Νέα / Άρθρα ζήτηση ηλεκτρολόγου ΤΕ για εργασία

ζήτηση ηλεκτρολόγου ΤΕ για εργασία

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 3 Μαρτίου 2024


3 - 3- 24

Επιθυμούμε να δημοσιεύσουμε μία αγγελία εργασίας στην ιστοσελίδα σας,  για την κάλυψη θέσης ηλεκτρολόγου σε Εγκατάσταση Επεξεργασίας Νερού της πόλης των Σερρών..

Σας ευχαριστώ εκ των προτέρων.

Με εκτίμηση,

Φεσατίδου Αναστασία

  T.Ε.Σ. Α.Ε.

  Μηχανικός Περιβάλλοντος Π.E.

  T: +(30)2321068220
  M: (+30) 6978991609
  Ε: anastasia@tessa.gr

  εταιρικό Ε: info@tessa.gr

Τ.Ε.Σ. Α.Ε. - Διονυσίου Σολωμού 12, Σέρρες - Τ.Κ.: 62122 - T: 2321068220 - www.tessa.gr

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 3 Μαρτίου 2024