Εκδηλώσεις ¶δειες Ενεργειακών Επιθεωρητών μέχρι 30-11-2010 οι αιτήσεις

¶δειες Ενεργειακών Επιθεωρητών μέχρι 30-11-2010 οι αιτήσεις

Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010


 
 
¶δειες Ενεργειακών Επιθεωρητών μέχρι 30-11-2010 οι αιτήσεις
 
Μέχρι 30-11-2010 οι αιτήσεις για τις Προσωρινές ¶δειες των Ενεργειακών Επιθεωρητών  
Αρχισε η υποβολή αιτήσεων για όσους μηχανικούς επιθυμούν να αποκτήσουν την Προσωρινή ¶δεια του Ενεργειακού Επιθεωρητή του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής
Η πρόσκληση απευθύνεται αποκλειστικά σε μηχανικούς: διπλωματούχους, πτυχιούχους τεχνολογικής εκπαίδευσης, ή που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατά εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας. Προϋπόθεση για την υποβολή των αιτήσεων είναι η αποδεδειγμένη, δεκαετής –τουλάχιστον- επαγγελματική ή επιστημονική εμπειρία σε θέματα μελέτης, επίβλεψης, κατασκευής κτιρίων, συστημάτων ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων, ενεργειακού σχεδιασμού κτιρίων, ελέγχων ενεργειακών εγκαταστάσεων ή ενεργειακών επιθεωρήσεων.

Οι υποψήφιοι που θα επιλεγούν θα εγγραφούν στο Μητρώο των Προσωρινών Ενεργειακών Επιθεωρητών και θα τους χορηγηθεί η σχετική άδεια, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 100/2010 (ΦΕΚ Α΄177), η οποία θα ισχύει έως τις 6 Οκτωβρίου του 2011.-

Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται μόνο ταχυδρομικά έως τις 30 Νοεμβρίου 2010, στη διεύθυνση της Ειδικής Γραμματείας Επιθεώρησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΕΥΕΠΕΝ, Μεσογείων 119, 10192, Αθήνα). Για οποιαδήποτε διευκρίνιση οι υποψήφιοι μπορούν να επικοινωνούν αποκλειστικά στο κέντρο τηλεφωνικής υποστήριξης (helpdesk) 210 9797400, καθώς και στην ηλεκτρονική διεύθυνση eyepen@eka.ypeka.gr.   περισότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=340&language=el-GR


Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010