Νέα / Άρθρα Ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα σήμερα: πόσο ασφαλείς είμαστε;-τι να γνωρίζουμε

Ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα σήμερα: πόσο ασφαλείς είμαστε;-τι να γνωρίζουμε

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 24 Αυγούστου 2021


 

Του Χρήστου Ψήττα,

Ηλεκτρολόγου – Μηχανικού – Πραγματογνώμονα, Προέδρου του Συλλόγου Ηλεκτρολόγων Μηχανολόγων Μηχανικών τ.ε. Δυτικής Ελλάδας (ΣΗΜΤΕΔΕ)

psittas@gmail.com

Ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα σήμερα: Πόσο ασφαλείς είμαστε; Ατυχήματα – Δυστυχήματα – Συνέπειες – Προτάσεις. Το συγκεκριμένο άρθρο έχει σκοπό την ενημέρωση του κοινού αλλά και των επαγγελματιών του κλάδου για θέματα ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αλλά και την ανάγκη ευαισθητοποίησης, όσον αφορά στα μέτρα ασφαλείας, που πρέπει να τηρούνται καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών, οι οποίες έχουν να κάνουν με το ηλεκτρικό ρεύμα άμεσα ή έμμεσα.

Το πρόσφατο δυστύχημα ηλεκτροπληξίας που συνέβη στη Ζάκυνθο έγινε αφορμή για περαιτέρω προβληματισμούς για καλύτερη ενημέρωση και για εντονότερη επαγρύπνηση και έγινε η αιτία για το άρθρο αυτό.

22 Αυγούστου 2021: Τραγωδία στη Ζάκυνθο: 12χρονο πέθανε από ηλεκτροπληξία την ώρα που έπαιζε: Το άτυχο παιδάκι έπαιζε μαζί με τους φίλους του, δίπλα από το σπίτι του, όταν πήγε να κρυφτεί πίσω από τις εγκαταστάσεις κλιματιστικών ξενοδοχείου. Δυστυχώς κάποιο απ’ αυτά είχε διαρροή ρεύματος και όταν το παιδί ακούμπησε πάνω συνέβη το μοιραίο. Τρία άτομα συνελήφθησαν από την Αστυνομία για τον θάνατο του 9χρονου παιδιού από ηλεκτροπληξία στη Ζάκυνθο. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το κατώφλι του εισαγγελέα θα περάσουν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου, ένας ηλεκτρολόγος και ένας ψυκτικός.

Σήμερα, η ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία σε συνδυασμό με τα νομοθετημένα πρότυπα για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις παρέχουν ένα πολύ καλό επίπεδο ηλεκτρικής ασφαλείας, εφόσον βέβαια όλα αυτά εφαρμόζονται πραγματικά και σωστά. Όμως η σωστή εφαρμογή τους εξαρτάται από δύο βασικούς παράγοντες:

-Από τον εκάστοτε επαγγελματία του κλάδου ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα γνωρίζει και να τα τηρεί ώστε να προκύπτει η απαιτούμενη ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κάθε περίπτωσης.

-Από τον ιδιοκτήτη ή χρήστη κάθε ηλεκτρικής εγκατάστασης, ο οποίος πρέπει να γνωρίζει τις επικινδυνότητες, να γνωρίζει τις ευθύνες του και να φροντίζει για την συντήρηση και τον τακτικό επανέλεγχο της εγκατάστασης του ώστε να διατηρείται η ηλεκτρική της ασφάλεια στο μέγιστο δυνατό βαθμό.

Όμως οι Νόμοι, οι Κανόνες, οι Έλεγχοι και Επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων δεν αρκούν εάν δεν πάρουμε σοβαρά την λέξη «Ηλεκτρικό ρεύμα» και τι κινδύνους μπορεί να εγκυμονεί.

Αν και οι κίνδυνοι αυτοί είναι γνωστοί, δυστυχώς γίνονται επίκαιροι μόνο μετά από ατυχήματα, όπως τραυματισμοί ή πυρκαγιές από ηλεκτρικά αίτια ή από δυστυχήματα όπως η θανατηφόρα ηλεκτροπληξία που αναφέρθηκε παραπάνω.

Nομοθεσία

Ελληνική ισχύουσα νομοθεσία για την ηλεκτρική ασφάλεια έχουμε αρκετή.

