Εκδηλώσεις Πρός όλους τους συναδέλφους

Πρός όλους τους συναδέλφους

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2007


Η ιστοσελίδα μας προσπαθεί να δημιουργήση ένα ενιαίο μητρώο των χιλιάδων συναδέλφων Πτυχιούχων Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ σε όλη την Ελλαδα .Δηλώστε τα στοιχεία σας στην ιστοσελίδα και ενημερώστε και άλλους συναδέλφους.-

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 23 Φεβρουαρίου 2007