Εκδηλώσεις Ανοιχτή Επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία για το 2ο ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ.

Ανοιχτή Επιστολή στα αρμόδια Υπουργεία για το 2ο ΣΧΕΔΙΟ Π.Δ.

Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012


 
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Τ.Ε.Ι.
Βλάλη 56 & Αριστοτέλους, 54624 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 2310-256353,   Fax: 2310-942490
e-mail: info@hlektrologoi-tei.gr   Ιστοσελίδα: www.hlektrologoi-tei.gr
  
  Θεσσαλονίκη, 25 Ιουλίου 2012
                                                
                  Αρ. Πρ.:133/25-7-2012
 
 
Προς
1.- κ. Αθανάσιο Σκορδά
Υφυπουργό Ανάπτυξης ,Ανταγωνιστικότητας,
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,
Μεσογείων 119, Τ.Κ. 10192, Αθήνα.
 
2.   κ. Κων/νο Αρβανιτόπουλο
Υπουργό Παιδείας Θρησκευμάτων Πολιτισμού και Αθλητισμού
Α. Παπανδρέου 37        Μαρούσι      τ.κ 151 80
                                                                                                     
3.- κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο
 Υπουργό Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
 
4.- Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας                
                             
Θέμα: Δημόσια διαβούλευση σχεδίου ΠΔ για εκτέλεση, συντήρηση, επισκευή και λειτουργία ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, καθορισμός ειδικοτήτων και προϋποθέσεων για την έκδοση άδειας άσκησης των σχετικών επαγγελματικών δραστηριοτήτων.        
 
Σας ευχόμαστε καλή δύναμη και καλό πολιτικό έργο.
Ευχόμαστε, επίσης, με πνεύμα συνεργασίας και αμοιβαίας κατανόησης να συνεργαστούμε ώστε η αντιμετώπιση των θεμάτων του παρόντος Σχεδίου Π.Δ, να είναι Πολιτική και όχι συντεχνιακή.
 
Η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, με Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα δύο κατευθύνσεων, Πανεπιστημιακής και Τεχνολογικής, τροφοδοτεί την αγορά εργασίας με δύο κατηγορίες μηχανικών.
Τους Διπλωματούχους Μηχανικούς της Πανεπιστημιακής κατεύθυνσης και τους Πτυχιούχους Μηχανικούς της Τεχνολογικής κατεύθυνσης, με δυνατότητες μελέτης, επίβλεψης και κατασκευής έργων .
Από το1983 με το Ν. 1404 για τα ΤΕΙ, τα επαγγελματικά δικαιώματα των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ έπρεπε να είχαν εκδοθεί ένα εξάμηνο πριν την αποφοίτηση των πρώτων πτυχιούχων.
Μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί παρότι το οφείλει η πολιτεία στους χιλιάδες ΕΛΛΗΝΕΣ νέους και νέες που σπούδασαν και σπουδάζουν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση Τεχνολογικής κατεύθυνσης της Ελλάδας.
Πάντα οι πολιτικοί είχαν και έχουν μπροστά τους, για θέματα επαγγελματικών δικαιωμάτων των Πτυχιούχων Μηχανικών ΤΕΙ, ένα πανίσχυρο Τ.Ε.Ε. με επιρροές στα κέντρα σχεδιασμού και διαμόρφωσης των Νόμων και των Προεδρικών Διαταγμάτων, στα Υπουργεία αλλά και μέσα στη Βουλή, με αποτέλεσμα οι Πτυχιούχοι Μηχανικοί των ΤΕΙ να είναι πάντα εκτεθειμένοι και «καπελωμένοι» από το ΤΕΕ σε κάθε Π.Δ και Νόμο.
 
