκρηκτικές ατμόσφαιρες (99/92/ΕΚ)· έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους προερχόμενους από φυσικούς παράγοντες (κραδασμοί) (2002/44/ΕΚ), από θόρυβο (2003/10/ΕΚ), από ηλεκτρομαγνητικά πεδία (2004/40/ΕΚ όπως τροποποιήθηκε από την οδηγία 2013/35/ΕΕ) και από τεχνητή οπτική ακτινοβολία (2006/25/ΕΚ)·
 • Ουσίες: ευθυγράμμιση πολλών οδηγιών σχετικά με την ταξινόμηση, επισήμανση, συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (οδηγία 2014/27/ΕΕ).

Από στατιστικές αναλύσεις προκύπτει ότι το μεγαλύτερο ποσοστό ατυχημάτων συμβαίνει στις κατασκευές, ενώ το ποσοστό αυτό για τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα είναι κοντά στο 50%.Από την ταξινόμηση των ατυχημάτων ανάλογα με την αιτία, προκύπτει ότι η συχνότερη αιτία τραυματισμού ή θανάτου των εργαζομένων στους χώρους εργασίας είναι οι πτώσεις από ύψος, ενώ ακολουθούν οι ηλεκτροπληξίες και ο χειρισμός μηχανημάτων. Σύμφωνα με μελέτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ετήσιο άμεσο και έμμεσο κόστος των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών, στις ευρωπαϊκές χώρες που διαθέτουν τα αναγκαία στατιστικά στοιχεία, κυμαίνεται ανάμεσα σε 185 και 270 δισεκατομμύρια ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί στο 2,6 έως 3,8% του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος.

https://ecopress.gr/wp-content/uploads/ergo.jpg

Προειδοποιητικές Πινακίδες (ενδεικτικά)

Βασικά μέτρα ασφαλούς εργασίας σε οικοδομικά έργα:

 • Πριν από την έναρξη των εργασιών σε σταθερά ικριώματα (σκαλωσιές) πρέπει να βεβαιώνει εγγράφως ο κατασκευαστής και ο επιβλέπων μηχανικός ότι αυτά έγιναν σύμφωνα με τις διατάξεις του αντίστοιχου Π.Δ. (778/1980). Πάνω από ύψος 10 μέτρων, οι σκαλωσιές πρέπει να είναι μεταλλικές. Τα δάπεδα πρέπει να είναι πλάτους τουλάχιστον 60 cm και πάχους τουλάχιστον 5 cm. Τα μαδέρια να ελέγχονται για την αντοχή τους πριν από τη χρήση. Σε ύψος 1 m πρέπει να τοποθετείται χειρολισθήρας (κουπαστή) και ενδιάμεσα προστατευτικό μεσοδιαστήματος.
 • Στο ύψος του πρώτου ορόφου της οικοδομής, να κατασκευάζεται ανθεκτικό προστέγασμα (σανίδωμα – σκάφη) πλάτους ίσο με το πλάτος των σκαλωσιών και όχι μικρότερο του 1,3 m και στη συνέχεια αυτού, άλλο τμήμα (αντένα), κεκλιμένο (με κλίση ½) με ύψος 80 cm.
 • Πρέπει να απαγορεύεται η διέλευση κάτω από τις σκαλωσιές και να περιφράσσεται με συρματόπλεγμα ο χώρος του εργοταξίου.
 • Καταπακτές δαπέδων και άλλα χάσματα πρέπει να προστατεύονται με στηθαίο με κάγκελο (χειρολισθήρα – κουπαστή) στο 1 m, σανίδες μεσοδιαστήματος και σοβατεπί.
 • Τα ανυψωτικά μηχανήματα πρέπει να έχουν σημειωμένα τα φορτία ασφαλείας, να τοποθετούνται σε ασφαλή στήριξη και να τα χειρίζονται έμπειροι ειδικευμένοι εργάτες.
 • Η χρήση κρανών που χορηγούνται από τον κατασκευαστή της οικοδομής είναι υποχρεωτική. Επίσης, να χρησιμοποιούνται τα ατομικά μέσα ασφαλείας.
 • Εάν στην οικοδομή περνούν αγωγοί της ΔΕΔΔΗΕ, πρέπει να ειδοποιείται εγγράφως η ΔΕΔΔΗΕ. Τα μέτρα ασφαλείας αποφασίζονται από κοινού με τον κατασκευαστή και τον επιβλέποντα μηχανικό. Επίσης, όλα τα παρελκόμενα (μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν ή προσθήκες κ.α.) πρέπει να απέχουν από το δίκτυο της ΔΕΗ.
 • Ο ηλεκτρικός πίνακας πρέπει να είναι μεταλλικός, στεγανού τύπου, να κλειδώνει και να αντέχει στις μηχανικές καταπονήσεις. Επίσης, να έχει τις κατάλληλες ασφάλειες και ρελέ διαφυγής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην κείμενη νομοθεσία.

https://ecopress.gr/wp-content/uploads/ergo-2-1.jpg

Πινακίδες Υποχρέωσης (ενδεικτικά):

Κίνδυνοι που ενδέχεται να παρουσιασθούν κατά την εκτέλεση του έργου

 • Από αστοχία του εδάφους.
 • Από εργοταξιακά οχήματα.
 • Πτώση από ύψος.
 • Από πτώση υλικών.
 • Από εκρήξεις.
 • Από πυρκαγιά.
 • Από έκθεση σε βλαβερούς παράγοντες.
 • Από κίνηση και λειτουργία μηχανημάτων έργων.

Σε ό,τι αφορά την εθνική νομοθεσία Υ.Α.Ε., έχουν ενσωματωθεί όλες οι Ευρωπαϊκές Οδηγίες και συστάσεις για τα θέματα Υ.Α.Ε.. Λόγω όμως σοβαρών ελλείψεων κυρίως ειδικού επιστημονικού προσωπικού (ιατρών εργασίας, τεχνικών ασφαλείας) αλλά και ελλιπής στελέχωσης των ελεγκτικών μηχανισμών, δεν μπορεί να εφαρμοστεί όπως πρέπει το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο.Οι μελέτες συντάσσονται με συνοπτικό τρόπο, υπό την πίεση προθεσμιών, µε αποτέλεσμα και τα Σ.Α.Υ. να περιλαμβάνουν τις περισσότερες φορές, ιδιαίτερα σε ιδιωτικά έργα, τις ελάχιστες απαιτήσεις χωρίς να υπάρχει ουσιαστική συνεργασία μεταξύ Κατασκευαστών, Μελετητών, Συντονιστών και Επιβλεπόντων Μηχανικών. Περιορίζεται λοιπόν ως προς τη λήψη αυξημένων και ειδικών μέτρων ασφαλείας, για τον περιορισμό των κινδύνων τα οποία έχουν υψηλότερο κόστος.

Από την πλευρά των υπεργολάβων του έργου, αυτοαπασχολούμενων ελευθέρων επαγγελματιών λόγω των ιδίων ξανά προβλημάτων – αυξημένου κόστους, πίεση προθεσμιών, κλπ – δεν λαμβάνονται όλα τα αναγκαία μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων αλλά και το σπουδαιότερο για την ορθή εφαρμογή των προτύπων και των γενικών κανόνων της τεχνικής νομοθεσίας για σωστή και με ασφάλεια αποπεράτωση του έργου. Η κανονισμοί αλλά και οι νομοθεσία, ιδίως στα ηλεκτρομηχανολογικά έργα, είναι αρκετά μεγάλη, οι τεχνολογικές εξελίξεις αλλά και οι απαιτήσεις των νομοθετημένων προτύπων πολλές και ποικίλες και απαιτείται πολύ καλή μελέτη για τη εφαρμογή της.

Απαιτείται λοιπόν από όλους τους εμπλεκόμενους του έργου να δίνουν ιδιαίτερη προσοχή από την πρώτη μέρα, από την φάση της μελέτης του έργου μέχρι και την πλήρη παράδοσή του.

Πηγές:

 • https://www.elinyae.gr
 • https://web.tee.gr/michhttps://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_(e-%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82)anikou-egcheiridio-nomothesias
 • https://mitos.gov.gr/index.php/%CE%94%CE%94:%CE%88%CE%BA%CE%B4%CE%BF%CF%83%CE%B7_%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%B4%CE%BF%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%8E%CE%BD_%CE%B1%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CF%8E%CE%BD_(e-%CE%86%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B5%CF%82)
 • Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/85251/242 (Έγκριση Εθνικού Σχεδίου αύξησης του αριθμού των κτιρίων με σχεδόν μηδενική κατανάλωση ενέργειας.)
 • Ν. 4412 ΦΕΚ Α 147/08.08.2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ  και 2014/25/ΕΕ).
 • Ν. 5069/2023 – ΦΕΚ Α 193/28.11.2023 – Όροι δόμησης, κατασκευής, επιτρεπόμενες χρήσεις γης για κέντρα δεδομένων, χωροταξικές και πολεοδομικές ρυθμίσεις, κλπ
 • https://www.statistics.gr/
 • https://tkm.tee.gr/
 • Ν. 3850 – Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 101195 – Γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές
 • εγκαταστάσεις.
 • Ν. 4876/2021 (ΦΕΚ 251/Α` 23.12.2021)
 • ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/66006/2360 – Έγκριση Κτιριοδομικού Κανονισμού.
 • ΠΔ. 108/13, 112/12, 113/12, 114/12, 115/12, 1/2013

 

14/12/23 Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Το εργατικό ατύχημα κατά τη σύμβαση μαθητείας, πρακτικής άσκησης και δοκιμής

 https://www.e-forologia.gr/images/content/231375.jpg

Οι διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας παραδοσιακά εντοπίζονταν αποσπασματικά σε πληθώρα, παντός είδους, νομοθετημάτων. Και μετά την υιοθέτηση του Κώδικα Ατομικού Εργατικού Δικαίου, ωστόσο, πολλές διατάξεις του εργατικού δικαίου εξακολουθούν να ρυθμίζονται σε ειδικές διατάξεις, πολλές φορές του προηγούμενου αιώνα.

Τέτοια είναι και η περίπτωση του εργατικού ατυχήματος, η έννοια του οποίου δίνεται μέχρι σήμερα στο άρθρο 1 του ν. 551/1915. Σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο, εργατικό ατύχημα είναι κάθε βίαιο συμβάν που πλήττει τον μισθωτό κατά την εκτέλεση της εργασίας του ή εξ αφορμής αυτής και επιφέρει το θάνατό του ή τον καθιστά ανίκανο προς εργασία για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 4 ημερών, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο παθών προκάλεσε με δόλο το ατύχημα.

Έτσι λοιπόν, γίνεται δεκτό ότι δεν συνιστά εργατικό ατύχημα η βλάβη που υφίσταται ο εργαζόμενος όταν η εργασία παρέχεται σύμφωνα με τη σύμβαση, υπό κανονικές συνθήκες εργασίας, δίχως τη μεσολάβηση άλλου εξωτερικού γεγονότος, ξένου προς τον οργανισμό του παθόντος. Έτσι, δεν αποτελεί εργατικό ατύχημα ο θάνατος ή η ανικανότητα προς εργασία από έμφραγμα που υπέστη ο εργαζόμενος υπό κανονικές συνθήκες εργασίας, ενώ, αντίθετα, συνιστά εργατικό ατύχημα, όταν το έμφραγμα ή άλλη σωματική βλάβη συνδέονται με υπέρμετρες προσπάθειες που καταβλήθηκαν κατά την εκτέλεση της εργασίας.

Επίσης, σύμφωνα με τη νομολογία δεν συνιστά εργατικό ατύχημα, κατά την έννοια του ν. 551/1915, η κατά την εκτέλεση της εργασίας εκδήλωση προϋπάρχουσας, έστω και σε λανθάνουσα κατάσταση, ασθένειας ή η επιδείνωσή της, στο μέτρο που η εργασία παρέχεται σύμφωνα με τη σύμβαση υπό κανονικές συνθήκες, έστω και δυσμενείς, σύμφυτες όμως προς αυτή συνθήκες εργασίας. Εάν όμως η επιδείνωση της προϋπάρχουσας ασθένειας προκλήθηκε από υπέρμετρη προσπάθεια που κατέβαλε ο εργαζόμενος κατά την εκτέλεση της εργασίας του κάτω από εξαιρετικά δυσμενείς συνθήκες, τότε μπορεί να γίνει λόγος για εργατικό ατύχημα.

Οι σχετικές με τα εργατικά ατυχήματα διατάξεις, αφορούν σε εργατικά ατυχήματα που συμβαίνουν (α) κατά την εκτέλεση της εργασίας σαν άμεση συνέπεια αυτής (τραυματισμός του εργαζομένου από μηχάνημα, πτώση κατά την εκτέλεση της εργασίας κλπ), (β) με αφορμή την εργασία, δηλαδή εκτός του τόπου και του χρόνου εργασίας, με την προϋπόθεση να έχουν έστω και έμμεση σχέση με την εργασία (κατά την μετάβαση στην εργασία, ή κατά την ενέργεια μιας πράξης προς το συμφέρον του εργοδότη, ακόμα και χωρίς την εντολή του, ή κατά την διάρκεια της μεσημβρινής διακοπής στον τόπο της εργασίας κατά την προσέλευση ή αναχώρηση και για χρονικό διάστημα μιας ώρας αντίστοιχα), και τέλος σε εργατικά ατυχήματα που οφείλονται (γ) σε επαγγελματική ασθένεια (ασθένεια που οφείλεται στις επιδράσεις των συνθηκών εργασίας, όπως αναλυτικά αναφέρονται στον Κανονισμό Ασθένειας του ΙΚΑ).

Τι συμβαίνει όμως αν παθών του εργατικού ατυχήματος δεν είναι εργαζόμενος με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας αλλά μαθητευόμενος ή πρακτικώς ασκούμενος ή δόκιμος εργαζόμενος;

Προτού εξετάσουμε αν βρίσκουν εφαρμογή οι διατάξεις του εργατικού ατυχήματος σε μαθητευόμενους, πρέπει να καταστεί σαφές ότι σύμβαση μαθητείας ονομάζεται εκείνη η σύμβαση μεταξύ εργοδοτών και ατόμων που έχουν συμπληρώσει το 15ο έτος έως και το 18ο έτος της ηλικίας τους, μέχρι ενός (1) έτους, και έχει στόχο την απόκτηση δεξιοτήτων. Κατά ρητή διατύπωση του νόμου, «τα άτομα αυτά, με εξαίρεση τις διατάξεις για την υγεία και ασφάλεια των εργαζομένων, δεν υπόκεινται στις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας». Επομένως, οι διατάξεις περί εργατικού ατυχήματος εφαρμόζονται και εξακολουθούν να ισχύουν και για όσους συνδέονται με εργοδότη με σύμβαση μαθητείας.

Για την πρακτική άσκηση και τους όρους και τις προϋποθέσεις της, αλλά και της λεπτομέρειες υλοποίησής της, προβλέπεται η έκδοση Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εργασίας και Παιδείας. Όσον αφορά στους πρακτικώς ασκούμενους φοιτητές Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., αυτή πραγματοποιείται σε φορείς του Δημοσίου ή ιδιωτικού τομέα, που δραστηριοποιούνται σε αντικείμενα συναφή με τον επιστημονικό προσανατολισμό του τμήματος σπουδών κάθε ενδιαφερόμενου φοιτητή, ενώ διαρκεί έξι (6) μήνες, κατά τους οποίους οι φοιτητές εντάσσονται πλήρως στις συνθήκες εργασίας του φορέα απασχόλησης. Προβλέπεται δε συγκεκριμένα ασφάλιση έναντι επαγγελματικού κινδύνου και μόνο. Πέραν αυτών οι φοιτητές δεν αποκτούν κανένα άλλο δικαίωμα εργασιακής ή ασφαλιστικής μορφής. Αλλά και για τους σπουδαστές των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης προβλέπεται ασφάλιση, κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης στον e-ΕΦΚΑ (πρώην ΙΚΑ – ΕΤΑΜ) μόνο για τον κλάδο του ατυχήματος. Εν ολίγοις, οι ασκούμενοι υπάγονται και αυτοί στις διατάξεις περί εργατικού ατυχήματος, οι δε ασφαλιστικές τους εισφορές, βαρύνουν το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, στο οποίο υλοποιείται η πρακτική άσκηση.

Τέλος, όσον αφορά στη σύμβαση δοκιμής του εργαζόμενου, η διατύπωση του νόμου είναι σαφής. «Σε κάθε περίπτωση και κατά τη διάρκεια της δοκιμαστικής περιόδου, εφαρμόζονται όλες οι προστατευτικές για τον εργαζόμενο διατάξεις που συνδέονται με τη σύμβαση ή σχέση εξαρτημένης εργασίας του, […]». Έτσι, ούτε σε αυτή την περίπτωση καταλείπεται χώρος για υποστήριξη της αντίθετης άποψης ότι όταν ο εργαζόμενος τελεί υπό δοκιμή δεν εφαρμόζονται οι προστατευτικές διατάξεις σε περίπτωση εργατικού ατυχήματος.

Πάντως, παρά την πρόβλεψη από το νομοθέτη συγκεκριμένων κανόνων για την ασφάλεια των εργαζομένων και παρά την εξέλιξη της τεχνικής, ο αριθμός των εργατικών ατυχημάτων παραμένει ιδιαίτερα μεγάλος. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι ο ορισμός του εργατικού ατυχήματος μπορεί να δίνεται στο ν. 551/1915, αλλά δεν εφαρμόζονται οι διατάξεις του στα εργατικά ατυχήματα μισθωτών που υπάγονται στην ασφάλιση του ΕΦΚΑ, δηλαδή του ασφαλιστικού οργανισμού που καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των εργαζομένων της χώρας μας. Γι’ αυτούς ισχύουν οι διατάξεις του α.ν. 1846/1951. Σε κάθε όμως περίπτωση, εάν το ατύχημα του μισθωτού δεν είναι δυνατόν να χαρακτηρισθεί ως εργατικό και οφείλεται σε υπαιτιότητα του εργοδότη, ο παθών δικαιούται αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις του κοινού δικαίου.

ΠΗΓΗ: https://www.e-forologia.gr/cms/viewContents.aspx?id=231375&utm_source=articles_newsletter&utm_medium=email&utm_content=ergatologos&utm_campaign=15%2F12%2F2023&smclient=da3cee44-24fe-40e1-8020-ce0961747cb3

 

12 10 22

Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και την συντήρηση της εγκατάστασης

 

6. Ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας Α΄ Ειδι− κότητας είναι το φυσικό πρόσωπο, το οποίο εντός των ορίων της 1ης, 2ης και 3ης Ομάδας, υλοποιεί τη μελέτη της ηλεκτρικής εγκατάστασης, όπου αυτή απαιτείται, κα− τασκευάζει, επισκευάζει, ελέγχει και συντηρεί την ηλεκτρι− κή εγκατάσταση. Είναι υπεύθυνος για τις εκτελούμενες εργασίες, προΐσταται και συντονίζει τις εργασίες που εκτελούν τα συνεργεία. Επίσης χορηγεί βεβαιώσεις προ− ϋπηρεσίας, αποκτά προϋπηρεσία για τη διατήρηση της υφιστάμενης άδειας και την απόκτηση της άδειας του εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου 4ης Ομάδας Α΄ Ειδικότητας και εκδίδει υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 12.

Επίσης, εκδίδει την υπεύθυνη δήλωση ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη (ΥΔΕ), προκειμένου για τη σύνδεση της εγκατάστασης με τα δίκτυα κοινής ωφελεί− ας, εφόσον τούτο προβλέπεται από τις κείμενες διατάξεις.

Τα όρια ισχύος της 3ης Ομάδας αυξάνονται κατά 50% όταν αφορούν στην επισκευή και την συντήρηση της εγκατάστασης

οι κάτωθι ορισμοί: 1. α) «Ειδικότητα»: εξειδίκευση, εντός της ρυθμιζόμενης κατηγορίας επαγγελματικών δραστηριοτήτων, με αυτο− τελές τεχνικό αντικείμενο και αντίστοιχες απαιτήσεις επαγγελματικών προσόντων. β)«Βαθμίδα επαγγελματικών προσόντων»: διαβάθμιση επαγγελματικών προσόντων εντός μιας κατηγορίας ή ειδικότητας. 2. Οι ασκούμενες επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα είναι η υλοποίηση της εγκατάστασης καθώς και η επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων (περι− πτώσεις γ και ε του άρθρου 2 παρ. 3 του ν. 3982/2011, όπως ισχύει). 3. Οι παραπάνω επαγγελματικές δραστηριότητες δια− κρίνονται σε τρεις ειδικότητες: (3.1) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Α΄ Ειδικότητας ορίζονται εκείνες που ασκούνται: (3.1.1) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ εε) και στστ) του ν. 3982/2011 και ιδίως αυτές που ασκούνται, κατά την έννοια του Ελλη− νικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 «Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις»: (3.1.1.1) στα κτήρια που χρησιμοποιούνται ως κατοικίες. (3.1.1.2) στα κτήρια εμπορικής χρήσης. (3.1.1.3) στα κτήρια που είναι στη διάθεση του κοινού. (3.1.1.4) στις εγκαταστάσεις των γεωργικών και κτηνο− τροφικών εκμεταλλεύσεων. (3.1.1.5) στα προκατασκευασμένα ή προσωρινά κτίσματα των χρήσεων (3.1.1.1) μέχρι (3.1.1.4). (3.1.1.6) στα τροχόσπιτα και στους χώρους οργανωμένης κατασκήνωσης. (3.1.1.7) στα εργοτάξια κατασκευής έργων, στις εγκατα− στάσεις πανηγύρεων και παρόμοιες προσωρινές εγκα− ταστάσεις. (3.1.1.8) στους λιμένες εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής. Στις ανωτέρω εγκαταστάσεις (3.1.1.1) έως και (3.1.1.8) περιλαμβάνονται και οι γραμμές τροφοδοσίας συσκευ− ών και μηχανημάτων των ανωτέρω περιπτώσεων καθώς και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις των καταναλωτών που βρίσκονται έξω από τα κτήρια. Οι δραστηριότητες της περίπτωσης (3.1.1) της Α΄ Ειδι− κότητας νοούνται και ως ειδικότητες των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του άρθρου 1 παρ. Α΄) του π.δ. 12 Σεπτεμβρίου 1935 «Περί διαιρέσεως των ηλεκτρολογι− κών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας» (Α΄ 421), όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το β.δ. 14/25 Οκτ. 1937 «Περί τροποποιήσεως και συμπληρώσεως του από 12 Σεπτεμβρίου 1935 Π. Διατάγματος περί διαιρέ− σεως των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κατά ειδικότητας και κατηγορίας» (Α΄ 429).