Μερικά παραδείγματα της νομοθεσίας αυτής είναι παρακάτω:

 • ΚΥΑ 08/2006
 • Φ. 7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ 470Β’/5.3.2004)
 • Υπ’ αριθμ. Φ. Α’ 50/12081/642 (ΦΕΚ 1222/Β’/5.9.2006)
 • Υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ 470/Β’/5.3.2004)
 • Υπ’ αριθμ. Φ.7.5/1816/88/27.2.2004 (ΦΕΚ 470/Β’/5.3.2004)
 • Υπ’ αριθμ. 3046/304/ 3.2.1989 (ΦΕΚ 59Δ’/1989)
 • ΦΕΚ_3656Β_17102017
 • KYA 1222 – 2006
 • ΦΕΚ 844 B 05 2011 YDE
 • ΦΕΚ 187Α_ΠΔ99_05112018
 • ΦΕΚ_4825Β_24_12_2019 RCD
 • ΦΕΚ_Β_2776_15-10-2012
 • Κλπ.

Η διαπίστωση όμως είναι ότι δυστυχώς ακόμα και σήμερα δεν είμαστε πλήρως ενημερωμένοι (επαγγελματίες εμπλεκόμενοι με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και μη ) σχετικά με την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αλλά και με την ασφαλή εγκατάσταση και ηλεκτρικό έλεγχο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού. Αυτά απαιτούν συνεχή ενημέρωση από όλους αλλά και διαρκή έλεγχο και επανέλεγχο της τήρησης τους από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς.

Από τα ατυχήματα και τα δυστυχήματα, τα οποία βλέπουμε καθημερινά να συμβαίνουν λόγω κακής κατασκευής ή πλημμελούς συντήρησης εγκαταστάσεων σε πολλούς χώρους, μάλλον η πολιτεία θα πρέπει να θεσπίσει αλλά και να επιβάλλει αυστηρότερους ακόμα κανόνες περί ελέγχου όλων των εγκαταστάσεων (ιδιωτικών & δημοσίων χώρων) αλλά και των εργασιών, που έχουν σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα.

 

Οι ιδιοκτήτες – χρήστες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων θα πρέπει να ενημερώνονται τακτικά από τους επαγγελματίες του ηλεκτρολογικού κλάδου αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει και οι πάροχοι του ηλεκτρικού ρεύματος να ενημερώνουν ανά τακτά διαστήματα για την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Τα επαγγελματικά σωματεία ηλεκτρολόγων, μηχανολόγων, υδραυλικών, ψυκτικών, κλπ αλλά και τα επιμελητήρια θα πρέπει να διοργανώνουν ειδικά σεμινάρια και ημερίδες προς ενημέρωση των μελών τους για θέματα ηλεκτρικής ασφάλειας και εναρμόνισης με την ισχύουσα ηλεκτρολογική νομοθεσία. Επίσης θα πρέπει να διαχωρίζονται στατιστικά οι ηλεκτροπληξίες και τα ατυχήματα που προκύπτουν από τα ηλεκτρικά δίκτυα μεταφοράς και διανομής σε σχέση με αυτά που συμβαίνουν στις κτηριακές υποδομές ώστε να έχουμε ξεκάθαρη εικόνα και να δίνονται οι ανάλογες διευκρινήσεις αλλά και κατευθυντήριες οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια των πολιτών και των εργαζομένων.

Κυρίως δε μέλημα του καθενός είναι να ενημερώνεται από τους ειδικούς του κλάδου για την ασφάλεια της εγκατάστασής του και πώς να την χρησιμοποιεί με τον καλύτερο και ασφαλέστερο τρόπο.

Ιδίως οι επαγγελματίες του κλάδου θα πρέπει να ενημερώνουν συστηματικά τους ιδιοκτήτες – χρήστες των εγκαταστάσεων για την ασφαλή αλλά και κανονική χρήση της ηλεκτρομηχανολογικής εγκατάστασης τους. Ιδιαίτερη βαρύτητα ενημέρωσης πρέπει να δίδεται στον ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ επανέλεγχο αυτής για την διαπίστωση και την διατήρηση της ασφαλούς λειτουργία της.

