Εκδηλώσεις ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 25 Μαϊου 2007


Αποστολή μηνύματος μέσω του hlektrologoi-tei.gr
----------------------------------------------
Καλησπέρα σας,
επικοινωνώ μαζί σας για λογιαριασμό της εταιρίας Manpower η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα αναζήτησης, αξιολόγησης κι επιλογής προωσωπικού, καθώς έχει προκύψει κάποια θέση εργασίας που ενδεχωμένως να εδιαφέρει τα μέλη σας.
Η αγγελία αφορά για θέση ηλεκτρολόγου μηχανικού.
Αντικείμενο Απασχόλησης Operation & Customer Service Engineer
Περιοχή Εργασίας Μαρκόπουλο Αττικής Απασχόληση σε Κυλιόμενες Βάρδιες
Προσφερόμενες Αποδοχές 900 + bonus Ωράριο Εργασίας 7-3 / 3-11 /11-7 Ημερ. έναρξης εργασίας
Εργασιακή Σχέση Αορίστου Χρόνου χ
Πρακτική ¶σκηση
Ορισμένου Χρόνου Από __/__/__ Έως ¬__/__/__
Εποχική Από __/__/__ Έως ¬__/__/__
Μερική Απασχόληση
¶λλες παροχές - Σχόλια Οι αρμοδιότητες της θέσης είναι οι κάτωθι: Επίβλεψη λειτουργίας και διαχείριση συντήρησης των εγκαταστάσεων υποδομής Data Center (Συστήματα ηλεκτρικής παροχής: Μέση Τάση, Μ/Σ Διανομή, UPS, Γεννήτριες. Συστήματα ψύξης και κλιματισμού. Συστήματα ασφαλείας, πυρανίχνευση, πυρόσβεση, Access control, Intrusion Alarm, CCTV)
Εντοπισμός δυσλειτουργιών – βλαβών και επίλυση αυτών
Επικοινωνία με πελάτες
Υποστήριξη ΙΤ πρώτου επιπέδου (patsching, rebooting, reset)
παροχές (εταιρικό κινητό, έξοδα μετακίνησης)

3. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
Επαγγελματική Εμπειρία Συνολική (Μήνες)12-24 Στο ζητούμενο αντικείμενο (Μήνες)12-24
Σπουδές Τμήματα ΤΕΙ Ηλεκτρολόγου Μηχανικού ή εναλλακτικά Ηλεκτρονικού Μηχανικού, Μηχανολόγου Μηχανικού, Μηχανικού Πληροφορικής με αντίστοιχη εμπειρία
¶λλες πρόσθετες γνώσεις
(ΜΠΣ, Σεμινάρια, επιμόρφωση, εξειδίκευση, χρήσης Η/Υ) Λογιστικά πακέτα


ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ Επίπεδο Γνώσης Πτυχίο
Αγγλικά Πολύ καλό Advanced

Αιτούμενο Φύλο ¶νδρας Ηλικία: Από 24 Έως 28
Οικογενειακή κατάσταση Αδιάφορο Στρατιωτικές υποχρεώσεις εκπληρωμένες
__________________________

Όνομα: Νατάσσα Χατζή
Τηλέφωνο: 2106931237
E-mail: nchatzi@manpowerteam.gr 


 

   

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 25 Μαϊου 2007