 

(3.1.2) σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ. αα), ββ), γγ), ζζ), ηη), θθ), ιι), ιαια) του ν. 3982/2011. Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.2) νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. Γ΄) του π.δ. 12 Σ)μβρίου 1935, όπως συμπληρώθηκε και τροποποιήθηκε με το β.δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937. (3.1.3) σε εγκαταστάσεις του άρθρου 3 παρ. 1 περίπτ. α) υποπερίπτ δδ) του ν.3982/2011, δηλαδή σε εγκαταστάσεις παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας, συμπερι− λαμβανομένων και των συναφών δικτύων μετατροπής, με− ταφοράς και μετασχηματισμού του ηλεκτρικού ρεύματος. Οι δραστηριότητες της παρούσας περίπτωσης (3.1.3) νοούνται και ως ειδικότητες του άρθρου 1 παρ. ΣΤ’) του π.δ. 12 Σ)μβρίου 1935, όπως συμπληρώθηκε και τροποποι− ήθηκε με το β.δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937. Σε όλες τις παραπάνω εγκαταστάσεις των περιπτώσεων (3.1.1), (3.1.2) και (3.1.3) περιλαμβάνονται και οι αυτοματισμοί τους. Στις δραστηριότητες του παρόντος δεν περιλαμ− βάνονται η επισκευή και η συντήρηση των αυτόνομων επιμέρους ηλεκτρονικών εξαρτημάτων των ως άνω ηλε− κτρολογικών εγκαταστάσεων. (3.2) Οι εγκαταστάσεις της Α΄ Ειδικότητας διακρίνονται ως ακολούθως: (3.2.1) Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παραγωγής ενέργειας ισχύος μέχρι 10ΚW (φωτοβολταϊκά συστήματα μικρής κλίμακας) και τάση έως 1.000 V μεταξύ αγωγού φάσης – γης. (3.2.2) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας , οι οποίες είναι εν γένει οι εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 150 KW. (3.2.3) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: (3.2.3.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύ− τερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μικρότερη των 130 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μικρότερη των 150 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μικρότερη των 250 KW. (3.2.3.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 250 KW.

(3.2.4) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 3ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά:

(3.2.4.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύτερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύτερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW και μικρότερη των 600 KW

(3.2.4.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές (συνολικά) μεγαλύ− τερη των 130 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 150 KW και μικρότερη των 200 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 250 KW. (3.2.5) Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις 4ης Ομάδας οι οποίες είναι εν γένει οι ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις με τα κάτωθι χαρακτηριστικά: (3.2.5.1) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μεγαλύ− τερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW, ή (δ) Ισχύς για παραγωγή, μεταφορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας μεγαλύτερη των 600 KW. (3.2.5.2) (α) Τάση μεταξύ αγωγού φάσης – γης μικρότερη των 1.000 V και (β) Ισχύς για φωτισμό και συσκευές μεγαλύτερη των 200 KW, ή (γ) Ισχύς για μηχανήματα μεγαλύτερη των 200 KW. (3.2.5.3) Εγκαταστάσεις αλεξικέραυνων και ειδικές εγκα− ταστάσεις αντικεραυνικής προστασίας. Στις εγκαταστάσεις που αφορούν την παραγωγή, μετα− φορά, μετασχηματισμό και διανομή ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος μεγαλύτερης από 250 KW, πρέπει να ορίζεται ο ασκών την συντήρηση της λειτουργίας τους. (3.3) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Γ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που αφορούν τους φωτοβόλους σωλήνες και επιγραφές. (3.4) Ως επαγγελματικές δραστηριότητες Δ΄ Ειδικότητας ορίζονται αυτές που ασκούνται σε εγκαταστάσεις ανελκυ− στήρων και λοιπών ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς και οι οποίες χωρίζονται σε δύο ομάδες, ως εξής: (3.4.1) Ως εγκαταστάσεις 1ης Ομάδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, κατά την έννοια του άρ− θρου 1 παρ. 3 της κοινής υπουργικής απόφασης Φ.9.2/ οικ.32803/1308/20.8.97 (Β΄ 815), όπως αυτή ισχύει κατά την έκδοση του παρόντος, με την οποία ενσωματώθηκε στην ελληνική νομοθεσία η Οδηγία 95/16/ΕΕ. Οι παραπάνω εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν ολόκληρη την ηλεκτρική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της εγκατάστασης φωτισμού του φρεατίου και του θαλάμου, αρχής γενομένης από τον ηλεκτρικό πίνακα κίνησης και φωτισμού της εγκατάστασης του ανελκυστήρα, καθώς και την μηχανολογική εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν απαιτούμενων μεταλλικών κατασκευών, που απαιτούνται για την αυτόνομη και ασφαλή λειτουργία τους. (3.4.2) Ως εγκαταστάσεις 2ης Ομάδας ορίζονται οι πα− ρακάτω εγκαταστάσεις των ανυψωτικών και λοιπών μη− χανημάτων ανύψωσης και μεταφοράς: (3.4.2.1) ατέρμονων ανυψωτήρων προσώπων ή φορτίων, (3.4.2.2) ανυψωτικών μηχανημάτων μεταφοράς προσώ− πων ή φορτίων μέσω κινούμενων ταινιών ή θαλάμων και κι− βωτίων με επίγεια, ή υπέργεια, ή υπόγεια συρματόσχοινα, (3.4.2.3) κυλιόμενων σκαλών ή πεζοδρομίων ή ταινιών ανύψωσης σε κεκλιμένο επίπεδο, (3.4.2.4) ανυψωτικών μηχανημάτων ανύψωσης μέσω αναρρόφησης και μεταφοράς, (3.4.2.5) ανυψωτικών μηχανημάτων εξυπηρέτησης λε− κανών τήξης αλουμίνας εργοστασίων παραγωγής αλου− μινίοu

(3.4.2.6) πλατφόρμες εργασίας κινητές ανυψούμενες, (3.4.2.7) ανυψωτικές γέφυρες οχημάτων άνω των 4μ. και ανυψωτήρες οχημάτων, τράπεζες ανύψωσης, (3.4.2.8) ανελκυστήρες για αποθήκευση αγαθών. 4. Τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τις παραπάνω επαγ− γελματικές δραστηριότητες κατατάσσονται στις εξής βαθ− μίδες επαγγελματικών προσόντων ανά ειδικότητα: (4.1) Α΄Ειδικότητα: (4.1.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.1.2) 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.1.3) 3η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας. (4.1.4) 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας. (4.1.5) 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 3ης Ομάδας. (4.1.6) 6η Βαθμίδα : Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 4ης Ομάδας. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας. Εντός της Α΄ Ειδικότητας συστήνεται και η δραστηριότη− τα του Εγκαταστάτη φωτοβολταϊκών συστημάτων μικρής κλίμακας, η οποία δεν κατατάσσεται σε κάποια βαθμίδα. (4.2) Γ΄ Ειδικότητα: (4.2.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.2.2) 2η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στην ανώτερη βαθμίδα, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας. (4.3) Δ΄ Ειδικότητα: (4.3.1) 1η Βαθμίδα: Τεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.3.2) 2η Βαθμίδα: Αρχιτεχνίτης ηλεκτρολόγος. (4.3.3) 3η Βαθμίδα: Συντηρητής ηλεκτρολόγος. (4.3.4) 4η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 1ης Ομάδας. (4.3.5) 5η Βαθμίδα: Εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος 2ης Ομάδας. Τα φυσικά πρόσωπα που κατατάσσονται στις ανώτερες βαθμίδες, ασκούν και τις επαγγελματικές δραστηριότητες των κατώτερων βαθμίδων, εντός της ειδικότητας.

 

 

 

8 4 23 

https://www.elinyae.gr/sites/default/files/2019-07/502b_01.1133526087253.pdf

ασφάλεια ηλεκτρικής εγκατάστασης πρατηρίων υγρών καυσίμων

 

Αλλαγές στην Ηλεκτρολογική Νομοθεσία 

7 3 23

Γιώργος Σαρρής

21 ώρ.  · 

Αλλαγές στην Ηλεκτρολογική Νομοθεσία

Στο το ΦΕΚ με αριθμό 1188 Β' της 3.3.2023 περιγράφονται ενδιαφέρουσες αλλαγές για τον Ελληνικό ηλεκτρολογικό κλάδo:

-Η πλήρης εφαρμογή του προτύπου ΕΛΟΤ 60364 ξεκινά αντί της 8.4.2023, την 1.1.2024.

-Το πρότυπο ΕΛΟΤ 60364 νομοθετείται γενικά, χωρίς έτος προσδιορισμού. Άρα θα τίθεται σε ισχύ κάθε νέα έκδοση του που θα καθορίζει ο ΕΛΟΤ χωρίς να απαιτείται πρόσθετη νομοθετική ρύθμιση.

-Δίδεται η δυνατότητα κατάτμησης ευθύνης σε ΥΔΕ, εφόσον αφορά τμήμα ΕΗΕ, μετά από τροποποίηση σε ηλεκτρικό πίνακα.

Περισσότερα στο: https://www.sarrisg.gr/n/index.php?Hlektrologiki_Nomothesia:FEK_gia_ELOT_60364

 

Άρθρο 4

Έλεγχοι Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων

1. Για διαπίστωση και τεκμηρίωση της ασφαλούς και ορθής λειτουργίας των ΕΗΕ, απαιτείται η διενέργεια αρχικού ελέγχου, τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων. Οι έλεγχοι διενεργούνται με βάση τις τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας του χρόνου κατασκευής των ΕΗΕ ή τμημάτων αυτών, καθώς και των λοιπών διατάξεων ασφάλειας που τις αφορούν.

2. Συνακόλουθα των ελέγχων της προηγούμενης παρ. 1, συντάσσεται ΥΔΕ για την ΕΗΕ, με ευθύνη του έχοντα το νόμιμο προς τούτο δικαίωμα, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος Ι. Τα αναγκαία στοιχεία τεκμηρίωσης που συνοδεύουν την ΥΔΕ, αναφέρονται αναλυτικά στα υποδείγματα του Παραρτήματος Ι.

3. Τα ηλεκτρολογικά σχέδια της ΕΗΕ που συνοδεύουν την ΥΔΕ, περιλαμβάνουν

α. τη θέση των σταθερών ηλεκτρικών συσκευών, κινητήρων και μηχανημάτων,

 β. τις διαδρομές των ηλεκτρικών γραμμών, εφόσον οι αγωγοί τους έχουν διατομή ίση ή μεγαλύτερη του 1,5 mm2 , οι οποίες κατά τη διενέργεια τακτικών επανελέγχων και έκτακτων ελέγχων δύναται να είναι ενδεικτικές, γεγονός που επισημαίνεται,

γ. τη θέση των διακοπτών, ρυθμιστών, κομβίων πίεσης, ανιχνευτών, θερμοστατών, φωτιστικών, ρευματοδοτών, λοιπού ηλεκτρικού εξοπλισμού και πινάκων, στο χώρο εγκατάστασής τους,

δ. πλήρες μονογραμμικό σχέδιο του πίνακα ή των πινάκων όπου αναγράφονται οι διατομές των καλωδιώσεων των ηλεκτρικών γραμμών, τα χαρακτηριστικά του περιεχόμενου ηλεκτρολογικού υλικού (ασφάλειες, διακόπτες, Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος, κ.λπ.) και η περιγραφή των κυκλωμάτων που τροφοδοτούνται.

Τμήματα ΕΗΕ που έχουν κατασκευαστεί με διαφορετικές τεχνικές απαιτήσεις της νομοθεσίας, επισημαίνονται εμφανώς στα ηλεκτρολογικά σχέδια.

4. Οι έλεγχοι της παρ. 1 αφορούν σε:

α. αρχικό έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται μετά την ολοκλήρωση των εργασιών κατασκευής της ΕΗΕ για την αρχική ηλεκτροδότησή της,

β. τακτικό επανέλεγχο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην επόμενη παρ. 5,

γ. έκτακτο έλεγχο, ο οποίος πραγματοποιείται:

αα) εντός χρονικού διαστήματος 30 ημερών, εφόσον προκύψει:

 1. αλλαγή κατηγορίας, ή αλλαγή χρήσης (υποκατηγορίας) της ΕΗΕ εντός της ίδιας κατηγορίας, με βάση την κατηγοριοποίηση της παρ. 5, του παρόντος άρθρου,
 2.  ii) αλλαγή ιδιοκτήτη ή καταναλωτή στις περιπτώσεις ΕΗΕ των κατηγοριών Β και Γ του Παραρτήματος ΙΙ. ββ) αμέσως μετά από: i) τροποποίηση επί υφιστάμενης ΕΗΕ που αφορά σε ηλεκτρικό πίνακα, σε προσθήκη ή αφαίρεση υλικών που άπτονται της ηλεκτρικής ασφάλειας, ή σε διάταξη γείωσης,
 3.  ii) συμβάν σοβαρού ατυχήματος που σχετίζεται άμεσα με την ΕΗΕ, όπως ηλεκτροπληξία,
 4.  iii) βλαπτικό προς την ΕΗΕ γεγονός, όπως πλημμύρα, πυρκαγιά, σεισμός, κ.λπ.
 5. γγ) πριν την επανασύνδεση στο ΕΔΔΗΕ υπαίθριας επαγγελματικής ΕΗΕ, σε περίπτωση διακοπής ηλεκτροδότησής της,
 6. δδ) κατόπιν απαίτησης ή εντολής ελέγχου από αρμόδια αρχή.
 7. 5. Οι ΕΗΕ, ανάλογα με το χώρο ή τους χώρους που λειτουργούν, διακρίνονται σε τρεις βασικές κατηγορίες Α, Β και Γ, κάθε μία από τις οποίες περιλαμβάνει ένα σύνολο αριθμημένων χώρων λειτουργίας, σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ. Κάθε κατηγορία Α, Β και Γ, καθορίζει το μέγιστο χρονικό διάστημα μέχρι την πραγματοποίηση του επόμενου τακτικού επανελέγχου των ΕΗΕ.
 8. 6. Για την ηλεκτροδότηση μη ηλεκτροδοτημένης ΕΗΕ όπου, για τεχνικούς λόγους, ο έλεγχος δεν είναι δυνατόν να ολοκληρωθεί με τη συμπλήρωση όλων των προβλεπόμενων πεδίων του σχετικού Πρωτοκόλλου

(ή Πρωτοκόλλων) Ελέγχου, αναφέρονται αναλυτικά στις παρατηρήσεις τα πεδία που δεν συμπληρώθηκαν κατά την ελεγκτική διαδικασία και υποβάλλεται ΥΔΕ η οποία φέρει την ένδειξη «μη οριστικοποιημένη».

Με την έναρξη της ηλεκτροδότησης, απαιτείται η συμπλήρωση όλων των πεδίων ελέγχου του σχετικού Πρωτοκόλλου (ή Πρωτοκόλλων) Ελέγχου, με βάση τα αποτελέσματα των αντίστοιχων δοκιμών και μετρήσεων και συντάσσεται νέα ΥΔΕ με την ένδειξη «οριστικοποιημένη», η οποία υποβάλλεται εντός σαράντα πέντε (45) ημερών από την ηλεκτροδότηση. Η οριστικοποιημένη ΥΔΕ συνοδεύεται μόνο από το συμπληρωμένο σε όλα τα πεδία του Πρωτόκολλο (ή Πρωτόκολλα) Ελέγχου, εφόσον δεν έχει επέλθει μεταβολή στην ΕΗΕ για την οποία απαιτείται υποβολή επικαιροποιημένης συνοδευτικής τεκμηρίωσης.

7. Η ΥΔΕ με τα στοιχεία της συνοδευτικής τεκμηρίωσής της υποβάλλονται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ στο «Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011 (Α’ 143).

 8. Ο Διαχειριστής του ΕΔΔΗΕ μπορεί να αρνηθεί την ηλεκτροδότηση ή την επανασύνδεση της εγκατάστασης σε αυτό, ή να προβεί σε διακοπή της ηλεκτροδότησής της, μέχρι να υποβληθεί ΥΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Οι διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν επηρεάζουν την εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 6 του ν. 4483/1965 (Α’ 118).

Άρθρο 5 Εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής τάσης

1. Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις μέσης και υψηλής τάσης δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των απαιτήσεων ασφάλειας και ελέγχου των άρθρων 3 και 4 της παρούσας απόφασης.

2. Για τη διασύνδεση ιδιωτικών υποσταθμών, εγκαταστάσεων και κινητήρων Μέσης Τάσης (ΜΤ) με το ΕΔΔΗΕ, συντάσσεται Υπεύθυνη Δήλωση από τους έχοντες το νόμιμο δικαίωμα, με την οποία βεβαιώνεται ότι η εγκατάσταση ΜΤ που υλοποίησαν, εκτελέστηκε και ελέγχθηκε σύμφωνα με τις τεχνικές απαιτήσεις και προδιαγραφές που καθορίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής της Ηλεκτρικής Ενέργειας.

3. Η παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση υποβάλλεται, με ευθύνη του συντάκτη της, στο «Ενιαίο Μητρώο Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων» του άρθρου 11 του ν. 3982/2011.

 4. Για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης που τροφοδοτούνται μέσω ιδιωτικών υποσταθμών της παραπάνω παρ. 2, ισχύουν τα προβλεπόμενα στην παρούσα απόφαση.

Άρθρο 6

Μεταβατικές, καταργούμενες και λοιπές διατάξεις 1. Για τις ΥΔΕ που έχουν υποβληθεί πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

2. ΥΔΕ που έχουν εκδοθεί έως και εννέα (9) μήνες πριν την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης και 61498 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

δεν έχουν υποβληθεί, μπορούν να υποβληθούν εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. Για τις ΥΔΕ αυτές ισχύουν τα προβλεπόμενα κατά την έκδοσή τους χρονικά διαστήματα επανελέγχου, με την προϋπόθεση ότι δεν έχει προκύψει απαίτηση διενέργειας έκτακτου επανελέγχου.

 3. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση καθώς και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 2 του άρθρου 5, εξακολουθούν να υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ εντός τριάντα (30) ημερών από την έκδοσή τους, με την επιφύλαξη της παρ. 6 του άρθρου 4 ως προς το χρόνο υποβολής τους.

Αντίγραφο των ΥΔΕ και της συνοδευτικής τους τεκμηρίωσης τηρείται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή της ΕΗΕ καθώς και από τον συντάκτη τους, τουλάχιστον μέχρι την υποβολή της επόμενης ΥΔΕ.

 4. Μέχρι την έναρξη λειτουργίας του «Ενιαίου Μητρώου Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων», οι ΥΔΕ με τη συνοδευτική τους τεκμηρίωση, που αφορούν σε ΕΗΕ που δεν τροφοδοτούν και δεν τροφοδοτούνται από το ΕΔΔΗΕ, τηρούνται από τον ιδιοκτήτη και τον καταναλωτή καθώς και από τον συντάκτη τους.

5. Για χρονικό διάστημα δέκα οκτώ (18) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης, δύναται να εφαρμόζονται και οι διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 1 και των άρθρων 3 και 4, της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/2004 (Β’ 470) και, συνακόλουθα, να διενεργείται ο αρχικός έλεγχος βάσει των διατάξεων αυτών. 6. Για τις εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ισχύουν τα αναφερόμενα στον ν. 4710/2020 (Α’ 142), ιδιαίτερα στα άρθρα 22, 24, 27 και 65.

7. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης, καταργούνται οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.7.5/1816/88/2004, εκτός αυτών της παρ. 1 του άρθρου 1, και των άρθρων 3 και 4, οι οποίες καταργούνται δέκα οκτώ (18) μήνες μετά την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης. 8. Με την έκδοση της παρούσας απόφασης παύουν να ισχύουν οι διατάξεις της υπουργικής απόφασης υπό στοιχεία Φ.50/503/168/2011 (Β’ 844).

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Ι Ι Κατηγοριοποίηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΗΕ), χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

1. Η κατάταξη ΕΗΕ σε κατηγορία Α, Β και Γ και υποκατηγορία, γίνεται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ.

2. Η κατηγοριοποίηση των ΕΗΕ μπορεί να αναγράφεται στην ΥΔΕ με συνεπτυγμένη – κωδικοποιημένη μορφή, π.χ. για την περιγραφή ΕΗΕ ανθοπωλείο, δύναται να χρησιμοποιείται ο κωδικός Β1.

3. Σε περίπτωση που μια ΕΗΕ περιλαμβάνει χώρους που, ως επιμέρους τμήματα, εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας από τις παρακάτω κατηγορίες (μικτή εγκατάσταση), η ΕΗΕ κατατάσσεται στην κατηγορία με το μικρότερο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου.

 4. Εφόσον κριθεί σκόπιμο από τον συντάκτη της ΥΔΕ για λόγους ασφάλειας, ο χρόνος του επόμενου τακτικού επανελέγχου της ελεγχόμενης ΕΗΕ, μπορεί να ορισθεί μικρότερος από αυτόν που προκύπτει με βάση το κατωτέρω αναφερόμενο μέγιστο χρονικό διάστημα ανά κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή, παρατίθεται σχετική αιτιολόγηση επί της ΥΔΕ.

Α. ΕΗΕ σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δέκα (10) χρόνια.

1. Κατοικίες ή διαμερίσματα

2. Μονοκατοικίες

3. Μοναστήρια και κοινόβια

4. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια κατοικιών και ανάλογων χώρων

5. Αποθήκες κατοικιών και ανάλογων χώρων

6. Χώροι στάθμευσης σε κατοικίες και ανάλογους χώρους

7. Περιβάλλον χώρος κατοικιών (κήποι, ιδιωτικές πισίνες, σάουνες, υδρομασάζ κ.λπ)

 8. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω Β. ΕΗΕ σε επαγγελματικούς χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου πέντε (5) χρόνια.

1. Ανθοπωλεία και είδη κηπουρικής

 2. Αντλιοστάσια σε κλειστούς χώρους, για άρδευση, ύδρευση, αποχέτευση και πάσης φύσεως καλλιέργειες (π.χ. άρδευση θερμοκηπίων, κλπ.)

