2310 256353

Ο Σύνδεσμος Πανελλήνια επαγγελματική ένωση

Πανελλήνια επαγγελματική ένωση

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
(Π.Σ.Π.Η.Μ-Τ.Ε.Ι)

 η ΝΕΑ  Διεύθυνση των γραφείων μας

 Περιοχή Φάληρο – ΑΡΧ.Μουσείου17 Τ.Κ. 54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: 2310 256353 κιν: 6977410806  Fax: 2310 942490

E-mail: info@hlektrologoi-tei.gr

και        info@afl.gr              Web: www.hlektrologoi-tei.gr

Θεσσαλονίκη Τηλ:2310256353 Fax : 2310942490