Αγγελίες Συντηρητής/τρια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (Κόρινθος)

Συντηρητής/τρια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (Κόρινθος)

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020


Η Adecco HR είναι η μεγαλύτερη εταιρεία παροχής υπηρεσιών ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως και πιστοποιημένη στην Ελλάδα, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 9001:2015, στους τομείς εύρεσης και επιλογής προσωπικού και προσωρινής απασχόλησης. H Adecco, για λογαριασμό πελάτης της, γνωστής βιομηχανίας παραγωγής υλικών συσκευασίας τροφίμων, αναζητά ένα (1) άτομο για τη στελέχωση της παρακάτω θέσης:

Συντηρητής/τρια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων (Κόρινθος)

Περιγραφή Θέσης

 • Υποστηρίζει στην επίλυση έκτακτων βλαβών και στις βελτιώσεις λειτουργίας των μηχανών παραγωγής
 • Συντηρεί τις μηχανές παραγωγής και διασφαλίζει τη διατήρησή τους εντός προδιαγραφών
 • Προτείνει καινοτόμες λύσεις με σκοπό τη βελτιστοποίηση της λειτουργίας του βιομηχανικού εξοπλισμού
 • Ελέγχει τις ελλείψεις ανταλλακτικών και εξαρτημάτων  

Προφίλ Υποψηφίου

 • Απόφοιτος/η ΕΠΑΛ/ ΙΕΚ/ ΤΕΙ μηχανολογίας ή τεχνικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός (1) έτους σε αντίστοιχη θέση συντηρητή
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Δυνατότητες εργασίας σε βάρδιες
 • Ικανότητες επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Υπευθυνότητα και ακεραιότητα
 • Ικανότητα αναλυτικής σκέψης και επίλυσης προβλημάτων

Παροχές Εταιρείας

 • Σύμβαση αορίστου χρόνου
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Σύγχρονο και δυναμικό εργασιακό περιβάλλον

Για υποβολή βιογραφικού σημειώματος παρακαλούμε πατήστε εδώ:

http://www.adecco.gr/jobs/job/a0W4I00000SGlZYUA1

Μετά τη συλλογή και αξιολόγηση των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψηφίους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Για περισσότερες θέσεις εργασίας επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας www.adecco.gr και καταχωρίστε το βιογραφικό σας σημείωμα στη βάση μας. Για την καταχώριση του βιογραφικού σας στη βάση της Adecco προτείνεται η χρήση του Google Chrome.

Όλες οι αιτήσεις θεωρούνται απόλυτα εμπιστευτικές.