3. Αποθηκεύσεις, γενικές αποθήκες

4. Βαφεία

 5. Βιομηχανίες

6. Βιοτεχνίες

7. Βιβλιοθήκες

8. Γραφεία

 9. Εκθέσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, σκαφών αναψυχής

10. Εμπόριο ειδών σε κλειστούς χώρους που δεν περιγράφονται σε αυτήν την κατηγορία

11. Εμπορικά κέντρα χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος 12. Εργαστήρια

13. Εκτυπώσεις, εκδόσεις & συναφείς δραστηριότητες

14. Ιατρεία, ακτινολογικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια

61512 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4654/08.10.2021

15. Καθαριστήρια, σιδερωτήρια

16. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ. εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) έως και 50 ατόμων

17. Καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, γαλακτοπωλεία 18. Καφεκοπτεία

19. Επαγγελματικός χώρος χωρίς δραστηριότητα

20. Κέντρα ή ινστιτούτα αισθητικής

21. Κέντρα μηχανογράφησης (αυτοτελή)

22. Κηροπλαστεία και εμπόριο κεριών

 23. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια επαγγελματικών χώρων

24. Κοσμηματοπωλεία & πώληση ωρολογίων

25. Κουρεία, κομμωτήρια

 26. Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, κλπ)

27. Κυλικεία

28. Κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αλλαντοπωλεία

29. Λιμενικά υπόστεγα

30. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνουν μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

31. Ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου συγκεντρώνονται μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

32. Ξυλουργεία

33. Οπωροπωλεία, λαχανοπωλεία, κλπ

34. Παντοπωλεία

35. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο)

36. Πλυντήρια, καθαριστήρια και σιδερωτήρια

 37. Πρατήρια άρτου – ζαχαροπλαστικής

38. Ραδιοφωνικοί σταθμοί, σταθμοί τηλεόρασης

39. Σούπερ μάρκετ χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

40. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων

41. Σταθμοί αυτοκινήτων (στεγασμένα πάρκινγκ)

42. Στιλβωτήρια & βαφεία δερμάτινων ειδών

43. Τυπογραφεία

44. Φαρμακεία

45. Φούρνοι

46. Φροντιστήρια

47. Φωτογραφικές εργασίες

48. Φωτοτυπικά κέντρα

49. Χορευτικές λέσχες, σχολές χορού

50. Χρωματοπωλεία (με πώληση και άλλων ειδών)

51. Χώροι διοδίων

52. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω Γ. ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού τεπανελέγχου δύο (2) χρόνια.

1. Αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας

2. Αεροδρόμια

 3. Αίθουσες δικαστηρίων

 4. Αλυκές

5. Αμφιθέατρα

6. Ανοικτά υπαίθρια γήπεδα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), πετοσφαίρισης (βόλεϊ), αντισφαίρισης (τένις), αντιπτέρισης (μπάντμιντον) κλπ

7. Αντλιοστάσια ανοικτά

Τεύχος B’ 4654/08.10.2021 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 61513

 8. Αρχαιολογικοί χώροι επισκέψιμοι από το κοινό

9. Βρεφοκομεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία, κλπ

10. Δημόσιες βιβλιοθήκες

11. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο ΕΔΔΗΕ

12. Εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (εφόσον η εγκατάσταση δεν αποτελεί μέρος άλλης επαγγελματικής ή οικιακής εγκατάστασης και είναι σε υπαίθριο χώρο)

 13. Εκθέσεις

14. Εμπορικά κέντρα με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

15. Εποχιακά αναψυκτήρια (π.χ. Beach bar, κ.λπ.)

16. Εργοταξιακές παροχές, εργοτάξια

17. Θέατρα παντός είδους, κουκλοθέατρα & θέατρα σκιών 18. Θερμοκήπια

19. Ιδιωτικά & δημόσια κτίρια όπου διενεργούνται συναλλαγές με το κοινό

20. Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων

21. Ιππικοί όμιλοι

22. Ιχθυοκαλλιέργειες

23. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ. εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) άνω των 50 ατόμων

24. Κέντρα διασκέδασης

25. Κινηματογράφοι χειμερινοί & θερινοί

26. Κοινόχρηστοι χώροι και αποθήκες επαγγελματικών εγκαταστάσεων στο ύπαιθρο

 27. Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, αποθήκες των χώρων ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού

28. Κοιμητήρια

29. Κλινικές, νοσοκομεία, ψυχιατρεία

30. Κτίρια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά)

31. Κτήματα που χρησιμοποιούνται ως πολυχώροι εκδηλώσεων και δεξιώσεων

 32. Λούνα παρκ, άλλα παιχνίδια γενικά, παιδότοποι, παιχνιδότοποι κ.λπ.

33. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής

34. Μουσεία

35. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

36. Ξενοδοχεία, εφόσον διαθέτουν χώρους που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

37. Οίκοι ευγηρίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

38. Οικοτροφεία παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι (6) ετών

 39. Πλατείες, πάρκα, φωτισμοί οδών, που τα φωτιστικά τους δεν αποτελούν μέρος του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

40. Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων

41. Προσωρινά καταλύματα εξυπηρέτησης ατόμων και οικογενειών σεισμοπλήκτων, πυρόπληκτων και γενικότερα φυσικών αιτίων

42. Πισίνες για το κοινό, σε κλειστούς χώρους, υπαίθριες πισίνες (συμπεριλαμβανομένου των πισινών που λαμβάνουν χώρα αγώνες όπως υδατοσφαίριση, κλπ)

43. Σιδηροδρομικοί σταθμοί

44. Σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

45. Σπήλαια, επισκέψιμα από το κοινό

 46. Στρατόπεδα, φυλάκια

47. Υπαίθρια παρκινγκ (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής, κλπ)

48. Φυλακές, αναμορφωτήρια, κρατητήρια

49. Χιονοδρομικά κέντρα

50. Χώροι κατασκήνωσης / camping

51. Χώροι αθλητικών

 52. Χώροι αναμονής επιβατών (αεροδρομίων, σταθμών λεωφορείων / σιδηροδρόμου / τραμ / μετρό / κλπ)

 61514 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος B’ 4654/08.10.2021

53. Χώροι καραντίνας (αφορά ανθρώπους, ζώα, φυτά ή γεωργικά προϊόντα για να περιοριστεί η μετάδοση δυνητικά λοιμωδών νόσων)

54. Χώροι πανηγύρεων

55. Χώροι συναυλιών

56. Χώροι συνεδρίων

57. Χώροι υποδοχής προσφύγων

58. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω Άρθρο 7 Τελικές διατάξεις 1. Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 2. Τα Παραρτήματα Ι και ΙΙ, αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης.

 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 17 Σεπτεμβρίου 2021 Ο Υπουργός ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ

Κατάταξη ΕΗΕ σε κατηγορία Α, Β και Γ    ΚΑΙ

Χρονικά διαστήματα επανελέγχων

 

Κατάταξη ΕΗΕ σε κατηγορία Α, Β και Γ    ΚΑΙ

Χρονικά διαστήματα επανελέγχων

Χρονικά διαστήματα επανελέγχων Χρονικά διαστήματα επανελέγχων

Κατηγοριοποίηση εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων (ΕΗΕ), χρονικά διαστήματα τακτικών επανελέγχων

 1. Η κατάταξη ΕΗΕ σε κατηγορία Α, Β και Γ και υποκατηγορία, γίνεται με ευθύνη του συντάκτη της ΥΔΕ.

2. Η κατηγοριοποίηση των ΕΗΕ μπορεί να αναγράφεται στην ΥΔΕ με συνεπτυγμένη – κωδικοποιημένη μορφή, π.χ. για την περιγραφή ΕΗΕ σε ανθοπωλείο, δύναται να χρησιμοποιείται ο κωδικός Β1.

3. Σε περίπτωση που μια ΕΗΕ περιλαμβάνει χώρους που, ως επιμέρους τμήματα, εμπίπτουν σε περισσότερες της μιας από τις παρακάτω κατηγορίες (μικτή εγκατάσταση), η ΕΗΕ κατατάσσεται στην κατηγορία με το μικρότερο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου.

4. Εφόσον κριθεί σκόπιμο από τον συντάκτη της ΥΔΕ για λόγους ασφάλειας, ο χρόνος του επόμενου τακτικού επανελέγχου της ελεγχόμενης ΕΗΕ, μπορεί να ορισθεί μικρότερος από αυτόν που προκύπτει με βάση το κατωτέρω αναφερόμενο μέγιστο χρονικό διάστημα ανά κατηγορία. Στην περίπτωση αυτή, παρατίθεται σχετική αιτιολόγηση επί της ΥΔΕ.

 

Α. ΕΗΕ σε κατοικίες και ανάλογους χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δέκα (10) χρόνια.

1. Κατοικίες ή διαμερίσματα

2. Μονοκατοικίες

3. Μοναστήρια και κοινόβια

4. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια κατοικιών και ανάλογων χώρων

5. Αποθήκες κατοικιών και ανάλογων χώρων

6. Χώροι στάθμευσης σε κατοικίες και ανάλογους χώρους

7. Περιβάλλον χώρος κατοικιών (κήποι, ιδιωτικές πισίνες, σάουνες, υδρομασάζ κ.λπ)

8. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

 

Β. ΕΗΕ σε επαγγελματικούς χώρους, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου πέντε (5)χρόνια.

1. Ανθοπωλεία και είδη κηπουρικής

2. Αντλιοστάσια σε κλειστούς χώρους, για άρδευση, ύδρευση, αποχέτευση και πάσης φύσεως καλλιέργειες (π.χ. άρδευση θερμοκηπίων, κλπ.)

3. Αποθηκεύσεις, γενικές αποθήκες

4. Βαφεία

5. Βιομηχανίες

6. Βιοτεχνίες

7. Βιβλιοθήκες

8. Γραφεία

9. Εκθέσεις αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, ποδηλάτων, σκαφών αναψυχής

10. Εμπόριο ειδών σε κλειστούς χώρους που δεν περιγράφονται σε αυτήν την κατηγορία

11. Εμπορικά κέντρα χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

12. Εργαστήρια

13. Εκτυπώσεις, εκδόσεις & συναφείς δραστηριότητες

14. Ιατρεία, ακτινολογικά εργαστήρια, φυσικοθεραπευτήρια

15. Καθαριστήρια, σιδερωτήρια

16. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ.εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) έως και 50 ατόμων

17. Καταστήματα πώλησης ειδών ζαχαροπλαστικής, γαλακτοπωλεία

18. Καφεκοπτεία

19. Επαγγελματικός χώρος χωρίς δραστηριότητα

20. Κέντρα ή ινστιτούτα αισθητικής

21. Κέντρα μηχανογράφησης (αυτοτελή)

22. Κηροπλαστεία και εμπόριο κεριών

23. Κοινόχρηστοι χώροι και κλιμακοστάσια επαγγελματικών χώρων

24. Κοσμηματοπωλεία & πώληση ωρολογίων

25. Κουρεία, κομμωτήρια

26. Κτηνοτροφικές & πτηνοτροφικές μονάδες (π.χ. βουστάσια, χοιροστάσια, πτηνοτροφεία, κλπ)

27. Κυλικεία

28. Κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, αλλαντοπωλεία

29. Λιμενικά υπόστεγα

30. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνουν μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

31. Ξενοδοχεία, ξενώνες, ενοικιαζόμενα δωμάτια, όπου συγκεντρώνονται μέχρι πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

32. Ξυλουργεία

33. Οπωροπωλεία, λαχανοπωλεία, κλπ

34. Παντοπωλεία

35. Παραγωγή κινηματογραφικών ταινιών (στούντιο)

36. Πλυντήρια, καθαριστήρια και σιδερωτήρια

37. Πρατήρια άρτου – ζαχαροπλαστικής

38. Ραδιοφωνικοί σταθμοί, σταθμοί τηλεόρασης

39. Σούπερ μάρκετ χωρίς ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

40. Συνεργεία συντήρησης και επισκευής αυτοκινήτων και μοτοποδηλάτων

41. Σταθμοί αυτοκινήτων (στεγασμένα πάρκινγκ)

42. Στιλβωτήρια & βαφεία δερμάτινων ειδών

43. Τυπογραφεία

44. Φαρμακεία

45. Φούρνοι

46. Φροντιστήρια

47. Φωτογραφικές εργασίες

48. Φωτοτυπικά κέντρα

49. Χορευτικές λέσχες, σχολές χορού

50. Χρωματοπωλεία (με πώληση και άλλων ειδών)

51. Χώροι διοδίων

52. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

 

Γ. ΕΗΕ σε χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού και υπαίθριες επαγγελματικές ΕΗΕ, με μέγιστο χρονικό διάστημα τακτικού επανελέγχου δύο (2) χρόνια.

1. Αγροτικά ιατρεία, υγειονομικοί σταθμοί, κέντρα υγείας

2. Αεροδρόμια

3. Αίθουσες δικαστηρίων

4. Αλυκές

5. Αμφιθέατρα

6. Ανοικτά υπαίθρια γήπεδα επαγγελματικού και ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου, καλαθοσφαίρισης (μπάσκετ), πετοσφαίρισης (βόλεϊ), αντισφαίρισης (τένις), αντιπτέρισης (μπάντμιντον) κλπ

7. Αντλιοστάσια ανοικτά 

8. Αρχαιολογικοί χώροι επισκέψιμοι από το κοινό

9. Βρεφοκομεία, νηπιαγωγεία, παιδικοί σταθμοί, ορφανοτροφεία, κλπ

10. Δημόσιες βιβλιοθήκες

11. Εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας χαμηλής τάσης που εγχέουν ηλεκτρική ενέργεια στο ΕΔΔΗΕ

12. Εγκαταστάσεις φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων (εφόσον η εγκατάσταση δεν αποτελεί μέρος άλλης επαγγελματικής ή οικιακής εγκατάστασης και είναι σε υπαίθριο χώρο)

13. Εκθέσεις

14. Εμπορικά κέντρα με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

15. Εποχιακά αναψυκτήρια (π.χ. Beach bar, κ.λπ.)

16. Εργοταξιακές παροχές, εργοτάξια

17. Θέατρα παντός είδους, κουκλοθέατρα & θέατρα σκιών

18. Θερμοκήπια

19. Ιδιωτικά & δημόσια κτίρια όπου διενεργούνται συναλλαγές με το κοινό

20. Ιδρύματα ατόμων με ειδικές ανάγκες, ιδρύματα χρονίως πασχόντων

21. Ιππικοί όμιλοι

22. Ιχθυοκαλλιέργειες

23. Καταστήματα που προσφέρουν για κατανάλωση τα προϊόντα τους στο χώρο τους (π.χ. εστιατόρια, ψησταριές, καφέ παντός είδους, καφενεία, μπαρ, video games) άνω των 50 ατόμων

24. Κέντρα διασκέδασης

25. Κινηματογράφοι χειμερινοί & θερινοί

26. Κοινόχρηστοι χώροι και αποθήκες επαγγελματικών εγκαταστάσεων στο ύπαιθρο

27. Κοινόχρηστοι χώροι, κλιμακοστάσια, αποθήκες των χώρων ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού

28. Κοιμητήρια

29. Κλινικές, νοσοκομεία, ψυχιατρεία

30. Κτίρια της πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημόσια ή ιδιωτικά)

31. Κτήματα που χρησιμοποιούνται ως πολυχώροι εκδηλώσεων και δεξιώσεων

32. Λούνα παρκ, άλλα παιχνίδια γενικά, παιδότοποι, παιχνιδότοποι κ.λπ.

33. Λιμενικές εγκαταστάσεις εξυπηρέτησης σκαφών αναψυχής

34. Μουσεία

35. Ναοί, χώροι λατρείας που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

36. Ξενοδοχεία, εφόσον διαθέτουν χώρους που συγκεντρώνονται περισσότερα από πενήντα (50) άτομα σε έναν χώρο

37. Οίκοι ευγηρίας και μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων

38. Οικοτροφεία παιδιών ηλικίας μικρότερης των έξι (6) ετών

39. Πλατείες, πάρκα, φωτισμοί οδών, που τα φωτιστικά τους δεν αποτελούν μέρος του εθνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

40. Πρατήρια υγρών και αερίων καυσίμων

41. Προσωρινά καταλύματα εξυπηρέτησης ατόμων και οικογενειών σεισμοπλήκτων, πυρόπληκτων και γενικότερα φυσικών αιτίων

42. Πισίνες για το κοινό, σε κλειστούς χώρους, υπαίθριες πισίνες (συμπεριλαμβανομένου των πισινών που λαμβάνουν χώρα αγώνες όπως υδατοσφαίριση, κλπ)

43. Σιδηροδρομικοί σταθμοί

44. Σούπερ μάρκετ με ιδιόκτητο υποσταθμό ρεύματος

45. Σπήλαια, επισκέψιμα από το κοινό

46. Στρατόπεδα, φυλάκια

47. Υπαίθρια παρκινγκ (αυτοκινήτων, μοτοσυκλετών, σκαφών αναψυχής, κλπ)

48. Φυλακές, αναμορφωτήρια, κρατητήρια

49. Χιονοδρομικά κέντρα

50. Χώροι κατασκήνωσης / camping

51. Χώροι αθλητικών συγκεντρώσεων

52. Χώροι αναμονής επιβατών (αεροδρομίων, σταθμών λεωφορείων / σιδηροδρόμου / τραμ / μετρό / κλπ)

53. Χώροι καραντίνας (αφορά ανθρώπους, ζώα, φυτά ή γεωργικά προϊόντα για να περιοριστεί η μετάδοση δυνητικά λοιμωδών νόσων)

54. Χώροι πανηγύρεων

55. Χώροι συναυλιών

56. Χώροι συνεδρίων

57. Χώροι υποδοχής προσφύγων

58. Λοιπές περιπτώσεις αυτής της κατηγορίας, μη αναφερόμενες ανωτέρω

ΠΗΓΗ : Σ.Ε.Η. ΣΑΜΟΥ 

 

 

13 2 23 

Με την τοποθέτηση αντιηλεκτροπληξιακού διακόπτη χρειάζεται και κατάθεση στο ΔΕΔΔΗΕ νέας ΥΔΕ

ΦΕΚ 4654Β_2021 8-10-21  ΤΕΥΧΟΣ Β Αρθρο 4 παράγραφος 4  γ.ββ

(τροποποίηση –προσθήκη στον πίνακα )

Υ.Α. 101195/2021 (ΦΕΚ 4654/Β` 8.10.2021)

 

 

5 1 23 ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  https://www.taxheaven.gr/circulars/42165/612-3-1-2023

Δημοσιεύθηκε η με Αρ. πρωτ. 612/03.01.2023 εγκύκλιος του Υπ.Εργασίας, η οποία αφορά τα προγράμματα επιμόρφωσης εργοδοτών και εργαζομένων σε επιχειρήσεις Β΄ και Γ΄ κατηγορίας για το έτος 2023 και διευκρινίζει τον τρόπο και τις διαδικασίες εφαρμογής των προβλεπόμενων στην Υπουργική Απόφαση 39278/1823/25.7.2018, όπως τροποποιήθηκε με την υ.α. 59730/2576/19-12-2019 (ΦΕΚ Β΄4762) και την υ.α. 52725/1990/31-12-2020 (ΦΕΚ Β΄ 5861).

Δείτε αναλυτικά το κείμενο της εγκυκλίου στην Online τράπεζα.

20 2 23

Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)

 

Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010 (ΦΕΚ 1932/Β` 14.12.2010)

-AA+A

Νομοθέτημα

Υ.Α. Φ.50/οικ. 13286/1152/2010

Φ.Ε.Κ.

1932/Β` 14.12.2010

Υπουργεία

Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας

Τροποποίηση της υπ αριθ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης «Αντικατάσταση του ισχύοντος Κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (ΚΕΗΕ) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις» (ΦΕΚ 470/Β/5.3.2004)

Λέξεις Kλειδιά

ηλεκτρική εγκατάσταση,

 κανονισμός εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων,

 κτιριολογικές απαιτήσεις,

Σχετικά Κείμενα

ΦΕΚ 1932Β_2010

 

325.24 KB

 

ΦΕΚ 4325   24.12.2019                                  Εγκατάσταση Διατάξεων Διαφορικού 

ΦΕΚ 1809 Β 11-8-2011                                  ΠΑΡ.ΕΩΣ 31-10-2011 Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ
                                                                        ΠΑΛ.ΕΝΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΗΛ.ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

ΦΕΚ 844 Β 16-5-2011                                    ΝΕΑ ΥΔΕ

ΦΕΚ 1932 Β 14-12-2010                                  ΑΝΤΙΚΑΤ.ΚΕΗΕ ΜΕ ΠΡΟΤ.ΕΛΟΤ

 

ΦΕΚ 143 Α 17-6-2011 Ν.3982                          ΑΠΛ.ΑΔΕΙΟΔ.ΤΕΧΝ.ΕΠΑΓΓΕΛΜ. 

 

ΦΕΚ 440 Β 30-30-2007                                     ΑΝΑΠΡ.ΤΙΜ. -ΣΥΝΤΕΛ.ΔΙΚΤ.ΔΙΑΝΟΜΗΣ

 

ΦΕΚ 57 Β 24-1-2007                                          ΤΡΟΠ.ΚΤΙΡΙΟΔΟΜΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ

 

ΦΕΚ 1222 5-9-2006                                            ΔΙΑΤΑΞΗ ΔΙΑΦ.ΡΕΥΜ-ΘΕΜΕΛ.ΓΕΙΩΣΗ

 

ΦΕΝΟΜΟΣ 470 5-3-2004                                  ΑΝΤΙΚ.ΚΕΗΕ ΜΕ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ HD 384

 

ΝΟΜΟΣ 4670 28-2-2020  ΦΕΚ 43                     ΝΕΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ

Π.Δ. Αρ.420/87  ΦΕΚ 187/Α/20-10-87     ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ για εγκατάσταση σε νέες  οικοδομές                     

 

22 9 22 Καταχώριση Ανελκυστήρα

Με νέα απόφαση που υπογράφει ο Υπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων κ. Άδωνις-Σπυρίδων Γεωργιάδης και ο Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Νικόλαος Ταγαράς, παρατείνεται εκ νέου η προθεσμία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

Συγκεκριμένα, βάσει της απόφασης που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ, “η προθεσμία της παραγράφου 2, του άρθρου 15, της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Οικονομικών – Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων: «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων» (Β΄ 2604), όπως το άρθρο αυτό τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 της υπ ’ αριθ. 68781/28.06.2019 (Β’ 2760) απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης – Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «Τροποποίηση της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 (Β’ 2604) κοινής υπουργικής απόφασης “Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων”», εντός της οποίας οι ιδιοκτήτες ή οι διαχειριστές ή οι νόμιμοι εκπρόσωποι τους υποχρεούνται να έχουν ολοκληρώσει την προβλεπόμενη διαδικασία καταχώρισης των εγκατεστημένων ανελκυστήρων, επεκτείνεται από τη λήξη της μέχρι και την 31 Δεκεμβρίου 2022.

