2310 256353

Αγγελίες 3 Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων στην Ολλανδία

3 Ηλεκτρολόγοι Εγκαταστάσεων στην Ολλανδία

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 23 Απριλίου 2019


Τεχνική εταιρεία στην Ολλανδία ζητεί 3 Ηλεκτρολόγους Εγκαταστάσεων. Τόπος εργασίας: Area Rotterdam, Shell Pernis.