Οι ιδιοκτήτες και οι χρήστες των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων είναι ΣΥΝΥΠΕΥΘΥΝΟΙ με βάση την ισχύουσα νομοθεσία για την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων τους. Για αυτή την συνυπευθυνότητα πρέπει να συνυπογράφουν μαζί με τον ελεγκτή ηλεκτρολόγο το ή τα πρωτόκολλα ελέγχου και την έκθεση παράδοσης στην Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) σε κάθε έλεγχο ηλεκτρικής εγκατάστασης.

Ένας ακόμα τομέας από τον οποίον προκύπτουν ατυχήματα ή δυστυχήματα από ηλεκτρικά αίτια είναι η διενέργεια ηλεκτρολογικών εργασιών. Για την αποφυγή τους πρέπει να λαμβάνονται συγκεκριμένα μέτρα προστασίας και να γίνονται συγκεκριμένοι έλεγχοι.

Ενδεικτικά στάδια του ελέγχου της ασφάλειας σε εργασίες που έχουν σχέση με το ηλεκτρικό ρεύμα είναι:

1)             Αναγνώριση των κινδύνων

2)             Εκτίμηση των κινδύνων

3)             Έλεγχος των κινδύνων

–      Πριν από οποιαδήποτε εργασία απενεργοποιούμε όλα τα κυκλώματα, σημειώνουμε, ελέγχουμε για δεύτερη φορά.

–               Εκπαιδεύουμε τους εργαζομένους για την ασφαλή άσκηση των καθηκόντων τους.

–               Χρησιμοποιούμε πάντα τα μέτρα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ).

–               Δεν χρησιμοποιούμε σπρέι, λιπαντικά, κλπ όμοια υλικά σε ηλεκτροφόρες διατάξεις.

Ενδεικτικά στάδια του ελέγχου της ασφάλειας σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις:

1)             Εκτεθειμένα ηλεκτρικά τμήματα της εγκατάστασης.

2)             Εναέρια ηλεκτρικά καλώδια.

3)             Καλώδια χωρίς την απαιτούμενη μηχανική προστασία ή προστασία από διάβρωση.

4)             Ελαττωματική μόνωση καλωδίων.

5)             Συστήματα και συσκευές χωρίς γείωση.

6)             Κακή γείωση της εγκατάστασης.

7)             Φορτωμένα ηλεκτρικά κυκλώματα.

8)             Εγκαταστάσεις σε υγρούς χώρους.

9)             Αναγνώριση και χειρισμός όλων των κυκλωμάτων.

10)          Έλεγχος καλής λειτουργίας του/των ρελέ διαφυγής και κάλυψη όλης της εγκατάστασης.

 

Επιπτώσεις του ηλεκτρικού ρεύματος* στο ανθρώπινο σώμα

‘Ενταση ρεύματος Αντίδραση
1 mΑ Αμυδρό μυρμήγκιασμα
5 mΑ Ενοχληιικό αλλά όχι ειιώδυνο αίσθημα, ανεκτό αιιό ιους  περισσότερους ανθρώιιους. Τραυματισμοί όμως είναι δυνατόν να πρσκληθούν από έντονες ακούσιες κινήσεις.
6-25 mΑ (γυναίκες)**

 

9-30 mA (άνδρες)

Επώδυνο αίσθημα. Χάσιμο του μυικού ελέγχου. Είναι δυνατόν να προκληθεί ακούσια μυική σύσπαση με αποτέλεσμα να μην μπορούν να αφήσουν αντικείμενα που πιθανόν κρατούν.
50-150 mA Ιδιαίτερα επώδυνο αίσθημα, αναπνευστική ανακοπή, εντονότατες μυϊκές συσπασεις. Οι προασγωγοί μύες συσπώνται, ενώ οι απαγωγοί εκτείνονται βίαια. Πιθανότητα θανάτου
1-4, 3A Κολπική μαρμαρυγή (διαταράσσεται η καρδιακή λειτουργία). Μυϊκές ουσπάσεις, καταστροφή νεύρων. Πιθανός θάνατος
10A Η καρδιά σταματα, σοβαρά εγκαύματα. Θάνατος σχεδόν βέβαιος.
*Οι επιπτώσεις αναφέρονται σε τάσεις μικρότερες των 600V. Υψηλότερες τάσεις επιφέρουν επιπλέον σοβαρά εγκαύματα.