Ενδεικτικά των ανωτέρω για τον συντεχνιακό τρόπο που λειτουργεί το ΤΕΕ κατά των Μηχανικών των Τ.Ε.Ι , παραθέτουμε αποσπάσματα από τη συζήτηση στη Βουλή επί της αρχής, των άρθρων και του συνόλου του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης, ελέγχου κατασκευών και λοιπές διατάξεις»,
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ: Εγώ, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί μπορεί να το κάνει ο πτυχιούχος ΑΕΙ και δεν μπορεί να το κάνει ο πτυχιούχος των ΤΕΙ. Ως γνωστόν, τα ΤΕΙ είναι ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα.
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ:…Σήμερα μιλάμε για μια Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, μιλάμε για ΑΕΙ με δύο κατευθύνσεις: Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση και Τεχνολογική Εκπαίδευση.....
…..Και εδώ που έχουμε φθάσει, έχουμε φθάσει ακριβώς γιατί αυτό που λέμε συντεχνίες τελικώς όσο κι αν χρησιμοποιείται στη λογική, βρήκαμε παπά να θάψουμε και όσους ζωντανούς μπορούμε. ……..
….Ο συνδικαλισμός καταντά να βασανίζει συγκεκριμένους χώρους.
 
Στην πρώτη διαβούλευση του παρόντος Π.Δ. επισημάναμε διορθώσεις και Νόμους, αλλά ως φαίνεται δεν ελήφθησαν υπόψη από τους συντάκτες και επισημαίνουμε ξανά ότι το παρόν σχέδιο νόμου, δεν λαμβάνει υπόψη το άρθρο 16 του Συντάγματος, τους Νόμους Ν. 1404/1983 (νόμος για τα ΤΕΙ , 4 ΕΤΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, προγράμματα σπουδών), Ν. 2916/2001 (Διάρθρωση Ανώτατης Εκπαίδευσης), Ν. 3549/2007 άρθρο 2 (Διάρθρωση των Α.Ε.Ι.), Ν. 3685/2008 άρθρο 1 (Θεσμικό πλαίσιο για τις μεταπτυχιακές σπουδές), Ν. 4009/2011, Ν. 3794/2009 (απονομή επαγγελματικών δικαιωμάτων σε απόφοιτους ΤΕΙ), την οδηγία της ΕΟΚ Κ.Ο 89/48, τα Σχέδια των ΠΔ με τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών ΤΕΙ που έχουν εγκριθεί από το ΣΑΠΕ-ΣΑΤΕ (Ιούλιος 2010) και του ΣΑΤΕ (Δεκέμβριος 2008) και έχουν υπογραφεί από το Υπουργείο Παιδείας
 
 
Δυστυχώς το παρόν Σχέδιο Π.Δ. έχει όλα τα στοιχεία μιας ανταγωνιστικής , συντεχνιακής, διαμάχης του Τ.Ε.Ε προς τους Πτυχιούχους Μηχανικούς των ΤΕΙ, διατηρεί την παντοδυναμία του ΤΕΕ, παραβλέπει ότι τα ΤΕΙ ανήκουν στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα , ανοίγει τους ασκούς του Αιόλου και θέτει ωρολογιακή βόμβα στα θεμέλια της Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης αμφισβητώντας τον ρόλο ύπαρξης των ΤΕΙ.   Αιφνιδιαστικά μέσα στο καλοκαίρι, χωρίς να σταλεί ούτε e-mail στους κοινωνικούς εταίρους , με κωδικούς εισόδου στην ηλεκτρονική δημόσια διαβούλευση, που δεν χορηγούνται από την Γενική Γραμματεία, και με προσβλητικό περιεχόμενο αντιμετώπισης των ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΕΙ , δημιουργεί όλες τις προϋποθέσεις ΚΑΤΑΓΕΛΛΙΑΣ του.
 
 
 
Πιο συγκεκριμένα:
 
Μας αφαιρεί, τον τίτλο του Πτυχιούχου Μηχανικού , το δικαίωμα της μελέτης και επίβλεψης , μας υποβιβάζει σε εργοδηγούς.
 
