Εκδηλώσεις Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ηλεκτρονική πλατφόρμα

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ ΜΕ ηλεκτρονική πλατφόρμα

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021


Ημερομηνία συμβάντος: 14/04/2021

 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η  TÜV AUSTRIA ACADEMY διοργανώνει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ”, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας που διαθέτει, στις 14-16/04/2021, Τετάρτη έως Παρασκευή 09:00 έως 16:00.

Η παρακολούθηση γίνεται με τη μορφή σύγχρονης τηλεκπαίδευσης, δίνοντας σας την δυνατότητα να παρακολουθήσετε το πρόγραμμα απ’ όπου και αν βρίσκεστε

Την αναλυτική περιγραφή του προγράμματος μπορείτε να δείτε εδώ.

 

Ο Ν.4412/2016 με τις συνεχείς τροποποιήσεις του, αποτελούν πρόκληση για την εκμάθηση και την εμβάθυνση του πώς συντάσσονται οι τεχνικές μελέτες έργων, τα τεύχη δημοπράτησης του, πώς παρακολουθούνται τα έργα και πως ολοκληρώνεται ένα δημόσιο έργο. Η διαχείριση των δημοσίων συμβάσεων έργων και μελετών είναι άμεσα συνυφασμένη με την ηλεκτρονική πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, είτε ως στέλεχος Αναθέτουσας Αρχής είτε ως Οικονομικός Φορέας.

 

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε στελέχη Οικονομικών Υπηρεσιών και Τεχνικών Υπηρεσιών όλων των δημοσίων φορέων (ΝΠΔΔ και ΝΠΙΔ). Επίσης αφορά στελέχη που ασχολούνται με τη σύνταξη τεχνικών μελετών έργων και στελεχών που παρακολουθούν και επιβλέπουν έργα, όπως :

  • Αρχιτέκτονες  Διπλωματούχους Ανωτάτων Σχολών - Πολιτικούς Μηχανικούς-Μηχανολόγους , Ηλεκτρολόγους-Χημικούς Μηχανικούς-Μηχανικούς Περιβάλλοντος-
  • Τεχνολογικής Εκπαίδευσης Μηχανικούς
  • Μελετητικά και τεχνικά γραφεία
  • Οικονομολόγους που ασχολούνται με οικονομοτεχνικές μελέτες
  • Τεχνικές υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας-Τεχνικές υπηρεσίες Στρατού, Νοσοκομείων-Τεχνικές Υπηρεσίες λοιπών φορέων βιβλίου  Β` του Ν.4412
  • Οικονομικές  υπηρεσίες Δήμων – Περιφέρειας- Οικονομικές υπηρεσίες Στρατού, Νοσοκομείων-Οικονομικές υπηρεσίες λοιπών φορέων βιβλίου  Β` του Ν.4412

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, χορηγείται Βεβαίωση Παρακολούθησης της TÜV AUSTRIA ACADEMY.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούν να συμμετέχουν στις εξετάσεις του διαπιστευμένου σχήματος πιστοποίησης «ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΔΙΕΚΠΕΡΑΙΩΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥΣ».

 

 

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Το κόστος συμμετοχής ανέρχεται στο ποσό των 450,00€.

Προσφέρονται ειδικές τιμές σε περίπτωση περισσότερων από δυο (2) συμμετοχών από την ίδια εταιρεία / οργανισμό.

 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα της TÜV AUSTRIA ACADEMY απαλλάσσονται από το Φ.Π.Α, βάσει του Ν.2859/2000, άρθρο 22 §1.

 

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Τη Δήλωση Συμμετοχής μπορείτε να την κατεβάσετε εδώ και να μας την στείλετε συμπληρωμένη ηλεκτρονικά σε αυτό το e-mail , έως τις 07/04/2021 (Κωδικός προγράμματος ΣΔΔ.3.EL). 

 

Για τις εγγραφές θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

 

Εισηγητής προγράμματος: Έρρικα – Ειρήνη Ζαχαριαδάκη

 

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΚΥΡΩΣΗΣ

Τα E-Learning προγράμματα πραγματοποιούνται μόνο όταν υπάρχει ο απαιτούμενος αριθμός συμμετοχών. Επιβεβαίωση ή ακύρωση της διεξαγωγής γίνεται δυο (2) ημέρες πριν την έναρξη τους.  Η TÜV AUSTRIA ACADEMY διατηρεί το δικαίωμα αναβολής και αλλαγής των εισηγητών, καθώς και ματαίωσης των προγραμμάτων.

Με την κατάθεση του κόστους συμμετοχής, η Δήλωση καθίσταται δεσμευτική. Ακύρωση μπορεί να γίνει μόνο γραπτώς το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν την προκαθορισμένη ημερομηνία έναρξης.  Σε περίπτωση μη έγκαιρης ενημέρωσης της TÜV AUSTRIA ACADEMY για ακύρωση, θα παρακρατείται το 40% του κόστους συμμετοχής.

Δείτε εδώ όλα τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα, με τις αναλυτικές περιγραφές τους.

Στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Κανονισμού περί Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GDPR), χρειαζόμαστε τη ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗ σας, ώστε να λαμβάνετε ενημερωτικό υλικό σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας (στον Τομέα Εκπαίδευσης). Αν δεν επιθυμείτε να λαμβάνετε τέτοιου είδους ενημερώσεις, παρακαλούμε ειδοποιήστε μας γραπτώς, έτσι ώστε να σας διαγράψουμε άμεσα από τις λίστες μας.

Είμαι στη διάθεση σας για οποιαδήποτε επιπλέον πληροφορία.

Με εκτίμηση,

Eva Kordouti

 

Sales Representative of Education Division

 

Telephone:

+30 210 5220920 ext. 224

Mobile:

+30 6958 466483

E-mail:

eva.kordouti@tuv.at

www.tuvaustria.academy | www.tuvaustriahellas.gr

 

 

        

P Please consider the environment before printing this e-mail

         

DISCLAIMER
This message and/or its attachments may contain confidential and privileged information and is addressed to the intended recipient. If you are not the intended recipient or his/her authorized agent, please notify the sender by replying to this e-mail and delete any copies. Any reproduction, distribution, dissemination, modification, transcription in printed material of this message or part of it or its attachments, is strictly prohibited. E-mail transmission cannot be guaranteed to be secure, precise, complete or error-free, while the transmission is via the public network and the information could be intercepted, corrupted, lost, destroyed, arrive late or incomplete, or contain viruses. This is why TÜV AUSTRIA ACADEMY is not responsible for any damage arising from any of the above reasons. The statements mentioned in this transmission reflect the opinions of the sender and do not necessarily reflect the opinions and views of TÜV AUSTRIA ACADEMY.

Thank you TÜV AUSTRIA ACADEMY

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021