Κατά τα λοιπά εξακολουθεί να ισχύει η Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 κοινή υπουργική απόφαση «Συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλε ια των ανελκυστήρων» (Β΄ 2604), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.”

Υπενθυμίζουμε πως βάσει της Φ.Α/9.2/Οικ.28425/1245/22.12.2008 απόφασης όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι και σήμερα, αναφορικά με την καταχώριση των ανελκυστήρων ισχύουν τα ακόλουθα:

Καταχώριση Ανελκυστήρα

1. Στις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων τηρείται αρχείο ανελκυστήρων, το οποίο αποτελείται από το μητρώο και τα προβλεπόμενα κατά περίπτωση δικαιολογητικά των εγκατεστημένων ανελκυστήρων.

2. Μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα ο ιδιοκτήτης ή ο διαχειριστής ή ο νόμιμος εκπρόσωπος τους υποβάλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης αίτηση καταχώρισης στο μητρώο των ανελκυστήρων σύμφωνα με το παράρτημα Ι της υπ` αριθμόν Οίκ. Φ.9.2/29362/1957/(ΦΕΚ 1797/Β/2005), που

 

 

 

 

πρωτοκολλείται και θεωρημένο αντίγραφο της παραδίδεται αυθημερόν από την Υπηρεσία στον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους.Από το Παράρτημα Ι απαλείφονται οι φράσεις:Βεβαιώνονται πλήρως τα παραπάνω, Ο αρμόδιος μηχανικός, (Σφραγίδα – Υπογραφή)

Το Αντίγραφο της θεωρημένης αίτησης επέχει θέση προσωρινής βεβαίωσης καταχώρισης ανελκυστήρα και χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης και τις λοιπές αρχές. Η προσωρινή καταχώριση του ανελκυστήρα που γίνεται με την πρωτοκόλληση της αίτησης καταχώρισης ακυρώνεται αν διαπιστωθούν παραλείψεις στα συνημμένα δικαιολογητικά.

Μαζί με την αίτηση καταχώρισης που υπογράφεται από τον ιδιοκτήτη ή το διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους συνυποβάλλονται τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

Ι. ΝΕΟΙ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

1. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας θεωρημένο από αρμόδια δημόσια αρχή.

2. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

3. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

4. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της εγκατάστασης του ανελκυστήρα σε εγκαταστάτη από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους.

(β) Η ανάληψη της εγκατάστασης του ανελκυστήρα από τον εγκαταστάτη.

(γ) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους (εις διπλούν)

(δ) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή.

5. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση στην πρώτη σελίδα των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα

6. Ανάλογα με τη διαδικασία πιστοποίησης του ανελκυστήρα θα προσκομίζονται αντίστοιχα τα ακόλουθα έγγραφα, βάσει των παραρτημάτων της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης:

α) Εξακρίβωση ανά μονάδα.

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/Οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου)

ii. Βεβαίωση πιστότητας του αναγνωρισμένου φορέα σύμφωνα με το παράρτημα Χ της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

β) Τελικός έλεγχος.

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308, (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση τελικού ελέγχου σύμφωνα με το παράρτημα VI της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

γ) Διασφάλιση Ποιότητας Προϊόντων “Ανελκυστήρες”.

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

ii. εβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XII της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

δ) Διασφάλιση ποιότητας παραγωγής,

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

ii. Βεβαίωση εξέτασης τύπου ΕΚ σύμφωνα με το παράρτημα V της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης ή Δήλωση Πιστότητας του Κατασκευαστή και Βεβαίωση του συστήματος διασφάλισης ποιότητας του κατασκευαστή σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ.Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, συμπληρωμένο από έλεγχο σχεδιασμού, αν αυτός δεν είναι πλήρως σύμφωνος προς τα εναρμονισμένα πρότυπα.

iii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIV της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

ε) Πλήρης διασφάλιση ποιότητας:

i. Δήλωση πιστότητας του εγκαταστάτη σύμφωνα με το παράρτημα II – Β της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης.

ii. Βεβαίωση συστήματος διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το παράρτημα XIII της υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997) κοινής υπουργικής απόφασης, (θεωρημένη από τον αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου).

Τα έγγραφα των περιπτώσεων α), β), γ), δ), ε), εφόσον προέρχονται από φορείς διαπιστευμένους από το Ε.Σ.Υ.Δ. ή αρμοδίως κοινοποιημένους μέσω διαπιστωτικής πράξης από την αρμόδια Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης, περιλαμβάνουν τα στοιχεία που αναγράφονται στα υποδείγματα του παραρτήματος II της παρούσας απόφασης. Όσα από αυτά έχουν εκδοθεί με την παλιά τους μορφή και είναι σε ισχύ, γίνονται αποδεκτά από τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων μέχρι τη λήξη της ισχύος τους.

II. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

1. Αντίγραφο της αδείας λειτουργίας του ανελκυστήρα που εφόσον ο ενδιαφερόμενος δεν το έχει, μπορεί να το λαμβάνει με αίτηση του από την αρμόδια υπηρεσία της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης.

2. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986, θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής, στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους. (εις διπλούν).

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

3. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση “στην πρώτη σελίδα” των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα

4. Πιστοποιητικό περιοδικού ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

III. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΜΕ ΠΡΟΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

1. Αντίγραφο της οικοδομικής άδειας που υπάρχει στην προέγκριση.

2. Αντίγραφο της προέγκρισης εγκατάστασης του ανελκυστήρα.

3. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

4. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

5. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους. (εις διπλούν).

(β) Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν).

6. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα για θεώρηση  “στην πρώτη σελίδα” των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα

7. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

IV. ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ ΧΩΡΙΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ

1. Ανελκυστήρες που έχουν εγκατασταθεί και λειτουργούν πριν την έναρξη ισχύος της υπ` αριθμ. Φ.9.2./29362/1957 (ΦΕΚ 1797/Β/2005) κοινής υπουργικής απόφασης και δεν υπάγονται στις κατηγορίες Ι ή II ή III του άρθρου αυτού, για τους οποίους δεν υπάρχουν στοιχεία νόμιμης λειτουργίας, καταχωρούνται μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους στην αρμόδια Υπηρεσία Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης

2. Για την καταχώριση των ανελκυστήρων αυτών κατατίθενται τα παρακάτω δικαιολογητικά:

i. Αντίγραφο οικοδομικής άδειας.

ii. Μηχανολογικό σχέδιο στο οποίο θα απεικονίζονται η τομή και η κάτοψη του φρεατίου, η κάτοψη του μηχανοστασίου, ο τρόπος ανάρτησης και η κάτοψη του τροχαλιοστασίου εάν υπάρχει. Εάν πρόκειται για υδραυλικό ανελκυστήρα θα πρέπει να απεικονίζεται και ο τρόπος σύνδεσης με την αντλία.

iii. Ηλεκτρολογικό σχηματικό σχεδιάγραμμα κατά CENELEC (καλωδιακή συνδεσμολογία κυκλωμάτων ισχύος και ασφάλειας κινητήρα, οργάνων του πίνακα, του θαλάμου, του φρεατίου και του μηχανοστασίου.

iv. Υπεύθυνες δηλώσεις του ν. 1599/1986 θεωρημένες για το γνήσιο της υπογραφής στις οποίες δηλώνεται:

(α) Η ανάθεση της συντήρησης του ανελκυστήρα σε αδειούχο συντηρητή από τον ιδιοκτήτη ή τον διαχειριστή ή το νόμιμο εκπρόσωπο τους (εις διπλούν).

(β)Η ανάληψη της συντήρησης του ανελκυστήρα από τον συντηρητή (εις διπλούν)

v. Βιβλιάριο παρακολούθησης ανελκυστήρα (βιβλιάριο συντήρησης) για θεώρηση στην πρώτη σελίδα των στοιχείων της ταυτότητας του ανελκυστήρα.

vi. Πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου από αναγνωρισμένο φορέα ελέγχου.

3. α) Με την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών, η Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης καταχωρεί τον ανελκυστήρα στο μητρώο και χορηγεί εντός τριάντα (30) ημερών βεβαίωση – απόφαση καταχώρισης, σύμφωνα με το παράρτημα Ι, στον ιδιοκτήτη ή στο διαχειριστή ή στο νόμιμο εκπρόσωπο τους.

β) Η πρωτοκολλημένη αίτηση καταχώρισης θεωρείται προσωρινή βεβαίωση καταχώρισης ανελκυστήρα και χρησιμοποιείται για τις συναλλαγές του ιδιοκτήτη ή του διαχειριστή ή του νόμιμου εκπροσώπου τους με τον Διαχειριστή του Δικτύου ή του Συστήματος Ηλεκτροδότησης και τις λοιπές αρχές.

4. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν, κατά την καταχώριση του ανελκυστήρα από την αρμόδια υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης, παραβάσεις ή παρεκκλίσεις από τις διατάξεις του άρθρου 1, ο ανελκυστήρας θα καταχωρείται στο μητρώο, εκτός αν οι παραβάσεις αυτές αφορούν αποκλειστικά θέματα που αναφέρονται στην ασφαλή λειτουργία του ανελκυστήρα, τα οποία είναι αρμοδιότητα των φορέων ελέγχου σύμφωνα με την υπ` αριθμ. Φ9.2/οικ.32803/1308 (ΦΕΚ 815/Β/1997), οπότε και θα επιβάλλονται οι σχετικές κυρώσεις κοινής υπουργικής απόφασης.

6. Για τις περιπτώσεις II έως IV το πιστοποιητικό (περιοδικού) ελέγχου εκδίδεται και κατατίθεται στην Υπηρεσία Ανάπτυξης της οικείας Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης σύμφωνα με τις προθεσμίες που ορίζονται στις διατάξεις του άρθρου 15 της παρούσας απόφασης.

Μπορείτε να κατεβάσετε το ΦΕΚ με τη νέα παράταση προθεσμίας από εδώ

Άρθρο 159 Εγκατάσταση ηλεκτρικών συσκευών και επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης σε κοινόχρηστους χώρους 

Προσθήκη παρ. 3 στο άρθρο 20 και παρ. 7 στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012 1. Στο άρθρο 20 του ν. 4067/2012 (Α’ 79), περί κατασκευών σε δημόσιους κοινούς χώρους, προστίθεται παρ. 7 ως εξής: 11998 ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος A’ 251/23.12.2021 «

7. Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση, η επέκταση ηλεκτρικής εγκατάστασης, υπέργεια ή υπόγεια, καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος (ΚΥΕ) για την ηλεκτροδότηση κοινοχρήστων χώρων που τους έχουν παραχωρηθεί για χρήση. Η εγκατάσταση πραγματοποιείται βάσει μελέτης συνταχθείσας από διπλωματούχο μηχανικό αντίστοιχής ειδικότητας, εγκρίνεται από την αρμόδια υπηρεσία του οικείου δήμου και πραγματοποιείται από αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, σύμφωνα με την υπ’ αρ. 101195/17.9.2021 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (Β’ 4654) και το εκάστοτε ισχύον πρότυπο του Ελληνικού Οργανισμού Τυποποίησης (ΕΛΟΤ) για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.».

2. Στο άρθρο 21 του ν. 4067/2012, περί προσωρινών κατασκευών σε ιδιωτικούς χώρους παραχωρημένους σε δημόσια κοινή χρήση και σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, προστίθεται παρ. 3 ως εξής:

«3. Σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, καθώς και σε καταστήματα που χρησιμοποιούν νόμιμα κοινόχρηστους χώρους, οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί για την ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων ΚΥΕ επιτρέπεται και η χρήση ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης, φωτισμού, καθώς και ανεμιστήρων. Οι συσκευές αυτές είναι κατάλληλες για χρήση σε εξωτερικούς χώρους, φέροντας την κατάλληλη σήμανση.».

22/09/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος

Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να αλλάξει τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασίας;

 

 

22/09/22 | Αρχική > Αρθρογραφία > Εργατολόγος ΠΗΓΗ:

Μπορεί ο εργοδότης μονομερώς να αλλάξει τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασίας;
PrintFriendlyΕκτύπωσηΟ εργοδότης μπορεί να μεταβάλει μονομερώς τους όρους παροχής της εργασίας, όπως για παράδειγμα τον τόπο, τον χρόνο και τον τρόπο εργασιας, έστω και σε βάρος του μισθωτού (ο οποίος προστατεύεται μόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ. που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος) στο πλαίσιο της άσκησης του διευθυντικού δικαιώματος και για την προσφορότερη οργάνωση της εργασίας και της επιχείρησης.

Αυτό προβλέπει απόφαση του Αρείου Πάγου (682/2017) οριοθετώντας, με βάση το νόμο, πότε οι μεταβολές μπορεί να θεωρηθούν ότι είναι βλαπτικές για τον εργαζόμενο.

ΟΙ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ

Κατά το άρθρο 7 εδ. α του ν. 2112/1920 “Πάσα μονομερής μεταβολή των όρων της υπαλληλικής συμβάσεως βλάπτουσα τον υπάλληλον, θεωρείται ως καταγγελία ταύτης, δι’ ην ισχύουσιν αι διατάξεις του παρόντος νόμου”. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής σε συνδυασμό με εκείνες των άρθρων 648 και 652 Α.Κ. μονομερής μεταβολή θεωρείται κάθε τροποποίηση των όρων εργασίας από τον εργοδότη που γίνεται χωρίς τη συγκατάθεση του μισθωτού και χωρίς ο εργοδότης να έχει τέτοια ευχέρεια από όρο της συμβάσεως ή το νόμο ή τον τυχόν υπάρχοντα κανονισμό εργασίας της επιχειρήσεως.

Για την εφαρμογή όμως της άνω διατάξεως του εδαφίου α του άρθρου 7 του ν. 2112/1920 δεν αρκεί μόνο η μεταβολή των όρων εργασίας να είναι μονομερής αλλά απαιτείται επί πλέον να είναι και βλαπτική για τον εργαζόμενο, δηλαδή να προκαλεί σ’ αυτόν άμεση ή έμμεση υλική ή ηθική ζημία.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

Σε περίπτωση που η μονομερής αυτή μεταβολή των όρων εργασίας δεν είναι αντίθετη προς το νόμο και τους όρους της συμβάσεως και γίνεται κατ’ ενάσκηση του διευθυντικού δικαιώματος, ο εργοδότης μπορεί να μεταβάλει τους όρους παροχής της εργασίας, έστω και σε βάρος του μισθωτού, ο οποίος προστατεύεται μόνο από τη διάταξη του άρθρου 281 Α.Κ. που απαγορεύει την κατάχρηση δικαιώματος. Ειδικότερα ο εργοδότης ασκώντας το εκπορευόμενο από τη διάταξη του άρθρου 652 Α.Κ. διευθυντικό του δικαίωμα έχει την εξουσία να προσδιορίσει το περιεχόμενο της υποχρέωσης του μισθωτού για παροχή εργασίας καθορίζοντας τους όρους της παροχής της, τον τόπο, το χρόνο και τον τρόπο, εφόσον οι όροι αυτοί δεν έχουν προσδιορισθεί από κανόνες δικαίου ή από την εργασιακή σύμβαση. Δηλαδή ο εργοδότης, ως διευθυντής της εκμετάλλευσης, έχει την εξουσία να οργανώνει και να διευθύνει την επιχείρησή του με βάση τα κρινόμενα απ’ αυτόν ως πλέον αποτελεσματικά γι’ αυτήν κριτήρια.

Ο μονομερής όμως προσδιορισμός των όρων εργασίας που επιχειρεί ο εργοδότης με βάση το διευθυντικό δικαίωμά του πρέπει να υπηρετεί τους σκοπούς του δικαιώματος αυτού, δηλαδή την κατά το δυνατόν καλύτερη αξιοποίηση της εργασίας και την προσφορότερη οργάνωση της επιχειρήσεως

Τούτο ιδίως επιβάλλεται επί συμβάσεως παροχής εξαρτημένης εργασίας καθόσον το διευθυντικό δικαίωμα του εργοδότη για προσδιορισμό των όρων εκπληρώσεως της παροχής από το μισθωτό αποτελεί μονομερή εξουσία αυτού, η άσκηση της οποίας υπόκειται στους περιορισμούς που επιβάλλουν η καλή πίστη, τα χρηστά ήθη και ο κοινωνικός ή οικονομικός σκοπός του δικαιώματος, έστω και αν η εξουσία του εργοδότη στηρίζεται στο νόμο ή στη συμφωνία των μερών.

Εξ άλλου μόνο το γεγονός της παροχής επί σειρά ετών της εργασίας σε ορισμένο τόπο ή χρόνο, δεν σημαίνει, χωρίς άλλο, και ότι δημιουργήθηκε σιωπηρά συμβατικός όρος για την απασχόληση του εργαζομένου μόνο στον τόπο αυτό ή στο συγκεκριμένο ωράριο, ώστε η αλλαγή τους, που γίνεται από τον εργοδότη στα πλαίσια του διευθυντικού του δικαιώματος, να συνιστά μονομερή βλαπτική μεταβολή.

ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Περαιτέρω από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 648, 652, 656, 349-351, 288 Α.Κ., 7 εδ. α ν. 2112/1920και παρ. 3 άρθρου 5 του ν.3198/1955 προκύπτει ότι η βλαπτική για τον εργαζόμενο μεταβολή των όρων της συμβάσεώς του δεν επιφέρει τη λύση αυτής ούτε υποχρεώνει το μισθωτό να αποχωρήσει από την εργασία του αλλά εάν ο εργοδότης προβεί σε μονομερή βλαπτική για το μισθωτό μεταβολή των όρων εργασίας ή κατά την άσκηση του διευθυντικού δικαιώματός του προβεί κατά κατάχρηση αυτού στον προσδιορισμό της παροχής εργασίας, ο μισθωτός έχει διαζευκτικά τα δικαιώματα:

α) ν’ αποδεχθεί τη μεταβολή, οπότε συνάπτεται νέα σύμβαση, τροποποιητική της αρχικής, η οποία είναι έγκυρη εφόσον δεν αντίκειται σε απαγορευτική διάταξη του νόμου ή στα χρηστά ήθη,

β) να θεωρήσει την πράξη αυτή του εργοδότη ως άτακτη εκ μέρους του καταγγελία της εργασιακής σύμβασης και αποχωρώντας από την εργασία του ν’ απαιτήσει την καταβολή της αποζημίωσης που προβλέπεται από το ν.2112/1920 και

γ) να εμμείνει στην τήρηση των συμβατικών όρων, προσφέροντας τις υπηρεσίες του σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους, οπότε, εάν ο εργοδότης δεν αποδεχθεί αυτή, καθίσταται υπερήμερος περί την αποδοχή της εργασίας και οφείλει μισθούς υπερημερίας ή, εκφράζοντας την αντίθεσή του, να παράσχει τη νέα εργασία του και να προσφύγει στο δικαστήριο, ζητώντας να υποχρεωθεί ο εργοδότης του να τον απασχολεί σύμφωνα με τους προ της μεταβολής όρους (ΟλΑΠ 25/2003, ΑΠ 447/2015, ΑΠ 130/2016, ΑΠ 132/2016, σχετ. ΑΠ 1212/2006).

18-4-21

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ηλεκτροκίνητων οχημάτων δίκυκλων και ποδηλάτων

 

12 4 21 

Δηλώνουμε ένα ΗΖ (Ηλεκτροπαραγωγό Ζεύγος -Γεννήτρια) ή όχι; Τι άλλαξε από την 11/09/201

 Σελίδα 1

 Διαδικασία σύνδεσης και έναρξης λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής.

1. Υποβολή αιτήματος στην αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ που ανήκει η παροχή και στην οποία θα συνδεθεί το Η/Ζ, συμπληρώνοντας το επισυναπτόμενο έντυπο αίτησης. Στην αίτηση θα αναγράφονται τα νομιμοποιητικά στοιχεία του αιτούντος και τα τεχνικά στοιχεία του Η/Ζ. Η αίτηση θα συνοδεύεται με τα ακόλουθα έγγραφα:

 Υπεύθυνη Δήλωση του ν.1599/1986, στην οποία θα δηλώνονται ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην αίτηση είναι αληθή και ότι η εγκατάσταση συμμορφώνεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ.

Εάν δεν έχει εγκατασταθεί το Η/Ζ: Μονογραμμικό σχέδιο της εγκατάστασης του Η/Ζ, υπογεγραμμένο αρμοδίως.

Εφόσον έχει εγκατασταθεί το Η/Ζ: Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε), δηλαδή το έντυπο του άρθρου 1 της Υπ. Απόφασης υπ. αριθ. Φ.50/503/168/19.04.2011 (ΦΕΚ Β’ 844/16.05.2011) για τη συνολική εγκατάσταση ΧΤ με ιδιαίτερη αναφορά στη διάταξη μεταγωγής.

2. Παραλαβή και εξέταση του αιτήματος από την αρμόδια Μονάδα του ΔΕΔΔΗΕ σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις για τη σύνδεση και λειτουργία μονάδων ηλεκτροπαραγωγής (Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη - Η/Ζ) με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση παροχής.

3. Εφόσον ο φάκελος που έχει υποβληθεί είναι πλήρης και τα δηλωθέντα στοιχεία είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΕΔΔΗΕ, θα ορίζεται εντός δέκα εργασίμων ημερών από την παραλαβή της αίτησης ο χρόνος για την πραγματοποίηση του επιτόπιου ελέγχου των διατάξεων μεταγωγής που έχουν εγκατασταθεί για τη σύνδεση και λειτουργία του Η/Ζ για την εφεδρική τροφοδότηση της παροχής με τον αιτούντα ή τον εκπρόσωπο του. Σε διαφορετική περίπτωση θα ενημερώνεται εγγράφως ο αιτών για την προσκόμιση συμπληρωματικών στοιχείων ή διευκρινίσεων. Επισημαίνεται ότι ειδικές απαιτήσεις των ενδιαφερομένων θα εξετάζονται σε εύλογο χρονικό διάστημα.

4. Οι αρμόδιοι τεχνικοί του ΔΕΔΔΗΕ, παρουσία του εξουσιοδοτημένου αδειούχου ηλεκτρολόγου του χρήστη διενεργούν επιτόπιο έλεγχο στην παροχή και δοκιμή λειτουργίας με την οποία διαπιστώνεται η ορθή μεταγωγή τροφοδότησης της παροχής από το Δίκτυο προς το Η/Ζ και αντίστροφα και στη συνέχεια η διάταξη μεταγωγής δύναται να ασφαλίζεται.

