Εκδηλώσεις γενικά περί προτύπων, περιγραφή της δομής του ΕΛΟΤ 60364 σύγκριση με την δομή του ΕΛΟΤ HD 384.

γενικά περί προτύπων, περιγραφή της δομής του ΕΛΟΤ 60364 σύγκριση με την δομή του ΕΛΟΤ HD 384.

Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 22 Μαρτίου 2022


ΑΠΟ ΤΟ ΕΛΟΤ ΗD 3384 ΣΤΟ ΕΛΟΤ 60364

και Ηλεκτρολογική Νομοθεσία στην Πράξη

ΠαράρτημαΘεσσαλονίκη

https://ivepe.gr/images/icon/phone.png

Τηλέφωνο

Τηλ.: 2310 797708, 383020

https://ivepe.gr/images/icon/email.png

email

Thessaloniki@ivepe.gr

https://ivepe.gr/images/icon/map.png

Διεύθυνση

6ο χλμ Χαριλάου - Θέρμης
Τ.Κ. 570 01, Θέρμη
Τ.Θ. 60786

 

Σκοπός

Να καταρτιστούν οι εκπαιδευόμενοι στις απαιτήσεις του νέου προτύπου ΕΛΟΤ 60364 για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, καθώς και στην ισχύουσα ηλεκτρολογική Νομοθεσία που τις διέπει, με εστίαση σε πρακτικές εφαρμογές και ανάγκες. Να ενημερωθούν στο τι αλλάζει σε σύγκριση με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384. Επίσης, να ενημερωθούν για τις τελευταίες νομοθετικές εξελίξεις, όπως η νέα κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) για τις διατάξεις διαφορικού ρεύματος (ΔΔΡ), η νέα Υπουργική Απόφαση (ΥΑ) για τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις και να ευαισθητοποιηθούν στις υπευθυνότητες της ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

Σε ποιους απευθύνεται

Σε εργολήπτες ηλεκτρολόγους, ηλεκτρολόγους μηχανικούς, προϊσταμένους τμημάτων ηλεκτρολογικής συντήρησης και σε όσους εκτελούν επεμβατικές ενέργειες ή συμμετέχουν ενεργά σε διαδικασίες μελέτης, εγκατάστασης, επίβλεψης, συντήρησης και αποκατάστασης βλαβών και ελέγχων σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης.

Περιεχόμενα Σεμιναρίου

 

 • Εισαγωγή, γενικά περί προτύπων, περιγραφή της δομής του ΕΛΟΤ 60364 σύγκριση με την δομή του ΕΛΟΤ HD 384.
 • Το νομοθετικό πλαίσιο που ορίζει υποχρεωτική εφαρμογή στα πρότυπα για τις ελληνικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης.
 • Βασικοί όροι και ορισμοί από το πρότυπα ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364.
 • Μέτρα προστασίας από ηλεκτροπληξία, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το ΕΛΟΤ 60364 και από την νέα ΚΥΑ για τις ΔΔΡ.
 • Μέτρα προστασίας από πυρκαγιά από ηλεκτρικά αίτια, νέες απαιτήσεις που προκύπτουν από το ΕΛΟΤ 60364.
 • Μέτρα προστασίας από κρουστικές υπερτάσεις που απαιτούνται από το ΕΛΟΤ 60364.
 • Οι νέες απαιτήσεις για την επιλογή και την εγκατάσταση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού.
 • Νέες απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους. Διαφορές ΕΛΟΤ HD 384 και ΕΛΟΤ 60364, βασικές περιπτώσεις από την πράξη.
 • Οι διαφορές που προκύπτουν στους ελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων από το ΕΛΟΤ 60364.
 • Η ισχύουσα νομοθεσία για τον κρατικό ποιοτικό έλεγχο ηλεκτρολογικών εργασιών και ηλεκτρολόγων.
 • Οι απαιτήσεις του Προεδρικού Διατάγματος 108 για τους ηλεκτρολόγους.
 • Η νέα ΚΥΑ για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος και η νέα ΥΑ για τις γενικές και ειδικές απαιτήσεις για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις με παραδείγματα εφαρμογών στην πράξη.
 • Συμπεράσματα, ανακεφαλαίωση βασικών θεμάτων.

 

Φωτογραφίες


Δημοσιεύτηκε: Τρίτη 22 Μαρτίου 2022