Νέα / Άρθρα Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Προσλήψεις στο ΔΕΔΔΗΕ

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021


3-6-2021

Πλήρωσης εκατό (100) θέσεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου

Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στη Διεύθυνση

Ειδικών Εγκαταστάσεων Δικτύου (ΔΕΕΔ)

 

https://www.deddie.gr/media/11273/%cf%80%cf%81%ce%bf%ce%ba%ce%b7%cf%81%cf%85%ce%be%ce%b7-%ce%b4%ce%b5%ce%b4%ce%b4%ce%b7%ce%b5-1_2021-%cf%80%cf%81%ce%bf%cf%83-%ce%b4%ce%b7%ce%bc%ce%bf%cf%83%ce%b9%ce%b5%cf%85%cf%83%ce%b7.pdf

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 3 Ιουνίου 2021