Εκδηλώσεις 2o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΔΕ

2o ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΥΔΕ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011


Ημερομηνία συμβάντος: 10/10/2011

" Η ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ "

Σας ενημερώνουμε για την πρόθεσή μας να υλοποιήσουμε το σεμινάριο

" Η ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ",

στις εγκαταστάσεις μας στη Δροσιά Θέρμης την περίοδο 10 – 11.10.2011 σε ωράριο 08:15 – 15:00.

Παρακαλούμε τα μέλη σας να μας απαντήσουν εάν είναι εύκολο έως την Παρασκευή 30.09.2011 εφόσον υπάρχουν συμμετοχές.

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή πληροφορία.

Με εκτίμηση

Ηρακλής Σιούλης

Υποδ/ντής ΙΒΕΠΕ Θεσ/νίκης

Τηλ. 2310-383020, 797708

Fax. 2310-797709

E-mail : thessaloniki@ivepe.gr

 


 

Η ΝΕΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ 

Γενικά για το σεμινάριο

Διάρκεια : 16 ΔΩ

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη (Υ.Δ.Ε.) θα είναι υποχρεωτική από 01.11.2011 για όλες τις Ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις.

Με βάση την Υπουργική Απόφαση που την ορίζει και την περιγράφει, οι έλεγχοι και οι επανέλεγχοι των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων αποκτούν πλέον μια νέα δομή, με ιδιαίτερες απαιτήσεις σε δοκιμές, σε μετρήσεις και σε τεκμηρίωση.

Για μια περιεκτική και αποδοτική ενημέρωση, για τις νέες αυτές απαιτήσεις, για την δημιουργία ειδικής γνώσης και εμπειρίας για την αξιοποίηση της νέας Υ.Δ.Ε. με οφέλη για ηλεκτρολόγους και τελικούς καταναλωτές, διοργανώνεται το σεμινάριο αυτό.

 

Σκοπός

Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

  • Πώς να συμπληρώνουν σωστά και αποδοτικά όλα τα έγγραφα της νέας Υ.Δ.Ε.
  • Να κάνουν αποδοτικές δοκιμές και μετρήσεις στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με βάση τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384, του ΚΕΗΕ και της ισχύουσας ηλεκτρολογικής Νομοθεσίας
  • Τις δυνατότητες και την αξιοποίηση σύγχρονων οργάνων μετρήσεων και ελέγχου για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις

 

Σε ποιους απευθύνεται

Το σεμινάριο απευθύνεται σε κατασκευαστές, επιβλέποντες, συντηρητές και μελετητές ηλεκτρικών εγκαταστάσεων που θέλουν να αποκτήσουν ειδική γνώση και εμπειρία για την σωστή και αποδοτική αξιοποίηση της νέας Υ.Δ.Ε. και των συγχρόνων οργάνων για τον έλεγχο των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Ø Νομοθετικό πλαίσιο

Ø Δομή της νέας Υ.Δ.Ε. και το βασικό της έγγραφο

Ø Τα πρωτόκολλα ελέγχου και η τεκμηρίωση ελέγχων, επανελέγχων

Ø Η έκθεση παράδοσης

Ø Δοκιμές και μετρήσεις, αξιολόγηση μετρήσεων

Ø Επανέλεγχοι

Ø Σύγχρονα όργανα μετρήσεων και ελέγχου, παρουσίαση

Ø Συμπληρώνοντας μια νέα ΥΔΕ

Ø Η ενημέρωση των καταναλωτών για τα οφέλη τους από την νέα Υ.Δ.Ε.

 

 

Εισηγητής: Γιώργος Σαρρής

Ηλεκτρολόγος Μηχανικός Τ.Ε.

Μέλος της επιτροπής ΕΛΟΤ ΤΕ 82

Επιστημονικός σύμβουλος του Ελληνικού Ινστιτούτου Ανάπτυξης Χαλκού

ΔΙΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ - ΚΕΚ ΙΒΕΠΕ

6ο χλμ. Χαριλάου – Θέρμης - Περιοχή Δροσιά, 570 01 Θέρμη

Τηλ.: 2310 / 797708, 383020 Fax: 2310 / 797709

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 28 Σεπτεμβρίου 2011