5. Μετά τον επιτυχή έλεγχο λειτουργίας της διάταξης μεταγωγής και την προσκόμιση της απαραίτητης Υ.Δ.Ε, εφόσον αυτή δεν είχε προσκομιστεί κατά την υποβολή της αίτησης, υπογράφεται η Πρόσθετη Συμφωνία για εφεδρική ηλεκτροπαραγωγή στην παροχή μεταξύ του ΔΕΔΔΗΕ και του αιτούντα. Με την Υ.Δ.Ε πιστοποιείται η σύνδεση της εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής στην εσωτερική ηλεκτρική εγκατάσταση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος.

ΔΧΔ Σελίδα 2

 

6. Μετά την υπογραφή της Πρόσθετης Συμφωνίας και προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την έναρξη λειτουργίας του εφεδρικού σταθμού ηλεκτροπαραγωγής ο αιτών υποβάλλει την Υπεύθυνη δήλωση προς την Διεύθυνση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας σύμφωνα με υπόδειγμα της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/Δ Η Ε/89003/443 (ΦΕΚ Β’ 5674/17.12.2018, η οποία κοινοποιείται και στον ΔΕΔΔΗΕ.

 

Ο ΔΕΔΔΗΕ τηρεί Μητρώο Εφεδρικών Η/Ζ, το οποίο αναρτάται στον ιστότοπο του και περιέχει τα ακόλουθα στοιχεία:

 Ημερομηνία υποβολής αίτησης – Αριθμός Πρωτοκόλλου

 Επωνυμία αιτούντος

 Αριθμός παροχής

 Συμφωνημένη Ισχύς παροχής

 Τοποθεσία εγκατάστασης (Οδός, αριθμός, ΤΚ)

 Περιφέρεια / Περιοχή ΔΕΔΔΗΕ

 Αιτούμενη ισχύς εφεδρικού σταθμού Η/Ζ

 Πλήθος Η/Ζ

 Ημερομηνία επιτόπιου ελέγχου

 Ημερομηνία υπογραφής Πρόσθετης Συμφωνίας εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής

 Ημερομηνία υποβολής Υπεύθυνης Δήλωσης έναρξης λειτουργίας Η/Ζ στην Δ/νση Ανάπτυξης της οικείας Περιφέρειας

https://www.electricalnews.gr/gennitries-i-z/dilonoyme-ena-iz-ilektroparagogo-zeygos-gennitria-i-ochi-ti-allaxe-apo-tin-11-09-2019/?fbclid=IwAR2laSyFHJrxLV0EGTtgauuPZsCuFQz5L3jIQIsnQfeFN5LB6HhRJ7O6L2Y

 

1)......Υπουργική Απόφαση  με

Αρ. 79314  2020 (ΦΕΚ Β!3263/5-8-2020)

Αφορά την θέσπιση κανονισμού παιγνίων για την διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω παιγνιομηχανημάτων τύπου VLT 

για την πιστοποίηση των καταστημάτων του ΟΠΑΠ Α.Ε .

 Με την παρ. 19-10 του Άρθρου 19 απαιτείται  Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη θεωρημένη για το γνήσιο της Υπογραφής

με την οποία δηλώνει ότι

΄΄η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του ισογείου καταστήματος  στην διεύθυνση ……………………..περιοχή …………..πόλη…………

πληροί όλες τις απαιτήσεις , βάσει των προβλεπόμενων από την ισχύουσα Νομοθεσία , για την ασφαλή λειτουργία των Παιγνιομηχανημάτων που θα λειτουργήσουν σε αυτό ‘’.

Συστήνουμε στα μέλη μας να εκδίδουν ΥΔΕ του Ν. 4483/1965 και όχι Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986

Στην Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 αν την χορηγήσετε ΠΡΟΣΟΧΗ ….θα πρέπει να γράψετε και για πόσο χρόνο θα ισχύει η δήλωσή σας . π.χ 2 χρόνια ;;

 

2)  ......Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι - Ίδρυση σωματείου - Αρχή της πολλαπλότητας

Και πάλι η Διοικούσα της ΕΕΤΕΜ τα παρουσιάζει αλλιώς .

 Για τα μέλη της μόνο ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο.

Φυσικά και μόνο για τα μέλη της,  ασκεί τον πειθαρχικό έλεγχο των μελών της.    

Το θέμα είναι ότι δεν είναι υποχρεωτικό κανένας Πτυχιούχος Μηχανικός να γραφτεί στην ΕΕΤΕΜ για να ασκήσει το επάγγελμά του

Κανένας Πτυχιούχος Μηχανικός που δεν είναι γραμμένος ως μέλος της ΕΕΤΕΜ δεν ελέγχετε πειθαρχικά από την ΕΕΤΕΜ .

Είναι και αντισυνταγματικό βάσει των παρακάτω  άρθρων του Συντάγματος για την πολλαπλότητα των οργανώσεων .

Με τις διατάξεις των άρθρων 5 παρ. 1,12 παρ. 1, 23 παρ. 1 και 25 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος, σε συνδυασμό με τη διάταξη του άρθρου 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης «για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών»,

που κυρώθηκε με το πρώτο άρθρο του ν.δ. 53/1974, κατοχυρώνεται το δικαίωμα του προσώπου να συνεταιρίζεται και να ιδρύει σωματεία μη κερδοσκοπικά, το οποίο αποτελεί ειδικότερη μορφή της ελευθερίας της ομαδικής πνευματικής κίνησης και δράσης, καθώς και βάση της ελευθερίας της επαγγελματικής οργάνωσης. Απόρροια του δικαιώματος του συνεταιρίζεσθαι είναι αφενός μεν η αρχή της πολλαπλότητας των (μη κερδοσκοπικών) σωματείων, η οποία εκδηλώνεται με την δυνατότητα της ακώλυτης ίδρυσης και λειτουργίας των.

Διαβάστε λεπτομερώς τους νόμους και το Σύνταγμα στο link:

https://www.hlektrologoi-tei.gr/article-details?lng=&typeID=1&categoryID=4&p=1&id=231&requestpage=articles

 

3...) Απαραίτητη η επικύρωση των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή σας στο σωματείο μας .

 •  Σχετικά με το Ν.4250/14 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και την άρνηση ορισμένων Κ.E.Π να επικυρώσουν τα φωτοαντίγραφα ταυτότητας και πτυχίου που απαιτούνται για την εγγραφή στο σωματείο μας , επισημαίνουμε ότι:
 • Με το άρθρο 1 του νόμου καταργείται, η υποχρέωση υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων των εγγράφων που έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες υπηρεσίες και το Δημόσιο υποχρεούται να αποδέχεται τα απλά, ευανάγνωστα φωτοαντίγραφα των εγγράφων αυτών.
 • Οι διοικητικές αρχές και τα ΚΕΠ εξακολουθούν να επικυρώνουν αντίγραφα από το πρωτότυπο ή από το ακριβές αντίγραφο της διοικητικής αρχής μόνο στην περίπτωση που αυτά υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο σε φορείς που δεν εμπίπτουν στις διατάξεις του παρόντος.
 • Τους φορείς που εμπίπτουν στις διατάξεις του Ν.4250/14 μπορείτε να δείτε κατεβάζοντας τον σχετικό Νόμο 4250/14
 • Το σωματείο μας δεν ανήκει στους παραπάνω φορείς. Ως εκ τούτου είναι απαραίτητη η επικύρωση των σχετικών δικαιολογητικών που απαιτούνται για την εγγραφή σας στο σωματείο μας .

 

Για να γίνει κάποιο μέλος στο σωματείο σας πρέπει να είναι πρώτα μέλος της ΕΕΤΕΜ κάνω λάθος;

ΟΧΙ δεν χρειάζεται …..για να γίνει κάποιος μέλος του σωματείου μας προφανώς δεν χρειάζεται  να είναι μέλος της ΕΕΤΕΜ, δεν αναφέρει πουθενά κάτι τέτοιο το καταστατικό μας .  Η ΕΕΤΕΜ ΔΕΝ ΕΊΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ άσχετα με ότι γράφει το καταστατικό της .. Ο συνάδελφος μέλος μας  λειτουργεί χωρίς κανένα πρόβλημα με τις Υπηρεσίες , ούτε κανένας συνάδελφος ανέφερε κάτι σχετικό.  

ΟΙ συνάδελφοι γράφονται στο ΤΕΕ και παίρνουν αριθμό  από εκεί για τις μελέτες τους που καταθέτουν στην Πολεοδομία . Βάσει του Νόμου  2302/2013  το ΤΕΕ  και η ΕΕΤΕΜ δεν έχουν το δικαίωμα του γνησίου της υπογραφής του  ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΥ  στις ΥΔΕ γιατί δεν είναι επαγγελματικά σωματεία  . . 

Σχετική ανάρτηση στην Ιστοσελίδα μας  για την διάκριση των οργανώσεων  σε Επιμελητήρια επαγγελματικές – συνδικαλιστικές- επιστημονικές οργανώσεις κ.λ.π. και τι είναι η ΕΕΤΕΜ θεσμικά .

Για τους Ηλεκτρολόγους που ασχολούνται με Πιστοποιητικά –Σχέδια για την ΔΕΗ-ΔΕΔΔΗΕ, ηλεκτρικές εγκαταστάσεις –Ενεργειακά πιστοποιητικά δεν χρειάζεται η  ΕΕΤΕΜ. 

Υ/Γ:    Στο ΤΕΕ εγγράφονται οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί  για να μπορούν να δηλώνουν αμοιβές στις οικοδομικές άδειες και στα ΠΕΑ

Είναι και αντισυνταγματικό βάσει του άρθρου   12   του Συντάγματος για την πολλαπλότητα των οργανώσεων  να διεκδικεί η ΕΕΤΕΜ την αποκλειστικότητα του χώρου των  Πτυχιούχων Μηχανικών .Σύνταγμα MEPOΣ ΔEYTEPO - Aτομικά και κοινωνικά δικαιώματα

 

**'Αρθρο 12: (Δικαίωμα του συνεταιρίζεσθαι)

1. Oι Έλληνες έχουν το δικαίωμα να συνιστούν ενώσεις και μη κερδοσκοπικά σωματεία, τηρώντας τους νόμους, που ποτέ όμως δεν μπορούν να εξαρτήσουν την άσκηση του δικαιώματος αυτού από προηγούμενη άδεια.
2. Tο σωματείο δεν μπορεί να διαλυθεί για παράβαση του νόμου ή ουσιώδους διάταξης του καταστατικού του, παρά μόνο με δικαστική απόφαση.
3. Oι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου εφαρμόζονται αναλόγως και σε ενώσεις προσώπων που δεν συνιστούν σωματείο.
4. Oι γεωργικοί και αστικοί συνεταιρισμοί κάθε είδους αυτοδιοικούνται σύμφωνα με τους όρους του νόμου και του καταστατικού τους και προστατεύονται και εποπτεύονται από το Kράτος, που είναι υποχρεωμένο να μεριμνά για την ανάπτυξή τους.
5. Eπιτρέπεται η σύσταση με νόμο αναγκαστικών συνεταιρισμών που αποβλέπουν στην εκπλήρωση σκοπών κοινής ωφέλειας ή δημόσιου ενδιαφέροντος ή κοινής εκμετάλλευσης γεωργικών εκτάσεων ή άλλης πλουτοπαραγωγικής πηγής, εφόσον πάντως εξασφαλίζεται η ίση μεταχείριση αυτών που συμμετέχουν.

ΕΡΏΤΗΜΑ ; πως η ΕΕΤΕΜ είναι μη κερδοσκοπική ένωση όταν για κάθε θεώρηση ΥΔΕ (υπεύθυνη δήλωση Ηλεκτρολόγου για ΔΕΗ ΔΕΔΔΗΕ ) εισπράττει 10 ευρώ;

 

Επόμενο

4 Μαρτίου, 2021

Χρήστος Σπίρτζης

Αν κάνει πειθαρχικό η ΕΕΤΕΜ που είναι ένα σωματείο που δεν υπάρχει πουθενά ως τι θα τους ελέγξει, αν είναι καλά παιδιά; Ένας απόφοιτος τεχνολόγος μηχανικός δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εγγεγραμμένος στην ΕΕΤΕΜ για να ασκεί το επάγγελμα

https://news.b2green.gr/wp-content/uploads/2021/01/B2Green_General_Spirtzis-696x364.jpg

Κύρια σημεία ομιλίας του Χρήστου Σπίρτζη, τομεάρχη Προστασίας του Πολίτη, στη Βουλή στο σ/ν για τις δημόσιες συμβάσεις

 επειδή ήμουν και πρόεδρος του ΤΕΕ, είδα την απίστευτη ελαφρότητα, την απίστευτη παλαιοκομματική λογική και την άγνοια για τον τρόπο που αποδεχθήκατε την πρόταση του κυρίου Κατρίνη για τα πειθαρχικά της ΕΕΤΕΜ. Το πήρατε πίσω ευτυχώς, διαγράψατε όμως μία λέξη και η λέξη ήταν για όσους ασκούν το τεχνικό επάγγελμα είναι ή δεν είναι μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου. Ποιος θα τους ελέγχει αυτούς, ποιους θα ελέγχει τη δεοντολογία, το αν μπορούν να ασκούν σωστά το επάγγελμα του μηχανικού; Εντάξει, κάποιοι από το ΚΙΝΑΛ είναι στην παλιά, παραδοσιακή, παλαιοκομματική λογική που ήθελαν να κάνουν ένα ρουσφέτι και να κάνουν δύο τεχνικά επιμελητήρια στη χώρα γιατί είχαν ιδρύσει 700 ΤΕΙ. Αλλά και εσείς;», 

 Αν κάνει πειθαρχικό η ΕΕΤΕΜ που είναι ένα σωματείο που δεν υπάρχει πουθενά ως τι θα τους ελέγξει, αν είναι καλά παιδιά; Ένας απόφοιτος τεχνολόγος μηχανικός δεν είναι υποχρεωτικό να είναι εγγεγραμμένος στην ΕΕΤΕΜ για να ασκεί το επάγγελμα.

Είναι υποχρεωμένος όμως να γραφτεί στον ειδικό κατάλογο του ΤΕΕ για να ασκεί το επάγγελμα.

 

 

3...) Για να ασκήσει ένας συνάδελφος επαγγελματική δραστηριότητα χρειάζεται

Α…..) να εγγραφεί σε ένα επαγγελματικό σωματείο όπως το δικό μας  www.hlektrologoi-tei.gr

γιατί  η θεώρηση των πιστοποιητικών των ηλεκτρολόγων ΤΕΙ για την ΔΕΔΔΗΕ -ΔΕΗ

γίνετε από το οικείο επαγγελματικό σωματείο  ( του Ν. 1712/78) όπως αυτό καθορίζεται από τον Νόμο 2302/1995 άρθρο 3 παράγραφος 2 .)

Η ΕΕΕΤΕΜ δεν είναι επαγγελματικό σωματείο απόφαση του εφετείου Αθηνών  2044/2013 για την ΕΕΤΕΜ

Οι θεωρήσεις που κάνει είναι παράνομες και εισπράττει και 10 ευρώ για κάθε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του Ηλεκτρολόγου . Η ΔΕΔΔΗΕ τα δέχεται για τι όπως λέει δεν είναι αρμόδια να κρίνει ποιο είναι επαγγελματικό και ποιο όχι και πρέπει να δράσουν τα νόμιμα επαγγελματικά σωματεία ..

 

Β…..)και να εγγραφεί  σε ένα επιμελητήριο 

π.χ ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ή ΕΜΠΟΡΙΚΟ ή ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ 

 Αυτό γιατί όταν θα είναι να βγει στην σύνταξη θα του ζητηθούν οι εισφορές του σε ασφαλιστικά Ταμεία  ΤΕΒΕ – ΙΚΑ και όπως αλλιώς θα μετονομαστούν αργότερα

 

Γ...) Να κάνει έναρξη δραστηριότητας στην εφορία ( παραστατικά τιμολόγια  ,  αποδείξεις παροχής υπηρεσιών κ.λ.π θα σας ενημερώσει ο Λογιστής σας γιαυτά . 

Τώρα και στο F/B   ΈΧΟΥΜΕ ΠΑΡΟΥΣΊΑ που μπορείτε να εγγραφείτε και να εκφράζεστε για επαγγελματικά θέματα μόνο.

η διεύθυνση για το F/B  των ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΤΕΙ    που προστέθηκε

https://www.facebook.com/groups/1083173735461815/members/?notif_id=1611831601334502¬if_t=groups_invite_more_people&ref=notif

 

ΘΕΩΡΗΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ

Από: ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΔΕΣΜΟ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ Α.Μ. Σωματείου 5492/95 τηλ.2310 256353 
Προς: ΟΛΑ ΤΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΩΝ ΤΕΙ 
Αρμόδιος: Άρης Φλαμπούτογλου 

Στην ιστοσελίδα σας αναφέρεται για τους απόφοιτους των ΤΕΙ, ότι η θεώρηση των πιστοποιητικών των ηλεκτρολόγων ΤΕΙ για την ΔΕΔΔΗΕ -ΔΕΗ γίνετε από την ΕΕΤΕΜ , αντί του ορθού από το οικείο επαγγελματικό σωματείο( του Ν. 1712/78) όπως αυτό καθορίζεται από τον Νόμο 2302/1995 άρθρο 3 παράγραφος 2 .

Η ΕΕΤΕΜ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ και δεν μπορεί να θεωρεί το γνήσιο της υπογραφής των Ηλεκτρολόγων ΤΕΙ στα πιστοποιητικά - ΣΧΕΔΙΑ ΔΕΗ που υποβάλλονται στην ΔΕΔΔΗΕ-ΔΕΗ και κάθε θεώρηση της είναι παράνομη.

Συνημμένα αρχεία της απόφασης του ΕΦΕΤΕΙΟΥ για την ΕΕΤΕΜ ότι δεν είναι επαγγελματικό σωματείο και του Νόμου 2302/95 για θεωρήσεις του γνησίου της υπογραφής των Ηλεκτρολόγων .

Ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ είναι επαγγελματικό σωματείο και έχει εκ του νόμου αρμοδιότητα θεώρησης του γνησίου της υπογραφής .

Σας στέλνουμε την απόφαση 2044/2013 του εφετείου Αθηνών για την ΕΕΤΕΜ και τον Νόμο 2302/1995 άρθρο 3 παράγραφος 2 για τις θεωρήσεις της υπογραφής της άδειας του ηλεκτρολόγου.ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ

ΚΑΘΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ 108 / 2013
ΨΥΚΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Π. Δ. Υπ΄Αριθμ 1 τεύχος πρώτο Αρ. Φ. 3 /8-1-2013
και προσθήκη με τον ΝΟΜΟ Υπ΄αριθμ. 4403 /7 Ιουλίου 2016 τευχος πρώτο Αρ. Φ. 125

Στέρηση Δικαιώματος στην Μελέτη-Επίβλεψη       Πτυχιούχων ΤΕΙ επιχειρείται με το ΠΔ 108/2013 

Οι πτυχιούχοι Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί των ΤΕΙ       αποκτούν  δικαίωμα μελέτης  επίβλεψης κατασκευής Ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων

 από την κτίση του Πτυχίου τους .

 

Αυτά προέβλεπε και προβλέπει ο Νόμος για τα ΤΕΙ

Τα επαγγελματικά δικαιώματα του τμήματος Ηλεκτρολογίας δεν έχουν ακόμη εκδοθεί εδώ και χρόνια μετά από την ίδρυση των Τ.Ε.Ι., παρά το ότι η Πολιτεία (ΥΠΕΠΘ & συναρμόδια Υπουργεία) έπρεπε –σύμφωνα με το Ν.1404/83. άρθρο 25, παρ.2, εδάφιο γ- να τα έχει εκδώσει «..το αργότερο έξι μήνες πριν την αποφοίτηση των πρώτων σπουδαστών Τ.Ε.Ι.»

Η Πολιτεία  είχε υποχρέωση και έχει την υποχρέωση να τα εκδώσει εδώ και χρόνια και ΟΧΙ να  εξαπατά τους Πτυχιούχους ΤΕΙ   με Προεδρικά Διατάγματα  όπως το Π.Δ 108 του 2013 το οποίο πουθενά δεν αναφέρει για Μελέτη -επίβλεψη  για τους πτυχιούχους ΤΕΙ και  κάνει μόνο αναφορά στο άρθρο 18  παράγραφο 3  για αυτούς που πήραν την άδειά τους  με το Βασιλικό διάταγμα 699/1971 και αφήνει όλους τους άλλους Πτυχιούχους ΤΕΙ   χωρίς το δικαίωμα μελέτης .

Μέχρι σήμερα για τους Πτυχιούχους Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς Τ.Ε. δεν έχει εκδοθεί με Νόμο και παρά τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (από το 1992).

Γι’ αυτό το τόσο σοβαρό θέμα υπάρχει καταδικαστική απόφαση σε βάρος του ελληνικού δημοσίου μετά από προσφυγή των ενδιαφερομένων (απόφαση Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών).

Παρά ταύτα το Ελληνικό κράτος εξακολουθεί να κωφεύει έχοντας παραβιάσει εδώ και πολλά χρόνια την προθεσμία που το ίδιο έθεσε στον εαυτό του για την έκδοση των Επαγ. Δικαιωμάτων.

Αναμένοντας λοιπόν την έκδοση των Επαγ..Δικαιωμάτων μας  με Νόμο στην Βουλή όπως πρέπει , παραθέτουμε αυτά τα οποία ισχύουν σήμερα με το ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 108 το οποίο  κακώς για μας δεν αναφέρει πουθενά για Μελέτη- επίβλεψη για τους Πτυχ Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς ΤΕΙ .

 ΟΙ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ ΚΡΙΝΟΥΝ ΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΤΟΥ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟΥ

Π.Ο.Σ.Ε.Η


Προς : Τα 73 Σωματεία - Μέλη της Π.Ο.Σ.Ε.Η και όλο τον Ηλεκτρολογικό κλάδο


Θέμα: «Κατηγορίες Χώρων Επανελέγχων Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε)»


Η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε με έγγραφο στις 9/7/2012 προς όλες τις υπηρεσίες της ενημέρωσε σχετικά με τις κατηγορίες χώρων που περιγράφονται στην Υ.Δ.Ε και βάσει των οποίων προσδιορίζεται ο επόμενος επανέλεγχος της Ε.Η.Ε. Συγκεκριμένα η ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε αναφέρει στο έγγραφό της τα παρακάτω:


1. Αναφερόμενοι στο πεδίο «Κατηγορία Χώρου» του εγγράφου της περίληψης (σ.σ. έγγραφο προγενέστερο προς τις υπηρεσίες της), σας υπενθυμίζουμε ότι, όπως σας έχουμε γνωρίσει με το α΄ σχετικό (σ.σ. έγγραφο προγενέστερο προς τις υπηρεσίες της), συμπληρώνεται με μία από τις πέντε κατηγορίες που καθορίζονται στην ΥΑ Φ.7.5/1816/ (ΦΕΚ Β΄ 470 Β/2004), από τον κατά νόμο αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη, ο οποίος και φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την κατάταξη της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης (ΕΗΕ) στην προσήκουσα κατηγορία.


