Αγγελίες ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023


22 2 23 ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ

Ν.4782/2021, Νέος Νόμος με Τροποποιήσεις για Δημόσια Έργα

Τζαβέλλα 6- Νέο Ψυχικό – Τ.Κ. 15451 –τηλ. 2107231260-φαξ. 2107231262- E-mail: info@ep-gnosi.gr Σελίδα 2

 

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση 14 & 15 Μαρτίου 2023 (Τρίτη-Τετάρτη)  ώρες 09:00-15:00 (14 εκπαιδευτικές ώρες ) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ : Βασίλης Κωτσοβίνος Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός και Νομικός, Συγγραφέας Βιβλίων Τεχνικής Νομοθεσίας « ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ » & « ΝΕΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΡΓΑ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΕΣ ΜΕ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤ ΑΡΘΡΟ »2017

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 420 ευρώ/άτομο απαλλαγή από Φ.Π.Α.. Προσφορά : Για τη συμμετοχή ενός ατόμου το κόστος θα διαμορφωθεί στα 360€ τελικό ποσό απαλλαγή από ΦΠΑ και δύο άτομα στο ποσό 300€/άτομο απαλλαγή από ΦΠΑ. Μερικές ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου σας σταλεί e-mail για δοκιμαστική κλήση με το σύστημα και την υπηρεσία τηλεδιάσκεψης. Οι δηλώσεις συμμετοχής θα πρέπει να σταλούν στο info.epgnosi@gmail.com & manoli.georg@gmail.com Η ακύρωση συμμετοχής θα πρέπει να δηλωθεί εγγράφως τουλάχιστον 07 εργάσιμες ημέρες πριν τη διεξαγωγή του σεμιναρίου, διαφορετικά θα καταβάλλεται το σύνολο του συμφωνηθέντος αντίτιμου για τη συμμετοχή. Για το Δημόσιο Τομέα η εξόφληση γίνεται με χρηματικό ένταλμα, σε εύλογο χρονικό διάστημα ( εντός διμήνου ). Σε περίπτωση που δηλωθεί συμμετοχή σε σεμινάριο από το Δημόσιο Τομέα, θα πρέπει να σταλεί και η απόφαση ανάθεσης ( ΜΑΞΙΜΟΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΦΜ 133222648). Στον ιδιωτικό τομέα το κόστος συμμετοχής προκαταβάλλεται. ONOM/NYMO ΥΠ/ΝΟY ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ( ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Τ.Π.Υ.) …………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. ΤΗΛ. ……………………………………………ΦΑΞ. …………………………………………………………………………………………………… E-MAIL:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ……………………………………… Υπογραφή & Σφραγίδα

ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΣΤΑΛΕΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΕΝΟ &ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ

μέσω e-mail : g.manoli@ep-gnosi.gr

 τηλέφωνο επικοινωνίας 210 7231260. Με την υπογραφή της Αίτησης Συμμετοχής ο φορέας/ εταιρία αποδέχεται ανεπιφύλακτα το παρόντα κανονισμό.