Αγγελίες 15 5 23 Προσφορά εργασίας

15 5 23 Προσφορά εργασίας

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 15 Μαϊου 2023


ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΒΑΡΔΙΑΣ - ΑΘΗΝΑ

 

Η IPEL ΑΕΤΕ με έδρα το Π. Φάληρο,  έχει ως αντικείμενο τη διαχείριση και ηλεκτρολογική συντήρηση εγκαταστάσεων και κτιρίων.

Κύριες Αρμοδιότητες:

•             Παρακολούθηση και έλεγχος Καλής Λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε κεντρικό κτίριο

        γραφείων στην Αθήνα. 8ωρη εργασία.

 Απαιτούμενα Προσόντα:

•             Άδεια Εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου ή τεχνίτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας και βεβαίωση Αναγγελίας  (Π.Δ

        108/2013).

•             Κατοχή άδειας οδήγησης ΙΧ.

•             Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

•             Μόνιμος κάτοικος Αθηνών.

Τι προσφέρουμε:

•             Εκπαίδευση.

•             Ικανοποιητικό πακέτο αποδοχών.

•             Άριστο περιβάλλον εργασίας.

 

 

__________________________

 

Όνομα: ΕΛΕΝΗ ΚΑΦΦΕΤΖΑΚΗ

Τηλέφωνο: 2109719180 - 6978444117

Email: kaffetzaki@ipel.gr