2310 256353

Αγγελίες ανυψωτικά αυτοκίνητα για εργασίες σε ύψη

ανυψωτικά αυτοκίνητα για εργασίες σε ύψη

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 17 Απριλίου 2021


Ανυψωτικά μηχανήματα  τηλ. 2333023732

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

για ηλεκτρολόγους 

Διατίθεται σε ειδικές τιμές για συναδέλφους ηλεκτρολόγους 18 μ εργασία
Περιοχή κεντρική Μακεδονία

όταν έχετε εργασίες σε μεγάλα ύψη τους καλάτε και έρχονται αμοιβή κατόπιν συνεννόησης μεταξύ σας 

Ανυψωτικά μηχανήματα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας 2333023732  6944-464-212
Λαμπράκη Γρηγορίου 29, Αλεξάνδρειας, 593 00 Αλεξάνδρεια Ημαθίας

Ανυψωτικά μηχανήματα  τηλ. 2333023732

ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΣΗ

για ηλεκτρολόγους 

Διατίθεται σε ειδικές τιμές για συναδέλφους ηλεκτρολόγους 18 μ εργασία
Περιοχή κεντρική Μακεδονία

όταν έχετε εργασίες σε μεγάλα ύψη τους καλάτε και έρχονται αμοιβή κατόπιν συνεννόησης μεταξύ σας 

Ανυψωτικά μηχανήματα, Αλεξάνδρεια Ημαθίας 

  • 2333023732  6944-464-212

  • Λαμπράκη Γρηγορίου 29, Αλεξάνδρειας, 593 00 Αλεξάνδρεια Ημαθίας