2. Στην $ 3 του άρθρου 5 της ΥΑ Φ. 7.5/1816/ (ΦΕΚ Β΄ 470 Β/2004) καθορίζονται οι μέγιστοι χρόνοι επανελέγχου των ΕΗΕ, ανάλογα με το είδος της ηλεκτρικής εγκατάστασης. Ο ακριβής χρόνος επανελέγχου της ΕΗΕ, που μπορεί να είναι μικρότερος του ως άνω μεγίστου, καθορίζεται από τον αρμόδιο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη κατά την κρίση του. Επομένως, το πεδίο «Επόμενος Επανέλεγχος» της ΥΔΕ, επίσης συμπληρώνεται με αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη.


3. Κατόπιν των ανωτέρω, άμα τη λήψει της παρούσης, καταργούνται οι αναφερόμενοι στην $ 11.4 του Κεφαλαίου III της Οδηγίας Διανομής Νο 6 πίνακες I, II, III, IV, δεδομένου ότι, αποτελεί αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του αδειούχου ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη η κατάταξη των ΕΗΕ στις καθοριζόμενες με την ως άνω ΥΑ κατηγορίες καθώς και ο προσδιορισμός του χρόνου επανελέγχου αυτών.»

Το παραπάνω έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ προς όλες τις υπηρεσίες της, προέκυψε μετά τη συνεχή και επίμονη προσπάθεια της Ομοσπονδίας μας προς την ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ, προκειμένου να εφαρμοσθεί η ισχύουσα νομοθεσία για τις κατηγορίες χώρων των επανελέγχων των ΕΗΕ και να δοθεί σχετική οδηγία προς τις υπηρεσίες της, για να μην δημιουργούνται προβλήματα και ενστάσεις από υπαλλήλους της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ για την συμπλήρωση του συγκεκριμένου πεδίου της ΥΔΕ, που είχε ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται προβλήματα στους συναδέλφους. Κατά συνέπεια, σύμφωνα με τα όσα ορίζει η ισχύουσα Νομοθεσία (Άρθρο 5 της ΥΑ Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ Β΄ 470/2004) και σε συνδυασμό με τα όσα αναφέρονται στο έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε , ισχύουν τα παρακάτω:

Η συμπλήρωση της ΥΔΕ στα πεδία «Κατηγορία Χώρου» και «Επόμενος Επανέλεγχος έως» είναι αποκλειστική αρμοδιότητα και ευθύνη του αδειούχου εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου, ο οποίος κατατάσσει την ΕΗΕ σε μία από τις πέντε κατηγορίες χώρων που περιγράφονται στο Άρθρο 5 της ΥΑ Φ.7.5/1816/88 ΦΕΚ Β΄ 470/2004 και αντίστοιχα ορίζει τον επόμενο επανέλεγχο της ΕΗΕ σύμφωνα με τα ανώτατα χρονικά όρια επανελέγχου που περιγράφονται σε κάθε κατηγορία χώρου στο Άρθρο 5 της παραπάνω ΥΑ.

Ο αδειούχος εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος μπορεί να καθορίσει μικρότερο χρόνο επανελέγχου μιας ΕΗΕ, από τον μέγιστο που περιγράφεται σε καθεμία από τις πέντε κατηγορίες χώρων του Άρθρου 5 της ΥΑ, με αποκλειστική του ευθύνη και τηρώντας τις ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου των ΕΗΕ (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384). Η Ομοσπονδία εφιστά την προσοχή προς όλους τους συναδέλφους που θα αναλάβουν την ευθύνη να καθορίσουν μικρότερο χρόνο επανελέγχου σε μια ΕΗΕ, ώστε να έχουν πλήρη στοιχεία τεκμηρίωσης για την επιλογή αυτή καθώς επίσης και στοιχεία τεκμηρίωσης τήρησης των διατάξεων περί ελέγχου των ΕΗΕ (Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384).

- Καταργούνται οι Πίνακες I, II, IIII & IV της Οδηγίας Διανομής Νο 6 της ΔΕΗ, οι οποίοι αναφέρονταν στις κατηγορίες χώρων και στα χρονικά διαστήματα επανελέγχων των ΕΗΕ και κατά συνέπεια δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται από οποιαδήποτε υπηρεσία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. Οι παραπάνω Πίνακες δεν έχουν καμία ισχύ από την στιγμή που εκδόθηκε η παραπάνω ΥΑ, στο Άρθρο 5 της οποίας καθορίζονται οι κατηγορίες χώρων και τα μέγιστα χρονικά όρια επανελέγχου των ΕΗΕ.

Το Προεδρείο της Ομοσπονδίας μας σε σχέση με το παραπάνω θέμα που αφορά τα πεδία «κατηγορία χώρου» και «επόμενος επανέλεγχος έως» της ΥΔΕ και προκειμένου να διαμορφωθεί ένας όσο το δυνατό αναλυτικός οδηγός με τις κατηγορίες χώρων και τα χρονικά διαστήματα επανελέγχου, μελέτησε ένα σχέδιο με τις κατηγορίες χώρων για τον επανέλεγχο των ΕΗΕ. Συνημμένα, σας κοινοποιούμε το σχέδιο με τις κατηγορίες χώρων για τον επανέλεγχο των ΕΗΕ και παρακαλούμε αφού το μελετήσετε να μας αποστείλετε εγγράφως τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας, το αργότερο μέχρι της 31/8/2012. Το συγκεκριμένο σχέδιο αφού επικαιροποιηθεί από το Προεδρείο μετά τις παρατηρήσεις και προτάσεις σας, θα κοινοποιηθεί τόσο προς το αρμόδιο Υπουργείο προκειμένου να γίνει προσπάθεια να συμπληρωθεί η παραπάνω ΥΑ περιλαμβάνοντας τον αναλυτικό οδηγό με τις κατηγορίες χώρων για τον επανέλεγχο των ΕΗΕ, όσο και προς την ΔΕΔΔΕΗΕ ΑΕ προς ενημέρωσή της.

Πηγή: ιστοσελίδα Π.Ο.Σ.Ε.Η

 Με κοινές αποφάσεις των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων ρυθμίζονται:

α) οι προτεραιότητες, τα κριτήρια και η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού, η σύσταση εποπτικού οργάνου για τηνπαρακολούθηση εφαρμογής των μέτρων περιβαλλοντικής αναβάθμισης και κάθε άλλη σχετική λεπτομέρεια, καθώς και

β) η διαδικασία εφαρμογής των διατάξεων της παραγράφου 4 του άρθρου αυτού.

Αρθρο 15 Καθορισμός ζωνών περιβαλλοντικής αναβάθμισης

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορούν να καθορίζονται ζώνες με μεγάλες βιομηχανικές συγκεντρώσεις, στις οποίες εφαρμόζονται προγράμματα περιβαλλοντικής αναβάθμισης με έργα, δράσεις και παρεμβάσεις που αφορούν τη βιομηχανική δραστηριότητα στην περιοχή. Το κόστος των δαπανών που συνεπάγεται η εφαρμογή των προγραμμάτων μπορεί να επιχορηγηθεί από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.) ή από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (Π.Δ.Ε.).  Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων μπορεί σε περιοχές με ορισμένη χρήση γης να απαγορεύεται η εγκατάσταση και λειτουργία ορισμένων μεταποιητικών δραστηριοτήτων.

_____________________________________________________________________  

***ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:Βλ.την απόφ. υπ΄αριθ. Φ15/ΟΙΚ8102 /625(ΦΕΚ Β΄ 589/4.5.2005) "Καθορισμός του τρόπου υπολογισμού της μεταβολής της ενεργειακής κατανάλωσης στην περίπτωση μεταβολής του αριθμού σειρών εργασίας (βάρδιας)".

 Αρθρο 16  Εκσυγχρονισμός

 1. Οι βιομηχανίες βιοτεχνίες, οι πάσης φύσεως ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις με μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μεγαλύτερης των 22 KW ή θερμικής μεγαλύτερης των 50 KW, οι αποθήκες με μηχανολογικό εξοπλισμό κινητήριας ισχύος μεγαλύτερης των 22 KW ή θερμικής μεγαλύτερης των 50 KW και οι αποθήκες των περιπτώσεων ββ΄, δδ΄ και εε΄ της παρ. 1γ του άρθρου 2 που λειτουργούν νόμιμα εντός της Περιφέρειας Αττικής μπορούν να εκσυγχρονίζουν τις εγκαταστάσεις τους ύστερα από τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης εκσυγχρονισμού, με τις προϋποθέσεις των επόμενων παραγράφων.

 2. Σε περιοχές Γενικής Κατοικίας, επεμβάσεις εκσυγχρονισμού μπορεί να πραγματοποιηθούν με τις εξής προϋποθέσεις:

 α) Στα επαγγελματικά εργαστήρια, που ιδρύθηκαν μετά την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/1984 (ΦΕΚ 33 Α΄), επιτρέπεται:  αα) η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού τους εξοπλισμού, εφόσον δεν αυξάνεται η κινητήρια ισχύς πέραν των 22 KW ή η θερμική ισχύς πέραν των 50 KW,

 ββ) η αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας (παραγωγή άλλων προϊόντων), εφόσον η νέα δραστηριότητα ανήκει σε αυτές που επιτρέπεται η ίδρυσή τους σε περιοχές Γενικής Κατοικίας σύμφωνα με το άρθρο 17.

 β) Στις βιομηχανίες βιοτεχνίες, αποθήκες και μηχανολογικές εγκαταστάσεις χαμηλής όχλησης, καθώς και στις μονάδες χαμηλής όχλησης που ιδρύθηκαν πριν από την έναρξη ισχύος του Π.Δ. 84/1984 και απαλλάσσονταν από την υποχρέωση εφοδιασμού τους με άδεια εγκατάστασης και λειτουργίας επιτρέπεται η αντικατάσταση ή συμπλήρωση του μηχανολογικού εξοπλισμού τους με τις εξής προϋποθέσεις:

 αα) Η συνολική ανά έτος αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης (θερμικής και ηλεκτρικής) των μονάδων αυτών δεν υπερβαίνει ανά τριετία το είκοσι τοις εκατό (20%) του μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης τριετίας. Η πρώτη τριετία λογίζεται από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 ββ) Δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.  Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 γ) Στις μονάδες μέσης όχλησης επιτρέπεται ο εκσυγχρονισμός και εφόσον η συνολική, ανά έτος, αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης (θερμική και ηλεκτρική) των μονάδων αυτών δεν υπερβαίνει, ανά πενταετία, το δέκα τοις εκατό (10%) του μέσου ετήσιου όρου της προηγούμενης πενταετίας, με την προϋπόθεση ότι δεν επέρχεται αύξηση πάνω από τα εκάστοτε ισχύοντα επίπεδα της ποσότητας των ατμοσφαιρικών εκπομπών ρύπων ή άλλων ρύπων.  Αλλαγή ή συμπλήρωση δραστηριότητας επιτρέπεται, εφόσον χρησιμοποιείται ο ίδιος μηχανολογικός εξοπλισμός και δεν μεταβάλλεται ο βαθμός όχλησης της μονάδας.

 δ) Στις μονάδες υψηλής όχλησης δεν επιτρέπεται κατά τον εκσυγχρονισμό τους καμία επιπλέον ετήσια αύξηση της ενεργειακής κατανάλωσης του μέσου όρου της τελευταίας τριετίας από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου.

 ε) Οι πιο πάνω προβλεπόμενοι εκσυγχρονισμοί των μονάδων επιτρέπεται να

 

 Αρθρο 27

 Εξαιρέσεις

 Οι διατάξεις του δεύτερου μέρους του νόμου αυτού δεν έχουν εφαρμογή:  1. Για την ίδρυση μονάδων στην περιοχή της Λαυρεωτικής για την οποία έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2308/1995 (ΦΕΚ 114 Α΄), όπως ισχύει κάθε φορά.

 2. Στην περιοχή της πρωτεύουσας που περικλείεται από τις οδούς Όθωνος, Αμαλίας, Συγγρού, Λαγουμιτζή, Καλλιρρόης, Χαμοστέρνας, Θεσσαλονίκης, Ηρακλειδών, Πειραιώς, Κολοκυνθούς, Πλατεία Ελευθερίας (Κουμουνδούρου), Διπύλου, Αγίων Ασωμάτων, Ερμού, Πλατεία Μοναστηρακίου, Μητροπόλεως και Όθωνος, όπου απαγορεύεται κάθε ίδρυση, εγκατάσταση, επέκταση και μετεγκατάσταση είτε απλή είτε δια συγχωνεύσεως βιομηχανιών βιοτεχνιών, επαγγελματικών εργαστηρίων και αποθηκών.  Επιτρέπεται μόνο ο εκσυγχρονισμός των μονάδων αυτών, μόνο για αντικατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού με την προϋπόθεση ότι βελτιώνεται η περιβαλλοντική λειτουργία των μονάδων. Για τις μονάδες αυτές εφαρμόζεται υποχρεωτικά η παράγραφος 4 του άρθρου 14.

 3. Για την εγκατάσταση βιομηχανικών βιοτεχνικών μονάδων, επαγγελματικών εργαστηρίων, μηχανολογικών εγκαταστάσεων και αποθηκών που εγκαθίστανται και λειτουργούν στις περιοχές των δήμων Τροιζηνίας και Μεθάνων, καθώς και στο νησιωτικό τμήμα της Περιφέρειας Αττικής.

 4. Για την περιοχή του Ελαιώνα και μόνο για όσα θέματα ρυθμίζονται από τις διατάξεις του πολεοδομικού διατάγματος της 30.11.1995 (ΦΕΚ 1049 Δ΄).

 5. Για τη δραστηριότητα της διύλισης, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Ν. 3054/2002 (ΦΕΚ 230 Α΄), από τα υφισταμένα, κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος, διυλιστήρια.

 6. Για την εγκατάσταση μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. _____________________________________________________________________

 Αρθρο 28

 Το άρθρο 4 του Ν.1360/1983 (ΦΕΚ 65 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 21 του άρθρου 1 του Ν. 2412/1996 (ΦΕΚ 123 Α΄), αντικαθίσταται ως εξής:

 "Με κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης, Οικονομίας και Οικονομικών και Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων είναι δυνατή η επέκταση της άδειας εγκατάστασης ιδιαίτερα σημαντικών για την Εθνική Οικονομία παραγωγικών επενδύσεων κατά παρέκκλιση του νόμου μετά των τυχόν αναγκαίων στο πλαίσιο αυτό επεκτάσεων, στο μέτρο που αποδεδειγμένα προκύπτει, μέσα από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησής της, ότι ο εκσυγχρονισμός αυτός δεν αναμένεται να προκαλέσει πρόσθετη επιβάρυνση στο περιβάλλον.  Η ανωτέρω διάταξη δεν έχει ισχύ σε περιοχές με καθεστώς ειδικής περιβαλλοντικής προστασίας." _____________________________________________________________________

 Αρθρο 29

 Μεταβίβαση αρμοδιότητας

 Οι άδειες πρατηρίων άρτου, που προβλέπονται από τις διατάξεις του Π.Δ. 369/1992 (ΦΕΚ 186 Α΄), χορηγούνται από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α΄ βαθμού.

 ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ  ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 Αρθρο 30

 Τροποποιήσεις του Ν. 2545/1997

 1. Στην παρ. 4 του άρθρου 5 του Ν. 2545/1997 μετά το τρίτο εδάφιο προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως εξής:  "Για Β.Ε.ΠΕ. που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του Γ΄ Κ.Π.Σ. και δεν έχει ανακληθεί η απόφαση έγκρισης με τη σχετική διαπιστωτική απόφαση, οι παραπάνω προθεσμίες προσμετρώνται από την ένταξή τους στο άρθρο 17 του παρόντος. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και εφόσον εκτιμάται ότι το έργο μπορεί να ολοκληρωθεί εμπρόθεσμα, με απόφαση τουΥπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής του άρθρου 17, μπορεί να χορηγείται πρόσθετη διετής παράταση για την ολοκλήρωση των έργων."

 2. Στην παρ. 1 του άρθρου 9 του Ν. 2545/1997 προστίθεται τρίτο εδάφιο ως εξής:  "Ειδικά για την περίπτωση των ΒΙ.ΠΑ. και ΒΙΟ.ΠΑ. η αναστολή έκδοσης οικοδομικών αδειών αίρεται μετά την έγκριση της πράξης εφαρμογής της πολεοδομικής μελέ της."

 3. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 11 του Ν. 2545/1997 αντικαθίσταται ως εξής:  "Υποχρέωση συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο του φορέα διαχείρισης έχουν οι ιδιοκτήτες γης στην Β.Ε.ΠΕ., στους οποίους συμπεριλαμβάνεται και ο φορέας Β.Ε.ΠΕ., εφόσον είναι ιδιοκτήτης γης."

 


28/03/06 13:45

Ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος

Το ύψος των δαπανών προϋπόθεση ηλεκτροδότησης των νέων οικοδομών

Χωρίς να προσκομίσουν οι κατασκευαστές στις ΔΟΥ αποδείξεις υλικών και εργασιών, η ΔΕΗ δεν θα δίνει ρεύμα στα νέα κτίσματα

Mε πρόστιμα θα «τιμωρεί» στο εξής η Εφορία όσους ιδιώτες ανεγείρουν οικοδομές και δεν καλύπτουν οι δαπάνες που εμφανίζουν το ελάχιστο κατασκευαστικό κόστος.

Tο πρόστιμο ισούται με τη διαφορά του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας που απέφυγε να πληρώσει στους προμηθευτές, δηλαδή των τιμολογίων που του υπολείπονται.

Όσο για την ηλεκτροδότηση της οικοδομής, όπως αναφέρει η Ημερησία, απαιτείται πλέον η προσκόμιση στις κατά τόπους ΔΟΥ αποδείξεων για τα οικοδομικά υλικά και τις εργασίες.

Για να ηλεκτροδοτηθεί ένα ακίνητο πρέπει:

1. Nα υποβληθεί δήλωση - αίτηση ηλεκτροδότησης στην εφορία όπου υπάγεται το κτίσμα, με υπεύθυνη δήλωση του ηλεκτρολόγου - εγκαταστάτη. H Εφορία χορηγεί αμέσως τη βεβαίωση ηλεκτροδότησης χωρίς να ελέγχει τα δικαιολογητικά. Oι υποθέσεις αυτές ελέγχονται μεταγενέστερα με βάση συγκεκριμένο δείγμα που ορίζεται κάθε φορά.

2. Για οικοδομές με άδεια από την 1η Iανουαρίου 1995 και μετά, ο ιδιοκτήτης ή κατασκευαστής υποβάλλει στην εφορία μαζί με τη δήλωση ηλεκτροδότησης και τον τελικό πίνακα ανάλυσης του κόστους κατασκευής στις επιμέρους εργασίες της οικοδομής, με συνημμένη δήλωση εργασιών που έγιναν στην οικοδομή.
Επίσης υποβάλλει θεωρημένα αντίγραφα του εντύπου υπολογισμού του ελάχιστου κόστους κατασκευής, του αρχικού πίνακα ανάλυσης κόστους κατασκευής που είχαν κατατεθεί στην Πολεοδομία, καθώς και την οικοδομική άδεια με την έγκριση της Πολεοδομίας για ηλεκτροδότηση.

3. Για οικοδομές με πολεοδομική άδεια η οποία έχει εκδοθεί μέχρι 31 Δεκεμβρίου 1994, καθώς και για όσες δεν έχει εκδοθεί άδεια, ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής αποδίδουν με έκτακτη δήλωση την τυχόν διαφορά ΦΠA, λόγω μη κάλυψης κόστους εντός δυο μηνών από την έγκριση της ηλεκτροδότησης.

Eιδάλλως, σε περίπτωση ελέγχου ο ιδιοκτήτης ή ο κατασκευαστής αντιμετωπίζουν πρόστιμα και κυρώσεις.

Σε αυθαίρετα κτίσματα για την ηλεκτροδότησή τους απαιτείται υποχρεωτικά η προσκόμιση δικαιολογητικών νομιμοποίησης της οικοδομής ή έγκρισης της ηλεκτροδότησης από τον Δήμο.

Όσο για τις νέες οικοδομές, οι κατασκευαστές ακινήτων θα είναι υποχρεωμένοι να αποδίδουν στην εφορία και το ΦΠA που θα εισπράττουν από τους αγοραστές ακινήτων.

news.in.gr

 

Ρευματοκλοπή. Ορισμός, διαδικασία εντοπισμού και συνέπειες

 odigostoupoliti  22/12/2017 ΔΕΗ Νέα - Επικαιρότητα 

 ρευματοκλοπή

Ρευματοκλοπή. Ορισμός, διαδικασία εντοπισμού και συνέπειες

Ορισμός Ρευματοκλοπής
Ως ρευματοκλοπή ορίζεται εν γένει η αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή / και εγκαταστάσεις του Δικτύου, με σκοπό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και να μην τιμολογείται.

Συνηθέστερη περίπτωση συνιστά η επέμβαση στον μετρητή ή άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης που αποσκοπεί στην αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας (καταγραφή μικρότερων ποσοτήτων έναντι της πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης). Στην περίπτωση αυτή υπάγεται η πλειονότητα των εντοπιζόμενων ρευματοκλοπών.

Εγχειρίδιο ρευματοκλοπών σε εφαρμογή της παραγράφου 23 του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διαχείρισης Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. (Αριθμ. απόφ. 236/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 1871/30.05.2017)


 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΚΟΠΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 95 ΚΩΔΙΚΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΔΔΗΕ

Άρθρο 1
Πεδίο Εφαρμογής
1. Με το παρόν εγχειρίδιο ρυθμίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΔΔΗΕ σχετικά με τις ρευματοκλοπές.

