Αγγελίες το νέο πρόγραμμα Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους - Αυτοματιστές στη Θράκη.

το νέο πρόγραμμα Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους - Αυτοματιστές στη Θράκη.

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 17 Ιουνίου 2024


SEV - Human Capital Affairs <humancapital@sev.org.gr>

Αγαπητοί,

Παρακαλούμε όπως προωθήσετε στους ενδιαφερόμενους αποφοίτους  ή τελειόφοιτους σας την ανακοίνωση έναρξης υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων για το νέο πρόγραμμα Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους - Αυτοματιστές στη Θράκη.

Περίοδος υποβολής έως 15/7/2024.

Περίοδος διεξαγωγής προγράμματος 9/9-22/11 2024.

----------

Ο ΣΕΒ επεκτείνει την επιτυχημένη δράση Skills4Jobs για Ηλεκτρολόγους - Αυτοματιστές στη Θράκη, η οποία περιλαμβάνει:

 • Ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων, με ένα πλήρες πρόγραμμα κατάρτισης 148 διδακτικών ωρών για την ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου Αυτοματιστή από το ΙΒΕΠΕ-ΣΕΒ  στις   εγκαταστάσεις του εργοστασίου ΣΕΚΑΠ ΑΕ, μέλος του ομίλου εταιρειών της JTI στην Ξάνθη (6ο χλμ Εθνικής Οδού Ξάνθης-Καβάλας, ΤΚ 671 00προβολή στους Χάρτες Google) από τις 09 Σεπτεμβρίου  έως τις 22 Νοεμβρίου, και ώρες 16:00-19:15.
 • Ανάπτυξη ήπιων δεξιοτήτων και συμβουλευτική επαγγελματικής καθοδήγησης
 • Εκπαίδευση σε θέματα Τεχνητής Νοημοσύνης από την Google
 • Ευκαιρίες απασχόλησης στην ειδικότητα του Ηλεκτρολόγου - Αυτοματιστή σε μία από τις επιχειρήσεις-μέλη του ΣΕΒ στη Θράκη.
 • Προϋποθέσεις συμμετοχής

Συμμετοχή μπορούν να δηλώσουν νέες και νέοι (18 έως 35 ετών), με μηδενική ή μικρή προϋπηρεσία από την Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση (ΕΠΑΣ ΔΥΠΑ, ΕΠΑΛ, ΙΕΚ κλπ) ή την Ανώτατη Τεχνολογική Εκπαίδευση (πρώην ΤΕΙ), σε συναφείς ειδικότητες όπως  (ενδεικτικά): 

 • Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
 • Τεχνικός Εσωτερικών Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων
 • Τεχνικός Αυτοματισμού
 • Τεχνικός Ηλεκτρολογικών Συστημάτων Εγκαταστάσεων και Δικτύων

Το πρόγραμμα κατάρτισης καλύπτει τις εξής ενότητες (βλ. εδώ το αναλυτικό πρόγραμμα κατάρτισης):

 • Ηλεκτρολογικοί Αυτοματισμοί,
 • Βιομηχανικοί Αυτοματισμοί με PLC SIMATIC,
 • Μετρήσεις και Έλεγχος Βιομηχανικών Διεργασιών,
 • AC-Drives Siemens Micro master,
 • Έλεγχος Εγκαταστάσεων,
 • Ηλεκτρολογική Νομοθεσία (ΕΛΟΤ 384 και μετάβαση στο ΕΛΟΤ 60364),
 • Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Εργασίας και Κανόνες Ασφαλούς Εργασίας σε Ηλεκτρολογικούς Χώρους.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως τις 15 Ιουλίου .

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τους κκ Κυριάκο Φιλίνη, Senior Advisor, (τηλ. 211 5006 184, e-mail: kfilinis@sev.org.gr) και Βασίλη Κατσαντώνη, Associate Advisor (211 5006 106, e-mail: vkatsantonis@sev.org.gr) του Τομέα Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού. 

Ντόρα Οικονόμου

Διευθύντρια

Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού

ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών
Ξενοφώντος 5, 105 57 Αθήνα
Τ: 211 5006
117, 211 5006 000
F: 210 3222 929
E: deconomou@sev.org.gr www.sev.org.gr

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι λαμβάνετε την παρούσα επικοινωνία στο πλαίσιο της ενημέρωσης της εταιρείας σας, ως μέλος του ΣΕΒ, για τις δράσεις, πρωτοβουλίες και εκδηλώσεις του ΣΕΒ. 

Ακολουθήστε μας στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης:       

P Please consider the environment before printing this e-mail.  

----------------------------------------------------------------------- 

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΑΡΑΛΗΠΤΕΣ 

Αυτό το μήνυμα και τυχόν συνημμένα σε αυτό αρχεία (το μήνυμα) είναι εμπιστευτικά και απόρρητα και προορίζεται μόνο για χρήση από τα άτομα στα οποία απευθύνεται. Εάν δεν είστε ο προοριζόμενος παραλήπτης ή αρμόδιος για την παράδοση του μηνύματος στον προοριζόμενο παραλήπτη, παρακαλούμε να το επιστρέψετε αμέσως στον αποστολέα και να το διαγράψετε (μαζί με τα συνημμένα σε αυτό αρχεία), χωρίς να το αντιγράψετε, να το προωθήσετε σε τρίτους ή να το ανοίξετε. Απαγορεύεται η μη εξουσιοδοτημένη χρήση ή διάδοση ή κοινοποίηση σε τρίτους του συνόλου ή μέρους του μηνύματος αυτού. Τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mails) είναι δεκτικά αλλοίωσης. Το ηλεκτρονικό μήνυμα και οποιαδήποτε αρχεία είναι συνημμένα σ’ αυτό έχουν ελεγχθεί για την ύπαρξη ιών, ωστόσο είναι ευθύνη του παραλήπτη να ελέγξει τη μη ύπαρξη ιών. Ο ΣΕΒ δεν ευθύνεται για αυτό το μήνυμα σε περίπτωση αλλοίωσης, μεταβολής ή παραποίησής του, ούτε υπέχει ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή αλλοίωση ή άλλη ζημία στα δεδομένα ή στο ηλεκτρονικό σύστημά σας, οφειλόμενη σε χρήση δεδομένων που είτε περιέχονται στο μήνυμα αυτό είτε μεταδόθηκαν με αυτό. 

----------------------------------------------------------------------- 

CONFIDENTIALITY WARNING – DISCLAIMER 

This message and any attachments (the "message") are confidential and intended solely for use by the addressees. If you are not the intended recipient, or the person responsible for delivering the message to the intended recipient, please immediately notify the sender and delete it (together with any attachments) without copying, forwarding or opening it. Any unauthorized use or dissemination or disclosure, either whole or partial, is prohibited. E-mails are susceptible to alteration. This e-mail and any attachments are believed to be free of any virus or other defect, it is, however, the responsibility of the recipient to ensure that it is virus-free. No entity of SEV shall be liable for the message if altered, changed or falsified, nor shall they bear any responsibility for any loss, disruption or damage to your data or computer system that may occur while using data contained in, or transmitted with, this message. 

-----------