2310 256353

Αγγελίες Αντιστοίχιση των πτυχίων ΤΕΙ Επαγγελματικά Δικαιώματα …συζήτηση στην Βουλή

Αντιστοίχιση των πτυχίων ΤΕΙ Επαγγελματικά Δικαιώματα …συζήτηση στην Βουλή

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 16 Απριλίου 2021


16-4-21  απο την συζήτηση στην Βουλή για τα επαγγελματικά Δικαιώματα των ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΙ 

Αντιστοίχιση των πτυχίων ΤΕΙ Επαγγελματικά Δικαιώματα …συζήτηση στην Βουλή δείτε το .

https://www.youtube.com/watch?v=1xQWnrJhRrk