Άρθρο 2
Ορισμός Ρευματοκλοπής
1. Ως ρευματοκλοπή ορίζεται εν γένει η αυθαίρετη και με δόλο επέμβαση σε εξοπλισμό ή/και εγκαταστάσεις του Δικτύου, με σκοπό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χωρίς αυτή να καταγράφεται, ή χωρίς να αντιστοιχίζεται με Εκπρόσωπο Φορτίου, και να μην τιμολογείται. Συνηθέστερη περίπτωση συνιστά η επέμβαση στον μετρητή ή άλλο στοιχείο της μετρητικής διάταξης που αποσκοπεί στην αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας (καταγραφή μικρότερων ποσοτήτων έναντι της πραγματικής κατανάλωσης της εγκατάστασης). Στην περίπτωση αυτή υπάγεται η πλειονότητα των εντοπιζόμενων ρευματοκλοπών.

2. Άλλες περιπτώσεις ρευματοκλοπής είναι ενδεικτικά οι ακόλουθες:

• Η παράκαμψη υφιστάμενου μετρητή (απ” ευθείας σύνδεση της γραμμής πίνακα-μετρητή με το καλώδιο παροχής της εγκατάστασης), οπότε και το σύνολο της καταναλισκόμενης ενέργειας δεν καταγράφεται.

• Η απευθείας σύνδεση της εσωτερικής εγκατάστασης με το Δίκτυο, απουσία μετρητικού εξοπλισμού (σε περιπτώσεις που ο μετρητής έχει αποξηλωθεί ή και ουδέποτε εγκαταστάθηκε).

• Η απευθείας σύνδεση με αγκίστρωση στους αγωγούς του εναερίου δικτύου, απουσία μετρητή ή/και παροχής ή/και νομίμως υφιστάμενου κτίσματος (περιπτώσεις καταυλισμών κ.λπ.).

• Η αυθαίρετη επανενεργοποίηση παροχών που έχουν απενεργοποιηθεί αλλά υπάρχει σύμβαση προμήθειας σε ισχύ (π.χ. απενεργοποίηση μετά από αίτημα Προμηθευτή λόγω υπερημερίας, παραβίαση όρων σύμβασης σύνδεσης από πελάτη, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής), με ή χωρίς αλλοίωση της μέτρησης.

• Η αυθαίρετη επανασύνδεση παροχών που έχουν διακοπεί κατόπιν αίτησης οικειοθελούς διακοπής από τον τελευταίο χρήστη ή κατόπιν υποβολής δήλωσης παύσης εκπροσώπησης από τον τελευταίο προμηθευτή (χωρίς νέα δήλωση εκπροσώπησης και δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς προμήθειας καθολικής υπηρεσίας), με ή χωρίς παράκαμψη του μετρητή, οπότε και η καταναλισκόμενη ενέργεια δεν τιμολογείται (παροχές χωρίς χρήστη και προμηθευτή), είτε αυτή καταγράφεται είτε όχι.

Άρθρο 3
Διάκριση των ρευματοκλοπών
1. Οι ρευματοκλοπές διακρίνονται σε:

α) Διαπιστωμένες ρευματοκλοπές

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες τα ευρήματα είναι εμφανή, απτά και αδιάσειστα και τεκμηριώνουν κατά τρόπο αναμφισβήτητο την τέλεση ρευματοκλοπής. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται οι εξής περιπτώσεις που εμπίπτουν στην κατηγορία αυτή:

• Απευθείας σύνδεση στο Δίκτυο με παράκαμψη του εξοπλισμού μέτρησης ή και απουσία αυτού.

• Αφαίρεση των σφραγίδων του κελύφους του μετρητή και παρεμπόδιση της περιστροφής του δίσκου μέσω παρεμβολής ξένου σώματος,

• Απομόνωση πηνίων τάσεως-εντάσεως.

• Διακοπή μιας ή δύο εκ των τριών διεγέρσεων σε τριφασικούς μετρητές

• Ορατή επέμβαση στον μηχανισμό μέτρησης ή τον απαριθμητή του μετρητή

• Παρέμβαση στους ακροδέκτες του μετρητή ή/και τοποθέτηση συσκευής βραχυκύκλωσής τους

• Ανοικτές επαφές στο κιβώτιο δοκιμών

• Μονωτικό υλικό στις επαφές του κιβωτίου δοκιμών

• Διακοπές επαφών στις γέφυρες των μετασχηματιστών μέτρησης

• Σύνδεση ουδετέρου στη γείωση

• Παρέμβαση στη συνδεσμολογία της μέτρησης

• Αλλαγή σχέσης μετασχηματιστών έντασης,

β) Πιθανολογούμενες ρευματοκλοπές

Ως τέτοιες χαρακτηρίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες υπάρχουν μεν ευρήματα, ωστόσο αυτά αποτελούν ενδείξεις αλλά όχι αποδείξεις αλλοίωσης της μέτρησης, όπως ενδεικτικά η παραβίαση σφραγίδας του κελύφους του μετρητή, ενέργεια για την οποία δεν υπάρχει άλλος λόγος διάπραξης της πέραν της επέμβασης στον μετρητή, σε αντίθεση με την κοπή της σφραγίδας του κιβωτίου του μετρητή που πιθανώς δικαιολογείται λόγω επανοπλισμού του μικρο-αυτόματου διακόπτη, τα οποία ευρήματα ενισχύονται και από δυσεξήγητη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς (μείωση της κατανάλωσης).

Η παραβίαση σφραγίδας κιβωτίου μετρητή δεν αποτελεί εύρημα ενδεικτικό πιθανολογούμενης ρευματοκλοπής. Στις περιπτώσεις αυτές, εξετάζεται η μετρητική διάταξη για τυχόν άλλα ίχνη επέμβασης με σκοπό τη ρευματοκλοπή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΗΣ ΡΕΥΜΑΤΟΚΛΟΠΗΣ

Άρθρο 4
Τρόποι εντοπισμού των ρευματοκλοπών

1. Ο εντοπισμός των ρευματοκλοπών συντελείται με τους εξής κυρίως τρόπους:

(α) Μέσω των δελτίων αναφορών των καταμετρητών κατά τη λήψη των ενδείξεων τακτικής καταμέτρησης (προσωπικό ΔΕΔΔΗΕ ή συνεργαζόμενων εργολάβων καταμέτρησης) και της διενέργειας ελέγχου από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στη συνέχεια.

(β) Μέσω των δελτίων αναφορών των καταμετρητών (προσωπικό ΔΕΔΔΗΕ ή συνεργαζόμενων εργολάβων καταμέτρησης) κατά τις εργασίες έκτακτης λήψης ενδείξεων (αλλαγή χρήστη, αλλαγή προμηθευτή, οικειοθελής διακοπή από χρήστη κ.λπ.) και της διενέργειας ελέγχου από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ στη συνέχεια.

(γ) Μέσω προγραμματισμένου ελέγχου μετρητών καθώς και ελέγχου που διενεργείται κατά τη διαδοχή χρήστη, ο οποίος διενεργείται από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

(δ) Μέσω στοχευμένων ελέγχων παροχών για ρευματοκλοπή, οι οποίοι διενεργούνται αποκλειστικά από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, όταν υπάρχουν πιθανές υπόνοιες ρευματοκλοπής, όπως, ενδεικτικά, στην περίπτωση σημαντικών και αιφνίδιων μεταβολών στην κατανάλωση χωρίς μεταβολή του χρήστη και γενικά κατόπιν των ελέγχων μετρήσεων που διενεργούνται στο πλαίσιο της διαχείρισης μετρήσεων.

(ε) Μέσω της διενέργειας λοιπών εργασιών συντήρησης ή επέμβασης σε υφιστάμενες παροχές (επανασφράγιση κιβωτίων μετρητών κ.λπ.), από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ, ή συνεργαζόμενους εργολάβους και της διενέργειας ελέγχων στη συνέχεια από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

(στ) Μέσω καταγγελιών από τρίτους καθώς και ενημέρωσης από Προμηθευτές και της διενέργειας ελέγχων στη συνέχεια από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

(ζ) Μέσω των συμβάντων που καταγράφονται και των δεδομένων που συλλέγονται από την τηλεμέτρηση, προκειμένου για τηλεμετρούμενους ηλεκτρονικούς μετρητές και της διενέργειας ελέγχων στη συνέχεια από τεχνικό προσωπικό του ΔΕΔΔΗΕ.

2. Με βάση τα ευρήματα των αυτοψιών και ελέγχων που διενεργεί ο ΔΕΔΔΗΕ διακρίνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Άρθρο 5
Βασικοί Κανόνες
1. Οι ενέργειες και οι χειρισμοί του Διαχειριστή του Δικτύου κατά τη διαδικασία διαπίστωσης των ρευματοκλοπών υπακούουν στις ακόλουθες γενικές αρχές:

(Α) Αποτελεσματικότητα των χειρισμών, ως προς τον εντοπισμό των ρευματοκλοπών αλλά και ως προς την προσπάθεια περιορισμού του φαινομένου. Επιτυγχάνεται με τη διατήρηση του πλεονεκτήματος του αιφνιδιαστικού ελέγχου όλων των παροχών από τεχνικά συνεργεία του ΔΕΔΔΗΕ.

(Β) Διαφάνεια των ενεργειών. Επιτυγχάνεται με την αποτύπωση των ευρημάτων και τη λήψη φωτογραφιών, καθώς και την πρόνοια για την αναζήτηση, την ενημέρωση και φυσική παρουσία του καταναλωτή ή εκπροσώπου του (εφόσον αυτός παρευρίσκεται στο ακίνητο) πριν την έναρξη του ελέγχου καθώς και πριν από οποιαδήποτε επέμβαση προς άρση της ρευματοκλοπής (παρέμβαση στην μετρητική διάταξη ή αντικατάστασή της), την έγγραφη ενημέρωση του καταναλωτή στη συνέχεια και την συλλογή και φύλαξη όλων των αποδεικτικών στοιχείων. Επίσης με την παρουσία εκπροσώπου ανεξάρτητου φορέα που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου κατά τη διάρκεια του ελέγχου.

(Γ) Ίση μεταχείριση των καταναλωτών. Επιτυγχάνεται με την τυποποίηση των εγγράφων και των παρεχόμενων πληροφοριών, την επικέντρωση στις περιπτώσεις διαπιστωμένων ρευματοκλοπών και την κατά το δυνατόν οριοθέτηση των τελευταίων, καθώς και με την κοινή σε όλες τις περιπτώσεις αλληλουχία ενεργειών.

Άρθρο 6
Διαδικασία διαπίστωσης ρευματοκλοπής
1. Ο ΔΕΔΔΗΕ διενεργεί αιφνιδιαστικό έλεγχο παροχών είτε στο πλαίσιο σχετικών ερεθισμάτων και αναφορών κατά τα προεκτεθέντα (αναφορές για κομμένες σφραγίδες κιβωτίου ή κελύφους μετρητή, ίχνη επέμβασης στην μετρητική διάταξη κ.λπ.), είτε στο πλαίσιο στοχευμένων ελέγχων με ή χωρίς προϋπάρχον ερέθισμα, χωρίς προειδοποίηση του καταναλωτή, αφού σε πλείστες περιπτώσεις οι παρεμβάσεις είναι δυνατόν να αρθούν χωρίς εμφανές και απτό αποτύπωμα και τυχόν εκ των προτέρων ενημέρωση του καταναλωτή θα παρείχε το απαιτούμενο προς τούτο χρονικό περιθώριο.

2. Ο έλεγχος διενεργείται από τεχνικό συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στο οποίο συμμετέχουν κατ” ελάχιστον δύο άτομα (έμπειροι σε θέματα παροχών τεχνικοί), τα οποία φέρουν υπηρεσιακές ταυτότητες. Το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ συνοδεύεται από εκπρόσωπο του ανεξάρτητου φορέα που καθορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου, στον οποίο δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων τα στοιχεία της εγκατάστασης που πρόκειται να ελεγχθεί και του χρήστη αυτής.

4. Ο χρήστης της παροχής, ή άλλος παριστάμενος στο ακίνητο ή την εγκατάσταση που εξυπηρετεί η παροχή εκπρόσωπος του, αναζητείται και, εφόσον παρίσταται, ενημερώνεται περί του επικείμενου ελέγχου της μετρητικής διάταξης, ενώ του ζητείται να επιτρέψει, ως οφείλει, την προσπέλαση στον μετρητή, στις περιπτώσεις που ο τελευταίος βρίσκεται σε μη απευθείας προσβάσιμο σημείο εντός του ακινήτου.

5. Εφόσον από τα ευρήματα τεκμαίρεται διαπιστωμένη ρευματοκλοπή, τα ευρήματα φωτογραφίζονται με καταγραφή ημερομηνίας, ενώ καταβάλλεται προσπάθεια να παρίστανται κατά τη φωτογράφιση αστυνομικό όργανο, καθώς και ο καταναλωτής ή εκπρόσωπος του, στους οποίους και επιδεικνύονται τα ευρήματα της ρευματοκλοπής, πριν από οποιαδήποτε επέμβαση προς άρση της. Ο ΔΕΔΔΗΕ οφείλει να συλλέγει και να τηρεί στοιχεία προς απόδειξη της προσπάθειας κλήσης αστυνομικού οργάνου, σε περίπτωση μη προσέλευσής του.

Άρθρο 7
Περιπτώσεις Διακοπής Παροχής Ηλεκτροδότησης και αποκατάστασης της ορθής λειτουργίας της μετρητικής διάταξης
1. Με τη διαπίστωση της ρευματοκλοπής, η παροχή ηλεκτροδότησης δεν διακόπτεται, εκτός από τις ακόλουθες περιπτώσεις που η παροχή διακόπτεται επί τόπου:

(α) Σε όλες τις περιπτώσεις τροφοδότησης από το Δίκτυο χωρίς να υπάρχει σύμβαση με προμηθευτή, ανεξαρτήτως της ύπαρξης ή όχι μετρητή, καθώς και στις περιπτώσεις που υφίσταται μεν σύμβαση με προμηθευτή, η παροχή όμως έχει διακοπεί είτε λόγω χρέους είτε για άλλο λόγο (παραβίαση όρου σύμβασης σύνδεσης, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής κ.λπ.) και διαπιστώνεται αυθαίρετη επανασύνδεση ή και ρευματοκλοπή.

(β) Στην περίπτωση που ο τρόπος διενέργειας της ρευματοκλοπής ενέχει κινδύνους είτε για τον διαπράττοντα αυτήν, είτε και για παρακείμενους καταναλωτές (η περίπτωση της διακοπής της συνέχειας του ουδετέρου και της σύνδεσης του στη γείωση) και μέχρι την άρση της επικινδυνότητας με αποκατάσταση από πλευράς του χρήστη των ορθών συνδέσεων.

2. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις διαπιστωμένης ρευματοκλοπής, μετά το πέρας του ελέγχου, το συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ αποκαθιστά την ορθή λειτουργία της μετρητικής διάταξης, με ή χωρίς αντικατάσταση του υφιστάμενου μετρητή, συλλέγει τα αποδεικτικά στοιχεία της ρευματοκλοπής (κομμένα καλώδια, πρόσθετες «γέφυρες» ή άλλα ξένα σώματα κ.λπ.) και προβαίνει στη σφράγιση των κιβωτίων εντός των οποίων είναι τοποθετημένοι οι μετρητές και τα λοιπά στοιχεία της μέτρησης, χωρίς διακοπή της ηλεκτροδότησης. Εφόσον η αλλοίωση της καταγραφόμενης ενέργειας δεν επήλθε ως αποτέλεσμα άμεσης επέμβασης στον μετρητή και αυτός διατηρεί την αρτιότητα και λειτουργικότητα του (πχ. παράκαμψη του μετρητή, επέμβαση στη συνδεσμολογία της μέτρησης, αφαίρεση γεφυροσυνδέσμου διέγερσης κ.λπ.), ο μετρητής δεν αντικαθίσταται, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, δηλ. στην περίπτωση που υπάρχουν εμφανή ίχνη παραβίασης ή και ζημίας του μετρητή, αυτός αντικαθίσταται και η παροχή επανηλεκτροδοτείται. Σε κάθε περίπτωση καταγράφεται η τρέχουσα ένδειξη του υφιστάμενου μετρητή κατά την χρονική στιγμή του ελέγχου.

Άρθρο 8
Ενημέρωση του Χρήστη της Παροχής για τη διενέργεια ελέγχου
Συντάσσεται επί τόπου και επιδίδεται στον χρήστη ή θυροκολλείται δελτίο επίσκεψης συνεργείου με το οποίο ενημερώνεται ο χρήστης για το χρόνο διενέργειας του ελέγχου, το πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα αυτός, την έκβαση του (διαπίστωση ρευματοκλοπής, πιθανολογούμενη ρευματοκλοπή, ουδέν εύρημα) και τυχόν ενέργειες που έπονται. Στο δελτίο αναγράφονται επίσης τα στοιχεία της οικείας τοπικής μονάδας του Διαχειριστή Δικτύου (Περιοχή), του συνεργείου που διενήργησε τον έλεγχο, του εκπροσώπου του ανεξάρτητου φορέα, του αστυνομικού οργάνου και του καταναλωτή ή εκπροσώπου του, οι οποίοι παρίσταντο.

Άρθρο 9
Φύλαξη των Ευρημάτων της Ρευματοκλοπής
Το σύνολο των ευρημάτων που συνιστούν αποδεικτικά στοιχεία της ρευματοκλοπής, συμπεριλαμβανομένου και του μετρητή, εφόσον αφαιρεθεί, φυλάσσονται στα γραφεία της οικείας τοπικής μονάδας του Διαχειριστή του Δικτύου (Περιοχή) μέχρις ότου η υπόθεση τελεσιδικήσει.

Άρθρο 10
Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής
Για κάθε περίπτωση διαπιστωμένης ρευματοκλοπής συμπληρώνεται το Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής (τυποποιημένο έντυπο που εκδίδεται από την σχετική μηχανογραφική εφαρμογή που έχει αναπτύξει ο ΔΕΔΔΗΕ για την παρακολούθηση των υποθέσεων ρευματοκλοπής σε όλα τους τα στάδια), με βάση τα εκάστοτε ευρήματα και υπογράφεται από τους διενεργήσαντες τον έλεγχο και τον εντοπισμό τεχνικούς του ΔΕΔΔΗΕ.

Άρθρο 11
Γνωστοποίηση των αποτελεσμάτων του ελέγχου στον χρήστη
1. Εντός δύο ημερών από την χρονική στιγμή εντοπισμού διαπιστωμένης ρευματοκλοπής και εφόσον η ρευματοκλοπή αφορά ηλεκτροδοτούμενο χώρο για τον οποίο έχει συναφθεί σύμβαση σύνδεσης, περιλαμβανομένων των περιπτώσεων αυθαίρετης επανασύνδεσης παροχής που έχει απενεργοποιηθεί ή διακοπεί λόγω χρέους (παύση εκπροσώπησης) ή για άλλο λόγο (π.χ. οικειοθελής διακοπή, παραβίαση όρου σύμβασης σύνδεσης, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής κ.λπ.), η αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει προς τον καταναλωτή-χρήστη της παροχής στην οποία διαπιστώθηκε η ρευματοκλοπή, εφόσον αυτός δύναται να ταυτοποιηθεί, τυποποιημένη κατά το γενικό μέρος της, επιστολή στην οποία αναφέρονται και του γνωστοποιούνται ειδικότερα τα εξής:

• Το έναυσμα διενέργειας της αυτοψίας στην εν λόγω παροχή, ή, κατά περίπτωση, το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο εντάσσεται αυτή.

• Ο χρόνος διενέργειας της αυτοψίας και τα στοιχεία της παροχής.

• Τα ευρήματα της αυτοψίας και το πώς αυτά στοιχειοθετούν την διάπραξη ρευματοκλοπής, υπό τύπον ευσύνοπτης τεχνικής έκθεσης.

• Οι ενέργειες που ανελήφθησαν για την αποκατάσταση της ορθής καταγραφής της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

• Το διαθέσιμο αποδεικτικό υλικό και το σημείο φύλαξης του.

• Η ένδειξη του μετρητή κατά τη χρονική στιγμή της αυτοψίας.

• Η εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας, η αντιστοίχως εκτιμηθείσα χρονική περίοδος αναφοράς αυτής και ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της ρευματοκλοπής, εφόσον είναι διαφορετικός, καθώς και αν στον Χρήστη καταλογίζεται η διάπραξη της ρευματοκλοπής.

• Το καταλογιζόμενο ποσό για τη μη καταγραφείσα ενέργεια και για την αποζημίωση του Διαχειριστή του Δικτύου έναντι του διαχειριστικού κόστους της ρευματοκλοπής.

• Οι τρόποι εξόφλησης της καταλογισθείσας οφειλής, περιλαμβανομένης της δυνατότητας ρύθμισης της σε δόσεις, και το σχετικό χρονικό περιθώριο για την τακτοποίηση της οφειλής.

• Το δικαίωμα του Χρήστη να υποβάλλει τεκμηριωμένες αντιρρήσεις και σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία ενώπιον του Διαχειριστή του Δικτύου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

• Τα δικαιώματα του Διαχειριστή να προβαίνει σε απενεργοποίηση της παροχής και να επιβάλει περιορισμούς ως προς τη διαδοχή χρηστών, σε περίπτωση μη τακτοποίησης ή/και μη είσπραξης του οφειλόμενου ποσού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής.

• Το γεγονός ότι η υποχρέωση τακτοποίησης της οφειλής εντός του τιθέμενου χρονικού περιθωρίου δεν αίρεται παρά μόνο σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού του ύψους της, είτε με πρωτοβουλία του Διαχειριστή του Δικτύου βάσει νεότερων δεδομένων που πιθανώς να προκύψουν, είτε κατόπιν παρέμβασης του Χρήστη, πριν η οφειλή καταστεί ληξιπρόθεσμη.

2. Στην επιστολή της παραγράφου 1 επισυνάπτεται το υπογεγραμμένο Δελτίο Αναφοράς Ρευματοκλοπής, οι φωτογραφίες των ευρημάτων που την καταδεικνύουν και φύλλο αναλυτικού υπολογισμού της μη καταγραφείσας ενέργειας και των καταλογιζόμενων ποσών.

3. Η επιστολή αποστέλλεται στον χρήστη με επιστροφή απόδειξης παραλαβής στον αποστολέα και κοινοποιείται ταυτόχρονα στον προμηθευτή που εκπροσωπεί την παροχή, εφόσον υπάρχει, και επίσης, για λόγους ενημέρωσης, στον συμβαλλόμενο για τη σύνδεση, σε περίπτωση που διαφέρει από τον χρήστη και υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας. Στην περίπτωση που στον χρήστη καταλογίζεται η διάπραξη της ρευματοκλοπής, η επιστολή κοινοποιείται και στο οικείο αστυνομικό τμήμα (για την πιθανή αυτεπάγγελτη άσκηση δίωξης).