 
1.            Στο άρθρο 19 «Μεταβατικές Διατάξεις για τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους» και άρθρο 20 «Καταργούμενες Διατάξεις»
 μεθοδεύει την αφαίρεση της δυνατότητας που έχουμε μέχρι σήμερα ως Μηχανικοί Τ.Ε. στις μελέτες, επιβλέψεις που αναφέρονται στο άρθρο 12 του παρόντος και
 
2.            Στο άρθρο 10 παρ. 1 (Β, Γ,Δ ,Ε) «Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε μηχανικούς ΑΕΙ….»,
 αφήνει σε αμφισβήτηση τους ισότιμους των ΤΕΙ Μηχανικούς του εσωτερικού. Μας υποβιβάζει  σε τεχνίτες εγκαταστάτες ηλεκτρολόγους  με διαβαθμισμένες ομάδες αδειών, θέτοντας εσκεμμένα μη εφικτές προϋποθέσεις για μετάβαση στην άδεια 4ης  ομάδας, κάτι που όπως αναφέρθηκε παραπάνω έρχεται σε πλήρη ανακολουθία με τα Σχέδια των ΠΔ για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των Μηχανικών ΤΕΙ που έχουν υπογραφεί από το Υπουργείο Παιδείας.
 
3.- ¶ρθρο 14 «Θεώρηση αδειών ….»
Ενώ μέχρι σήμερα οι άδειες μας όπως και των Διπλωματούχων Μηχανικών δεν υπόκειντο σε θεώρηση-ανανέωση, το άρθρο 14 του παρόντος Π.Δ. υποχρεώνει, μόνο τους Πτυχιούχους όχι τους Διπλωματούχους Μηχανικούς, σε ανανέωση των αδειών τους κάθε οκτώ χρόνια.
 
4.- ¶ρθρο 15 «Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων»
Δεν γίνεται καμία αναφορά στις υφιστάμενες άδειες άσκησηςΕπαγγέλματος Τεχνολόγου ή Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Α και Β τάξεως, οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 699/1971(ΦΕΚ 233Α/1971).
 
 
 
Θέλοντας να συμβάλουμε προς τη σωστή κατεύθυνση σύνταξης του παρόντος Π.Δ. καταθέτουμε τις παρακάτω προτάσεις – διορθώσεις - επισημάνσεις στα προαναφερόμενα άρθρα 10, 12, 14,15, 19, 20.
 
 
------------------------------------------------------------------------------------------
 
 
 
 
ΣΧΕΔΙΟ ΠΔ
ΕΚΤΕΛΕΣΗ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ KAI ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΑΔΕΙΑΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
 
Αποφασίζουμε:
ΜΕΡΟΣ 5
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
 
¶ρθρο 10
Χορήγηση βεβαίωσης αναγγελίας σε μηχανικούς ΑΕΙ, εξετάσεις από φορείς, αδειοδότηση αλλοδαπών
1. Α. Οι διπλωματούχοι μηχανικοί του άρθρου 1 του Ν.6422/1934 με την απόκτηση του πτυχίου τους και τη χορήγηση επαγγελματικής άδειας του ΤΕΕ, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
- Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής που συνοδεύεται και από άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
- Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
- Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών και της αδείας άσκησης επαγγέλματος,
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν το δικαίωμα άσκησης του συνόλου αυτών, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011.
Στην παραπάνω Αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011[u1] .
 
