Νέα / Άρθρα άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολογου

άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Τεχνολόγου Ηλεκτρολογου

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 20 Ιουλίου 2021


Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ)        2313 325515

ΠΚΜ Γενικά

Επικοινωνία

 

Επικοινωνία


Σημείωση: Στον Κατάλογο Προσωπικού, για να επικοινωνήσετε με τον υπάλληλο που σας ενδιαφέρει μέσω email, αντικαταστήσετε τη λέξη "στο" με το σύμβολο "@".

Επικοινωνία

 

 

 

Φόρμα Επικοινωνίας

 

Kατάλογος Yπηρεσιών

 

Κατάλογος Προσωπικού

 

 

 

 

Τμήμα Επαγγελμάτων (ΠΚΜ)

 

Υπάγεται σε

Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ)

Προϊστάμενος

Παπαπαναγιώτου Στέργιος - Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων (ΠΚΜ) \ Τμήμα Επαγγελμάτων (ΠΚΜ)

Διεύθυνση

26ης Οκτωβρίου 64

Περιοχή

Φιξ

TK

546 27

Πόλη

Θεσσαλονίκη

Περιγραφή

Το Τμήμα Επαγγελμάτων είναι αρμόδιο ιδίως για την έκδοση, τον έλεγχο και τη χορήγηση όλων των αδειών άσκησης επαγγέλματος που προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία. Επιπλέον είναι αρμόδιο για την υποστήριξη και το συντονισμό των αντίστοιχων Τμημάτων των περιφερειακών υπηρεσιών, τον έλεγχο και την παρακολούθηση όλων των διοικητικών και τεχνικών θεμάτων, καθώς και θεμάτων προγραμματισμού και διενέργειας εξετάσεων που αφορούν στα τεχνικά επαγγέλματα με σκοπό την οριζόντια και ομοιογενή εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας σε επίπεδο Περιφέρειας και την ορθή υλοποίηση των γενικών κατευθύνσεων των αρμόδιων Υπουργείων.

Τηλέφωνο1

2313 325515

 

Κατάλογος Προσωπικού

 

Επώνυμο

Όνομα

Τίτλος

Τηλέφωνο

Email

Αλιόγκας

Θεόδωρος

Εισηγητής

2313325569

T.Aliogas στο pkm.gov.gr

Κιουρτσίδης

Γρηγόριος

Εισηγητής

2313 325512

G.Kiourtsidis στο pkm.gov.gr

Λεμονής

Κωνσταντίνος

Εισηγητής

2313 325445

K.Lemonis στο pkm.gov.gr

Παπαπαναγιώτου

Στέργιος

Προϊστάμενος Τμήματος

2313 325515

S.Papapanagiotou στο pkm.gov.gr

 

    

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 20 Ιουλίου 2021