Εκδηλώσεις Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Τ.Ε.Ι ΠΕΙΡΑΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011


Ημερομηνία συμβάντος: 01/11/2011
 

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ "ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά και συγκεκριμένα το Τμήμα Μηχανολογίας διοργανώνει εκπαιδευτικό σεμινάριο επιμόρφωσης - κατάρτισης με τίτλο:

"ΤΕΧΝΙΤΗ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ"

 

Το σεμινάριο υλοποιείται σε συμμόρφωση των απαιτήσεων της νομοθεσίας(Π.Δ.66/21.07.2010) και απευθύνεται σεΠτυχιούχους Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Επαγγελματίες χωρισμένους σε δύο εκπαιδευτικές κατηγορίες των 100 και 250 ωρών επιμόρφωσης, αντίστοιχα .

Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ολοκληρωμένη κατάρτιση των εκπαιδευόμενων στο γνωστικό αντικείμενο του Τεχνικού συσκευών Αερίων Καυσίμων για την κίνηση αυτοκινήτων , τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο. Με την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι εκπαιδευόμενοι θα μπορούν άμεσα να ασκήσουν τα καθήκοντα του Τεχνικού συσκευών Αερίων Καυσίμων παρέχοντας ποιοτικές υπηρεσίες.

Σας ενημερώνουμε ότι από 1 Νοεμβρίου 2011 ξεκινούν οι εγγραφές για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Για περισσότερες πληροφορίες :

Τηλ. 210 5381423, email: autogas@teipir.gr

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Κων/νος Στέφανος Νίκας

Καθηγητής Εφαρμογών

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 30 Νοεμβρίου 2011