2310 256353

Αγγελίες Ζητείται Μηχανολόγος /Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Ζητείται Μηχανολόγος /Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, γνωστής εισαγωγικής/εμπορικής εταιρείας στο τομέα του μηχανολογικού εξοπλισμού της βιομηχανίας επεξεργασίας & συσκευασίας, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Μηχανολόγος /Ηλεκτρολόγος Μηχανικός

Περιγραφή Θέσης

 • Παροχή τεχνικής υποστήριξης σε πελάτες της εταιρείας, για την καλή λειτουργία των μηχανημάτων επεξεργασίας και συσκευασίας τροφίμων
 • Διαχείριση και διεκπεραίωση προσφορών & παραγγελιών ανταλλακτικών καθώς και διαχείριση του τμήματος παρακαταθήκης (αποθήκη)
 • Επισκέψεις σε πελάτες της εταιρείας σε όλη την Ελλάδα για την εγκατάσταση, την επισκευή αλλά και τον έλεγχο των μηχανημάτων
 • Παροχή βοηθείας στο τμήμα πωλήσεων μηχανολογικού εξοπλισμού για την προώθηση μηχανημάτων σε νέους πελάτες  και την διεκπεραίωση νέων παραγγελιών
 • Παροχή βοηθείας στο τμήμα πωλήσεων αναλωσίμων, κυρίως στην διαχείριση της παρακαταθήκης (αποθήκη)

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η ΤΕΙ Μηχανολογίας/Ηλεκτρολογίας/Αυτοματισμού ή άλλου ισοδύναμου εκπαιδευτικού ιδρύματος
 • Επιθυμητή προϋπηρεσία ένα έως δύο (1-2) έτη σε επιχείρηση με ίδιο αντικείμενo
 • Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ και των εφαρμογών του MS-Office
 • Πολύ καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
 • Γνώση της Ιταλικής γλώσσας, θα θεωρηθεί επιπλέον προσόν
 • Γνώση της γλώσσας προγραμματισμού PLC , θα εκτιμηθεί
 • Δυνατότητα ταξιδιών και δίπλωμα αυτοκινήτου
 • Ανεπτυγμένες διαπραγματευτικές και επικοινωνιακές δεξιότητες
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις για άνδρες υποψηφίους

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Εταιρικό αυτοκίνητο για τις εξωτερικές εργασιακές δραστηριότητες
 • Προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον εργασίας
 • Συνεχής εκπαίδευση σε σύγχρονα συστήματα βιομηχανικού εξοπλισμού

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ:

https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000SrWEfUAN&boardName=Greece%20PP%20Adecco&language=el

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.