   Β[u2] . Οι (Ι) πτυχιούχοι μηχανικοί τεχνολογικής κατεύθυνσης. ειδικότητας, ηλεκτρολογίας, μηχανολογίας ή της ειδικότητας ενεργειακής τεχνολογίας ηλεκτρολογικής κατεύθυνσης και ισοτίμων σχολών και ή (ΙΙ) κάτοχοι τίτλου σπουδών της αλλοδαπής οι οποίοι ισοτιμούνται και αντιστοιχούνται σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 6 του άρθρου 10, με τις σχολές που αναφέρονται στο ανωτέρω εδάφιο (Ι), με την απόκτηση του πτυχίου τους, με Αίτηση προς την Αρμόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, συνοδευόμενη από:
- Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας ή Διαβατηρίου και για πολίτη εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, πιστοποιητικό της αρμόδιας Προξενικής Αρχής και άδεια εργασίας ή παραμονής που εκδίδεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
- Παράβολα όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011
- Επικυρωμένο αντίγραφο αντίστοιχου τίτλου σπουδών, συνοδευόμενο, όταν από τον τίτλο σπουδών δεν προκύπτει η προβλεπόμενη ειδίκευση ή κατεύθυνση, με πίνακα αναλυτικής βαθμολογίας
αναγγέλλουν την έναρξη άσκησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων που ρυθμίζονται με το παρόν διάταγμα και αποκτούν χωρίς εξετάσεις,
το δικαίωμα άσκησης του συνόλου αυτών σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 11 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011"
Στην παραπάνω Αίτηση ο ενδιαφερόμενος δύναται να αναγγείλει την έναρξη του συνόλου ή μέρους των επαγγελματικών δραστηριοτήτων, τις οποίες επιτρέπεται να ασκεί, σύμφωνα με τα προεδρικά διατάγματα που εκδίδονται δυνάμει της παρ. 4 του άρθρου 4 του Ν.3982/2011, οπότε και στη βεβαίωση αναγγελίας που εκδίδεται προσδιορίζονται αντίστοιχα οι αναγγελθείσες επαγγελματικές δραστηριότητες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 11 του άρθρου 5 του Ν. 3982/2011.
 
¶ρθρο 12
Ποιοτική στάθμη εκτελούμενων εργασιών και υποχρεώσεις παρόχων
2.        Δεν[u3]  επιτρέπεται η εκτέλεση εργασιών σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις, για τις οποίες σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις απαιτείται μελέτη, χωρίς την προηγούμενη εκπόνηση μελέτης από το πρόσωπο που έχει το δικαίωμα, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και την επίβλεψη εφαρμογής της μελέτης από πρόσωπο που έχει το δικαίωμα.
 
 
¶ρθρο 14[u4] 
Θεώρηση αδειών και βεβαιώσεων αναγγελίας
1.    Οι εκδιδόμενες σύμφωνα με τα άρθρα 5, 7, 9 και 10 άδειες είναι αόριστης διάρκειας και, με επιφύλαξη της κατωτέρω παρ.2, θεωρούνται κάθε οκτώ (8) χρόνια. Επίσης οι δηλώσεις αναγγελίας που προβλέπονται στις παρ. 2Β και 2Δ του άρθρου 10 υπόκεινται σε ανανέωση κάθε οκτώ (8) χρόνια. Ως ημερομηνία έναρξης της οκταετίας λαμβάνεται η 1η Ιανουαρίου του επόμενου έτους από τη χορήγηση της άδειας ή την υποβολή της δήλωσης αναγγελίας.
.
  1. Η άδεια των εργαζομένων του άρθρου 16 και η δήλωση αναγγελίας που προβλέπεται στην παρ. 1 των άρθρων 5, 7 και 9, στην παράγραφο 3β του άρθρου 5 καθώς και στην παρ. 1 του άρθρου 10 για[u5]  τους διπλωματούχους και πτυχιούχους Μηχανικούς δεν χρειάζονται θεώρηση .
 
