Αγγελίες ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

ΣΥΜΒΟΥΛΟ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΑΤΡΑ

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 26 Μαρτίου 2021


H εταιρεία, με μακρόχρονη ιστορία 37 ετών στην εμπορία και διανομή ηλεκτρολογικού υλικού και με δίκτυο 27 υπερσύγχρονων καταστημάτων σε όλη την Ελλάδα, συνεχίζει τη δυναμική της ανάπτυξη και ζητά για άμεση πρόσληψη:
Σύμβουλο Πωλήσεων Ηλεκτρολογικού Υλικού
για το Κατάστημα της Πάτρας
Αν διαθέτεις:
• Πτυχίο Ηλεκτρολόγου
• Εμπειρία στις πωλήσεις, κατά προτίμηση ηλεκτρολογικού ή συναφούς υλικού ή /και φωτισμού
• Ικανότητες επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης
• Ενδιαφέρον για καριέρα στις πωλήσεις
• Γνώση χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
• Εργατικότητα και ομαδικό πνεύμα.

Η εταιρεία μας προσφέρει ελκυστικό πακέτο αποδοχών και παροχών, άριστες συνθήκες εργασίας, συνεχή εκπαίδευση και προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΊΕΣ απο το Σωματείο μας στο τηλ. 6977410806  Γενικό Γραμματέα Φλαμπούτογλου Άρη