2310 256353

Εκδηλώσεις Θέση: Ηλεκτρολόγου-Τεχνικού Συντήρησης

Θέση: Ηλεκτρολόγου-Τεχνικού Συντήρησης

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019


Θέση: Ηλεκτρολόγου-Τεχνικού Συντήρησης Η qmetric - HR Solutions, επιθυμεί να στελεχώσει, για λογαριασμό πολυεθνικής βιομηχανίας με έδρα τη Βιομηχανική Περιοχή Σίνδου, τη θέση του/της Ηλεκτρολόγου-Τεχνικού Συντήρησης Η θέση Ο/η υποψήφιος/α που θα επιλεγεί, θα αναλάβει λειτουργικό ρόλο στο Τμήμα Ηλεκτρολογικής Συντήρησης με βασική αποστολή τη συντήρηση, διάγνωση και αποκατάσταση βλαβών στον ηλεκτρολογικό εξοπλισμό της μονάδας που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της παραγωγής, καθώς και στην βελτίωση των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και την προληπτική συντήρηση του εξοπλισμού. Πιο συγκεκριμένα, τα καθήκοντα του/της θα περιλαμβάνουν: • • Hands-on επίλυση ηλεκτρολογικών προβλημάτων και προβλημάτων αυτοματισμού • • Καθημερινός έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων • • Συντήρηση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού • • Εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού • • Παρακολούθηση διαδικασιών λειτουργίας και προληπτικής συντήρησης • • Καθημερινή επικοινωνία με τα διάφορα τμήματα του εργοστασίου • • Καταγραφή και αναφορά εργασιών στον προϊστάμενο των ηλεκτρολόγων. Το προφίλ σας Προκειμένου να είστε σε θέση να ανταποκριθείτε στα καθήκοντα της θέσης του/της Ηλεκτρολόγου-Τεχνικού Συντήρησης, θα πρέπει να διαθέτετε τα ακόλουθα: Τυπικά προσόντα • • Τουλάχιστον 5ετή εμπειρία σε βιομηχανικό ή βιοτεχνικό περιβάλλον • • Πτυχίο Ηλεκτρολογίας (ΤΕΙ) και Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος • • Άριστη γνώση αγγλικών • • Γνώσεις Η/Υ • • Επιθυμητή εμπειρία σε ηλεκτρολογικό σχεδιασμό και γνώση κανονισμών • • Δυνατότητα εργασίας σε βάρδιες (rotation). Ειδικές γνώσεις και εμπειρία σε: • • Εγκαταστάσεις Χαμηλής Τάσης (φωτισμός-κίνηση-διανομή) και σε συμβατικό αυτοματισμό

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 29 Ιανουαρίου 2019