¶ρθρο 15
 
Αντιστοίχιση υφισταμένων αδειών ηλεκτρολόγων
1. Οι υφιστάμενες άδειες που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 13-19 ΦΕΒ 1936 (Α’ 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ΒΔ 19-26 Μαρτίου 1938 (Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει , του ΒΔ 19-26 Μαρτίου 1938 (Α’ 113) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του ΒΔ 581 της 26 Αυγ./5 Σεπτ. 1968 (ΦΕΚ Α’ 193) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εξακολουθούν να ισχύουν, οι κάτοχοί τους ασκούν τις επαγγελματικές δραστηριότητες που απορρέουν από τις εν λόγω άδειες και υπόκεινται σε θεώρηση, σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 14. Οι ως άνω άδειες των οποίων η ημερομηνία θεώρησης δεν έχει παρέλθει, αντικαθίστανται με τις άδειες Α’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 5, με την υποβολή Αίτησης και παραβόλων, όπως αυτά καθορίζονται με την ΚΥΑ που εκδίδεται δυνάμει της παρ. 15 του άρθρου 5 του Νόμου 3982/2011, με τις άδειες ή βεβαιώσεις του παρόντος.
Ομοίως[u6]  υφιστάμενες άδειες άσκησης Επαγγέλματος Τεχνολόγου ή Υπομηχανικού Ηλεκτρολόγου Α και Β ΤΑΞΕΩΣ οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β. Δ 699/1971(ΦΕΚ 233 Α/1971), σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 298/1976(ΦΕΚ 98Α) και του Ν. 1865/1989 (ΦΕΚ 210Α) αντικαθίστανται ατελώς, με την άδεια Πτυχιούχων Μηχανικών της παρ. 1 Β του άρθρου 10 του παρόντος και δεν υπόκεινται σε θεώρηση.
Ομοίως, υφιστάμενες άδειες οι οποίες έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Β.Δ. 25 Μαΐου -14 Ιουνίου 1938 (Α’ 224) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίστανται με τις άδειες Δ’ Ειδικότητας του Παρόντος Π.Δ., σύμφωνα με τις προβλέψεις της κατωτέρω παραγράφου 6.
 
 
¶ρθρο 19
Μεταβατικές Διατάξεις για τους Εγκαταστάτες Ηλεκτρολόγους
 
Υφιστάμενα επαγγελματικά δικαιώματα, τα οποία αφορούν σε εκπόνηση ηλεκτρολογικών μελετών και προκύπτουν από άδειες εκτέλεσης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων που καθορίζονται από τις διατάξεις της παραγράφου 2 του άρθρου 20 του παρόντος, πλην του Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ 233 Α) και του Π.Δ. 1104/1977 (ΦΕΚ Α 358/19.11.1977),εξακολουθούν να ισχύουν μέχρι την έκδοση του αντίστοιχου Π.Δ. περί ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του άρθρου 4 παρ. 4 του ν.3982/2011.
Κατά την αντικατάσταση των ως άνω υφιστάμενων αδειών σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 του παρόντος, η αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας βεβαιώνει πάνω στο σώμα της νέας άδειας τη διατήρηση των ως άνω υφιστάμενων επαγγελματικών δικαιωμάτων για ένα (1) έτος, με την επιφύλαξη της ανανέωσης τους πέραν αυτού, σημειώνοντας το αντίστοιχο είδος των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και τα αντίστοιχα όρια ισχύος και τάσης. Αντίστοιχα, η Αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας ενημερώνει την μερίδα του ενδιαφερομένου προσώπου στο Ενιαίο Μητρώο Τεχνικών Επαγγελμάτων. Τα εν λόγω επαγγελματικά δικαιώματα δεν μπορούν να ασκηθούν χωρίς την κατοχή θεωρημένης άδειας ηλεκτρολόγου του παρόντος Π.Δ.
 
 
¶ρθρο 20
Καταργούμενες Διατάξεις
 
1. Το άρθρο 18 του παρόντος Προεδρικού Διατάγματος παύει να ισχύει μετά τις 31-12-2014.
2. Από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του παρόντος Π.Δ. παύουν να ισχύουν, οι διατάξεις στο βαθμό που αφορούν στις επαγγελματικές δραστηριότητες σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις (γ) υλοποίηση της εγκατάστασης και (ε) επιτήρηση, επισκευή και συντήρηση της παραγράφου 3. του άρθρου 2 του Ν.3982/11 (ΦΕΚ 143/Α) :
- του Β.Δ. 13/19 ΦΕΒ 1936 (Α’ 98) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (το Β.Δ. 4/25 Νοεμ. 1949, το Β.Δ. 328/1963 ΦΕΚ 85 Α, το Β.Δ. 407/1966 ΦΕΚ 123 Α, του Π.Δ. 766/1972 ΦΕΚ 223 Α, του Π.Δ. 205/1977 ΦΕΚ 70 Α, του Π.Δ. 1104/1977 ΦΕΚ 358 Α, του Π.Δ. 329/1983 ΦΕΚ 59 Α, του Π.Δ. 252/1988 ΦΕΚ 106 Α, του Π.Δ. 532/1989 ΦΕΚ 223 Α, του Π.Δ. 50/2003 (ΦΕΚ 50 Α),
- του Β.Δ. 14/25 ΟΚΤ. 1937, με εξαίρεση τις παραγράφους Β και Ε του άρθρου 1 και τα άρθρα 3 και 6,
- του Β.Δ. 19/26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1938 (Α’ 112) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, του Β.Δ. 19/26 ΜΑΡΤΙΟΥ 1938 (Α’ 113) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (του Β.Δ. 22.11.1951 ΦΕΚ 307 Α),
- του Β.Δ. 25 ΜΑΙΟΥ-14 ΙΟΥΝΙΟΥ 1938 (Α’ 224) (του Π.Δ. 31 Οκτ. 1931, το Β.Δ. 349/1960 ΦΕΚ 76 Α), το άρθρο 3 του Β.Δ. 328/1965 ΦΕΚ 81 Α, του Β.Δ. 563/11.6.1965, το άρθρο 9 του Β.Δ. 407 (ΦΕΚ Α 105/11.5.1966),
- του Β.Δ. 581/1968 (ΦΕΚ 1934 Α) και του Π.Δ. 1087/1981 (ΦΕΚ 264 Α),
- του Β.Δ. 699/1971 (ΦΕΚ 233 Α) και το άρθρο 2 του Π.Δ. 1104/1977 (ΦΕΚ Α 358/19.11.1977),
- του Π.Δ. 256/1991 (ΦΕΚ 95 Α), του Π.Δ. 113/2001 ΦΕΚ 105 Α,
3.Κάθε άλλο προεδρικό διάταγμα ή Υπουργική Απόφαση που έχουν εκδοθεί κατ΄ εξουσιοδότηση του Ν.6422/1934 ή άλλου νόμου, τα οποία ρυθμίζουν θέματα αδειοδότησης των επαγγελματικών δραστηριοτήτων του παρόντος ή έρχονται σε αντίθεση με τις ρυθμίσεις του παρόντος
   
 
¶ρθρο 2021
 
 
Προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα του παρόντος διατάγματος τα παρακάτω παραρτήματα:
 
 
 
 
Αξιότιμοι Κύριοι
 
       Οι συντάκτες του παρόντος ΠΔ αδικούν τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων   αλλά και τα μέλη μας Πτυχιούχους Μηχανικούς ΤΕΙ .
ΠΙΣΤΕΥΟΥΜΕ ότι η συμμετοχή και Πτυχιούχων ΤΕΙ στους συνεργάτες σας και συντάκτες των αντίστοιχων θεμάτων που μας αφορούν, θα συνέβαλε τα μέγιστα προς μία πιο σωστή δίκαιη και αντικειμενική, αντιμετώπιση των θεμάτων .
Παρακαλούμε να συμπεριλάβετε τους θεσμικά κατοχυρωμένους φορείς μας, στον πίνακα των κοινωνικών εταίρων με τους οποίους διαβουλεύεστε για θέματα της ειδικότητάς μας, έτσι ώστε να είμαστε παρόντες στο τραπέζι της διαβούλευσης των σχετικών νομοθετημάτων.
 
 
 
 

 [u1]ΔΙΑΓΡΑΦΗ του Β ,Γ, Δ ,Ε και αντικατάσταση με την προστιθέμενη παρακάτω προσθήκη Β
 [u2]Προσθήκη
 [u3]ΠΡΟΣΟΧΗ : Ούτε μελέτη αλλά ούτε και επίβλεψη θα έχουμε με την κατάργηση του Β.Δ 699/1971 στα άρθρα 19 και 20 του παρόντος Π.Δ.
 [u4]ΠΡΟΣΟΧΗ
Παρ 2Β και 2Δ στο άρθρο 10 δεν υπάρχει.
 [u5]Προσθήκη
 [u6]Προσθήκη

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Παρασκευή 27 Ιουλίου 2012