Νέα / Άρθρα Δηλ Ν 105 όταν δεν θέλει να υπογράψει ηλεκτρονικά ο πελάτης

Δηλ Ν 105 όταν δεν θέλει να υπογράψει ηλεκτρονικά ο πελάτης

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 7 Αυγούστου 2022


 Δηλ Ν 105 όταν δεν θέλει να υπογράψει ηλεκτρονικά ο πελάτης 

ενημερώθηκα από τον ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη ……..

για την υποχρέωση τακτικού επανελέγχου της ηλεκτρικής εγκατάστασης

με αρ. παροχής ….                                     στην Δ/νση ........

έχω παραλάβει αντίγραφο της ΥΔΕ και των συνοδευτικών της εγγράφων που συντάχθηκαν την ……................ ,

και συμφωνώ να υποβληθούν για λογαριασμό μου στην αρμόδια υπηρεσία του ΔΕΔΔΗΕ

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 7 Αυγούστου 2022