Αγγελίες ζητείται ηλεκτρολόγος για εργασία μόνιμη δουλειά

ζητείται ηλεκτρολόγος για εργασία μόνιμη δουλειά

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 22 Φεβρουαρίου 2022


 22 2 22 Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτη της, δημοφιλούς συγκροτήματος πολυτελών καταλυμάτων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Ηλεκτρολόγος Πολυτελούς Συγκροτήματος

(Μύκονος)

Περιγραφή Θέσης

 • Εκτέλεση προληπτικού προγράμματος ελέγχου, παρακολούθησης και συντήρησης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων
 • Φύλαξη και συντήρηση των εργαλείων και μηχανημάτων
 • Τήρηση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας
 • Εξυπηρέτηση των πελατών εφόσον χρειαστεί
 • Εκτέλεση υποστηρικτικών εργασιών στις εγκαταστάσεις

 

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η σχολής Ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης
 • Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον δύο (2) ετών σε θέση Ηλεκτρολόγου
 • Κάτοχος άδειας ασκήσεως επαγγέλματος  
 • Γνώση της αγγλικής γλώσσας 
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες και ευγένεια
 • Ανάληψη πρωτοβουλιών και ανεπτυγμένη ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
 • Εχεμύθεια και εντιμότητα
 • Ικανότητα τήρησης διαδικασιών & προθεσμιών
 • Ομαδικό πνεύμα συνεργασίας

Παροχές Εταιρείας

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών 
 • Παροχή διαμονής
 • Ευχάριστο περιβάλλον εργασίας και εκπαίδευση

 

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ: https://springprofessional.secure.force.com/jobboard/QuickApplyToJob?JobId=a0W4I00000VctlBUAR&boardName=Greece%20Staffing%20Adecco&language=el

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.