 

**Οφείλεται σε διαφορές στο μυϊκό κα λιπώδη ιστό μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Tαυτότητα κτηρίου

Με βάση την πρόσφατη νομοθεσία περί δημιουργίας ταυτότητας κτηρίου ίσως θα έπρεπε η πολιτεία να επιβάλλει την καταγραφή της εγκατάστασης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων των κτηρίων (θέση ηλεκτρικών πινάκων, συσκευών & μηχανημάτων ) και τον έλεγχο ασφαλής λειτουργίας αυτών από τον αντίστοιχο έχοντα τα νόμιμα δικαιώματα επαγγελματία του κλάδου σε ειδικό έντυπο καταγραφής ως προϋπόθεση για την έκδοσή της.

Άλλη μία πρόταση που είναι στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων καιρό τώρα είναι οι επιθεωρητές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, η οποία ακόμα είναι υπό συζήτηση με τους αρμόδιους φορείς.

Αλλά πριν φτάσουμε ως εκεί ή να μη φτάσουμε στο να ελέγχει ο ελεγκτής τον ελεγκτή θα πρέπει να γίνουμε ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ όλοι μας όσοι εμπλεκόμαστε με τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

 

-Εν κατακλείδι … λέμε ότι ΑΓΝΟΙΑ της νομοθεσίας δε νοείτε από κανέναν, (επαγγελματία και χρήστη).

-Ζητάμε επανέλεγχο της εγκατάστασής μας ανά τακτά χρονικά διαστήματα από τον αντίστοιχο έχοντα τα νόμιμα δικαιώματα επαγγελματία. Αν δεν γνωρίζουμε πότε πρέπει να γίνει επανέλεγχος, το μαθαίνουμε εύκολα από εφαρμογή που υπάρχει στην ιστοσελίδα του ΔΕΔΔΗΕ δείτε εδώ

-Εάν παρατηρήσουμε οτιδήποτε μας ανησυχεί ή μας δημιουργεί υπόνοιες στην ηλεκτρική μας εγκατάσταση καλούμε πάντα τον έχοντα τα νόμιμα δικαιώματα ελέγχου ηλεκτρολόγο και δεν επεμβαίνουμε μόνοι μας.

-Μια ασφαλής ηλεκτρική εγκατάσταση κατασκευάζεται με βάση κανονισμούς και πρότυπα μόνο από έχοντες τα νόμιμα δικαιώματα εγκαταστάτες.

-Μία ηλεκτρική συσκευή ακόμα και καλής κατασκευής, με σήματα ποιότητας, μπορεί να γίνει επικίνδυνη αν συνδεθεί σε μια μη ασφαλή ηλεκτρική εγκατάσταση.

-Στην ηλεκτρική μας εγκατάσταση δεν πρέπει να γίνονται επεμβάσεις, προσθήκες και αλλαγές παρά μόνο από τον έχοντα τα νόμιμα δικαιώματα σύμφωνα με τη νομοθεσία.

 

Λίστα περιστατικών 2011-2021 σε όλη την Ελλάδα 

Παρακάτω σας αναφέρω όσες περιπτώσεις βρήκα και έχουν καταγραφεί έως σήμερα με ατυχήματα ή δυστυχήματα από ηλεκτροπληξία σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με σκοπό την ευαισθητοποίηση όλων μας στο συγκεκριμένο ζήτημα.

Πολλές περιπτώσεις ανακτήθηκαν από το site του εξαίρετου συνάδελφου κ. Γιώργου Σαρρή (www.sarrisg.gr), ο οποίος χρόνια τώρα φροντίζει να ενημερώνει το κοινό και τους επαγγελματίες τους Ελληνικού ηλεκτρολογικού κλάδου για τα θέματα των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων. δείτε εδώ

25.07.2021    Τραγωδία σε ξενοδοχείο στα Χανιά: Πέθανε 37χρονος εργαζόμενος από ηλεκτροπληξία

Ένας 37χρονος εργαζόμενος σε ξενοδοχείο στον Καβρό Αποκορώνου υπέστη, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ηλεκτροπληξία με συνέπεια να χάσει τη ζωή του. Μάλιστα, στο σημείο έφτασε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ωστόσο η επέμβαση των διασωστών δεν κατέστη δυνατόν να κρατήσουν στη ζωή τον άτυχο άνδρα.

