Εκδηλώσεις Ανελκυστήρες

Ανελκυστήρες

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2006


Προς Πρωθυπουργό Κων. Καραμανλή

 

 Πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στους πτυχιούχους μηχανικούς των ΤΕΙ.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2002  δίνει  στους  Πτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι δικαιώματα για εγκατάσταση-λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων  και το 2005  τα αφαιρεί.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2002δίνειστουςΠτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι δικαιώματα για εγκατάσταση-λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρωνκαι το 2005τα αφαιρεί.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2002δίνειστουςΠτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι δικαιώματα για εγκατάσταση-λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρωνκαι το 2005τα αφαιρεί.

 

Το Υπουργείο Ανάπτυξης το 2002δίνειστουςΠτυχιούχους Μηχανικούς Τ.Ε.Ι δικαιώματα για εγκατάσταση-λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρωνκαι το 2005τα αφαιρεί.

 

 

 

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ

 

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ  ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι

 

Α.Μ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ 5492/95

 

ΓΡΑΦΕΙΑ: ΒΛΑΛΗ 56-ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ

 

 

 

 

Τ.Κ  54624 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

 

ΤΗΛ:2310-256353

 

 

 

 

e-mail: info@hlektrologoi-tei.gr

 

 

 

 

www.hlektrologoi-tei.gr

 

 

 

 

                                                              ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 9-2-2006

 

                                                                                                      ΑΡ.ΠΡΩΤ:76

 

 

 

 

 

Προς Πρωθυπουργό κ. Κων/νο Καραμανλή

 

 

 

 

 

 

 

Κοιν.

 

 

 

 

κ. Γεώργιο Αλογοσκούφη, υπουργό Οικονομίας

κ. Δημήτριο Σιούφα, υπουργό Ανάπτυξης

κα Μαριέτα Γιαννάκου, υπουργό Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων

 

 

 

Θέμα : Πολιτική της κυβέρνησης απέναντι στους πτυχιούχους μηχανικούς των ΤΕΙ.

 

 

 

 

 

 

 

Εδώ και καιρό συντελείται μια κατάφορη αδικία σε βάρος χιλιάδων Πτυχιούχων Μηχανικών Τ.Ε.Ι, που αφορά τον καθορισμό, κύρια, των επαγγελματικών δικαιωμάτων. Παρά τις κατ΄ καιρούς εξαγγελίες της κυβέρνησης, οι παρεμβάσεις υπηρεσιακών παραγόντων αλλά και η ασυντόνιστη λειτουργία εμπλεκόμενων φορέων – υπουργείων έχουν οδηγήσει σε αλλοπρόσαλλες αποφάσεις, που εξυπηρετούν συντεχνιακές σκοπιμότητες και υπονομεύουν την εμπέδωση κανόνων ανοιχτής αγοράς σε κλάδους όπου δραστηριοποιούνται οι Μηχανικοί των ΤΕΙ.

 

 

 

Πιο συγκεκριμένα: 

 

·       Με το Νόμο 1404/1983 είχε καθοριστεί ότι ένα εξάμηνο πριν οι πρώτοι απόφοιτοι των Τ.Ε.Ι πάρουν τα πτυχία τους, θα έχουν εκδοθεί τα επαγγελματικά τους δικαιώματα

 

 

 

 

·       Με το Νόμο 2916 /2001 θεσπίζεται η ανωτατοποίηση των Τ.Ε.Ι, χωρίς, όμως, να έχουν καθοριστεί, ακόμα, τα επαγγελματικά  δικαιώματα.

 

 

 

 

·       Με τις πρώτες συναντήσεις στο υπουργείο Παιδείας, το καλοκαίρι του 2004, αρχίζει η συζήτηση για τα επαγγελματικά δικαιώματα των πτυχιούχων των ΤΕΙ, με τη σημαντικότατη συμβολή του υφυπουργού Παιδείας κ. Σπ. Ταλιαδούρου.

 

 

 

 

·       Με εξαγγελία δική σας, από τα Ιωάννινα το 2005, τονίζεται ότι επίκειται  έκδοση των Π.Δ. για τον καθορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

 

 

 

 

·       Σήμερα το θέμα παραμένει σε εκκρεμότητα, καθώς ο μόνος φορέας που ασχολείται με το θέμα είναι το υπουργείο Παιδείας, ενώ αντίθετα τα άλλα εμπλεκόμενα υπουργεία δείχνουν απροθυμία να συνεργαστούν.

 

 

 

 

·       Είναι χαρακτηριστικό ότι ορισμένες ειδικότητες βασίζονται σε ένα αναχρονιστικό πλαίσιο που περιγράφεται σε Βασιλικά Διατάγματα  που είχαν εκδοθεί προ αμνημονεύτων ετών. ¶λλες ειδικότητες ρυθμίζονται με Προεδρικά Διατάγματα όπως το 318/94, αντιμετωπίζοντας σοβαρά προβλήματα κατά την άσκηση των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων.

