Νέα / Άρθρα ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

ΕΝΤΥΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΝΕΑ Υ.Δ.Ε

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011


 

   ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.

Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 5492/95  ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΛΑΛΗ 56-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ Τ.Κ  54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΤΗΛ:2310-256353              e-mail: info@hlektrologoi-tei.gr    www.hlektrologoi-tei.gr

 

 

 

 

 

 

Έντυπο  ενημέρωσης.

 

Γενικά:

Από  1 Νοεμβρίου 2011 , ισχύει και εφαρμόζεται ο Νόμος-ΦΕΚ 844/16-05-2011  που αναφέρεται στον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Η νέα Υπεύθυνη δήλωση Ηλεκτρολόγου που κατατίθεται στη ΔΕΗ, συνοδεύεται  από τα εξής πέντε έγγραφα.

1. -Το βασικό έντυπο  της νέας  Υπεύθυνης δήλωσης Ηλεκτρολόγου

 

 

 2.-Το Μονογραμμικό εγκατάστασης                4.- Το Πρωτόκολλο ελέγχου                                

 3. -Το Μονογραμμικό πινάκων                          5.- Την  Έκθεση παράδοσης

 

Για την  σύνταξη των ανωτέρω εγγράφων, ο Νόμος απαιτεί  από τον Ηλεκτρολόγο να κάνει δύο βασικά πράγματα:

 

Ø  1ον. Επισκόπηση – αυτοψία στο χώρο

 

Ø  2ον. Μετρήσεις με  ειδικό - ηλεκτρονικό όργανο

 

Με την Επισκόπηση – αυτοψία στο χώρο γίνεται  καταγραφή τυχόν ελλείψεων στην  ηλεκτρολογική  εγκατάσταση.(π.χ. πρέπει να  υπάρχει αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης στον γενικό πίνακα.) και στην  περίπτωση που υπάρχουν κακοτεχνίες και ελλείψεις ,  για να προχωρήσει η διαδικασία της έκδοσης του πιστοποιητικού, θα πρέπει πρώτα να αποκατασταθούν.

 

Με τις  Μετρήσεις στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση γίνονται μετρήσεις  α)της τάσης β) της συνέχειας αγωγών προστασίας γ) της αντίστασης μόνωσης δ) των διατάξεων διαφορικού ρεύματος  και  ε) της αντίσταση γείωσης και βρόγχου σφάλματος.

 

Δεν εκδίδονται πιστοποιητικά χωρίς έλεγχο και χωρίς να πληρούν τις απαιραίτητες τεχνικές προδιαγραφές.

Οι συνηθέστερες περιπτώσεις για την έκδοση πιστοποιητικών ηλεκτρολόγου είναι η αλλαγή ονόματος –επανασύνδεση –αλλαγή τιμολογίου- νυχτερινό –νέα ηλεκτροδότηση.

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 26 Δεκεμβρίου 2011