2310 256353

Αγγελίες θέσεις εργασίας

θέσεις εργασίας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 18 Οκτωβρίου 2021


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, κορυφαίας εταιρείας παροχής μηχανογραφικών λύσεων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Junior Sales Engineer

Περιγραφή Θέσης
•    Προετοιμασία, παρουσίαση και διαπραγμάτευση Τεχνικών και Οικονομικών προσφορών και διαχείριση πελατολογίου σε άμεση συνεργασία με το Τεχνικό Τμήμα και την Εμπορική Διεύθυνση
•    Παρακολούθηση της εκτέλεσης του έργου σε συνεργασία με την Τεχνική Διεύθυνση, καθώς και επικοινωνία με τον πελάτη
•    Διαχείριση της διεκπεραίωσης όλων των παραγγελιών πελατών – προμηθευτών έγκαιρα και με ακρίβεια
•    Ενημέρωση των πελατών για απρόβλεπτες καθυστερήσεις ή προβλήματα
•    Διαχείριση της διεκπεραίωσης όλων των συμβάσεων πελατών – προμηθευτών έγκαιρα και με ακρίβεια
•    Ανταπόκριση σε παράπονα πελατών και παροχή υποστήριξης μετά την πώληση όταν ζητηθεί

 Προφίλ Υποψηφίου
•    Απόφοιτος/η ΤΕΙ/ ΑΕΙ/ Πολυτεχνείου ιδανικά Ηλεκτρολογίας, Ηλεκτρονικής, Τηλεπικοινωνιών, Πληροφορικής ή Διοίκησης επιχειρήσεων 
•    Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση  
•    Άριστη γνώση Αγγλικών 
•    Καλή χρήση εφαρμογών Η/Υ και MS Office 
•    Πελατοκεντρική αντίληψη και άριστη διαπραγματευτική ικανότητα
•    Ευχέρεια στη διαμόρφωση καλών και σταθερών επαγγελματικών σχέσεων
•    Ικανότητα αναγνώρισης ευκαιριών στην αγορά

Παροχές Εταιρείας
•    Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
•    Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000TvkaMUAR&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.


Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.