2310 256353

Αγγελίες Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων και βιομηχανικού εξοπλισμού για μόνιμη εργασία, πλήρους απασχόλησης.

Ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων και βιομηχανικού εξοπλισμού για μόνιμη εργασία, πλήρους απασχόλησης.

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 1 Ιουνίου 2021


1 6 21 ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνικός (ηλεκτρολόγος εγκαταστάσεων και βιομηχανικού εξοπλισμού) για μόνιμη εργασία, πλήρους απασχόλησης. 

Κείμενο Αγγελίας:

Τεχνική-Εμπορική εταιρεία με έδρα τη Θεσσαλονίκη και αντικείμενο την κατασκευή έργων επεξεργασίας λυμάτων, συναρμολόγηση αντλητικών συγκροτημάτων, γεννητριών και λοιπού βιομηχανικού εξοπλισμού αναζητά Τεχνικό (ηλεκτρολόγο εγκαταστάσεων και βιομηχανικού εξοπλισμού) για μόνιμη εργασία, πλήρους απασχόλησης. 

Αντικείμενο:

 • Υπεύθυνος για την ορθή εγκατάσταση και λειτουργία ηλεκτρολογικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
 • Υπεύθυνος σχεδιασμού και κατασκευής ηλεκτρολογικών πινάκων 
 • Τεχνικός έλεγχος 
 • Διάγνωση βλαβών 
 • Επιδιόρθωση ηλεκτρικών μηχανημάτων 
 • Τηλεφωνική τεχνική υποστήριξη πελατών και συνεργατών 
 • Συμμετοχή στην τακτική συντήρηση μηχανημάτων

Απαραίτητα Προσόντα:

 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον 2-3 χρόνων σε επαγγελματικές ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και κατασκευή πινάκων 
 • Γνώση ηλεκτρολογικού σχεδίου 
 • Δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου 
 • Απόφοιτος σχολής ηλεκτρικών εγκαταστάσεων / ηλεκτρολογίας / ηλεκτρονικής / αυτοματισμών 
 • Δυνατότητα ταξιδιών και διαμονής εκτός έδρας, σπάνια 
 • Γνώσεις Αγγλικής γλώσσας και Η/Υ 

Δεξιότητες/ Προσωπικά χαρακτηριστικά:

 • Προθυμία για συνεργασία και αναζήτηση καινούργιας γνώσης 
 • Ευγένεια 
 • Υπευθυνότητα 
 • Μεθοδικότητα

Επιθυμητά αλλά όχι απαραίτητα προσόντα:

 • Γνώσεις προγραμματισμού (PLC, SCADA, inverter) και εφαρμογών CAD 
 • Εμπειρία σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών

Παροχές:

 • Σταθερός μισθός και ασφάλιση 
 • Πρωινή πενθήμερη και 8ώρη εργασία 
 • Φιλικό και σταθερό περιβάλλον εργασίας 
 • Συνεχής εκπαίδευση και διεύρυνση γνωστικού αντικειμένου 
 • Παρέχεται όλος ο εξοπλισμός για την εργασία και εταιρικό αυτοκίνητο, εντός ωραρίου εργασίας


Τηλέφωνο επικοινωνίας για περαιτέρω πληροφορίες στον  Γραμματέα του Σωματείου μας 6977410806 Φλαμπούτογλου Άρη