21.07.2021    Τραγωδία σε μπάρ στη Θεσσαλονίκη, Πέθανε γνωστός Dj από ηλεκτροπληξία

Σύμφωνα με το thestival.gr ο 48χρονος μετέβη χθες το απόγευμα στο μπαρ όπου εργαζόταν, επί της οδού Καρατάσου στο κέντρο της πόλης, και στην προσπάθειά του να συνδέσει ένα καλώδιο έπαθε ηλεκτροπληξία, με αποτέλεσμα να χάσει τις αισθήσεις του. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που μετέφερε τον 48χρονο στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Με εντολή εισαγγελέα το κατάστημα σφραγίστηκε και οι παρόντες στο συμβάν μεταφέρθηκαν στην αστυνομία για καταθέσεις. δείτε εδώ

12.03.2021    Ανήλικη μαθήτρια κεραυνοβολήθηκε από γυμνά καλώδια κολώνας στον Άγιο Παντελεήμονα

Σύμφωνα με φίλο της οικογένειας της 12χρονης, η κοπέλα καθόταν δίπλα στην κολώνα, η οποία είχε εκτεθειμένα καλώδια. Η μαθήτρια την έπιασε με το ένα χέρι ενώ το άλλο ακουμπούσε σε σιδερένιο κάγκελο. Το κοριτσάκι έχασε τις αισθήσεις του και του γύρισε η γλώσσα. Ευτυχώς, η επέμβαση των φίλων της ήταν άμεση. Η κοπέλα διακομίστηκε στο νοσοκομείο – «Το κορίτσι ζει από θαύμα», λέει ο δικηγόρος της οικογένειας: δείτε εδώ

25.10.2019    Κύπρος: Στο νοσοκομείο 14χρονος από ηλεκτροπληξία σε σχολείο

Σύμφωνα με τον Διευθυντή της Παιδιατρικής Κλινικής του Μακάρειου Νοσοκομείου, Δρ Αβραάμ Ηλία, ο 14χρονος ανέφερε ότι την Πέμπτη πήγε στις τουαλέτες του σχολείου του και, στην προσπάθειά του να ανάψει το φως, υπέστη ηλεκτροπληξία. δείτε εδώ

17.08.2019    Πήλιο: 10χρονος υπέστη ηλεκτροπληξία από κολόνα φωτισμού – Σώθηκε από θαύμα

Παρολίγον το συμβάν να καταλήξει σε τραγωδία στη Μηλίνα Πηλίου, όταν ένα 10χρονο παιδί υπέστη ηλεκτροπληξία, αγγίζοντας εκτεθειμένα καλώδια από κολόνα δημοτικού φωτισμού, στην προβλήτα του χωριού! Γιατρός που βρισκόταν τυχαία στο σημείο παρενέβη, προκειμένου να σώσει το παιδί ενώ κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε το μικρό παιδί και το μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου. Το παιδί είναι καλά στην υγεία του ενώ έντονες ήταν οι διαμαρτυρίες των παρευρισκομένων για την κατάσταση που βρισκόταν η κολόνα φωτισμού καθώς αποτελεί κίνδυνο, ειδικά για τα παιδιά.

05.01.2019    Λάρισα- Τραγωδία… Από ηλεκτροπληξία πέθανε ο 22χρονος στη Λάρισα δείτε εδώ

20.12.2018     Καπαριανά Ηρακλείου- Τραγωδία στη Μεσαρά – Σκοτώθηκε 60χρονος που «κεραυνοβολήθηκε» από ρεύμα:δείτε εδώ

05.10.2018     Νιοχώρι Μεσολογγίου- 38χρονος νεκρός από ηλεκτροπληξία όταν έπλενε το αυτοκίνητο του δείτε εδώ

02.09.2018     Ροδόπη Πέθανε από ηλεκτροπληξία μπροστά στην σύζυγο και την κόρη του δείτε εδώ

22.07.2018     Λαγανάς Ζακύνθου 31χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

09.07.2018     Κάλυμνος Ηλεκτροπληξία σε 59χρονο συμβασιούχο της ΔΕΥΑ Καλύμνου δείτε εδώ

10.06.2018     Ροδόπη Νεκρός από ηλεκτροπληξία 58χρονος δείτε εδώ

12.03.2108 Ναύπακτος σοκ έχει προκαλέσει ο θάνατος επιχειρηματία στο κέντρο της Ναυπάκτου δείτε εδώ

