Νέα / Άρθρα Προσλήψεις με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου

Προσλήψεις με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024


 

https://www.admie.gr/theseis-ergasias/proslipseis-me-symvasi-aoristou-xronou

Προσλήψεις με Σύμβαση Αορίστου Χρόνου

Προκήρυξη 2/2024

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής για την Προκήρυξη ΣΑΧ 2/2024, για την κάλυψη ογδόντα επτά (87) συνολικά θέσεων εργασίας Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αρχίζει στις 20 Μαρτίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ. και λήγει στις 03 Απριλίου 2024, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:59 μ.μ.

Το εμπρόθεσμο της κατάθεσης των ηλεκτρονικών αιτήσεων κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στον ΑΔΜΗΕ.

Γενικές οδηγίες  για τη συμπλήρωση και τον τρόπο υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων  και δικαιολογητικών  υπάρχουν στο Κεφάλαιο Η’ της Προκήρυξης ΣΑΧ 2/2024.

 

Προκήρυξη 2/2024

Ενημέρωση Υποψηφίων για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 15 Μαρτίου 2024