Αγγελίες Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων στην Μύκονο

Ηλεκτρολόγος Εγκαταστάσεων στην Μύκονο

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 23 Απριλίου 2019


Η εταιρεία "Arclight" αναζητά Ηλεκτρολόγο, με πολυετή εμπειρία σε ηλεκτρικές εφαρμογές (Εγκαταστάσεις).

Απαραίτητα Προσόντα: Πτυχίο Ηλεκτρολόγου, τουλάχιστον 5ετή εμπειρία, Γνώση Αγγλικής γλώσσας, Κάτοχος διπλώματος αυτοκινήτου, Ευχέρεια λόγου, υπευθυνότητα και ικανότητα λήψης πρωτοβουλιών.

Βασικό στοιχείο η δυνατότητα μόνιμης διαμονής στη Μύκονο