Εκδηλώσεις Ακύρωση από το ΣτΕ των προεδρικών διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων ΤΕΙ

Ακύρωση από το ΣτΕ των προεδρικών διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα Πτυχιούχων ΤΕΙ

Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011


Φτάνει πια.

Μας κοροϊδεύουν χρόνια .Ποιός κυβερνάει αυτόν τον τόπο, οι πολιτικοί ή, η συντεχνίες;

 Σύμφωνα με το ΣτΕ, τα Π.Δ. αναθέτουν τον προσδιορισμό των επιπέδων άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  Πτυχιούχων ΤΕΙ  «στο διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος», δηλαδή   σε άλλο φορέα, που ακόμη δεν έχει συσταθεί!

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

«Κόπηκαν» από το Συμβούλιο της Επικρατείας, ως παράνομα, πέντε σχέδια Προεδρικών Διαταγμάτων για την αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Τ.Ε.Ι.).

Πρόκειται για 17 συνολικά σχολές των ΤΕΙ και συγκεκριμένα για τα τμήματα: 1) Πολιτικών Δομικών Έργων, 2) Πολιτικών Έργων Υποδομής, 3) Τοπογραφίας, 4) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, 5) Κλωστοϋφαντουργίας, 6) Οχημάτων, 7) Τεχνολογίας Αεροσκαφών, 8) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, 9) Ηλεκτρολογίας, 10) Μηχανολογίας, 11) Ενεργειακής Τεχνολογίας, 12) Αυτοματισμού, 13) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 14) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, 15) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 16) Οικολογίας και Περιβάλλοντος, 17) Μηχανικών Ναυπηγικής.

Το ΣτΕ, στις σχετικές γνωμοδοτήσεις του, διατυπώνει σειρά παρατηρήσεων και εντοπίζει τέσσερις παράνομες διατάξεις σε καθένα από τα πέντε Π.Δ.

Μεταξύ άλλων, το ΣτΕ επισημαίνει πως τα πέντε Π.Δ. έπρεπε να καθορίζουν με σαφή και συγκεκριμένο τρόπο τις προϋποθέσεις χορηγήσεως της αδείας ασκήσεως επαγγέλματος.

Αντίθετα, τα εν λόγω Π.Δ. -επισημαίνει το ΣτΕ- αναφέρουν απλώς ότι η οριοθέτηση του πεδίου ασκήσεως της επαγγελματικής δραστηριότητας των πτυχιούχων και η εξέλιξή τους γίνεται με βάση τρία «επίπεδα επιστημονικής, τεχνικής και επαγγελματικής ευθύνης που αντιστοιχούν σε συνήθεις δραστηριότητες, προωθημένες δραστηριότητες και εξειδικευμένες δραστηριότητες».

Μάλιστα, σύμφωνα με το ΣτΕ, τα Π.Δ. αναθέτουν τον προσδιορισμό των επιπέδων αυτών «στο διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος», δηλαδή σε άλλο φορέα, που ακόμη δεν έχει συσταθεί!

 

 

 

 

 

 

ΤΟ ΘΕΜΑ:

 

 

 

 

 

 Βασιλική Κόκκαλη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μπλόκο στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων απόφοιτων ΤΕΙ

 

 

 

 

 

Πρώτη καταχώρηση: Τρίτη, 6 Σεπτεμβρίου 2011, 19:07

 

 

 

 

 

«Φρένο» στην αναγνώριση επαγγελματικών δικαιωμάτων πτυχιούχων 17 τμημάτων της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των ΤΕΙ, βάζει το Συμβούλιο της Επικρατείας.

Το Ανώτατο Ακυρωτικό Δικαστήριο, μετά την επεξεργασία πέντε σχεδίων Προεδρικών Διαταγμάτων του υπουργείου Παιδείας σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων αποφοίτων των ΤΕΙ, έκρινε ως μη νόμιμες ορισμένες από τις διατάξεις τους.

Με εισηγήτρια την πάρεδρο Όλγα Παπδοπούλου, οι σύμβουλοι Επικρατείας, επισημαίνουν μεταξύ άλλων , στις γνωμοδοτήσεις τους πως δεν καθορίζονται με σαφήνεια οι προϋποθέσεις για τη χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος στα σχέδια των προεδρικών διαταγμάτων τα οποία αναθέτουν τον προσδιορισμό των επιπέδων εξέλιξης των πτυχιούχων στο διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο που πρόκειται να συσταθεί στο μέλλον.

Σύμφωνα με το ΣτΕ, είναι μη νόμιμη η χορήγηση της άδειας άσκησης επαγγέλματος από το διευρυμένο Τεχνικό Επιμελητήριο, αφού είναι φορέας που δεν προβλέπεται από το ισχύον δίκαιο..Τα σχετικά προεδρικά διατάγματα, σύμφωνα με το ΣτΕ είναι παράνομα επίσης επειδή δεν γνωμοδότησαν επί του συνόλου των διατάξεων τους το Συμβούλιο Ανώτατης Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και το Συμβούλιο Ανώτατης Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης.

