Αγγελίες ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

ΖΗΤΕΙΤΑΙ Τεχνίτης Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 22 Ιουνίου 2019


Η ENGIE Hellas, καταξιωμένη εταιρεία στους τομείς ενεργειακών υπηρεσιών και διαχείρισης – συντήρησης τεχνικών εγκαταστάσεων με ταχεία ανάπτυξη στην Ελλάδα, αναζητά για άμεση απασχόληση στην περιοχή της Αττικής:

22-6-19

Τεχνίτη Ηλεκτρολόγο Μηχανικό Τ.Ε.

 

Για εργασίες συντήρησης, επισκευής και μικρής έκτασης κατασκευής ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων.

 

Καθήκοντα Υποψηφίου:

Ο υποψήφιος θα πρέπει να είναι ικανός να εκτελεί αυτοτελώς εργασίες Α’ και Δ’ ειδικότητας 2ης ομάδας σε:

  • Συντήρηση, λειτουργία και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων Χαμηλής Τάσης (φωτισμός – κίνηση) και Μέσης Τάσης (υποσταθμός).
  • Συντήρηση, λειτουργία και αποκατάσταση βλαβών εγκαταστάσεων ανελκυστήρων.
  • Καθημερινή επιθεώρηση εγκαταστάσεων.
  • Εντοπισμός προβλημάτων σε θέματα ορθής λειτουργίας των συστημάτων και αποκατάσταση βλαβών.
  • Συμμετοχή στην επιλογή των απαραίτητων υλικών για την εκτέλεση των εργασιών.
  • Τήρηση κανόνων υγιεινής και ασφάλειας στον τομέα αρμοδιότητάς του.

 

Απαραίτητα προσόντα: