Νέα / Άρθρα προδιαγραφές τηλεποπτείας τηλεδιαχείρισης σε φωτο/αΐκούς σταθμούς με ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW

προδιαγραφές τηλεποπτείας τηλεδιαχείρισης σε φωτο/αΐκούς σταθμούς με ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW

Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024


19 6 24 

Ανακοινώθηκαν από ΔΕΔΔΗΕ οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε φωτοβολταΐκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW.

Ο ΔΕΔΔΗΕ εξέδωσε ανακοίνωση ( https://deddie.gr/.../anakoinosi-se-eframogi-arthron-111.../ ) για τις τεχνικές προδιαγραφές για την εγκατάσταση συστημάτων τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης σε φωτοβολταϊκούς σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 400 kW, σε εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 111 του ν. 5106/2024 (ΦΕΚ Α’ 63/01.05.2024).

Η προθεσμία εγκατάστασης του εξοπλισμού είναι μέχρι τις 13/12/2024 (εντός χρονικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την ανακοίνωση/γνωστοποίηση). Ειδικότερα για τους σταθμούς με εγκατεστημένη ισχύ άνω των 1000 kW, το άρθρο 118, παρ. 6 του ν. 5106/2024 ορίζει ως προθεσμία για την εγκατάσταση του εξοπλισμού τηλεποπτείας και τηλεδιαχείρισης την 31η/10/2024.

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024