Ο Σύνδεσμος Πανελλήνια επαγγελματική ένωση

Πανελλήνια επαγγελματική ένωση

 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
(Π.Σ.Π.Η.Μ-Τ.Ε.Ι)

Φορολογική έδρα 

Περιοχή Φάληρο – ΑΡΧ.Μουσείου 17, Τ.Κ. 54640 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
(δεν στέλνετε σε αυτήν την διεύθυνση τίποτα)

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τηλ.: κιν: 6977410806  

E-mail: info@hlektrologoi-tei.gr

και        info@afl.gr              Web: www.hlektrologoi-tei.gr

Θεσσαλονίκη