2310 256353

Αγγελίες  12-2-21 Εθνικό Συστήμα Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε αναζητά στη Βοιωτία για την ευρύτερη περιοχή

 12-2-21 Εθνικό Συστήμα Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε αναζητά στη Βοιωτία για την ευρύτερη περιοχή

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021


   12-2-21    O Διαχειριστής Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε αναζητά στη Βοιωτία για την ευρύτερη περιοχή Θήβας - Οινοφύτων:

 

Τεχνίτη/Αρχιτεχνίτη Ηλεκτρολογικού

Τα καθήκοντα της θέσης περιλαμβάνουν εργασία στο πεδίο, εκτέλεση εργασιών προληπτικής και επισκευαστικής συντήρησης και λειτουργικών χειρισμών ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχυρών ρευμάτων των εγκαταστάσεων ΕΣΜΦΑ σύμφωνα με τις σχετικές εγκεκριμένες διαδικασίες, τους κανόνες εταιρικής πρακτικής και τις απαιτήσεις του συστήματος διαχείρισης Υγιεινής & Ασφάλειας. Πιο συγκεκριμένα:

Αρμοδιότητες

 • Προληπτική και επισκευαστική συντήρηση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού ισχυρών ρευμάτων

ενεργειακών και κτιριακών εγκαταστάσεων

 • Λειτουργία (επιτήρηση & χειρισμός) εξοπλισμού ενεργειακών εγκαταστάσεων
 • Εργασίες τροποποίησης ή επέκτασης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Εκτέλεση υπηρεσίας επιφυλακής στο πλαίσιο υλοποίησης των διαδικασιών άμεσης επέμβασης
 • Επίβλεψη εργασιών τρίτων (για θέματα ασφαλείας) εντός των ενεργειακών εγκαταστάσεων
 • Περιπολία / επιθεώρηση ενεργειακών εγκαταστάσεων

Απαραίτητα Προσόντα

 • Τεχνική Εκπαίδευση Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης (ιδιαιτέρως επιθυμητό πτυχίο ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού)
 • Επαγγελματική άδεια για εργασία σε Ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις ισχυρών ρευμάτων
 • Εμπειρία τουλάχιστον τριών (3) ετών στη λειτουργία και συντήρηση ηλεκτρολογικών/ βιομηχανικών εγκαταστάσεων
 • Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας σε προφορικό και γραπτό επίπεδο
 • Γνώση Microsoft Office και Outlook
 • Κάτοχος διπλώματος οδήγησης Β κατηγορίας, επιθυμητό δίπλωμα Γ κατηγορίας ή/και άδεια χειριστή ανυψωτικών μηχανημάτων
 • Υπευθυνότητα και ομαδικό πνεύμα
 • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και ευελιξία
 • Δυνατότητα συχνών μετακινήσεων

 

Αν πληροίτε τα ανωτέρω προσόντα και σας ενδιαφέρει η προοπτική να εργαστείτε σε ένα δυναμικό  περιβάλλον με προοπτικές εξέλιξης αποστείλατε το βιογραφικό σας με την ένδειξη THELL21 στο hr@desfa.gr. Θα τηρηθεί εχεμύθεια