Αγγελίες σεμινάρια

σεμινάρια

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 15 Σεπτεμβρίου 2023


Σας παραθέτουμε το πρόγραμμα των σεμιναρίων που διοργανώνουμε για τον  μήνα ΟκτώβριοΟι εκπαιδεύσεις αναλόγως του σεμιναρίου πραγματοποιούνται είτε δια ζώσης είτε μέσω διαδικτύου  (e-learning) :

103.07  Υποσταθμοί Μέσης Τάσης - Συντήρηση

 

16 - 20 Οκτωβρίου 2023 (24 Δ.Ω.)  elearning 

 

 

103.08  Σχεδίαση με Χρήση του ePLAN Electric

 

18 - 20 Οκτβρίου 2023 (24 Δ.Ω.) 

103.10  ePLAN Electric P8 Advanced

 

18 - 20 Οκτωβρίου 2023 (24 Δ.Ω.) 

101.29  Νομοθεσία Πυρασφάλειας

 

23 - 24 Οκτωβρίου 2023 (8 Δ.Ω.)  elearning 

102.03 Ηλεκτροπνευματικοί Αυτοματισμοί

 

23 - 25 Οτωβρίου 2023 (24 Δ.Ω.)