Νέα / Άρθρα Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021


Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκαταστάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
31 Δεκεμβρίου 2018 ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 6210
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. Α.Π. 136860/1673/Φ15
Μέτρα και μέσα πυροπροστασίας στις εγκατα-
στάσεις μεταποιητικών και συναφών δραστηρι-
οτήτων.
ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ -
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 11 Δεκεμβρίου 2021