 

 

 

 

Λόγω της έλλειψης σαφούς και επικαιροποιημένου νομικού πλαισίου και της μη ύπαρξης θεσμοθετημένου επαγγελματικού φορέα, κάθε φορά που ένα υπουργείο νομοθετεί ή εκδίδει Π.Δ και εγκυκλίους, ο ενδιαφερόμενος κλάδος  των Μηχανικών Τ.Ε.Ι  δεν συμμετέχει στη διαδικασία λήψης των αποφάσεων με αποτέλεσμα να αδικείται εγκληματικά.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

π.χ Στο υπουργείο Ανάπτυξης   στην συγκρότηση επιτροπής Υ.Α Ι ΦΕΚ 1474 τεύχος Β 25-10-2005 η οποία θα ασχοληθεί με την επεξεργασία κανονισμού δικτύων , έλεγχο εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων και λοιπών συναφών θεμάτων ΔΕΝ  υπάρχει η συμμετοχή μας ενώ  Τ.Ε.Ε και φορείς εργοδηγών συμμετέχουν. 

 

 

¶λλη μια απόδειξη για την αλλοπρόσαλλη πολιτική απέναντι στους Μηχανικούς ΤΕΙ

 

 

 

 

 

 

  1.  Το 2002  το Υπουργείο Ανάπτυξης με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Υπ. αριθμ. Οικ. 3899/253/Φ9.2(ΦΕΚ Β/291/8-3-2002) συμπληρώνει τις διατάξεις της υπ΄αρ. ΚΥΑ Φ 9.2/οικ.32803/1308(ΦΕΚ 815/Β/11-9-1997) σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων και στο άρθρο 3 διευκρινίζεται  σαφώς το δικαίωμα εγκατάστασης συντήρησης των ανελκυστήρων από Πτυχιούχο Ηλεκτρολόγο ή Μηχανολόγο Μηχανικό ΤΕΙ
  2. Στις 18 Μαρτίου 2005 ο Γ.Γ. Βιομηχανίας του υπουργείου Ανάπτυξης κ. Σπύρος Παπαδόπουλος διαβιβάζει σχέδιο νέας ΚΥΑ για την εγκατάσταση, λειτουργία και ασφάλεια των ανελκυστήρων, όπου στο άρθρο 7 παράγραφος 1 χορηγείται άδεια συντήρησης ανελκυστήρων και στους πτυχιούχους Μηχανολόγους και Ηλεκτρολόγους Μηχανικούς των ΤΕΙ.

     

  3. Στο διάστημα Σεπτεμβρίου – Οκτωβρίου 2005 υπάρχει επικοινωνία ανάμεσα στα υπουργεία Ανάπτυξης και Παιδείας, όπου έπειτα από υπόμνημα του υπουργείου Παιδείας, ο Γ.Γ. Βιομηχανίας δεσμεύεται ότι θα προχωρήσει στην ικανοποίηση των αιτημάτων του κλάδου των Μηχανικών ΤΕΙ. Ειδικότερα, επισημάνθηκε το θέμα των επαγγελματικών δικαιωμάτων από το υπουργείο Παιδείας  με επιστολή αρ. Πρωτ. 4491/14-9-2005 του υφυπουργού κ. Σ. Ταλιαδούρου προς τον Γενικό Γραμματέα Βιομηχανίας κ. Σ. Παπαδόπουλο. Παρότι ο τελευταίος απάντησε με το υπ. Αριθ. Α.π οικ. 4889/3-10-2005 ότι το υπουργείο  Ανάπτυξη προχώρησε στην ικανοποίηση των αιτημάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ.

     

  4. Το Δεκέμβριο του 2005, όμως, το ίδιο Υπουργείο αντικαθιστά  την προηγούμενη ΚΥΑ με την ΚΥΑ  αρ. οικ.Φ 9.2/29362( ΦΕΚ Β /1797/21-12-2005) με την οποία  το αρθρο 1  παρ. γ  καταργεί ουσιαστικά την αναφορά της προηγούμενης ΚΥΑ  για το δικαίωμα των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ  στην εγκατάσταση και συντήρηση ανελκυστήρων  και περιλαμβάνει διατάξεις  ΄΄ασαφείς΄΄,  κάνοντας αναφορά «στις ισχύουσες διατάξεις κατάταξης των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων, καθώς και την κατοχύρωση των επαγγελματικών δικαιωμάτων». Κατ’  αυτόν τον τρόπο χιλιάδες Μηχανικοί των ΤΕΙ  οδηγούνται σε επαγγελματικό αδιέξοδο, καθώς  με την προηγούμενη ΚΥΑ είχαν δραστηριοποιηθεί επαγγελματικά αναλαμβάνοντας εγκαταστάσεις και συντηρήσεις ανελκυστήρων και υπογράφοντας συμβόλαια  έργων  τα οποία χωρίς να ευθύνονται καλούνται να εγκαταλείψουν με τεράστιες οικονομικές και ηθικές εκκρεμότητες.

     

 

 

 

Κύριε Πρωθυπουργέ  της Ελλάδος

 

 

 

 

Περιμένουμε την απάντηση σας

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2006