Ακόμη, στις γνωμοδοτήσεις τους, οι σύμβουλοι Επικρατείας επισημαίνουν πως: «Η αναφορά, όμως, σε πτυχιούχους «ισότιμων και αντίστοιχων Τμημάτων» προς τα ρητώς κατονομαζόμενα, χωρίς επακριβή προσδιορισμό των άλλων Τμημάτων, τα οποία, άλλωστε, είναι ήδη υφιστάμενα και συνεπώς γνωστά στη Διοίκηση, δεν είναι νόμιμη, διότι με την αόριστη αυτή αναφορά δεν μπορεί να διαγνωσθεί και να αξιολογηθεί εάν η επιτρεπόμενη στους πτυχιούχους των Τμημάτων αυτών επαγγελματική δραστηριότητα στοιχεί προς τις θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις τους, όπως προκύπτουν από το περιεχόμενο των σπουδών τους».

Τα επίμαχα διατάγματα αφορούν την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων των πτυχιούχων από τα Τμήματα της Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών των Τ.Ε.Ι.: 1) Πολιτικών Δομικών Έργων, 2) Πολιτικών Έργων Υποδομής, 3) Τοπογραφίας, 4) Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας, 5) Κλωστοϋφαντουργίας, 6) Οχημάτων, 7) Τεχνολογίας Αεροσκαφών, 8) Τεχνολογίας Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου, 9) Ηλεκτρολογίας, 10) Μηχανολογίας, 11) Ενεργειακής Τεχνολογίας, 12) Αυτοματισμού, 13) Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος, 14) Τεχνολογιών Αντιρρύπανσης, 15) Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος, 16) 16) Οικολογίας και Περιβάλλοντος, 17) Μηχανικών Ναυπηγικής.

Επιμέλεια: Φίλιππος Καραμέτος Zougla.gr

 

 

 

 

 

 

 

 

Διαμάχη ΤΕΙ - ΑΕΙ για τα επαγγελματικά δικαιώματα

 

 

 

 

Νέο γύρο διαμάχης μεταξύ αποφοίτων ΤΕΙ και αποφοίτων Πανεπιστημίων προκάλεσε η ακύρωση από το ΣτΕ των προεδρικών διαταγμάτων για τα επαγγελματικά δικαιώματα 17 τμημάτων των ΤΕΙ, συμπεριλαμβανομένων των «καυτών» ειδικοτήτων των μηχανικών που επί πολλά έτη αποτελεί αιτία πολέμου των δύο προαναφερόμενων ομάδων πτυχιούχων.

 

 

 

 

 

Ταχεία υιοθέτηση των παρατηρήσεων του ΣτΕ καθώς και διεύρυνση του περιεχομένου των σχετικών Π.Δ. βάσει παλαιότερων σχεδίων (του 2008) ζητούν οι ενώσεις του τεχνολογικού τομέα, ενώ οι αντίστοιχοι φορείς του πανεπιστημιακού τομέα ζητούν εκ νέου διάλογο ώστε να εξευρεθούν λύσεις για τα χρόνια προβλήματα του κλάδου. Αμφότεροι δηλώνουν όμηροι συντεχνιών και Πολιτείας, ενώ ο κ. Πανάρετος που είχε αναλάβει την προώθηση των συγκεκριμένων Π.Δ. εξηγεί, εν ολίγοις, πώς μπορεί να λυθεί το ζήτημα αν και εφόσον προχωρήσει ένα ξεχασμένο σχέδιο νόμου (για τη διεύρυνση του Τεχνικού Επιμελητηρίου).

 

 

 

 

 

Αναφερόμενος ο τέως υφυπουργός στο σχέδιο νόμου για τη διεύρυνση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, τονίζει ότι «Η βασική αιτίαση της αρνητικής γνωμοδότησης του ΣτΕ βασίζεται στην έλλειψη του διευρυμένου φορέα. Ωστόσο, ο ίδιος, όπως υποστηρίζει, πίστευε πως «μέχρι να ιδρυθεί ο φορέας αυτός θα έπρεπε οι απόφοιτοι των ΤΕΙ να έχουν τουλάχιστον κάποιες θεσμοθετημένες επαγγελματικές δυνατότητες. Για το λόγο αυτό και προχώρησα τα Π.Δ., που έτσι κι αλλιώς απαιτούνται διαδικαστικά».

 

 

 

 

 

Α.ΑΝΔΡ.

 

 

 

 

 

πηγή: NewsKosmos.Com/www.enet.gr

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Σάββατο 10 Σεπτεμβρίου 2011