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Άρθρο 12
Μεθοδολογία
1. Η μεθοδολογία εκτίμησης της μη καταγραφείσας ενέργειας βασίζεται στη συμφωνημένη ισχύ της παροχής και στο βαθμό χρησιμοποίησης της από το χρήστη, και στον εκτιμώμενο χρόνο διάπραξης της ρευματοκλοπής.

2. Για τον καθορισμό της χρονικής στιγμής έναρξης της ρευματοκλοπής (Τρ) θεωρούνται τα εξής στοιχεία και παραδοχές:

(α) Ως χρονικό σημείο έναρξης της ρευματοκλοπής θεωρείται το σημείο από το οποίο εμφανίζεται σταθερά αισθητή μείωση της κατανάλωσης στην εν λόγω παροχή. Κατά σύμβαση, λαμβάνεται η ημερομηνία έναρξης της περιόδου καταμέτρησης εντός της οποίας εμφανίζεται η ως άνω μεταβολή.

(β) Για τον προσδιορισμό του ανωτέρω σημείου εξετάζεται κατ” αρχήν το ιστορικό του τρέχοντος χρήστη, από το χρόνο έναρξης χρήσης της παροχής από αυτόν έως και το χρόνο του ελέγχου για ρευματοκλοπή. Η κατανάλωση της τρέχουσας περιόδου καταμέτρησης εκτιμάται βάσει της μέσης ημερήσιας κατανάλωσης από την τελευταία καταμέτρηση μέχρι το χρόνο του ελέγχου για ρευματοκλοπή, βάσει της ένδειξης του μετρητή κατά το χρόνο αυτό.

(γ) Εφόσον το σημείο έναρξης της ρευματοκλοπής τοποθετείται εντός της περιόδου χρήσης της παροχής από τον τρέχοντα χρήστη αλλά πέραν της 5ετίας που προηγείται του χρόνου ελέγχου για ρευματοκλοπή, η εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας περιορίζεται στην 5ετία.

(δ) Στην περίπτωση που από την ιστορικότητα των καταναλώσεων του τρέχοντος χρήστη δεν προκύπτει εμφανές σημείο καμπής της κατανάλωσης και τα ιστορικά στοιχεία εμφανίζουν ομαλότητα και κανονικότητα, εξετάζεται το ιστορικό κατανάλωσης προηγούμενων χρηστών της παροχής και:

(αα) Αν η έναρξη της ρευματοκλοπής τοποθετείται σε χρόνο προγενέστερο της έναρξης χρήσης της παροχής από τον τρέχοντα χρήστη, τα στοιχεία της υπόθεσης δεν κοινοποιούνται στην οικεία αστυνομική αρχή για πιθανή αυτεπάγγελτη άσκηση δίωξης για διάπραξη ρευματοκλοπής.

(ββ) Αν από την εξέταση του ιστορικού καταναλώσεων προηγούμενων χρηστών της παροχής δεν προκύπτει εμφανές σημείο καμπής της κατανάλωσης, η έναρξη της ρευματοκλοπής τοποθετείται κατ” αρχήν ταυτόχρονα με την έναρξη χρήσης της εγκατάστασης από τον τρέχοντα χρήστη.

(γγ) Και στις δύο ανωτέρω περιπτώσεις, η εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας γίνεται βάσει τυπικών τιμών (μέσων όρων) για τον συντελεστή χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος (ΣΧΣΙ) και μπορεί να διορθώνεται στη συνέχεια, βάσει νεότερων δεδομένων μέτρησης μετά την άρση της ρευματοκλοπής, σύμφωνα με τα γενικώς καθοριζόμενα σχετικά στη συνέχεια του παρόντος.

3. Η τεκμαρτή κατανάλωση για τη χρονική περίοδο κατά την οποία εκτιμάται ότι λάμβανε χώρα η ρευματοκλοπή υπό τον τρέχοντα χρήστη, ήτοι το χρονικό διάστημα Ν, σε ημέρες, από την ημερομηνία εντοπισμού μέχρι το εκτιμώμενο χρονικό σημείο έναρξης της ρευματοκλοπής (Τρ), με άνω όριο τα 5 έτη, υπολογίζεται με βάση τον τύπο:

4. Εφόσον ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της ρευματοκλοπής (Τρ) τοποθετείται μετά την έναρξη χρήσης της παροχής από τον τρέχοντα χρήστη, ο συντελεστής χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος υπολογίζεται με βάση τα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης της παροχής υπό τον ως άνω χρήστη από τη σχέση:

5. Προκειμένου ο συντελεστής χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος να εκτιμάται κατά τον αντιπροσωπευτικότερο δυνατό τρόπο, η χρονική περίοδος Μ λαμβάνεται ίση και αντίστοιχη με την χρονική περίοδο Ν, εφόσον η τελευταία υπολείπεται του έτους, άλλως η χρονική περίοδος Μ εκτείνεται σε χρονικό διάστημα ενός έτους προ της χρονικής στιγμής έναρξης της ρευματοκλοπής (Τρ), εις τρόπον ώστε να συνεκτιμώνται τυχόν εποχιακές διακυμάνσεις στην κατανάλωση αφενός, και να αποτυπώνεται το πλέον πρόσφατο επίπεδο της πραγματικής κατανάλωσης αφετέρου (το οποίο έτσι εγγενώς θεωρείται αμετάβλητο, δηλ. δεν θεωρείται ότι ο καταναλωτής επωφελήθηκε της ρευματοκλοπής και με αύξηση της κατανάλωσης του). Εφόσον η περίοδος της ρευματοκλοπής υπερβαίνει το 1 έτος και το υπολειπόμενο του έτους χρονικό τμήμα χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα, εξετάζεται η χρήση δύο συντελεστών.

6. Στις περιπτώσεις που τα διαθέσιμα ιστορικά στοιχεία κατανάλωσης υπό τον τρέχοντα χρήστη δεν επιτρέπουν τον υπολογισμό του συντελεστή χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος κατά τα ανωτέρω, όπως επίσης στις περιπτώσεις που ο χρόνος έναρξης της ρευματοκλοπής τοποθετείται πριν την έναρξη χρήσης της παροχής από τον τρέχοντα χρήστη, χρησιμοποιούνται τυπικές τιμές (μέσοι όροι) για τον συντελεστή χρησιμοποίησης, ανά κατηγορία και χρήση της παροχής. Οι τυπικές τιμές υπολογίζονται ανά κατηγορία και τύπο (ΜΤ, ΧΤ

7. Ο συντελεστής ισχύος (coscφ) λαμβάνει την τιμή 1 για παροχές για τις οποίες δεν προβλέπεται μέτρηση αέργου ενέργειας και υπολογίζεται κατά περίπτωση, για την περίοδο Μ, για παροχές με μέτρηση αέργου ενέργειας. Για τον υπολογισμό της τεκμαρτής κατανάλωσης γίνεται η παραδοχή cosφM= coscφN.

8. Μετά τον υπολογισμό της τεκμαρτής κατανάλωσης για την περίοδο της ρευματοκλοπής (Ν ημέρες), αφαιρούνται οι καταμετρηθείσες ποσότητες όλων των περιόδων καταμέτρησης εντός της περιόδου αυτής, καθώς και η ποσότητα που αντιστοιχεί στην περίοδο από την τελευταία καταμέτρηση μέχρι την χρονική στιγμή διαπίστωσης της ρευματοκλοπής, με βάση την ληφθείσα κατά την αυτοψία ένδειξη και η προκύπτουσα διαφορά συνιστά την εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας.

9. Η κατά τα ανωτέρω εκτιμώμενη ποσότητα συνιστά κατά κανόνα και την τελική εκτίμηση της μη καταγραφείσας ενέργειας, με εξαίρεση τις περιπτώσεις για τις οποίες προκύπτουν στη συνέχεια νέα δεδομένα, η συνεκτίμηση των οποίων επιβάλλει εκ νέου υπολογισμό και αναθεώρηση του ύψους της μη καταγραφείσας ενέργειας, όπως:

(α) Νεότερα μετρητικά δεδομένα περιόδων μετά την άρση της ρευματοκλοπής που υποδεικνύουν σημαντικό σφάλμα στις θεωρηθείσες παραμέτρους (χρονική περίοδος ρευματοκλοπής, συντελεστής χρησιμοποίησης συμφωνημένης ισχύος, συντελεστής ισχύος) κατά τον αρχικό υπολογισμό. Ειδικά στις περιπτώσεις που η εκτίμηση έχει γίνει βάσει τυπικών τιμών για τον συντελεστή χρησιμοποίησης της συμφωνημένης ισχύος, ως σημαντική θεωρείται απόκλιση του παρατηρούμενου μετά την άρση της ρευματοκλοπής μέσου ετήσιου ΣΧΣΙ του χρήστη, μεγαλύτερη της τυπικής απόκλισης του σχετικού δείγματος για την ίδια χρονική περίοδο.

(β) Πειστικά στοιχεία και πληροφορίες που προσκομίζονται από τον καταναλωτή έως και 3 μήνες μετά την αρχική ενημέρωση και μεταβάλλουν τις παραμέτρους υπολογισμού (π.χ. αποδεδειγμένη μη χρήση του ακινήτου ή παύση της δραστηριότητας για μέρος του θεωρηθέντος χρονικού διαστήματος).

10. Στις περιπτώσεις που εντοπίζεται αυθαίρετη επανασύνδεση σε κομμένες παροχές (απενεργοποίηση ή διακοπή λόγω χρέους ή για άλλο λόγο, όπως οικειοθελής διακοπή, παραβίαση όρου σύμβασης σύνδεσης, μη ανανέωση εργοταξιακής παροχής κ.λπ.), με ή χωρίς ταυτόχρονη ρευματοκλοπή, για τον υπολογισμό του καταλογιζόμενου ποσού χρησιμοποιείται αναλόγως η καταγραφείσα ή εκτιμηθείσα ποσότητα ενέργειας, για την περίπτωση που η αυθαίρετη επανασύνδεση συνδυάζεται και με ρευματοκλοπή, με έναρξη την ημερομηνία αρχικής αποκοπής.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΠΟΣΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Άρθρο 13
Βεβαίωση Καταλογιζόμενου Ποσού
1. Η βεβαίωση του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται ταυτόχρονα με την επιστολή που αποστέλλεται στον χρήστη της παροχής κατά τα προαναφερθέντα.

2. Στο προς πληρωμή ποσό έναντι της μη καταγραφείσας ενέργειας (αξία + ΦΠΑ) που γνωστοποιείται στον καταναλωτή προστίθενται διακριτά και οι δαπάνες του ΔΕΔΔΗΕ για τον εντοπισμό και την εν γένει διαχείριση της υπόθεσης (απασχόληση προσωπικού και οχημάτων, πιθανή αντικατάσταση μετρητή κ.λπ.). Οι δαπάνες αυτές καθορίζονται σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου.

Άρθρο 14
Ρύθμιση Οφειλών
1. Ο Διαχειριστής του Δικτύου παρέχει τη δυνατότητα ρύθμισης των οφειλών λόγω ρευματοκλοπής σε δόσεις.

2. Οι χρήστες υποχρεούνται στην τακτοποίηση των οφειλών, εξοφλώντας ολοσχερώς το ποσό ή ρυθμίζοντας το σε δόσεις, με τους τρόπους που καθορίζει ο Διαχειριστής του Δικτύου και τους οποίους αναρτά στην ιστοσελίδα του, εντός διαστήματος είκοσι (20) εργάσιμων ημερών από την παραλαβή της ανωτέρω επιστολής.

3. Ειδικά για τους Ευάλωτους Οικιακούς Πελάτες, όπως αυτοί ορίζονται στην κείμενη νομοθεσία, εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 34 του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες, όσον αφορά στις προθεσμίες εξόφλησης, στον καθορισμό των δόσεων και στην απενεργοποίηση του μετρητή φορτίου.

Άρθρο 15
Υποβολή Αντιρρήσεων
1. Οι χρήστες έχουν δικαίωμα διατύπωσης τεκμηριωμένων αντιρρήσεων ενώπιον του Διαχειριστή του Δικτύου υποβάλλοντας σχετικά υποστηρικτικά στοιχεία και ζητώντας αναθεώρηση των υπολογισμών ή επανεξέταση της υπόθεσης συνολικά, έως και τρεις (3) μήνες μετά την αρχική ενημέρωση από τον Διαχειριστή του Δικτύου.

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου αξιολογεί τα πρόσθετα στοιχεία και αποφαίνεται εντός εύλογου χρόνου, ενημερώνοντας σχετικά τον Χρήστη.

3. Σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού του ποσού πριν τη λήξη της προθεσμίας τακτοποίησης του αρχικά προσδιορισθέντος, το νέο οφειλόμενο ποσό καταβάλλεται/τακτοποιείται εντός της αρχικώς ταχθείσας προθεσμίας ή εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη νέα ενημέρωση, το αργότερο. Σε περίπτωση επαναπροσδιορισμού μετά τη λήξη της προθεσμίας και εφόσον η αρχική οφειλή έχει τακτοποιηθεί, ο Διαχειριστής προβαίνει σε εκκαθάριση της διαφοράς στο ακέραιο.

4. Σε περίπτωση που γίνεται εκ των υστέρων δεκτό ότι δεν υπήρξε ρευματοκλοπή, επιστρέφεται και το ποσό που αφορά στην κάλυψη του διαχειριστικού κόστους της ρευματοκλοπής. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση επαναπροσδιορισμού του αρχικώς καταλογιζόμενου ποσού, με οποιαδήποτε αφορμή λαμβάνει χώρα αυτός.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

Άρθρο 16
1. Για τις περιπτώσεις που κατά την αυτοψία υπάρχουν μεν ευρήματα που δημιουργούν βάσιμες υπόνοιες πιθανής ρευματοκλοπής (π.χ. κομμένες σφραγίδες κελύφους μετρητή), τα οποία όμως δεν συνιστούν αδιάσειστα τεκμήρια ώστε η ρευματοκλοπή να χαρακτηριστεί ως διαπιστωμένη, ακολουθείται η εξής διαδικασία μετά την αυτοψία (ως προς την διαδικασία ελέγχου/αυτοψίας ισχύουν τα αναφερθέντα για τις διαπιστωμένες ρευματοκλοπές):

(α) Συντάσσεται επί τόπου και επιδίδεται στον χρήστη ή θυροκολλείται δελτίο επίσκεψης συνεργείου με το οποίο ενημερώνεται ο χρήστης για το χρόνο διενέργειας του ελέγχου, το πλαίσιο στο οποίο έλαβε χώρα αυτός, την έκβαση του (πιθανολογούμενη ρευματοκλοπή) και ότι ο μετρητής του θα αντικατασταθεί προκειμένου να ελεγχθεί στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ η καλή λειτουργία του. Στο δελτίο αναγράφονται επίσης τα στοιχεία και η ένδειξη του μετρητή, τα στοιχεία της οικείας τοπικής μονάδας του Διαχειριστή Δικτύου (Περιοχή), του συνεργείου που διενήργησε τον έλεγχο και του εκπροσώπου του ανεξάρτητου φορέα. Καταγράφεται η ένδειξη του υφιστάμενου μετρητή και αυτός αντικαθίσταται.

(β) Εντός δύο ημερών από την χρονική στιγμή εντοπισμού πιθανολογούμενης ρευματοκλοπής, η αρμόδια Περιοχή του ΔΕΔΔΗΕ αποστέλλει προς τον καταναλωτή-χρήστη της παροχής, εφόσον αυτός μπορεί να ταυτοποιηθεί, τυποποιημένη κατά το γενικό μέρος της επιστολή στην οποία περιγράφονται τα ευρήματα της αυτοψίας (πιθανά ίχνη παραβίασης κ.λπ.), αναφέρεται η αντικατάσταση του μετρητή και η μεταφορά του στα εργαστήρια του ΔΕΔΔΗΕ, καθώς και ότι η ακριβής ημερομηνία ελέγχου θα γνωστοποιηθεί με επόμενη επιστολή, ώστε κατά τη διάρκεια του ελέγχου να παρίσταται ο ίδιος ή πραγματογνώμονας-εκπρόσωπός του. Στην επιστολή αυτή δεν γίνεται αναφορά σε ρευματοκλοπή, αλλά σε πιθανή μη ορθή καταγραφή της καταναλισκόμενης ενέργειας. Παράλληλα διερευνάται το ιστορικό των καταναλώσεων της παροχής.

(γ) Εφόσον κατά τον μετρολογικό έλεγχο στο εργαστήριο υπάρξουν ευρήματα που πιστοποιούν την μη ορθή καταγραφή και τη διάπραξη ρευματοκλοπής (π.χ. επέμβαση στον μαγνήτη πέδησης, διακοπή μιας ή δύο εκ των τριών διεγέρσεων σε τριφασικούς μετρητές κ.λπ.), σε συνδυασμό με μεταβολή στην καταναλωτική συμπεριφορά, η περίπτωση χαρακτηρίζεται ως διαπιστωμένη ρευματοκλοπή και ακολουθείται η σχετική διαδικασία κατά τα προαναφερθέντα.

(δ) Εφόσον κατά τον μετρολογικό έλεγχο στο εργαστήριο δεν υπάρξουν περαιτέρω ευρήματα, πέραν των αρχικών, που να πιστοποιούν τη μη ορθή καταγραφή και τη διάπραξη ρευματοκλοπής και η ιστορικότητα των καταναλώσεων είναι ομαλή και κινείται σε επίπεδα που συνάδουν με την ισχύ και την χρήση της παροχής, χωρίς εμφανή σημεία καμπής και ασυνέχειας, η υπόθεση αρχειοθετείται. Σε ειδικές περιπτώσεις για τις οποίες η μετέπειτα εξέλιξη των μετρητικών δεδομένων αποκλίνει ουσιωδώς έναντι της προ της αντικατάστασης του μετρητή χρονικής περιόδου, η υπόθεση θα διερευνάται εκ νέου με εφαρμογή της προτεινόμενης στην επόμενη παράγραφο διαδικασίας.

(ε) Εφόσον κατά τον μετρολογικό έλεγχο στο εργαστήριο δεν υπάρξουν περαιτέρω ευρήματα, πέραν των αρχικών, που να πιστοποιούν τη μη ορθή καταγραφή και τη διάπραξη ρευματοκλοπής, αλλά από το ιστορικό κατανάλωσης της παροχής εντοπίζεται δυσεξήγητη μεταβολή της καταναλωτικής συμπεριφοράς (μείωση της κατανάλωσης), ο καταναλωτής καλείται να προσκομίσει τυχόν στοιχεία που θα μπορούσαν να δικαιολογήσουν τη μείωση αυτή. Εφόσον δεν το πράξει εντός 3 μηνών από την ενημέρωση του για το αποτέλεσμα του μετρολογικού ελέγχου ή δεν προσκομίσει πειστικά και επαληθεύσιμα στοιχεία, η περίπτωση χαρακτηρίζεται ως διαπιστωμένη ρευματοκλοπή και ακολουθείται η σχετική διαδικασία κατά τα προαναφερθέντα. Η μη ύπαρξη ευρημάτων κατά τον εργαστηριακό έλεγχο δεν συνεπάγεται την μη διάπραξη ρευματοκλοπής, στις περιπτώσεις που αυτή δεν συντελείται με δομική παρέμβαση στον μετρητή.

(στ) Στις περιπτώσεις που η ρευματοκλοπή δεν συντελείται κατά συστηματικό και μόνιμο τρόπο αλλά αποσπασματικά (π.χ. με ακανόνιστες σποραδικές επεμβάσεις στον αριθμητήρα του μετρητή), με αποτέλεσμα η καταμετρούμενη ποσότητα να είναι άλλοτε ορθή και άλλοτε αλλοιωμένη και συνακόλουθη δυσχέρεια εντοπισμού του χρονικού σημείου έναρξης της ρευματοκλοπής, καταλογίζεται κατ” αρχήν μη καταγραφείσα ενέργεια για χρονικό διάστημα ενός έτους.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

– – –
Αριθμ. απόφ. 1019/2017 – 
ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4496/20.12.2017

Τροποποίηση εγχειρίδιου ρευματοκλοπών του κώδικα διαχείρισης του ΕΔΔΗΕ.

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(συνεδρίαση 30 Νοεμβρίου 2017)
αποφασίζει:

1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της σύμφωνα με την παράγραφο 23 του άρθρου 95 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, για την τροποποίηση του Εγχειριδίου Ρευματοκλοπών (ΦΕΚ Β ́ 1871/30.5.2017), ως ακολούθως:

(α) Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης (Β), της παραγράφου 1 του άρθρου 5, αντικαθίσταται με το εντός εισαγωγικών κείμενο που ακολουθεί:
«
Επίσης με τυχόν παρουσία, κατά τη διάρκεια του ελέγχου, εκπροσώπου ανεξάρτητου φορέα, εφόσον αυτός έχει καθοριστεί σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

(β) Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 6 αντικαθίσταται με το εντός εισαγωγικών κείμενο που ακολουθεί:
«
Στον εκπρόσωπο του ανεξάρτητου φορέα που τυχόν παρίσταται κατά τον έλεγχο σύμφωνα με το άρθρο 5 του παρόντος δεν γνωστοποιούνται εκ των προτέρων τα στοιχεία της εγκατάστασης που πρόκειται να ελεγχθεί ή του χρήστη αυτής.»

(γ) Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 6 αναριθμούνται σε 3 και 4 αντιστοίχως.

2. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

 

 

4 11 23  Stratos Nikolaidis Δικηγόρος

Όταν κερδίζεις μια μάχη δεν σημαίνει ότι κέρδισες και τον πόλεμο…!!!

Η Δικαστική Απόφαση που εκδίδεται σε πρώτο βαθμό (πρωτοδίκως) λέγεται «Οριστική Απόφαση».

Η Δικαστική Απόφαση που εκδίδεται από το Εφετείο που δικάζει σε δεύτερο βαθμό λέγεται «Τελεσίδικη Απόφαση».

Αμετάκλητη Δικαστική Απόφαση είναι η Απόφαση που εκδίδεται από τον Άρειο Πάγο ή η Τελεσίδικη Απόφαση που δεν προσβάλλεται με τα ένδικα μέσα της Αναψηλάφησης ή της Αναίρεσης.

Υπόψιν ότι υπάρχει και το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο…!!!

Όλα αυτά τα αναφέρω αυθόρμητα, πάντοτε καλοπροαίρετα και ιδίως γιατί δεν μου αρέσει να παραπλανάται η κοινή γνώμη.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. (Αριθμ. απόφ. 1019/2017 – ΦΕΚ Τεύχος Β’ 4496/20.12.2017)

Σχετικά άρθρα για νόμους και διατάξεις