Νέα / Άρθρα Έντυπα αιτήσεων - δικαιολογητικά για Βεβαιώσεις Αναγγελίας, τις άδειες και τις εγγραφές στα μητρώα

Έντυπα αιτήσεων - δικαιολογητικά για Βεβαιώσεις Αναγγελίας, τις άδειες και τις εγγραφές στα μητρώα

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020


 Έντυπα αιτήσεων - δικαιολογητικά για Βεβαιώσεις Αναγγελίας, τις άδειες και τις εγγραφές στα μητρώα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΤΕΙ
http://www.anaptixi.gov.gr/site/categories/na_structure/p-attikis/na-athinon-central/information/licence_proc/APOFITI_TI.csp

Στην ενότητα αυτή μπορείτε να βρείτε έντυπα αιτήσεων και δικαιολογητικά για τις Βεβαιώσεις Αναγγελίας, τις άδειες φυσικών προσώπων και τις εγγραφές στα μητρώα, που χορηγεί η Υπηρεσία μας


Συνημμένα αρχεία
•    1. Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση   (μέγεθος: 157,47 kb)
•    2. Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ - Δυνατότητες αναγγελίας δραστηριοτήτων   (μέγεθος: 85,48 kb)
•    3. Μηχανολόγοι ΤΕΙ - Δυνατότητες αναγγελίας δραστηριοτήτων   (μέγεθος: 86,93 kb)
•    4. Δικαιολογητικά για Βεβαίωση Αναγγελίας Ηλεκτρολογικού Τομέα   (μέγεθος: 75,49 kb)
•    5. Δικαιολογητικά για Βεβαίωση Αναγγελίας Μηχανολογικού Τομέα   (μέγεθος: 78,63 kb)
•    6. Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ - Δικαιολογητικά και αίτηση Άδειας Β' Τάξης   (μέγεθος: 84,37 kb)
•    7. Ηλεκτρολόγοι ΤΕΙ - Δικαιολογητικά και αίτηση Άδειας Α' Τάξης   (μέγεθος: 85,11 kb)
•    8. Μηχανολόγοι ΤΕΙ - Δικαιολογητικά και αίτηση για Εγγραφή στα Μητρώα Ανώτερων Τεχνικών Σχολών   (μέγεθος: 101,57 kb)
•    9. Δικαιολογητικά για Άδεια Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α' Ειδικότητας 3ης ή 4ης ομάδας   (μέγεθος: 121,30 
 

Συννημμένα αρχεία:

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020