2310 256353

Νέα / Εκδηλώσεις Η σφραγίδα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι

Η σφραγίδα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021


 

Η σφραγίδα που πρέπει να χρησιμοποιούν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ  Μηχανικοί των Τ.Ε.Ι

  1. Διαστάσεις 80 mm χ 30 mm ορθογώνιο παραλληλόγραμμο.
  2. Στη σφραγίδα πρέπει απαραιτήτως να γράφεται ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ........
  3. O τίτλος του Πτυχίου (Π.Δ388/89 ΦΕΚ 169Α').
  4. Τον Αριθμό Αδείας της Δ/νσης Βιομηχανίας της εκάστοτε Περιφέρειας. .
  5. Τη δ/νση και το τηλέφωνο του τεχνικού γραφείου, τον Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) και τη Δ.Ο.Υ.

 

Το Π.Δ388/89 (ΦΕΚ 169Α') Άρθρο μόνο, παρ. 2 (τίτλος Πτυχιούχων Τ.Ε.Ι, περιπτώσεις 33-47) καθορίζει τον επαγγελματικό τίτλο που φέρουν οι Πτυχιούχοι ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΙ Μηχανικοί Τεχνολογικής Εκπαίδευσης και είναι: "Πτυχιούχος ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ  Μηχανικός Τ.Ε."

Δείγμα της επαγγελματικής σφραγίδας που πρέπει να χρησιμοποιούν όλοι οι συνάδελφοι.

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: .................................................

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

 

ΑΡ. ΑΔΕΙΑΣ: για τους παλιούς *

ή

ΑΡ. ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ: για τους νέους Πτυχιούχους **

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ............................................................

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: ...........................................................

ΑΦΜ:………………………. ΔΟΥ:………………………………..

 

 

ΤΥΠΟΣ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΕΙ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021