2310 256353

Εκδηλώσεις ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΕΙ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΕΡΓΩΝ ΤΕΙ

Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008


Ημερομηνία συμβάντος: 01/04/2008
ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
 
Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης 2006 – 2008
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Απασχόληση και Επαγγελματική Κατάρτιση» του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας
ΜΕΤΡΟ 3: «Ενίσχυση και αναβάθμιση των παρεμβάσεων και ενεργειών υπέρ των ανέργων για την προσαρμογή των δεξιοτήτων τους στις ανάγκες της αγοράς εργασίας»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΚΑΤΑ 80% ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑ 20% ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους ανέργους στο πλαίσιο του Έργου :
«ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΑΝΕΡΓΩΝ ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΚΕΝΤΡΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ (Κ.Ε.Κ.) 2006 - 2008»
Το Κ.Ε.Κ. «E.DIS.I.NET.» A .E. πρόκειται να υλοποιήσει τα παρακάτω προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης:
 
 
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
 
ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΓ/ΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΡΚΕΙΑ 400 ΩΡΕΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ ΑΝΕΡΓΟΙ ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ Τ.Ε.Ι.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΡΤΙΖΟΜΕΝΩΝ 24
 
ΕΝΑΡΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ:ΑΡΧΕΣ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2008
 
Τα προγράμματα απευθύνονται σε άνεργους, εγγεγραμμένους στα μητρώα ανέργων των Υπηρεσιών του Ο.Α.Ε.Δ..
 
Στους καταρτιζόμενους θα καταβληθεί μικτό επίδομα 4,40€ για κάθε ώρα κατάρτισης, σε όσους δε ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (Ε.Κ.Ο.) πληθυσμού θα καταβληθεί το ποσό των 5,50 € (μικτά) για κάθε ώρα κατάρτισης.
 
Οι ενδιαφερόμενοι για πληροφορίες μπορούν να απευθύνονται στοΚ.Ε.Κ. «E.DIS.I.NET.» Α.Ε., Χ. ΠΙΨΟΥ 16, Τηλ.: 2310-511344, Fax:2310-500246 ΜΑΛΙΑΝΗ ΕΙΡΗΝΗ καθημερινά από 09.00 π.μ. – 20.00μ.μ. (εκτός Σαββάτου και Κυριακής).
 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Πέμπτη 6 Μαρτίου 2008