05.03.2018     Θεσσαλονίκη Νεκρός 43χρονος από ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

27.02.2018     Πάτμος Βρέφος εκτός κινδύνου μετά από ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

18.12.2017     Στεφανοβίκειο Μαγνησίας – Τρίχρονο κορίτσι έπαθε ηλεκτροπληξία παίζοντας με πρίζα δείτε εδώ

23.10.2017     Κρήτη, Άγιος Νικόλαος – Νεκρός εργάτης από ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

05.10.2017     Σέρρες Σε κρίσιμη κατάσταση 7χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

14.07.2017     Χαλκιδική Ηλεκτροπληξία εργαζομένου σε πρατήριο καυσίμων δείτε εδώ

28.06.2017     Αρχαία Νεμέα Νεκρός 39χρονος από ηλεκτροπληξία την ώρα που κούρευε το γκαζόν δείτε εδώ

06.04.2017     Λάρισα – Σοκ στο κέντρο της Λάρισας: Νεκρός άνδρας από ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

20.12.2016     Ηράκλειο Έκλεψαν τη γείωση και προκάλεσαν ηλεκτροπληξία! δείτε εδώ

23.08.2016     Ρέθυμνο Νεκρός 22χρονος – Κεραυνοβολήθηκε από ρεύμα δείτε εδώ

12.08.2016     Σαγέϊκα Αχαϊας Θρήνος για τον 35χρονο που υπέστη ηλεκτροπληξία και πέθανε – Πατέρας 4 παιδιών! δείτε εδώ

07.08.2016     Πάτρα Οκτάχρονη υπέστη ηλεκτροπληξία από αυτοσχέδια καλωδίωση δείτε εδώ

13.06.2016     Κιλκίς Νεκρός 52χρονος από ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

16.10.2015     Ρόδος Ανήλικη έπαθε ηλεκτροπληξία σε στάση λεωφορείου – αποζημίωση διεκδικούν οι γονείς της δείτε εδώ

03.10.2015     Σχοινούσα Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Σχοινούσας, στην είδηση του θανάτου ενός 10χρονου κοριτσιού που υπέστη ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

19.09.2015     Θεσσαλονίκη Νεκρός από ηλεκτροπληξία νεαρός εργάτης δείτε εδώ

16.08.2015     Αμφιλοχία Ηλεκτροπληξία γυναίκας στο Λουτρό Αμφιλοχίας Πηγή:  maistros.gr

30.07.2015     Τρίκαλα Τραγωδία με νεκρό Τρικαλινό Ηλεκτρολόγο που κεραυνοβολήθηκε από το ηλεκτρικό ρεύμα. Πηγή:trikalanews.gr 

01.05.2015     Βόλος Με σοβαρά εγκαύματα 28χρονος κλέφτης που έπαθε ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

01.03.2015     Αμπελόκαμπος, Δήμος Ηλιδας, Νεκρός 57χρονος από ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

01.12.2014     Χανιά Νεκρός 48χρονος από ηλεκτροπληξία Πnγή: kontranews.

23.11.2014     Κοζάνη Σε νέα δίκη τρεις αξιωματικοί για το θάνατο φαντάρου από ηλεκτροπληξία το 2008 δείτε εδώ

15.10.2014     Κιλκίς Ηλεκτροπληξία σε βιομηχανία δείτε εδώ

03.09.2014     Καρούτες Ολυμπίας Νεκρός 45χρονος πυροσβέστης από ηλεκτροπληξία δείτε εδώ

04.08.2014     Μοίρες Ηρακλείου Από διαρροή ρεύματος σε κινητό τηλέφωνο η ηλεκτροπληξία του 17χρονου! δείτε εδώ

07.06.2014     Ρόδος Ηλεκτροπληξία σε ξενοδοχείο δείτε εδώ

30.05.2014     Φάρσαλα Κεραυνοβολήθηκαν από ηλεκτρικό ρεύμα κατά το χειρισμό μπετονιέρας: δείτε εδώ

25.02.2014,      Σάπες Στα χέρια αγγειοχειρουργού θύμα ηλεκτροπληξίας δείτε εδώ

27.11 2013       Ρόδος: Πυροσβέστης έπαθε ηλεκτροπληξία στις πλημμύρες της Ρόδου! δείτε εδώ

