Νέα / Άρθρα Άμεση εφαρμογή του ΦΕΚ της Ψηφιακής έκδοσης και θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

Άμεση εφαρμογή του ΦΕΚ της Ψηφιακής έκδοσης και θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022


Άμεση εφαρμογή του ΦΕΚ της Ψηφιακής έκδοσης και θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

28 11 2022

Άμεση εφαρμογή του ΦΕΚ της Ψηφιακής έκδοσης και θεώρησης Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

 Το Σωματείο μας  βλέποντας τα προβλήματα που θα αντιμετωπίσουν οι συνάδελφοι  με την εφαρμογή του ΦΕΚ  και προκειμένου να αντιμετωπίσει των προβλημάτων λόγο φόρτου που θα προκύψουν και δεν θα μπορεί να  τα απαντήσει-  αντιμετωπίσει , αποφάσισε την άμεση εφαρμογή του ΦΕΚ για την  Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη . Σε ένα ενδιάμεσο στάδιο προσαρμογής θα θεωρεί  με τον παλιό τρόπο μέχρι 20 ΥΔΕ από σήμερα μέχρι 30-12-2022 στον κάθε συνάδελφο.

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ  

Όσοι συνάδελφοι έχουν ήδη στείλει ψηφιακά έστω και μία φορά δεν μπορούν να στείλουν άλλο με τον παλιό τρόπο θεώρησης.

 Η έκτακτη εισφορά παραμένει στα 2 Ευρώ .

 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

21 Οκτωβρίου 2022 ΦΕΚ   2022  Αρ. Φύλλου   5471

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. 43059 ΕΞ 2022

Ψηφιακή έκδοση και θεώρηση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.).

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ -

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ -

ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

----------------------------------------------------------------------------------------------Άρθρο 8

Έναρξη Ισχύος

Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της

Κυβερνήσεως.

Καλλιθέα, 20 Οκτωβρίου 2022

Ο Υπουργοί

Ανάπτυξης Περιβάλλοντος

και Επενδύσεων και Ενέργειας

ΣΠΥΡΙΔΩΝ - ΑΔΩΝΙΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΣΚΡΕΚΑΣ

Επικρατείας

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΙΕΡΡΑΚΑΚΗΣ


Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Δευτέρα 28 Νοεμβρίου 2022