03.10.2013        Διδυμότειχο: 27χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία εν ώρα εργασίας!Πnγή:star.gr

30.09.2013     Καρδίτσα: 49χρονος πέθανε από ηλεκτροπληξία! δείτε εδώ

03.09.2013  Τραγωδία στη Θήβα: Νεκρός 18 χρονος από ηλεκτροπληξία! δείτε εδώ

03.07.2013 Ηράκλειο: Νεκρός βρέθηκε από συγγενείς του, ένας άνδρας 37ετών, στην Άρβη του Δήμου Βιάννου στην Κρήτη! δείτε εδώ

26.06.2013 Αιτωλοακαρνανία: Φρικτός θάνατος εργάτη από ηλεκτροπληξία σε σπίτι! δείτε εδώ

19.05.2013 Πάργα: Πατέρας και κόρη έπαθαν ηλεκτροπληξία! δείτε εδώ

24.04.2013 Ηράκλειο: Στην Αθήνα με C130 o 18χρονος που έπαθε ηλεκτροπληξία! δείτε εδώ

21.09.2012 Χαλκιδική: Έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία μέσα σε επιχ. μεταποίησης στον Αγ. Μάμα! δείτε εδώ

23.06.2012 Μεσολόγγι: Ξύπνησε και είδε τον πατέρα του, να παθαίνει ηλεκτροπληξία! δείτε εδώ

22.06.2011 Σκιάθος: Τραγικό θάνατο βρήκε το μεσημέρι της Πέμπτης ένας 37χρονος υδραυλικός! δείτε εδώ

02.05.2011 Κως: Πέθανε μπροστά στα μάτια της γυναίκας του από ηλεκτροπληξία! δείτε εδώ

04.05.2011     Ηλεία: Κεραυνοβολήθηκε από το ρεύμα στην αυλή του σπιτιού του! δείτε εδώ

06.04.2011 Καβάλα: Έπαθε ηλεκτροπληξία σε αντλιοστάσιο! δείτε εδώ

Μύνημα στον κλάδο 

Είμαστε περίπου 10.000.000 Έλληνες. Ζούμε σε 6.384.353 κατοικίες και σε 3.577.355 επαγγελματικά κτίρια στην Ελλάδα στα οποία υπάρχουν ηλεκτρικές εγκαταστάσεις ( ΕΛΣΤΑΤ για το 2011).

Ο Ελληνικός ηλεκτρολογικός κλάδος πρέπει να τηρεί τις νομοθετημένες απαιτήσεις για την ασφαλή λειτουργία όλων αυτών των εγκαταστάσεων. Ας αναδείξουμε τις απαιτήσεις αυτές με την πραγματική τους αξία και ας τις διαχειριστούμε με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό.

Το συγκεκριμένο άρθρο έχει σκοπό την ενημέρωση του κοινού αλλά και των επαγγελματιών του κλάδου για θέματα ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αλλά και την ανάγκη ευαισθητοποίησης όσον αφορά τα μέτρα ασφαλείας που πρέπει να τηρούμε καθ’ όλη τη διάρκεια εργασιών οι οποίες έχουν να κάνουν με το ηλεκτρικό ρεύμα άμεσα ή έμμεσα

Σχετικά Άρθρα

 • Θανατηφόρο δυστύχημα σε υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στη Ζάκυνθο
 • Τραγικό τέλος από εργατικό ατύχημα σε οικοδομή
 • ΔΕΔΔΗΕ: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων υπεύθυνοι για δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου
 • Παρουσίαση του νέου Κανονισμού Πυροπροστασίας Κτιρίων
 • Γόρδιος δεσμός τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών Τ.Ε.
 • Αθλητικές εγκαταστάσεις: Διορία εναρμόνισης με τις προδιαγραφές ασφαλείας
 •  
 •  
 •  

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

 • Θανατηφόρο δυστύχημα σε υποσταθμό του ΑΔΜΗΕ στη Ζάκυνθο
 • Τραγικό τέλος από εργατικό ατύχημα σε οικοδομή
 • ΔΕΔΔΗΕ: Οι ιδιοκτήτες ακινήτων υπεύθυνοι για δήλωση εγκαταστάτη ηλεκτρολόγου

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 24 Αυγούστου 2021